Hlavní navigace

FAQ

1. 1. 1999

Sdílet

Naprosto náhodně (např. 1x týdně) dojde k situaci, že při spuštění libovolného programu počítač "zamrzne". T...


Naprosto náhodně (např. 1x týdně) dojde k situaci, že při
spuštění libovolného programu počítač "zamrzne". Toto zamrznutí
provází zřetelné cvaknutí, jako by se na chvíli vypnul HDD. Asi
po 30 sekundách, bez jakéhokoliv zásahu, PC sám "rozmrzne" a lze
normálně pokračovat v rozdělané práci, bez jakékoliv ztráty dat.
Současně v tuto chvíli vydává HDD zvuk stejný jako při
restartování počítače -- jako by se disk znovu zapnul. U
programů pro Windows se nevypisuje žádné chybové hlášení, u
programů pro DOS se někdy vypíše hlášení: "Nelze číst z jednotky
C:". V čem může být problém?

Popis závady odpovídá stavu, kdy se HDD sám vypíná v tzv.
"zeleném režimu". Toto chování lze nastavit v BIOSu, kde si
zvolíte, že např. monitor se vypne po 10 minutách (vypnutí může
mít dvě až tři fáze), že poklesne kmitočet procesoru (aby se
tolik nezahříval) po určité době nečinnosti, a také že se vypne
HDD. Nejnovější BIOSy mají relativně hodně těchto nastavení. U
HDD a ostatních zařízení (na rozdíl od monitoru) se čas
nečinnosti měří od posledního přístupu. Vy přitom můžete něco
dělat, a HDD se vypne. Když se pak po něm něco chce, musí se
nejdříve roztočit a stabilizovat, a to může trvat oněch 30 s.
Podívejte se do BIOSu do sekce Power Management a rozhodně
zakažte vypínání hard disku. Někteří zakazují celý Power
Management a tím si nezřídka ušetří mnoho starostí. Osobně
nejsem příznivcem ani zákazu, ani povolení celého Power
Managementu. Upřednostňuji rozumný kompromis, který šetří
energii, ale i počítač. Rozhodně doporučuji nastavit "usínání
monitoru", snížení pracovního kmitočtu procesoru, a případně
usínání různých portů (pozor na síťové karty -- server může
spící stroje odlogovat). Vypínání hard disku je však
jednoznačným kopáním jeho hrobečku. V případě, že Power
Management v BIOSu vůbec nemáte, máte HDD s touto vymožeností.
Protože jej nemá co řídit, možná že občas zareaguje na rušivý
signál, kterým se vypne. Odstranění této poruchy pak musíte
nechat na odborném servisu.

Tiskárna EPSON Stylus Color mi při nainstalovaném ovládači
dodávaném s tiskárnou začala po přeinstalování systému Windows
95 (upgrade na OSR2) tisknout místo českých znaků pouze
čtverečky. Tento problém se však neprojevoval u ovladače
dodávaného s Windows 95, a ani se nevyskytoval před
přeinstalací. Bohužel ovladač dodávaný s Windows 95 nepodporuje
některé z možností tiskárny. Zajímalo by mne, čím se dá
vysvětlit tento problém.

Domnívám se, že při přeinstalaci došlo k přepsání některých
společných knihoven pro tisk, čímž došlo k situaci, že se
ovladač sice tváří jako originál od tiskárny, avšak jádro je
zcela jiné (nová Windows 95). Doporučuji přeinstalovat ovladače
tiskárny, a to tak, že je nejprve odinstalujete zrušením
tiskárny, případně také pomocí "Přidat nebo ubrat programy" a
dovolíte smazat drivery fyzicky z disku. Teprve poté tiskárnu
nainstalujte znovu.

Pokoušel jsem se propojit dva počítače paralelním kabelem a
přitom ve Windows 95 využít program Přímé propojení kabelem. Po
nastavení jednoho počítače jako hostitelského a druhého jako
hosta se zapnutým sdílením všech souborů mi program napíše v
hlavním okně programu: Stav: Propojeno přes LPT1 -- paralelní
kabel a zároveň se ozve chybová hláška: Přímé propojení kabelem:
Nelze nalézt hostitelský počítač . Přitom jsem se pokoušel
nastavovat typ LPT na obou počítačích na různé mody. Je
zajímavé, že u první verze Windows 95 toto propojení pracovalo
bez obtíží, ty se vyskytly až po přeinstalování na OSR2. (Tento
a předchozí dotaz pochází od stejného tazatele.)

