Hlavní navigace

exeem - nová generace výměnné sítě nebo humbuk?(CD)

1. 5. 2005

Sdílet

Slyšeli jste již o výměnném systému s názvem eXeem? Pokud ano, pak asi čtetetechnologické zpravodajství. Pokud ne, vězte, že se jedná o jednu z možných budoucích cest pro systém Bit...
Slyšeli jste již o výměnném systému s názvem eXeem? Pokud ano, pak asi čtete
technologické zpravodajství. Pokud ne, vězte, že se jedná o jednu z možných
budoucích cest pro systém BitTorrent. Nebo možná také nikoliv. Nová aplikace má
již ve své první betaverzi mnoho příznivců i odpůrců. Přibližně toto jsme o
dnes již velmi známém a populárním systému pro výměnu souborů mohli slyšet
ještě před nepříliš vzdálenou dobou. BitTorrent je možná budoucnost, ale
především něco, co se velmi zásadně odlišuje od koncepce výměnných sítí, jak
byla načrtnuta v dobách svých průkopníků, i od toho, jak fungují tyto sítě
dodnes. Cílem výměnných systémů je takřka výhradně vytvoření sítě propojených
klientů. Tito klienti vzájemně sdílejí svá data v souborech, ale sdílejí také
informace o dalších známých klientech (v případě plně distribuované sítě).
Jinak by jejich činnost byla závislá na serverech udržujících jednak seznam
připojených klientů, jednak seznam jejich souborů, a zprostředkujících
vyhledávání požadovaného obsahu klienty a uživateli. Ukázkou prvního z
uvedených systémů je například síť Gnutella, příkladem druhého pak třeba
eDonkey2000. U BitTorrentu je vlastně pro každý soubor vytvářena vlastní P2P
síť, která existuje jen po tak dlouhou dobu, dokud je tento soubor v kompletním
stavu sdílen alespoň jedním klientem a dokud existuje jeho tracker. Každý
datový objekt, který má svůj torrent soubor, má vlastně svůj vlastní výměnný
systém. Čím více uživatelů se rozhodne si jej stáhnout, tím více jej sdílí,
proto je účinnější. Obrovskou výhodou tohoto systému je, že vyřadit jej
kompletně z provozu je prakticky nemožné. Vždy totiž existují další trackery na
dalších serverech a BitTorrent jako celek je na rozdíl od mnoha jiných systémů
odolnou záležitostí.

Soumrak budoucnosti

Ironií osudu je, že systém, který měl překonat potíže výměnných sítí vytvořením
zcela nového konceptu, se stává obětí stejného problému, proti kterému měl
bojovat. V nedávné době se objevilo množství serverů, jež obsahovaly trackery
na velké množství obsahu. Kultovní záležitostí se v tomto ohledu stala adresa
suprnova.org. Odtud jste si mohli stahovat trackery především na filmy a poté
ze sítě sdílejících a stahujících uživatelů i samotný obsah. Na rozdíl od mnoha
výměnných systémů zcela bez obav, bez spywaru, bez aplikací, jež dělají i věci,
které nechcete, navíc pod naprostou kontrolou. Pro stahování byly (a jsou)
používány nejen specializované klientské programy, ale jeho funkcionalita byla
v minulosti díky otevřené licenci integrována i do některých klasických klientů
(Shareza). Proto není divu, že ochránci autorských práv se na tyto weby
zaměřili a suprnovu.org se jim podařilo vyřadit z provozu. BitTorrent je na
trackerech závislý a jednotlivé minisítě nemohou bez svých popisovačů vzniknout
není tedy k dispozici ani obsah. Po ukončení provozu suprnovy se objevilo
několik jiných podobných webů, nicméně žádný z nich zatím nedosahuje rozměrů
originálu. Je však možné, že po této zkušenosti dozná vylepšení samotný
BitTorrent. Jeho nástupce se (možná) jmenuje eXeem.

Přichází náhražka?

