Hlavní navigace

E-recruitment aneb práce přes internet

1. 1. 2001

Sdílet

Ohlédneme-li se o několik let zpátky, zjistíme, že jsou to zhruba tři roky, kdyse začal Internet uplatňovat také v oblasti inzerce pracovních míst a v procesu najímání zaměstnanců. V...
Ohlédneme-li se o několik let zpátky, zjistíme, že jsou to zhruba tři roky, kdy
se začal Internet uplatňovat také v oblasti inzerce pracovních míst a v procesu
najímání zaměstnanců. V USA je v současné době e-recruitment, tedy nábor
pracovníků přes Internet, naprosto běžnou a dokonale propracovanou službou. Z
obyčejného uveřejňování nabídek volných míst se vyvinuly strukturované systémy
on-line databází pracovních míst a životopisů uchazečů, na které jsou přímo
napojeny jednotlivé firmy i uživatelé hledající práci, aby je neustále
aktualizovali. Internetová řešení najímání zaměstnanců se snaží umožnit co
nejjednodušší a nejrychlejší hledání kvalifikovaných kandidátů, na které by
přímo navazoval závěrečný přijímací proces ve firmě. Její personální management
může díky Internetu jednoduše komunikovat s obrovským množstvím uchazečů a
vybrat si z nich ty nejlepší, aniž by musel vynaložit více času nebo pracovních
sil. České servery zprostředkovávající práci se dnes množí geometrickou řadou a
mnoho personálních agentur, které v ČR působí, už také nastupující trend
e-recruitmentu sleduje.

Původně celý proces spočíval pouze v inzerování a shromažďování údajů o
kandidátech spolu s nabídkami volných míst na serverech různých
zprostředkovatelských pracovních agentur (v USA označovaných jako Application
Service Providers). Pokud se objevil perspektivní kandidát, byl jeho životopis
poslán firmě, která místo inzerovala. Později se personální oddělení každé
firmy snažilo v zájmu urychlení celého procesu napojit přímo do aktualizované
databáze a procházet si profily kandidátů on-line. Nápad to byl dobrý, protože
díky velké návštěvnosti a přístupnosti bylo možné vybírat z mnoha zájemců. Brzy
se však zjistilo, že je tím výběr spíše ochromen, protože kandidátů je až
příliš mnoho a zpracovávání obrovských kvant informací není efektivní. Spousta
zájemců také ve skutečnosti postrádala potřebnou kvalifikaci.


Filtrování uchazečů přes Internet

Dnes jsou již pro všechny tyto problémy nalezena řešení. Jako příklad
komplexních služeb v oblasti e-recruitmentu si můžeme uvést službu americké
firmy Hire.com, nazvanou e-Recruiter, jež všechno, až na závěrečný pohovor,
provádí automaticky. Průběh výběrového řízení prováděného s využitím této
služby vypadá asi následovně: V první fázi mají zájemci o práci možnost
zaregistrovat přes Internet svůj formulář, kde uvedou o jakou práci by mělo
jít, ve kterém regionu, jaká by jim vyhovovala pozice, jaký plat atd.
Potencionální zaměstnanci vyhovující předepsaným kritériím pro právě obsazované
místo jsou kontaktování e-mailem a obdrží výzvu, aby vyplnili jakýsi testovací
dotazník, který má ověřit jejich schopnosti a požadované pracovní zkušenosti.
Právě tahle fáze je klíčová, protože kandidáty přefiltruje a do dalšího kola
oddělí hledaná "zrníčka od plevele", protože dál pustí jen ty, kteří prokáží
svou kvalifikaci. Předem připravený soubor otázek je založený na bodovacím
systému, přičemž všechny otázky nemají stejnou váhu a zadavatel tak může určit,
jaká kritéria jsou pro něj nejpřednější. Cílem veškerého testování je, aby se
do závěrečného kola dostali jen ti nejlepší a firma byla celým výběrem co
nejméně časově i finančně zatížena. E-Recruiter připraví pro manažery dokonce i
rozvrh průběhu interview a e-mailem pozve všechny, kteří dosáhli požadovaného
bodového ohodnocení v testu. Přenesení všech úkonů, kromě finální výběrové
fáze, založené na osobním setkání, na externí agentury (již zmíněné ASP
Aplication Service Providery) se ukázalo jako velmi finančně výhodné, protože
firma sama nepotřebuje žádné složité vybavení a rozsáhlou administrativu, aby
celý proces výběru zvládla. Služba e-Recruiter se musí jen pečlivě napojit na
existující firemní systém, aby mohl bez problémů probíhat tok informací mezi
ASP a firmou. Velmi užitečné je také následné ukládání veškerých získaných
údajů o kandidátech, kteří se někdy o práci ucházeli, ve vlastní interní
databázi sdílené např. v rámci všech firemních poboček nebo oddělení. Tím se
výrazně snižují náklady na časté inzerování v novinách nebo na internetových
burzách práce.