Propojení paralelním kabelem bývá mnohdy nepříjemná záležitost,
protože ne vždy funguje, tak jak má. Prvním předpokladem je mít
správně zapojený kabel -- při jeho koupi je třeba zdůraznit, k
čemu bude používán. To ale není váš případ. Druhým předpokladem
je správné přiřazení fyzických portů počítače logickým, zvláště
pak u notebooků. Ty totiž mohou mít na logickém portu LPT1
navázáno fyzické infračervené zařízení (IR port) a vaše snaha
pak nemůže být korunována úspěchem. Po nastavení těchto
náležitostí je ještě nutné mít na obou počítačích nainstalovanou
podporu pro paralelní spojení (program je součástí CD Windows
95). Porty počítačů by měly být kabelem propojeny ve vypnutém
stavu těchto strojů. Hláška "Nelze nalézt hostitelský počítač"
znamená, že se spojení nedaří. Jde přitom o spojení na úrovni
portů, tj. na úrovni hardwaru. Bohužel pro toto spojení není
dodávána větší technická podpora (test jednoduchého spojení
apod.), neboť se s ním nepočítá jako s pracovním propojením. Je
míněn pouze jako nástroj "když je nejhůř" a není po ruce síť.

Chtěl jsem z věže nahrát na počítač některé písně z
gramofonových desek či z magnetofonu pomocí vstupu LINE-IN na
zvukové kartě. Koupil jsem si propojovací kabel (jack-jack). Po
propojení mi sice zvuková karta hraje jakoby z věže, ovšem je
zde výrazný šum, který nemohu nijak odstranit. Navíc snažím-li
se hudbu (i se šumem) z LINE-IN nahrát pomocí programu dodávaném
se zvukovou kartou, nic se nenahraje až na ten šum. Při pokusu
nahrát si zvukový soubor WAV přímo z CD-ROMu mi při přehrávání
výsledného souboru občas zvuk zapraská jako ze staré desky. Jak
proto nejlépe nahrát zvukový soubor z CD na počítač bez ztráty
výsledné kvality?

Nejprve ke vstupu LINE-IN. Tento vstup je určen pro externí
zdroj signálu, ale bohužel už se málo ví, že signál přiváděný
sem musí mít jisté parametry. Jde především o jeho úroveň (udává
se v mV), kterou musí být schopen vstup zpracovat. Nepřímo se
vlastně dá mluvit o citlivosti vstupu. Je-li citlivost velká,
stačí přivést signál s nízkou úrovní, a naopak. Přitom úrovně
signálů z různých zdrojů se liší. Např. tzv. diodový výstup
rozhlasového nebo TV přijímače (u těch starších) poskytuje
signál o úrovni jednotek mV, standardní výstup z magnetofonů a
CD přehrávačů je řádově stovky mV a krystalová přenoska
gramofonu dává až 2V. Co to prakticky znamená: přivedeme-li
signál vyšší úrovně, než která je doporučena, dojde k přebuzení
vstupu. Zvuk je pak ořezaný a nepříjemně chraptí a vrčí.
Přivedeme-li na tentýž vstup signál nízké úrovně, vstup jej
nedokáže adekvátně zesílit. Jelikož každý signál s sebou nese
určité procento šumu (viz veličina odstup signál/šum v dB),
další článek zesilovače pak zesiluje jak slabý signál, tak i
tento šum, který je pak již nepříjemně slyšet. Prvním
předpokladem tedy je přivést do vstupu LINE-IN signál
odpovídající úrovně. Ta by měla být uvedena v návodu ke zvukové
kartě. Dalším problémovým místem je zesilovač. Ten je složen z
několika dílčích zesilovačů, kdy každý z nich nějak šumí. Aby
byl šum maximálně potlačen, je třeba jednotlivým zesilovačům
nastavit "minimální" hlasitost. Není např. vhodné maximálně
zesílit vstupní zesilovač (100%) a na koncovém stupni mít
nastavenu úroveň 5 %. Daleko lepší je nastavit např. 20 a 25 %.
Celkové zesílení je v obou případech 500%, avšak v prvním
případě vstupní zesilovač enormně zesílí svůj vlastní šum a šum
vstupujícího signálu. Tento šum se pak nese celým řetězcem až do
reproduktoru. Je tedy třeba zaexperimentovat s nastavením Mixeru
-- programu pro ovládání zesilovače na zvukové kartě. Teď něco o
programech pro nahrávání -- vytváření souborů WAV z real-time
zvuku. Tyto programy mají svůj mixér, který může být odlišný od
"hlavního" mixéru pro systém. V něm je tedy třeba znovu nastavit
patřičné poměry zesílení a hlavně povolit ty zdroje signálu,
které chceme nahrávat. Není-li signál povolen, nahrávat se
nebude, i když je slyšet v reproduktorech. K poslednímu
problému: opět platí výše uvedené s tím, že citlivosti jsou
vyřešeny, je jen třeba správně nastavit mixér. Vlastní nahrávání
pak již nelze ničím ovlivnit, je však třeba mít rychlý počítač,
který stačí zvuk převádět z analogové do digitální podoby ve
formátu WAV a ukládat na disk. (Pozor -- CD Audio se nenahrává
přímo "z číslicového média do číslicového souboru".) Zde mohou
nastat časové tísně, kdy dojde k výpadku signálu. To jsou pak ty
praskoty. Při nahrávání je tedy vhodné zavřít všechny aplikace
včetně těch skrytých (antivirus), pokud to lze.