Program eXeem by měl vyřešit problém BitTorrentu. Ačkoliv jeho autoři nemají s
původním serverem suprnova.org příliš společného a ačkoliv tato aplikace
vzbuzuje nemalou kontroverzi, je zajímavé se ji zabývat, protože představuje
zajímavý směr vývoje.
eXeem je založen na systému BitTorrent. Na rozdíl od svého originálního
předchůdce ale nepotřebuje trackery, protože každý klient se při stahování
souboru stává kromě přispěvatele do výměnné mikrosítě současně trackerem. Ten
je tak rozložen mezi jednotlivé účastníky sdílení, místo toho, aby se nacházel
(stejně jako tomu je v případě původního systému) zcela mimo proces sdílení a
transferu samotných dat. Vzniká tak vlastně nová, plně distribuovaná síť, která
je v podstatě založena na základech BitTorrentu, ale přináší také výhody
řekněme konvenčních systémů pro výměnu souborů. Přenosové mechanismy
vycházející z BT jsou v některých ohledech výhodnější než ty, které používá
např. Gnutella, a mohou tak být využívány i v rámci "zkrocené" sítě. Díky
rozmístění jednotlivých trackerů totiž dochází zároveň k určitému "svázání"
sítě. Ta se stává mnohem podobnější (až na absenci samoregulačních mechanismů)
právě Gnutelle. Současně se ale objevuje i další významná výhoda. V prostředí
BitTorrentu je totiž poměrně jednoduché stahovat soubory, pokud máte potřebný
popisovač torrent. také je snadné sdílet to, co již stahujete nebo jste stáhli
(děje se tak automaticky). Horší případ ale je, pokud chcete přes BitTorrent
legálně poskytovat vlastní soubory. Musíte totiž zprovoznit vlastní tracker a
nabídnout popisovače. To není (přinejmenším pro málo fundovaného uživatele)
zrovna jednoduchá záležitost, nehledě na skutečnost, že ne každý musí mít
přístup k webovému serveru, který je pro zdárné fungování BitTorrentu nezbytný.
eXeem odstraňuje i tento problém. Do systému, v němž se sdílí jeho data, totiž
může prostřednictvím klienta přispívat kdokoliv, a to cestou, která je snadno
stravitelná i pro relativně nepoučeného uživatele. Můžete tak sdílet nejen
soubory, které již stahujete, ale také ty, které chcete do sítě nově umístit to
u klasického BitTorrentu zdaleka tak jednoduché není. V porovnání s původním
klientem pro tuto síť nabízí také (dalo by se říci) lepší uživatelské rozhraní,
mnohem podobnější zažitým aplikacím. A tedy pro mnoho lidí snáze použitelné.
Krátce řečeno, "nová" síť založená na původním BitTorrentu (eXeem lze použít i
pro práci s torrent soubory, jinak ale pracuje s vlastními) zachovává většinu
jeho výhod, stejně jako některé jeho nedostatky, ale ty největší s poměrně
velkou úspěšností odstraňuje. Existuje proto reálná šance, že by mohla nahradit
stávající BitTorrent s jeho trackery a zabránit tomu, že v případě, kdy dojde k
vyřazení nejpopulárnějšího serveru s odkazy, dojde také k snížení reálné
dostupnosti dat? Možná ano, možná ne.

Funguje, ale...

eXeem je komerční aplikace určená pro operační systémy Windows. Když odhlédneme
od jejích užitných vlastností a principů, které jsme popsali výše, nabízí i
leccos dalšího. Především je zde skutečnost, že na rozdíl od původního
BitTorrentu, který je vyvíjen a distribuován s otevřenou licencí a veřejně
dostupným zdrojovým kódem, jde v případě eXeemu o proprietární aplikaci. Tato
aplikace převzala z jiných populárních systémů pro sdílení dat nejenom vzhled a
některé funkce, ale také bohužel další vlastnosti. Především jde o přítomnost
spywarové komponenty, populární a dobře známé například z některých verzí
klienta KaZaA. Další věcí, na kterou upozorňuje odborná veřejnost, je celkově
málo průhledné fungování programu a riziko, že jeho autoři některé aspekty
fungování výměnné sítě nezvládli implementovat. To znamená, že principy, které
fungují spolehlivě v rámci sítě BitTorrent, nemusí fungovat stejně korektně v
případě, že dojde ke "stohování" jednotlivých .torrent dowlnoadů do jasně
daných počítačů uživatelů včetně částí jejich trackerů. Možná to zní
komplikovaně, takže se podívejme na konkrétní důsledky. Na některých počítačích
s Windows XP/SP2 byly u eXeem v první veřejné verzi zaznamenány problémy s
prací na síti, kdy aplikace blokuje ostatní provoz. Také její stabilita je
prozatím spornou záležitostí, ale to u produktu, který se nachází v betaverzi a
navíc je založen na přepracování něčeho jiného, jaksi musíme čekat. Navíc je
zde ještě činnost lidí, kteří se rozhodli, že eXeem rozhodně není takový, jaký
si představovali.

eXeem Lite jako kdysi KaZaA

Zřejmě Kazaa Lite, pirátská předělávka populárního klienta sítě FastTrack,
zbavena spywaru a několika omezení, inspirovala tvůrce vytvořit něco podobného
na základě systému eXeem. Program se jmenuje eXeem Lite a jedná se o verzi
eXeem zbavenou spywaru. Kromě toho obsahuje několik dalších úprav tohoto
systému. Úprava se podobá KaZaA Lite možná více, než by původní autoři chtěli.
Lite verze je totiž ještě o něco méně stabilní, v některých případech má
problém se "připojit", tedy navázat spojení s okolními klienty. Přesto nabízí
přístup k veškerému obsahu, který se v síti eXeem nachází.