E-detektivové si vás najdou!

Hire.com není rozhodně jedinou firmou nabízející služby pro e-recruitment.
PeopleSoft nebo RecruitSoft poskytují téměř totéž a zajišťují ve formě
outsourcingu výběr pracovníků pro mnoho společností. Jsou však tací, kteří se
snaží jít ještě mnohem dál. Až dosud jsme uvažovali o situaci, kdy se na
uvolněné místo hlásí spousta zájemců. Ale co uděláte v případě, že hledáte
odporníka, který jen tak po ulici neběhá, a pokud náhodou ano, tak určitě
spěchá do zaměstnání, jež nechce měnit? Přesně takhle vypadá současný stav
poptávky po specialistech z oboru IT. V USA ho pociťují velmi silně, takže není
divu, že se americký e-recruitment snaží tento problém vyřešit. V některých
oborech se stává, že neplatí: "uchazeč hledá zaměstnání", ale naopak:
"zaměstnavatelé hledají uchazeče". A dokonce více než "hledají", oni po nich
musí přímo pátrat a téměř na ně líčit své nabídky! Velké do očí bijící inzeráty
a svítící bannery stále upozorňují na atraktivní místa s těmi nejvýhodnějšími
pracovními podmínkami. Firma Cisco však vynalezla daleko promyšlenější
strategii, založenou na hledání tzv. "pasivních kandidátů". Jak takový člověk
vypadá? Je to právě ten, co jen tak neběhá po ulici, protože má dobrou práci,
spoustu zkušeností a příjem, jenž ho nemotivuje na svém postavení něco měnit.
Ovšem inzerováním na stránkách, které nemají s kariérou nic společného, se i k
takovým lidem dá dostat, pokud vypátráte, jaké stránky navštěvují. Musíte
zjistit jak žijí, co je zajímá, co čtou, jakých klubů jsou členy, kam se chodí
bavit, na jaké jezdí konference... a snažit se je kontaktovat nebo upoutat
jejich pozornost. Třeba sponzorovat stránku, kterou hodně navštěvují, a
předložit jim svou nabídku vždy, když čekají až stránka naběhne. Byly vytvořeny
i jakési "detektivní programy", jako např. Resume InfoFinder nebo Resume
Detektiv či Search Station, jež podle zadaných kritérií vypátrají na Internetu
požadovanou skupinu lidí, která má být nabídkou oslovena. Často se objevují i
jiné způsoby jak získávat jména nebo e-mailové adresy lidí, třeba v různých
hrách nebo na zábavných stránkách, ale také přes studentské portály, kde klidně
nějaká firma nabídne, že studentovi zaplatí knihy na celý rok, když získá svého
rodiče, aby pro ni pracoval. Inu, různé praktiky se dějí ve světě za mořem...


Nejen v Americe

E-recruitment zažívá velký rozkvět nejen na americkém kontinentě. V Asii je
nejnavštěvovanějším portálem pro e-recruitment JobStreet.com, využívaný
především v Číně, Singapuru, na Tchaj-wanu, v Hongkongu, ale i Indii nebo
Malajsii. Poskytovaných služeb využívají i takové firmy jako Dell, Compaq,
Motorola, Philips a další. Obrovský rozvoj pracovních serverů probíhá i v
Austrálii a na Novém Zélandu, kde začíná inzerce na Internetu téměř převažovat
nad novinovou, která v poslední době spíše stagnuje. Mnoho agentur uveřejňuje
díky minimálním nákladům na svých stránkách spoustu nabídek, jež by jinak vůbec
neměla možnost zveřejnit. Internet je teď pro ně hlavním inzertním médiem a
často své nabídky umisťují i na více místech najednou. Mezi nejnavštěvovanější
patří Seek.co.nz.


Jak to vypadá u nás?

