Hlavní navigace

Elektronické knihy nadosah

1. 12. 1999

Sdílet

Přesto, že současnou dobu nazýváme elektronickým věkem, přes všechny ty systémy"bezpapírových" kanceláří, vydáváme více knih, tiskneme všechny ty elektronické dokumenty hned v n
Přesto, že současnou dobu nazýváme elektronickým věkem, přes všechny ty systémy
"bezpapírových" kanceláří, vydáváme více knih, tiskneme všechny ty elektronické
dokumenty hned v několika kopiích, spotřeba papíru roste neztenčenou měrou,
kácíme více lesů... A za zdánlivě klidnou oponou po půltisíciletí knihtisku
nadchází nová doba doba elektronických publikací.

Kupovat klasické knihy přes Internet se pro mnohé z nás stalo samozřejmostí.
Ale kupovat, nebo dokonce publikovat přes Internet knihy elektronické, zní
přinejmenším podivně, když už ne přímo podezřele. Vzpomeňme však, jak podezřele
zněla zkratka MP3 v oblasti hudby před několika lety, a jakým způsobem
zamíchala hudebním světem.
S vidinou velkých zisků, které mohou z prodeje elektronických knih plynout, se
na toto pole vrhlo hned několik velkých firem. Adobe Systems, firma známá jako
největší producent publikačního softwaru na světě, jej mění tak, aby zabránila
pořizování neautorizovaných kopií originálních dokumentů. Společnost Adobe je
mezi širokou počítačovou veřejností proslavena především svým produktem Adobe
Acrobat Reader s formátem PDF (portable document format), který umožňuje přenos
dokumentů v nezměněné typografické úpravě nezávisle na počítačové platformě.
Xerox, jehož vidina bezpapírové kanceláře před mnoha lety ztroskotala,
spolupracuje s Adobe na vývoji vlastního systému. A do třetice Microsoft,
firma, která musí stát snad u všeho, vyvinula technologii, jež umožňuje snadné
čtení textu na obrazovce, řešení, které tu mělo být již nejméně deset let.

Autoři všech zemí, těšte se
Ceny knih a publikací závratně rostou, převážně kvůli stoupajícím cenám papíru
a jsou vysoké samozřejmě také díky mnohým článkům řetězce, jímž se kniha
dostává ke čtenářům. Z celkové ceny knihy si autor odnese domů něco mezi 5-10
%, zbytek připadne vydavatelství, tiskárně a distributorovi. S Internetem se
autorům otevírá další, výhodnější cesta, na které může autor většinu těchto
článků přeskočit, využije-li služeb vybraných on-line knihkupectví a nabídne
rukopis zde. Společnost Fatbrain.com nabízí autorům prostor k prodeji jejich
vlastních elektronických knih za jejich vlastní ceny, sama si pak vezme
polovinu sumy z prodané publikace. Což není příliš mnoho, vzpomeneme-li na 33 %
marže klasických knihkupectví a ubohých 5 % autorských honorářů. Firma
Fatbrain, jež se formálně nazývá Computer Literacy, předpokládá, že bude
atraktivní zejména pro autory, kteří píší příručky o 75 až 100 stránkách v
oborech, kde informace rychle zastarávají. Jak dodává šéf Fatbrainu, tříměsíční
práce na 75stránkové knize, kterou autor bude prodávat za 15 USD při prodeji 25
000 kusů (což je při velikosti anglicky mluvícího trhu běžné číslo) a 50%
autorských honorářích, přinese autorovi 200 000 dolarů, což je ekvivalent
výdělku za klasickou papírovou 500stránkovou knihu prodávanou za 40 USD při
prodeji 100 000 kusů a 5% honoráři, na které autor pracuje průměrně rok.
Fatbrain není jedinou firmou, jež se v on-line prodeji elektronických knih
angažuje. Další společností je 1stBooks, která má však tvrdší obchodní
podmínky: 159 USD za skladování knihy, autorský honorář činí 60 %, ceny knih se
u 1stBooks pohybují obvykle mezi 4 a 10 dolary. A co to všechno znamená pro
čtenáře? Na jednu stranu levnější a dostupnější knihy, na druhou stranu nemá
žádnou záruku alespoň jakés takés kvality. Ale to se lehce dá vyřešit systémem
známkování, který má u svého zboží prakticky každá slušná internetová firma
(zářným příkladem je Amazon.com).

