Hlavní navigace

E-learing v praxi

1. 12. 2004

Sdílet

V síťové akademii Cisco Networking Academy (CNA) jsme psali v posledních letechjiž několikrát. Původně byla jejím cílem výchova odborníků pro návrh, budování a správu počítačov
V síťové akademii Cisco Networking Academy (CNA) jsme psali v posledních letech
již několikrát. Původně byla jejím cílem výchova odborníků pro návrh, budování
a správu počítačových sítí. Nyní postupně zahrnuje volitelné kurzy sponzorované
předními IT společnostmi, působícími v oblastech HW a SW, hlasových a datových
kabeláží, internetové infrastruktury, a zabývá se též novou generací
elektronických služeb. Už nejde v první řadě o přepínače, routery a síťovou
infrastrukturu, ale výuka se rozšiřuje na celou oblast IT.

Co všechno se nyní nabízí?
Cisco Networking Academy (CNA) je tedy program zaměřený na principy a metody
návrhu, vytváření a údržby sítí. Program využívá regionální akademie jako
centra, přičemž každé z nich podporuje přibližně deset lokálních akademií.
Regionální akademie vyučují učitele, kteří mají dohled nad programy v lokálních
akademiích patřících do jejich regionu. CNA používá distanční způsob studia
prostřednictvím internetu. Studium trvá dva roky a je rozdělené do čtyř
semestrů. Kromě propracovaných výukových materiálů mají velký význam praktická
laboratorní cvičení, kde si studenti vše řádně procvičí v praxi. Během těchto
čtyř semestrů se připraví na zkoušku CCNA -Cisco Certified Networking
Associate. Po dokončení tohoto čtyřsemestrového kurzu CNA je možné ve studiu
pokračovat. V 5.-8. semestru lze získat znalosti na úrovni CCNP (Cisco
Certified Networking Professional). Byly zahájeny nebo se připravují další
kurzy, o kterých píšeme v následujících odstavcích.

Bezpečnost je v popředí
Velká důležitost se přikládá přípravě studentů pro certifikaci v oblasti síťové
bezpečnosti. Kurz se jmenuje Fundamentals of Network Security a je naplánován
na 70 hodin. Studenti se zde naučí navrhovat a implementovat bezpečnostní
řešení, která by měla snížit škody způsobené útokem na síť, ať již zvenku, či
zevnitř. Pro představu uvedeme některá probíraná témata:
• výběr hardwaru a softwaru pro bezpečnostní řešení, volba bezpečnostní
politiky,
• instalace, konfigurace, monitorování, vyhledávání chyb, údržba a obnova
operačního systému Cisco IOS a firewallů PIX,
• konfigurace IDS na směrovačích Cisco a PIX firewallech,
• konfigurace VPN mezi zařízeními Cisco a klienty pro zachování soukromí a
důvěryhodnosti.
Studenti se pak mohou v praxi uplatnit (v budoucnosti po absolvování dalších
zkoušek) jako analytici síťové bezpečnosti a síťových systémů vůbec nebo jako
systémoví architekti.

Bezdráty jsou aktuální
Kurz zabývající se bezdrátovými sítěmi se jmenuje Fundamentals of Wireless LANs
a trvá také 70 hodin. Je zaměřen na návrh, plánování, provoz a údržbu
bezdrátových sítí. Zahrnuje především:
• návrh a logickou architekturu bezdrátových sítí LAN,
• teorii bezdrátových sítí (spektrum, šíření rádiových vln, modulace, frekvence
a kanály),
• instalaci zařízení uvnitř budov a mezi nimi, antény, specifikace propustnosti
a údržbu,
• nastavení HW a konfiguraci SW bezdrátů Cisco Aironet, včetně bezpečnostních
protokolů,
• upgrade bezdrátových produktů, sledování výkonu a použití diagnostických
nástrojů.
Znalosti se studentům budou hodit při dalším studiu v oblastech: systémový
inženýr, produktový inženýr podpory a systémový integrátor.

IT Essentials I a II
Společnost Cisco kromě spolupráce se středními a vysokými školami, neziskovými
organizacemi, mezinárodními organizacemi a vládními úřady spolupracuje s
předními IT společnostmi působícími v oblasti hardwaru a softwaru, síťových
operačních systémů a hlasových a datových kabeláží. Dva nové kurzy Essentials I
a II (70 + 70 hodin) sponzoruje společnost Hewlett-Packard. Studenti se zde
seznámí se základy počítačových technologií, potřebnými pro další odborné
studium.
Náplní kurzu IT Essentials I je:
• sestavení počítače,
• instalace a správa OS Windows,
• periferní zařízení a multimediální funkce,
• sítě LAN, síťové protokoly, model OSI a síťové utility TCP/IP,
• připojení počítače v místní síti a k internetu.

Kurz IT Essentials II se věnuje především:
• konfiguraci síťových služeb včetně zabezpečení a odstraňování problémů,
• používání základních příkazových funkcí Linuxu,
• seznámení s funkcemi GUI,
• základním administrativním úkonům s Windows 2000.

Připravují se nové kurzy: programování v jazyce Java, návrh WWW stránek a
projektování a budování strukturovaných kabeláží.

Škola, kde to funguje
Střední škola aplikované kybernetiky, s. r. o., je soukromá střední škola se
sídlem v Hradci Králové, založená roku 1993. Studenti ji mohou absolvovat
formou čtyřletého denního studia nebo pětiletého dálkového studia. Stala se
hlavním školicím střediskem Cisco kurzů IT Essentials I a II tedy (regionální
akademií) pro Českou republiku. Školení lektorů IT Essentials I začalo na této
škole 10. listopadu 2004. Po dokončení a úspěšném absolvování závěrečné zkoušky
budou vyškolení lektoři připraveni získané znalosti aplikovat na svých školách.
V první vlně se jedná o některé univerzity a odborné střední školy z různých
částí republiky.

Zajímavé adresy

http://www.cnap.cz
http://cisco.netacad.net
http://www.cisco.com/edu/academy
http://www.cisco.com/go/careerconnection
http://www.ssakhk.cz