Servery týkající se práce, jež najdete na českém Internetu, jsou buď
ekvivalentem nějakého inzertního deníku, jako Annonce, Avízo, Job Master aj.,
nebo je provozují personální agentury, ať už naše či zahraniční, které
poskytují komplexní služby uchazečům i zaměstnavatelům. Hledáte-li práci,
můžete si tu prohlédnout aktuální nabídky volných míst a zařadit svůj životopis
do databáze, k níž mají firmy nabízející práci většinou placený přístup.
Jakmile se setká odpovídající nabídka s poptávkou, dostanete zprávu, že je o
vás zájem a jak postupovat dál. U dotazníků se většinou uvádějí i vaše
kontaktní data a osobní údaje, ale k těm je přístup umožněn pouze registrovaným
firmám, které chtějí oslovit konkrétního kandidáta. Ostatním uživatelům
databáze se tyto údaje nezobrazují. Pokud procházíte stránky zaměřené pouze na
aktuální inzerci pracovních příležitostí, dostanete všechny potřebné informace
hned a sami se přihlásíte na kontaktní místo, máte-li o práci zájem. Podívala
jsem se na několik serverů, abych se dozvěděla, co od nich můžeme konkrétně
očekávat.
Jobs.cz

je internetová burza práce provozovaná společností LMC Jobs od roku 1996, která
je podle průzkumů zatím nejnavštěvovanějším pracovním serverem u nás, až se 30
tisíci návštěv denně. Služba nezahrnuje pouze umístění inzerce, dokáže např.
také třídit životopisy zájemců podle stanovených kritérií a převádět data
kandidátů přímo do databáze inzerujících podniků. Inzerce se provádí v několika
formách v závislosti na ceně, personalisté mohou inzeráty upravovat, měnit
jejich texty a určovat, v jakých rubrikách budou prezentovány. Po dobu
spolupráce jsou jim k dispozici údaje o počtu lidí, kteří navštívili jejich
inzertní prostor. Jsou tu však i "vyhledávací agenti", jež podle zadaných
požadavků prohledávají životopisy uložené v databázích. Sestavit a aktualizovat
svůj životopis můžete pomocí služby Můj jobs.cz a podle svého uvážení ho pak
dát k dispozici buď všem návštěvníkům serveru, nebo jen vybraným firmám.
Náročným firmám nabízí jobs.cz prostor pro exkluzivní prezentace, který
odpovídá požadavkům na jednotný firemní design. Všem uživatelům je k dispozici
i rozsáhlé poradenství a možnost konzultovat problémy s odborníky v
pravidelných interaktivních rubrikách jako je diskusní Meeting point a další
služby, usnadňující vyhledávání lidských zdrojů určené pro naše i zahraniční
společnosti. Přístup k systému služeb je pro firmy a organizace placený,
zatímco potencionální zaměstnanci mají přístup k informacím zadarmo. Mezi
uživatele serveru patřili v počátcích hlavně specialisté v oblasti informačních
technologií, teď k nim přibývají i obchodníci a pracovníci z oblasti
marketingu, administrativy i financí. Server je velmi využíván také ženami a
studenty. Průměrný věk uživatelů je 27 let.Prace.cz

Provozovatelem služby a serveru www.prace.cz je rovněž společnost LMC. Tato
webovská stránka je známá svou reklamou se sympatickými postavičkami ze seriálu
"A je to". Nabízí přehledný systém všech služeb pro firmy i jejich potenciální
zaměstnance. Kromě běžných nabídek pracovních míst tu najdete i přehled
personálních agentur, návod na napsání správného životopisu, informace z
pracovního práva, něco o mzdách a odměňování i spoustu dalších praktických rad
a užitečných odkazů. Vybírat můžete z nabídek úřadů práce, jobs.cz a prace.cz,
po přihlášení máte možnost zdarma přidat i svůj inzerát, který vám pomůže najít
novou práci. Vyhledavač samozřejmě funguje i v inzerci zájemců o práci, kde je
připojení nabídky volného místa rovněž zdarma.Volna-mista.cz

je server určený pro bezplatnou inzerci na trhu pracovních míst. Inzeráty jsou
umisťovány zdarma jak pro uchazeče, tak i pro podniky (firmy, personální
agentury) nabízející volné pracovní místo. Pokud jste zde poprvé, je nutné se
před vložením inzerátu zaregistrovat pomocí sekce "Vytvořit nový účet". Vyberte
si, zda se chcete zaregistrovat jako uchazeč či jako firma, a na následující
stránce vyplníte potřebné údaje. Pokud hledáte zaměstnance, obrátíte se na
rubriku "Práci hledají", a můžete si vybrat podle regionu nebo oboru. Pokud
hledáte zaměstnání, je pro vás určena sekce "Práci nabízí". Na serveru lze také
vyhledávat dle vlastních kritérií pomocí tzv. "Rozšířeného vyhledávání". Vše je
velmi přehledné a registrace jednoduchá. Nabídnou se vám i odkazy na zajímavé
články a hned na první stránce vás uvítá všehochuť nejnovějších volných míst.Prilezitosti.cz