S elektronickou knihou k rybníku? Proč ne!
Po několik let bylo naprosto běžné, že jsme používali digitální média ke
skladování dokumentů a Internetu k vyhledávání v dokumentových databázích, a na
obrazovce počítače jsme četli nanejvýše krátké novinové články. Důvody, proč
stále dáváme přednost papíru, jsou mnohé: pro jednoho je to věc tradice, druhý
nemá rychlý přístup k Internetu, třetí chce při čtení relaxovat někde daleko od
veškeré techniky ale všichni máme jednu obrovskou výhradu: text se na obrazovce
počítače špatně čte. A nepomůže nám ani Adobe, ani Microsoft Reader, neboť při
frekvenci obnovování obrazu si málokdo dokáže přečíst stostránkovou knihu bez
bolesti hlavy, nehledě na to, že analýza a zpracování elektronového paprsku na
klasických obrazovkách vytěžuje analytickou část našeho mozku natolik, že nám
mnoho kapacity na přemýšlení o obsahu textu nezbývá. Na trhu je však již
několik zařízení, která můžeme nazvat "elektronickou knihou" či "elektronickým
záznamníkem", jež mají integrovaný displej z kapalných krystalů (LCD) a jsou
lehce přenosná. A tak si můžete pořídit za 350 USD Rocket eBook s pamětí
několika tisíc stránek nebo za 150 USD eNotepad, přenosný panel, pamatující si
až 150 stránek vašich rukopisných poznámek a črt.

Ochrana autorských práv
Zásadní problém s publikací elektronických knih je důvodná obava autorů z
porušování copyrightových práv. Známí autoři při představě půlroční práce na
knize, která se pak rychlostí blesku rozšíří po Internetu zdarma, a jim tak
zůstanou jen oči pro pláč a účet za nájem, dávají stále většinou přednost
klasickému způsobu vydávání svých prací. Mluvčí firmy 1stBooks, jež publikuje
práce převážně začínajících nebo méně známých autorů, dodává: "Kryptování je
kritickým bodem pro vydávání knih slavných autorů". Zmíněná společnost Adobe
plánuje uvést produkt zvaný PDF Merchant, který má umožnit zašifrování PDF
dokumentu a kontrolu jejich distribuce k zákazníkům přes Web. Stejné možnosti
bude nabízet i Adobe Acrobat Reader. Vztah prodejce-kupec bude poměrně
jednoduchý zákazník svěří distributorovi číslo své kreditní karty, tím pádem za
knihu zaplatí, a distributor mu zašle softwarový klíč umožňující rozšifrovat
dokument.
Firma Adobe nezůstává osamocena, v oblasti šifrování dokumentu se angažuje
velké množství dalších společností. Intertrust Technologies vyvíjí obdobnou
technologii, pomocí které společnost PublishOne plánuje prodávat obchodní
informace.

Orwellovo 1984?
Před několika lety byly časopisy plné takzvané "války browserů". Šlo o to,
který z internetovských prohlížečů ovládne trh, a tím dá svým vlastníkům
možnost ovlivňovat HTML formát podle jejich představ a potřeb. Nyní zuří bitva
mezi portály, a zanedlouho se dočkáme zápasu mezi formáty elektronických knih.
A bude to zápas nejen o peníze ale také o obrovský vliv, o vliv na psané slovo.
Společnost, které by se podařilo ovládnout trh, by se stala nejvlivnější
společností v historii lidstva. Nemusíme být příliš paranoidní na to, abychom
si uvědomili, že změna jakýchkoli dokumentů v elektronické podobě je mnohem
snazší než změna papírové "historie", kterou prováděl hlavní hrdina slavného
Orwellova románu "1984".

Současnost
Elektronické publikace nejsou žádnou vzdálenou budoucností. 1stBooks prodalo
přes Internet více než 250 000 kopií "knih", obří americké vydavatelství
Barnes&Noble prodává v elektronické podobě desítky knih, Microsoft spojil síly
s jiným vydavatelstvím, Penguin Books a chystá na příští rok okolo 1 000
publikací ve formátu MS Reader. Další vlivná klasická i ryze on-line
vydavatelství oznámila podporu výše uvedeným Adobe a MS Readerům a plánují
publikovat jak papírové, tak elektronické knihy. Microsoft předpovídá, že do
roku 2020 bude polovina publikací vydávaná v elektronické podobě.
Je to dobře, či špatně? Pro většinu z nás pocit z tištěné knihy nic nenahradí,
na druhou stranu však nehodláme zbytečně nechat kácet lesy pro publikace,
jejichž obsah začas beznadějně zastará. A tak za několik let budeme mít v
našich domovech kromě rozsáhlé knihovny s tisky z "minulého" století také
šuplík s disky s knihami "nové éry".
9 0722/FEL o

Další zdroje informací:
www.microsoft.com/reader
www.adobe.com
www.1stbooks.com
www.fatbrain.com
www.bn.com
www.rocket-ebook.com
www.netLibrary.com