Hlavní navigace

Energická elektrická síť

1. 6. 2005

Sdílet

Nedávno nás jeden bývalý kolega požádal o pomoc při řešení domácí počítačovésítě v novém bytě. Ačkoli se jednalo o novostavbu, architekt očividně nepočítal s něčím jako p...
Nedávno nás jeden bývalý kolega požádal o pomoc při řešení domácí počítačové
sítě v novém bytě. Ačkoli se jednalo o novostavbu, architekt očividně nepočítal
s něčím jako počítače, respektive jejich propojení. Připojení k internetu sice
bylo možné zřídit - na výběr jsme měli dvě alternativy v podobě kabelové
televize nebo ADSL - ale jejich vyústění v rámci bytu nebylo zrovna ideální.
První alternativou, která se nabízela, bylo řešení s využitím Wi-Fi, které by
ovšem znamenalo nákup nových prvků a nemožnost využití stávajícího hardwaru.
Proto jsme přivítali zapůjčení produktů určených k vytvoření počítačové sítě na
rozvodech 230 V. Bylo tedy možné využít stávající síťové karty, které jsme
"doplnili" o uvedená zařízení a síť tak mohli snadno (a hlavně bez nových
kabelů) vytvořit. Pro testování jsme měli k dispozici zařízení od Olitecu a
WodaSignu. Již na samém počátku musíme podotknout, že se nejedná o systém,
který by si kladl za cíl překonat rychlosti dostupné u Ethernetu, ale přináší
"pouze" jednoduché řešení pro propojení několika počítačů, pro výměnu
dokumentů, možnost síťového tisku nebo sdílení připojení k internetu. Maximální
udávaná rychlost na síti tohoto typu je 14 Mb/s, což je pro zmiňované aplikace
naprosto postačující. Nás zajímalo, jaké jsou v praxi skutečně dosažitelné
přenosové rychlosti. Proto jsme u obou testovaných párů provedli test přenosové
rychlosti.

WodaPlug
Od WodaSignu (výrobce WodaPlugu) jsme si vypůjčili pár zařízení, jež se k
počítači připojují pomocí Ethernetového rozhraní. Vzhledem k tomu, že výrobce
konvertory mezi Ethernetem a sítí 230 V vyvedl v zářivé oranžové barvě,
rozhodně nebudete mít s nalezením zařízení mezi spletí nejrůznějších adaptérů,
které se doma také nacházejí, potíže. Pro první zprovoznění je dodávka páru
konvertorů rozhodně výhodou, při dalším rozšiřování sítě by se ale více hodila
možnost nákupu jednotlivých zařízení. Součástí balení jsou kromě samotné
dvojice produktů také dva krátké Ethernetové kabely, jenž slouží pro propojení
WodaPlugu s počítačem. Dále vybalíte CD s obslužným programem a návod k
použití, který je k dispozici i v českém jazyce. Vlastní zprovoznění sítě není
obtížné a zvládne ho každý alespoň trochu zkušený uživatel počítače. Stačí
pomocí dodaného kabelu propojit počítač a WodaPlug, který poté zasuneme do
elektrické zásuvky. Nastavení počítače závisí na konfiguraci sítě, kterou se
rozhodnete vytvářet. Není specifické pro síť vytvořenou na rozvodech 230 V -
jedná se o stejnou konfiguraci jako při propojení pomocí Ethernetu. Po tomto
prvotním nastavení je již možné mezi počítači volně komunikovat. Chceme-li
zpřístupnit i internetové připojení, musíme připojit další adaptér a
modem/router nakonfigurovat tak, aby odpovídal ostatním nastavením v síti.

Olitec USB PowerLan a Olitec Ethernet PowerLan
Druhý zástupce v testu k nám dorazil ve dvou provedeních. Jeden konvertor byl
vybaven rozhraním USB, druhý Ethernetem. Typ s Ethernetovým rozhraním se i zde
-jak jsme očekávali - obešel bez nutnosti instalovat ovladače. U USB verze jsme
tomu sice neunikli, ale celá akce proběhla naprosto ukázkově. Po vložení CD se
vše potřebné okamžitě nainstalovalo, bez nutnosti zásahu uživatele. Zároveň se
automaticky spustil program, umožňující instalaci doplňkového ovládacího
softwaru. Nainstalovaný program byl totožný s tím, který ke svým produktům
dodal WodaSign. To znamená, že i zde můžeme zkontrolovat kvalitu linkového
signálu nebo změnit heslo, chránící naši síť. Zprovoznění sítě bylo i tentokrát
otázkou okamžiku a i Olitec nás přesvědčil o tom, že síť vytvořenou s využitím
rozvodů 230 V lze považovat za konkurenci k Wi-Fi. Dodávka od Olitecu je
nepárová, nezískáte tedy jednu krabici s dvojicí zařízení, ale musíte koupit
dva produkty (nebo více). To však nepovažujeme za nedostatek. Zákazník se totiž
může rozhodnout, zda a jak bude u jednotlivých počítačů kombinovat ethernetové
nebo USB připojení. Síť také lze snáze dále rozšiřovat do existující sítě
připojujeme počítače většinou po jednom. Pro začínající uživatele může být
drobným nedostatkem absence manuálu v češtině, ale zkušenější si s tím hravě
poradí.
Po otestování zařízení od obou výrobců musíme konstatovat, že přenosové
rychlosti se liší v závislosti na tom, jak velká je délka rozvodů mezi
konvertory v zásuvkách a také na kvalitě těchto rozvodů. Běžně dosažitelné jsou
rychlosti od 5 do 8 Mb/s. To je sice méně, než uvádí výrobci, ale pořád
pracujeme s rychlostmi, které jsou pro účely, k nimž jsou tyto produkty určeny,
dostačující. Které rozhraní je pro připojení konvertoru k počítači výhodnější,
zda Ethernet nebo USB, závisí hlavně na vybavení počítačů, jež chceme do sítě
zapojit. Bezpečnost sítě je zajištěna za prvé velkým útlumem signálu po
průchodu elektrickými hodinami, zvýšit ji navíc můžeme nastavením šifrování dat
v síti (pomocí ovládacího programu). Maximální počet zařízení, která mohou být
zapojena v rámci jedné sítě, je 253, ale výrobci doporučují, aby jich najednou
komunikovalo maximálně 10-15. Jinak dochází k výraznému poklesu přenosových
rychlostí. Výsledky testu nás přesvědčily o tom, že se jedná o zajímavou
alternativu k Wi-Fi a pokud se tato zařízení budou dále rozvíjet, určitě si
najdou cestu k mnoha uživatelům.

WodaPlug
Cena vč. DPH: 3 900 Kč
K testu zapůjčila firma: Tomorrow Systems, http://www.tomorrows.cz

Olitec USB PowerLan
Olitec Ethernet PowerLan
Cena vč. DPH: 2 748 Kč Ethernet adaptér, 2 487 Kč USB adaptér
K testu zapůjčila firma: Sinapo77
http://www.sinapo77.cz