Hlavní navigace

Efektně a bitmapově

1. 1. 1999

Sdílet

Micrografx Picture Publisher 8.0 Picture Publisher 8 je grafický balík, sloužící především k úpravě obrázk...


Micrografx Picture Publisher 8.0


Picture Publisher 8 je grafický balík, sloužící především k
úpravě obrázků a fotografií. Umožňuje snadno vytvářet zvláštní
vizuální efekty, ale i "běžnou" grafiku pro WWW stránky.

Program pracuje s objekty, jak je dnes u bitmapově orientovaných
grafických editorů běžné. Tedy alespoň u těch, které aspirují na
profesionální využití. V praxi to znamená, že například text
nebo obrázek, vložený na základní pozadí, se chová jako
samostatný objekt. Ten je možné přemisťovat, otáčet a jinak
transformovat, měnit velikost, pořadí, seskupovat s dalšími
objekty, měnit jeho průhlednost či splynutí barev objektu s
pozadím. Pokud pracujete např. s CADem nebo vektorovým kreslicím
programem, tak víte, jak příjemný je tento způsob práce.

Efekty a nástroje

Celkem Picture Publisher nabízí asi 140 různých efektů. Navíc
program umožňuje použít i tzv. plug-ins od dalších výrobců,
které jsou kompatibilní s programem Adobe Photoshop. Při mnoha
úpravách je k dispozici průvodce s pohodlným nastavením
parametrů, ale u některých efektů a maker naopak možnost
nastavení jakýchkoliv parametrů úplně chybí. To znamená, že jste
odkázáni pouze na standardní nastavení, ale takových filtrů je
menšina (koneckonců, méně je někdy více). S výběrem filtru
pomůže integrovaný prohlížeč (Effects Browser), který zobrazuje
jak původní obrázek, tak výsledek při použití filtru. Efekty
zahrnují všechny více či méně obvyklé možnosti, jako je aplikace
textury, napodobení různých technik štětce, různé psychedelické
efekty, zvláštní úpravy okrajových ploch obrázku a mnoho
vyloženě deformačních postupů. Samozřejmostí je široká nabídka
způsobů úpravy barev (úprava barevných map, aplikace
kalibračních map apod.). Samostatnou kapitolou je práce s
maskou; ta slouží k výběru určitých částí obrázku a je základním
nástrojem při provádění retuší či fotomontáží. Maska se dá
vytvořit mnoha způsoby, např. i výběrem až deseti různých barev
(např. pro známé modré pozadí -- Chroma Mask). Vytvořenou masku
lze samostatně editovat a aplikovat na ni další efekty (Alpha
Chanel).

Další možnosti nabízejí speciální moduly. Light Studio umožňuje
doplnit snímky dalším světlem a různými světelnými efekty. Modul
Bevel Factory vytváří orámování objektů (zarámování obrázku) a
zvláštní efekty na hraně objektů (resp. masky), např. textu.
Rozostřením okrajů lze dosáhnou "hloubky" obrazu, nebo znázornit
odraz světla v objektivu. Také je možné vytvořit samostatné
snímky, obsahující kontaktní přehled vybraných obrázků, např. z
určitého adresáře. Kromě toho je možné tento zmenšený přehled
také vytisknout nebo vygenerovat HTML dokument s tabulkou,
obsahující jejich zmenšené verze. V tomto případě lze určit i
to, zda se má zobrazit název a velikost původního souboru a zda
se má vytvořit odkaz na soubor pro zobrazení v plné velikosti.
Nechybí ani modul vytvářející zvláštních textové efekty.

K dispozici je rozsáhlá funkce Zpět (Undo), kterou je možné
vztahovat na obrázek jako celek, ale i na jednotlivé objekty.
Veškeré provedené akce se zaznamenávají v "řídicím centru" a zde
je možné provádět změny v již provedených příkazech, podle nichž
se zpětně upraví i obrázek. Tyto příkazy se stejně jako Undo
mohou ukládat do souboru spolu s obrázkem (PPF), takže je možné
pohodlně provádět změny i s velkým časovým zpožděním. Vzhledem k
tomu, že program využijí i profesionálové v oblasti grafiky,
obsahuje také podporu pro čtení i zápis "neviditelného
vodotisku" firmy Digimarc ( www.digimarc.com ), jenž obsahuje
informace o autorských právech apod. Celkem samozřejmostí je i
několik tisíc fotografií, které grafický balík doprovázejí a se
kterými můžete nakládat dle své libosti.

Grafika na Web

Zajímavá je i podpora tvorby WWW stránek. Pro tvorbu tlačítek je
k dispozici samostatný průvodce, s jehož pomocí můžete vytvořit
kulatá i obdélníková tlačítka s charakteristickým "tlačítkovým"
okrajem. Jiný průvodce slouží k vytvoření horizontálních
separátorů. K zadanému obrázku je jednoduše doplněn požadovaný
prostorový efekt. Nechybí ani průvodce pro úpravu motivu, tak
aby při jeho použití jako pozadí v HTML dokumentu na sebe jeho
okraje plynule navazovaly (zobrazení více motivů vedle sebe).
Součástí balíku je také GIF Animátor pro vytváření animací přímo
v prostředí programu.
Nejzajímavější je však průvodce pro
kompletní tvorbu grafické části WWW stránek. V první řadě
zvolíte rozlišení, pro jaké budou stránky optimalizovány. Dále
vyberete jeden ze 42 předdefinovaných stylů a upravíte vše
potřebné. Můžete změnit popis, tvar, barvy a velikost všech
tlačítek a ostatních grafických prvků podle své představy. V
praxi je většinou potřeba výsledný kód (všechny grafické prvky
jsou samozřejmě umístěny v poměrně rozsáhlé tabulce) upravit a
doplnit např. o text, ale rozhodující je, že s minimálním úsilím
získáte plně grafické webové stránky. Na rozdíl od klasických
šablon však můžete vzhled ovlivňovat podle vlastních představ.

Hodnocení

Program Picture Publisher 8.0 představuje silný nástroj s
širokou nabídkou funkcí. Pokud bych ho měl s něčím srovnat, tak
se nabízí jeho srovnání s programem Paint Shop Pro (PSP). Stejně
jako u programu PSP (shareware), je možné si stáhnout trial verzi
programu z Internetu ( www.micrografx.com/picturepublisher/ ). PP8
nabízí větší množství efektů a filtrů, podporu webové grafiky
a některé další zajímavé funkce, při trochu vyšší ceně. Program
PSP je naproti tomu o něco rychlejší a jeho ovládání mi přijde
trochu pružnější.


Micrografx Picture Publisher 8.0

+ zajímavé speciální efekty
+ dobrá podpora webové grafiky
- rychlost některých operací

K recenzi poskytla firma:

SWS, a.s.
Jeseniova 1, Praha 3

Cena: XXXX


Autor článku