Jak je to s obsahem?

eXeem přes skutečnost, že se jedná o "mladý" systém, nabízí přístup k poměrně
velkému množství obsahu, odpovídajícímu protokolu založenému na BitTorrentu. To
znamená, že i když sdílet a stahovat je možné cokoliv, primárně je síť
specializovaná na filmy a na objekty, které se nacházejí v souborech větších
rozměrů. Tedy například obrazy CD disků, obsahující vlastně cokoliv. Druhou
otázkou, jak jsme zjistili, je ovšem dostupnost těchto souborů. eXeem má
problémy navazovat spojení s jinými klienty a stahování dat se velmi často
přerušuje ačkoliv je celý systém založen na knihovnách BitTorrent, k
přerušování dochází subjektivně vzato častěji než v případě této sítě. Systém
sdílení funguje stejně jako u původního protokolu a není nic dalšího, co k němu
říci. V době psaní tohoto článku existuje eXeem v první betaverzi a je otázkou,
jakým směrem se bude dále ubírat jeho vývoj. V současné době je totiž z této
aplikace a jejího systému možné udělat další globální výměnnou síť, stejně jako
velmi slibnou myšlenku zcela zlikvidovat nevhodným směrem vývoje nebo špatně
volenou licenční politikou. To by bylo vzhledem k faktu, že se jedná o docela
slibnou technologii, postavenou na prověřeném, ale v určitém smyslu nešťastném
protokolu, veliká škoda.

Náhražka, nebo novota?

eXeem a eXeem Lite jsou aplikace, které odbourávají mnoho problémů
souvisejících s použitím systému BitTorrent. Jejich autoři si dali za cíl
původní systém BitTorrent nahradit systémem vlastním a přiblížit ho i těm
uživatelům, kteří by jej nevyužili ať už proto, že o něm neví, že s ním neumí
zacházet nebo proto, že suprnova.org a několik dalších významných serverů s
trackery v poslední době bohužel přestalo existovat. Je-li eXeem "vypnutelný",
je otázka, protože autoři nezveřejnili jeho přesnou topologii a mechanismus
fungování. Je ale pravděpodobně odpojitelný, i když asi obtížně. Vznikla tak
nová výměnná síť podobná ve skutečnosti již existující Gnutelle nebo
FastTracku. Podpora stávajícího BitTorrentu je pro ni jistě výhodou, nicméně
její úspěšnost se bude v konečném důsledku měřit především počtem aktivních
uživatelů a množstvím sdílených dat. Jestliže eXeem měl být náhražkou
BitTorrentu, pak můžeme spíše říci, že vznikla zcela nová síť zcela nový
systém. Je obrovskou škodou, že jeho autoři do systému integrovali také výměnu
reklamy, založenou navíc na všeobecně známé aplikaci CyDoor, která je
považována za velmi riskantní a kterou všechny aplikace pro vyhledávání a
eliminaci závadného softwaru naprosto standardně odstraňují.
Ať již ale eXeem dozná velkého rozšíření a slávy nebo nikoliv, nedá se říci, že
by znamenal konec stávajícího BitTorrentu. Ten se i nadále používá k distribuci
velkého množství různého obsahu. Je takřka standardem pro šíření instalací
sharewarových programů a aplikací, jejichž autoři nemají například peníze na
provoz vlastních serverů, ze kterých by bylo možné jejich dílka stahovat. Je
také velmi významnou metodou pro stahování větších objemů dat, která nejsou
"nelegální", ale přístup k nim by byl použitím jiné technologie komplikovaný.
BitTorrent je prostě k dispozici tak, jak existoval ještě před uzavřením
serveru suprnova.org a několika podobných. Jistě zde také ještě dlouho bude.
eXeem je jeho derivátem, který se od původního BitTorrent oddělil, stal se s
ním do značné míry nekompatibilním a navíc je velmi sporný. Pokud jej chcete
vyzkoušet, pak neváhejte použít veřejně dostupnou verzi, ovšem s tím, že
obsahuje nepopulární spyware, nebo sáhněte po Lite distribuci, která je ovšem
pirátská a může obsahovat více chyb a nedostatků než verze originální. V životě
sítí pro výměnu souborů však nic není zcela bez rizika, jak praví zažité a
naprosto pravdivé rčení, vymyšlené kdysi jejich tvůrci.

O aplikaci eXeem
Co je to eXeem?
- program pro výměnu souborů
- je založen na volně dostupných knihovnách BitTorrent
- jedná se o komerční aplikaci
- obsahuje podporovanou reklamu a spyware (v současnosti CyDoor)
- existuje oficiální a "Lite" verze
Porovnání s BitTorrentem
+ uživatelské rozhraní
+ vyhledávání
+ každý uživatel je i trackerem
+ možnost uploadovat
- proprietární kód
- menší rozšířenost
- betaverze (stabilita atd.)
- spyware (kromě verze Lite)

Obsah na eXeemu
- existuje překvapivě velké množství dostupných dat
- problémy bývají s jejich zdroji
- zdá se, že vyhledávání obsahu funguje korektně

Zajímavé adresy
http://www.exeem.com domovská stránka programu eXeem.
http://www.exeemlite.com Lite verze programu eXeem.