Po updatu BIOSu se nedá bootovat. Prosím o zodpovězení, jak by
bylo možné tento problém vyřešit. Nevíte o firmě, která opravuje
BIOS? Starou verzi mám zálohovanou na disketě, ale když
nenabootuji, nemůžu ji nahrát zpět. Jde o Flash BIOS.

Odpověď je jednoduchá -- obraťte se na jakýkoliv servis
počítačů. Buď vám BIOS přeprogramují, nebo vám prodají nový.
Vlastními silami nemáte šanci přinutit počítač, aby pracoval.
Pro ostatní čtenáře budiž vaše zkušenost varováním, aby zbytečně
BIOS neupdatovali. Co se při updatu děje? BIOS je paměť EEPROM
(elektricky přeprogramovatelná paměť pouze pro čtení), ve které
je uložen startovací program počítače. Není zvykem, aby tento
program obsahoval nějaké chyby, a není tudíž důvod, proč by si
jej měl běžný uživatel upgradovat. Je zde, pravda, jeden důvod
-- rok 2000. Co ovšem rok 2000 přináší? Především možnost
velkých zisků hardwarových i softwarových firem -- z
astronomických rozpočtů se člověku zatočí hlava stejně jako z
formulací, že nepojedou výtahy, odtečou ledničky apod. V čem je
technický problém? Hodiny počítače jsou udělány tak, že rok je v
nich uložen pouze jako poslední dvojčíslí. U starých BIOSů se po
silvestru stane pouze to, že systém bude ukazovat 1.1.1900 se
všemi problémy s tím spjatými (přestupné roky). Počítač však
bude pracovat bez problémů dál a software také. Jediný problém
vznikne při dotazu na systémový čas, který nebude k ničemu. K
ničemu nebude ani software, jenž si datum ukládá rovněž do
posledního dvojčíslí. Je samozřejmé, že v bankovnictví, ve
skladech a v různých jiných provozech vázaných na čas (a datum)
je tato nefunkčnost nežádoucí a musí být vyřešena, ale rozhodně
ne nákupem nových počítačů. Stačí upgradovat BIOS a patřičný
software. U BIOSu je třeba postupovat velmi obezřetně -- je
nutné na 100 % vědět, zda upgrade je určen skutečně pro BIOS
daného počítače. Nyní ještě k vlastnímu postupu při upgradu. Ten
je nutné dělat zásadně z DOSu. Přitom je vhodné před vlastním
upgradem podívat se na začátek BIOSu (pokud to lze i dále) např.
Checkitem. Poté je vhodné udělat zálohu na disketu. Pak lze
přistoupit k upgradu a pečlivě při tom sledovat všechny hlášky.
Paměť EEPROM se přeprogramovává napěťovými impulsy a po ukončení
by měl program udělat test a kontrolní součet. Ten musí být v
pořádku. I přesto je vhodné znovu se Checkitem podívat na
začátek BIOSu -- měla by tam být čitelná informace o updatu,
resp. nové verzi, odlišná od verze předchozí. Jsou-li zde
zmatené znaky, neproběhl upgrade dobře a je třeba jej buď
provést ještě jednou, nebo se raději vrátit k záloze. Je třeba
si uvědomit, že pokud počítač běží, je možné ledacos zachránit.
Dojde-li k restartu a BIOS je vadný, je zle.

Při ukončení práce s počítačem se zobrazí logo "Za chvíli bude
možné počítač vypnout" a pak se počítač zablokuje. Co může být
příčinou? Toto se děje nepravidelně.