vám nabízejí personální služby zahrnující možnost inzerovat, prezentovat svou
firmu na Internetu a vybrat si z databáze uchazeče, které si pozvete na
pohovor. Pokud práci hledáte, zařadí se vaše údaje zdarma do Databáze uchazečů
a budou bez příjmení, adresy, telefonu, e-mailu přístupné firmám, které hledají
své budoucí zaměstnance. Osobní údaje získá firma, jak je obvyklé, až po
zaregistrování do systému a uhrazení vstupního poplatku. Čeká na vás podrobný
formulář, kde můžete vyplnit všechny své schopnosti a zkušenosti včetně psaní
na stroji, řidičského oprávnění atd., a dostanete tu i pár rad do života
týkajících se hledání zaměstnání. V databázi budete zařazeni po dobu 6 týdnů.
Po uplynutí této doby budete automaticky vyřazeni, pokud svůj dotazník
nezařadíte znovu.CVonline.cz

je databáze nabízející sekci pro zaměstnance i zaměstnavatele, včetně nové
mezinárodní služby CV-Europe, která nyní pokrývá 8 zemí střední a východní
Evropy. Vložení vašeho životopisu nic nestojí a formulář můžete později
upravovat. Stránka s volnými místy vám přinese aktuální nabídky pracovních
příležitostí. Jste-li na opačné straně hřiště a hledáte vhodného kandidáta na
uvolněné místo, můžete si prohlédnout kompletní databázi životopisů, pokud si
tuto službu objednáte. Obdržíte přístupové heslo do sekce klientů zahrnující i
kontaktní data a podle vybrané služby budete moci získat kompletní informace z
životopisů, přímo informovat vybrané cílové skupiny o vašich volných místech,
přidávat a měnit informace i objednat přímé zasílání životopisů. Můžete také
využít některého ze tří typů inzerce označených jako "standard", "bussines" a
"exclusive", tak aby způsob inzerování co nejvíce vyhovoval vaší momentální
potřebě. Druhy inzerce se rozlišují podle počtu nabídek, časového rozmezí, v
němž je chcete prezentovat, způsobu informování o výsledcích hledání a dalších
kritérií.Ihned.cz

je spíše zpravodajským serverem, ale nově tu najdete i služby umožňující
inzerovat práci. Nabídka míst podle oborů a vyhledávač podle firem, lokalit,
pozic a kategorií zaměstnání byly umístěny hned na úvodní stránku. Část, která
je zdarma, slouží k vyhledávání a čtení inzerátů z novin a časopisů vydávaných
nakladatelstvím Economia. Placená část, do níž se vstupuje registrací, je
určena předplatitelům ekonomického a odborného tisku nebo uživatelům Internetu,
kteří uhradí poplatek. Pak mají přístup i k titulům jako HN, Ekonom, Media a
Marketing, nebo i k právním předpisům a vzorům smluv. Aktuální články o práci a
služba "Rádce kariéry" jsou tu pro "platiče i neplatiče". Velmi bohaté jsou
pochopitelně odkazy na zpravodajství.Jobpilot.cz a Worldonline.cz

Společnost Jobs & Adverts CZ, s. r. o., provozovatel evropského on-line trhu
pracovních příležitostí www.jobpilot.cz, navázala spolupráci s firmou World
Online, která poskytuje služby uživatelům Internetu v České republice. Díky
jejich spojení mohou uživatelé nové služby WorldJobs na stránkách
www.worldonline.cz využít přístupu k nabídce volných míst a k dalším službám,
jež nabízí Jobpilot.cz. Uchazeči o zaměstnání tak mohou hledat v inzerátech
nabízejících volná místa podle různých kritérií jako region, typ hledané
pozice, profese apod. Ve službě Jobticker najdou nejzajímavější nabídky týdne u
těch nejžádanějších zaměstnavatelů. Zdarma se také mohou zaregistrovat a
případně zadat do služby Můj Jobpilot životopis, a tak se prezentovat
potenciálním zaměstnavatelům. Dnes je Jobpilot zastoupen v 19 zemích světa a
spektrum jeho služeb pro uchazeče i u nás zahrnuje také Jobžurnál, který
přináší informace na téma zaměstnání a kariéra, WAP atd. Všechny služby pro
uchazeče o zaměstnání jsou zdarma. Tato kooperace by mohla v blízké budoucnosti
přinést uživatelům obou serverů zajímavé služby a možnosti a přispět ke zvýšení
návštěvnosti. Firmám nabízí služba Premium Service zdarma přístup do databáze
životopisů. Společnosti hledající nové spolupracovníky mohou také zadat
inzerát, v němž představí konkrétní volné místo. Služby firmám nejsou omezeny
pouze na inzeráty, zahrnují i kreativní ztvárnění celých firemních prezentací,
bannerových kampaní či propojení vlastních firemních stránek s databázemi
Jobpilotu.Student.cz a Kappa.cz

