Hlavní navigace

Edge nastupuje

1. 12. 2004

Sdílet

Každý, kdo se alespoň trochu zajímá o možnost získat internetové připojení srychlostí minimálně srovnatelnou či vyšší, než poskytuje modem, jež by bylo zpoplatněno měsíčním p...
Každý, kdo se alespoň trochu zajímá o možnost získat internetové připojení s
rychlostí minimálně srovnatelnou či vyšší, než poskytuje modem, jež by bylo
zpoplatněno měsíčním paušálem a ne podle počtu minut, které na internetu
strávíme, ví, že mimo území pokrytého kabelovou televizí není internet levná
záležitost. Ceny ADSL, i když již přece jen snížené, jsou stále vyšší, než
hodlá mnoho uživatelů akceptovat. Tato situace značně nahrává našim mobilním
operátorům, kteří se své příležitosti okamžitě chopili a začali se tlačit na
trh se svým připojením k internetu. V okamžiku, kdy bylo zrušeno zpoplatňování
připojení podle množství přenesených dat, začal značný vzestup obliby GPRS.
Tato technologie umožnila dorovnat přenosové rychlosti v mobilních sítích na
rychlost analogových modemů. Později jsme se - pouze v síti T-Mobilu - dočkali
i rozšíření na kódovací schéma CS3 a CS4, což umožnilo dosažení rychlostí přes
80 Kb/s. Před pár měsíci pak Eurotel na frekvencích, které dříve využívaly
pouze telefony generace NMT, zpřístupnil datové přenosy s využitím technologie
CDMA. Přenosové rychlosti se zde hodně přiblížily těm, které nabízí ADSL.
Jistou nevýhodou může být fakt, že pro takové připojení nevyužíváme mobilní
telefon, ale potřebujeme speciální "modem". Tím je přece jen omezena mobilita
uživatelů. V neustálém souboji T-Mobilu s Eurotelem samozřejmě nebylo možné
předpokládat, že by takovýto rozdíl ve službách přetrval dlouho. Když T-Mobile
neuspěl s žádostí o přerozdělení frekvencí, které jsou využívány pro CDMA,
musel využít jinou technologii, jíž lze provozovat na stávajících frekvencích.
Ke slovu se tak dostala EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), která
využívá struktury stávající GSM sítě.
GSM rozděluje dostupné frekvenční pásmo na užší subpásma a každé z nich ještě
dělí na osm časových pozic. Budeme-li se tedy pohybovat v místě pokrytém
základnovou stanicí, využívající tři subpásma, budeme mít k dispozici 24
kanálů, které lze využít pro hlas nebo pro data. Maximální přenosová rychlost u
GPRS je tedy dána počtem dostupných kanálů a rychlostí, kterou můžeme v kanálu
dosáhnout. Totéž platí pro EDGE, která je někdy označována jako EGPRS. Rozdíl v
rychlostech je dosažen zvýšením přenosové rychlosti v kanálech. EDGE totiž - na
rozdíl od dvoustavové GMSK u GSM - využívá 8-PSK (osmistavové fázové modulace).
Tím je možné dosáhnout přenosové rychlosti až 60 Kb/s na jeden kanál. To je v
podstatě trojnásobek hodnoty, kterou nabízí GPRS, kde je maximální dosažitelná
rychlost (na jeden kanál) 21,4 Kb/s. Vzhledem k zachování principu sdružování
kanálů je maximální dosažitelná rychlost také téměř trojnásobná. Technologie
EDGE by se měla stát jakýmsi přiblížením k UMTS - tedy k sítím třetí generace.
Její hlavní výhodou, v porovnání s UMTS, jsou nižší náklady na její spuštění.
Nejedná se totiž o úplně novou výstavbu, ale o rozšíření stávajících
technologií. Je potřeba upgradovat software některých částí sítě a vyměnit
rádiové části GSM sítě. Na straně zákazníka to znamená investici do nového
telefonního přístroje, protože je potřeba, aby podporoval nové kódování. V
současné době ještě takových přístrojů není k dispozici mnoho. Jedná se
většinou o Nokie, my jsme ovšem pro testování měli k dispozici nejnovější
Motorolu.
Vzhledem k dalším investicím do sítě je logické, že signál EDGE nebude k
dispozici po celém území. V současné době jsou pokryta pouze větší města, kde
je větší pravděpodobnost poptávky po těchto službách. Připojíte-li se v
pokrytých oblastech s telefonem podporujícím EDGE, rozhodně rozdíl poznáte.
Dosažitelná přenosová rychlost je pak hodně závislá na vzdálenosti od
základnové stanice - tedy na kvalitě signálu - a na počtu zákazníků,
komunikujících na daném území. Průměrná rychlost se při našem testování po
Praze pohybovala okolo 180 Kb/s. V nejlepších případech se vyšplhala až přes
220 Kb/s. To je na mobilní přenosy opravdu velice slušná úroveň.
Výhodou systému EDGE by však mělo být i zlepšení kvality hlasového spojení,
které však vyžaduje - při komunikaci mobil-mobil - podporu EDGE v obou místech,
z nichž je hovor veden, a také použití odpovídajících telefonů. Uživatele
datových přenosů potěší, že do března příštího roku budou rychlejší přenosy v
rámci EDGE za stejnou cenu jako data v rámci GPRS. S postupujícím časem pak
budou zajisté přibývat i lokality, v nichž bude EDGE dostupné.
Cena včetně DPH: nyní 832 Kč
K recenzi poskytla firma: T-Mobile Czech Republic, http://www.t-mobile.cz