Hlavní navigace

Exchange Server 2003

1. 12. 2004

Sdílet

Je až neuvěřitelné, že natolik rozšířený a populární serverový produkt z dílnyMicrosoftu, jakým Exchange rozhodně je, se dočkal první pořádné knižní monografie v českém jazyc...
Je až neuvěřitelné, že natolik rozšířený a populární serverový produkt z dílny
Microsoftu, jakým Exchange rozhodně je, se dočkal první pořádné knižní
monografie v českém jazyce až po tolika letech. Hned několikrát potěšující je
fakt, že mezeru zacelil autor tuzemský, odborně erudovaný a navíc pedagogicky
zběhlý.
Publikace je koncipována, vzhledem k již zmiňované absenci podobných zdrojů u
nás, jako základní a výchozí materiál pro započetí systematické implementace a
správy serveru Exchange, a to pokud možno v nejnovější verzi. Výklad je řešen
formou budování hypotetické firemní infrastruktury a čtenář tak může sledovat
postup doporučený profesionálem, jenž vede k vybudování spolehlivého zázemí
firmy.
Veškerá látka je postupně rozdělena do pěti oddílů. První části, jež podává
zevrubný přehled o architektuře serveru, dominují četná srovnání s předchozí
verzí 2000 se zdůrazněním novinek či inovovaných vlastností. Najdete zde mimo
jiné cenné poznámky o licencování či spolupráci se službou Active Directory.
Část druhá je pak ryzím prototypem autorova rukopisu. Pojednání o instalaci
serveru je dobře promyšlené, do detailu propracovaná struktura vás neúprosně
vede vpřed a výklad působí jasným dojmem, že jste nic podstatného neopomněli.
Největší pozornosti se pochopitelně dostalo ve třetí části problematice správy
Exchange. I zde je znát, jak důsledně autor postupoval: snaží se nepominout
žádný důležitý nástroj, vybrané struktury popisuje v úplnosti a neponechává
prostor k nejasnostem. Čtvrtou a pro mnohé možná překvapující částí je
pojednání o typických klientských aplikacích serveru Exchange, a i zde se jedná
víceméně o vyčerpávající popis možností klientského přístupu. Poslední oddíl
knihy je věnován životně důležitému tématu zálohování a obnovy dat, zde opět
puntičkářsky zpracovanému: od poštovní schránky po celý server.
Publikace je kvalitním úvodem do české literatury o Exchange Serveru, jež se
doufejme bude nadále rozrůstat. Spolu s Osifovými publikacemi se bezesporu
jedná o nejlepší původní materiál pro studium serverových technologií
Microsoftu.

Autor: Marian Henč
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2004
Počet stran: 440
Doporučená cena: 499 Kč