jsou servery určené především pro studenty, kteří mají zájem o přechodnou
práci, a na druhé straně pro firmy, jež potřebují nárazově zvýšit počet
zaměstnanců nebo akutně obsadit uvolněné pracovní místo. Díky pracovním
agenturám odpadne firmám veškerá administrativa, protože agentury se o své
pracovníky kompletně starají, zajistí i jejich pojištění a nakonec jim předají
odměnu, na základě potvrzení zaměstnavatele o provedené práci. Na Internetu
jsou zveřejňovány nabídky aktuálních pracovních míst se stručnými informacemi o
druhu práce, požadavcích na pracovníky, hodinové mzdě atd. Zájemci stačí jen
najít vyhovující druh brigády a kontaktovat agenturu, kde dostane potřebné
instrukce, tam si nakonec také přijde pro odměnu. Podmínkou pro přidělení práce
je většinou pouze občanský průkaz a potvrzení o studiu. Lze si také objednat
zasílání aktuálních nabídek e-mailem. Na internetových serverech najdou
studenti i firmy všechny potřebné informace, jak práci nabízet a jak ji získat.
Firmám je objednávání pracovníků umožněno na základě registrace a uzavření
smlouvy s agenturou.Existuje ještě mnoho firem, které u nás zprostředkovávají práci přes Internet
(např. Takeit.cz, Axial.cz, Jobshop.cz, atd.); většinou nabízejí podobný
základní balík služeb, rozšířený někdy i o nabídky související se sociologickou
a psychologickou analýzou schopností lidí v pracovních skupinách, vyhledávání
vhodných vedoucích osobností, trénink týmové spolupráce atd. (takto rozšířené
služby nabízí např. firma Hofírek nebo agentura Persona Grata). Naprosto
komplexní služby v oblasti personalistiky poskytují také zahraniční firmy jako
Grafton nebo Synergie, které působí po celém světě a zřídily své zastoupení i v
ČR. (více na www.grafton-group.cz a www.synergie-recruitment.cz)

Zdá se, že budoucnost trhu práce je skutečně na Internetu, protože je ideálním
médiem pro pracovní trh a již teď je zřejmé, že jeho prostřednictvím proudí
největší tok zájemců o práci, což radikálně mění fungování celého trhu práce ve
světě i u nás. Dosvědčuje to především rapidně rostoucí návštěvnost a počet
podaných inzerátů na pracovních serverech, jako např. na Jobs.cz, kde jich
zaznamenali dvaapůlkrát více než před rokem. Internet umožňuje soustředění
nabídky, její klasifikaci, odstranění handicapu vzdálenosti člověka hledajícího
práci od zdroje, který práci nabízí, a kromě toho lze pomocí softwarových
aplikací odbourat velkou část administrativy. Personalisté se tak mohou věnovat
kvalifikované práci a i všichni ostatní si ušetří čas, peníze a nervy. Prozatím
se nábor přes Internet týká hlavně kvalifikovanějších profesí, ale za čas už
možná nebude důvod vyhledávat téměř veškeré lidské zdroje klasickými způsoby,
protože jsou zdlouhavější a méně efektivní.Hledáte práci přes internet?

telecom.jobs.cz
www.annonce.cz
www.avizo.cz
www.axial.cz
www.billancpartners.cz
www.cvonline.cz
www.grafton-group.cz
www.hillinter.net
www.hofirek.cz
www.ihned.cz/kariera
www.infojob.cz
www.jobmaster.cz
www.jobpilot.cz
www.jobs.cz
www.jobshop.cz
www.kappa.cz
www.personalconsult.cz
www.personae.cz
www.personagrata.cz
www.personal.cz
www.personnel.cz
www.prace.cz
www.prilezitosti.cz
www.roberthalf.cz
www.start.cz
www.student.cz
www.stunite.cz
www.synergie-recruitment.cz
www.takeit.cz
www.tmpw.cz
www.volna-mista.cz
www.wizard.cz
www.worldonline.cz
www.wrightson.cz