Na podobný dotaz jsem zde již odpovídal v tom smyslu, že není
lehké najít příčinu. Tou může být příliš rozptýlený swapovací
soubor, přílišná fragmentace disku, nedostatek místa na disku
nebo vadné sektory na něm, které vznikly nesprávným vypnutím
počítače, apod. Je tudíž třeba dát si do pořádku data na disku.
Další příčinou mohou být nějaké pozůstatky sítě (byla-li někdy
instalována), kdy se prostředky mohou snažit ukončit nebo
periodicky navázat (neexistující) komunikaci a čeká se na jejich
odezvu. Další příčinou může být velmi rozsáhlý registr, který
vzniká instalací softwaru "na zkoušku" a jeho nedůslednou
deinstalací. Ve Windows 95 a výše nestačí pouze smazat hlavní
adresář s programovým balíkem. Je třeba taktéž vyčistit
registry, k čemuž slouží programy uninstall, nebo ikona "Přidat
nebo ubrat programy", která spustí setup dané aplikace, kde je
možné zvolit odinstalování.

Mám připojenu tiskárnu OKI OL-400EX. Při tisku čárových grafů 2D
ve Windows 3.11 (Excel, Word, AmiPro) se vytiskne vše mimo
spojnice. Je-li plocha grafu tmavá, pak se spojnice objeví jako
bílá čára. Vyzkoušel jsem i různé jiné ovladače, ale s žádným
jsem neměl úspěch. Existuje nějaké řešení, jak přimět OKI k
tisku spojnic?

Ve vašem případě se pravděpodobně jedná o ovladač, jenž neumí
dobře spolupracovat s aplikacemi, které uvádíte. Z nějakého
důvodu je spojnice grafu interpretována pro tisk jako bílá.
Problém může být pouze v Excelu (při vazbě na ovladač tiskárny),
protože předpokládám, že do Wordu nebo AmiPro vkládáte graf jako
objekt Excelu. Zda je problém pouze, zde zjistíte nejlépe tak,
že graf vložíte do Wordu pouze jako obrázek (nabídka Vložit
jinak) a zkusíte jej vytisknout. Nepomůže-li to, zkuste ještě
obrázek přenést do Paintbrushe a odtud jej vytisknout. Jsem
přesvědčen, že odtud bude tisk v pořádku, protože se graf
transformuje na bitmapu. Z Paintbrushe můžete obrázek přenést
zpět do Wordu, a i odtud musí být vytištěn dobře. Tímto postupem
lze obejít chybu v komunikaci Excel (příp. MS Office) -- ovladač
tiskárny. Těžko asi seženete nový (opravený) ovladač pro Windows
3.11.

Po přiřazení písmene X: jednotce CD-ROM tato ve Windows NT 4.0
ztratila informaci o systému souborů. NT ji sice znají, ale
nespustí zařízení CDFS ani násilně (chyba 108). CD je pod
Windows NT 4.0 nepoužitelné, i když v DOSu funguje normálně. Kde
se stala chyba, a jak ji odstranit?

Tento problém vidím poprvé, a tak si dovolím požádat o radu i
ostatní čtenáře. Sám se pokusím o náznak řešení, ale úspěch
nezaručuji. Jednotce CD-ROM lze samozřejmě přiřadit jakékoliv
neobsazené písmeno od D: nahoru. Přiřazení by přitom nemělo mít
vliv na její práci. Neexistuje nebo neexistovala v době
přiřazení na počítači nějaká substituce (nebo síťové mapování)
X: , která by způsobila tento stav? Uvádíte, že Windows NT CD-ROM
znají. Je tedy vidět ve složce Multimedia v ovládacím panelu?
Pokud ano, jaké má současné přiřazení, a lze jej případně
změnit? Jako nejúčinnější metodu odstranění této závady
doporučuji z Windows NT CD-ROM softwarově odinstalovat, pak jej
i odpojit a spustit systém. Po CD-ROMu by neměla být ani stopa.
Je-li tomu tak, doporučuji počítač vypnout a CD-ROM opět
připojit. Jelikož Windows NT nejsou "plug and play", nepoznají
nový hardware. Ten musíte doplnit ručně. Nyní je ale systém
"očištěn", a zavedení CD-ROMu by nemělo činit potíže. Pokud ano,
zůstala nějaká informace v registrech, bude nutné ji odstranit a
postup opakovat.

Zabudol som heslo pre otvorenie dokumentu vo Worde 97. Je možné
ho nejakým spôsobom zistit, alebo ho obísť?

Bohužel vás zklamu, ale zaheslovaný dokument lze otevřít jen a
pouze správným heslem. V¦podstatě neexistuje způsob, jak heslo
obejít. To platí nejenom pro Word, ale pro všechny dokumenty
balíku MS Office 97. Je pravdou, že v počítačovém světě lze
téměř všechno obejít, chce to "pouze" mít potřebné informace. U
zaheslovaného souboru to znamená přijít na to, kde a jak je
heslo v souboru uloženo, a pak jej odsud dešifrovat v nějakém
hexadecimálním editoru. Tyto informace pochopitelně nenajdete na
ulici.