Hlavní navigace

E-business má našlápnuto

1. 10. 2000

Sdílet

Společnost Andersen Consulting provedla během července průzkum v evropských iamerických firmách, a na základě rozhovorů s 600 vedoucími pracovníky a velkými klienty vypracovala studii "...
Společnost Andersen Consulting provedla během července průzkum v evropských i
amerických firmách, a na základě rozhovorů s 600 vedoucími pracovníky a velkými
klienty vypracovala studii "Connecting the dots?". Tato zpráva je už třetí ze
série jejích zpráv publikovaných za účelem monitorování rozvoje e-bussinessu v
Evropě. Výsledky průzkumu ukázaly, že 97 procent velkých evropských obchodů se
uskutečňuje v některé z forem e-bussinessu.

Donedávna byly za nejaktivnější v oblasti e-bussinessu považovány americké
společnosti, dnes však začínají mít přinejmenším stejný význam firmy evropské.

Podle studie, která byla zveřejněna v polovině září, je za hlavní důvod rozvoje
e-bussinesu v Evropě považován především strach z konkurence. Celých 75 procent
zavedených evropských firem ženou vpřed obavy, že ztratí krok se svými
konkurenty, a proto si snaží zabezpečit strategickou pozici ve svém odvětví. V
72 procentech zpráv se uvádí, že dotázané společnosti již strategii
e-bussinessu využívají k prodeji a marketingu, a téměř 80 procent z nich
plánuje využití jeho dalších možností. Tato čísla svědčí o více než 20% nárůstu
oproti loňskému roku. Podle studie pokračuje využití v logistice, účetnictví,
vývoji produktů, lidských zdrojů a plateb. 47 procent společností uvedlo, že
používá elektronické zprostředkovatelské služby ve srovnání s pouze několika
procenty v roce 1998.

Daleko podnikavěji se vždy k novým trendům stavěly spíše nové dynamické firmy
než zavedené podniky, ale studie říká, že i ony se přestávají elektronického
obchodování bát. Elektronický obchod, za nímž stojí obchody skutečné, a který
je schopný kombinovat silný management a vynikající akceschopnost, má výborné
vyhlídky. Je jasné, že velké společnosti mohou v novém prostředí prosperovat,
pokud jsou ochotny provádět změny v oblasti e-bussinessu a znovu oživit svého
podnikavého ducha.

Studie klade důraz na to, že společnosti se musí stále učit prosperovat v
prostředí, kde jsou zákazníci mnohem mocnější a hranice mezi organizacemi se
neustále mění. V tomto prostředí mají nákupčí, dodavatelé a zprostředkovatelé
velmi rozdílné úlohy. Nesmírný význam má masové přizpůsobení zákazníkovi a
zvítězí ti, kteří nejen získají zakázku, ale v pořádku ji i odvedou. V důsledku
toho se sbližují staré a nové ekonomické principy. Zkušenost a odbornost na
straně jedné se musí skloubit s přizpůsobivostí a vnímavostí vůči zákazníkovi
na straně druhé.

Donedávna se většina pozornosti soustřeďovala na trh business-to-customer
(firma zákazník). Čerstvé průzkumy však dokazují velký rozvoj aktivity v
sektoru business-to-business (firma firma). Například v chemickém průmyslu
investovalo 39 procent nejvlivnějších chemických společností celkem 70 milionů
dolarů v největší globální internetové výměně chemikálií a umělých hmot
Chemconnect.

Zajímavá jsou i zjištění týkající se rozdílů mezi e-ekonomikou v USA a Evropě z
výsledků je zřejmé, že USA si své vedoucí postavení v e-bussinessu stále
upevňuje. Studie ukazuje, že evropské společnosti méně využívají e-obchodování
než jejich protějšky z USA a používají omezenější rozsah funkcí. Naštěstí se
důvěra a kladný přístup k e-bussinesu v Evropě stále rozrůstá, 60 procent
výkonných pracovníků věří, že kontinent se může stát centrem globální síťové
ekonomiky.

Evropské prostředí je od amerického v mnohém velmi odlišné, a dosažení
prosperity tak pro nezasvěcené firmy není jednoduché. Různorodost jazyků je jen
jedním z faktorů. Výzkum poukazuje na existenci jemnějších rozdílů v kultuře a
v různých stupních vývoje evropských e-ekonomik, což je pravděpodobně mnohem
důležitější. Rozdíly v předpisech a infrastruktuře jsou další překážkou. Zdá
se, že evropské obchody mají mnohem lepší pochopení pro lokální potřeby a jsou
citlivější vůči svému zákazníkovi než společnosti z USA. Výzkum ukazuje
významný pokles počtu amerických firem směřujících se svými iniciativami v
oblasti e-bussinessu do mezinárodních oblastí. Některé zámořské firmy se přesto
velmi rychle adaptují a výsledky jejich podnikání dosvěčují, že se učí
konkurovat i na evropských trzích.

Velmi pozitivně je ve studii hodnoceno brzké vydání směrnice EU pro
elektronický obchod a konkurence v lokálních telekomunikačních službách, jsou
to prý významné kroky správným směrem. Zpráva však říká, že je potřeba
postupovat mnohem dále jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. " Přestože se
v mnoha částech Evropy probudil podnikavý duch, je stále zapotřebí aktivní
pomoci vlád a zavedených firem, chce-li Evropa vytěžit maximum ze svých
příležitostí a soupeřit se Spojenými státy."

"Nemluvíme již tolik o e-podnikání jako o nějakém \e\ v podnikání", říká Vernon
Ellis, předseda Andersen Consulting a sponzor studie. "Je životně důležité, aby
vedoucí hráči na kontinentě, od společností po vlády, chápali, že získat body
na \e\ poli, není jen záležitostí zužitkování moci informačních technologií,
ale také nezbytného spojení s oživeným duchem podnikání."

Vypadá to, že není otázkou, zda Evropané využívají výhod e-bussinessu, ale zda
do významných koncernů vstoupí onen "podnikavý duch" při jeho využívání a budou
úspěšně konkurovat firmám z ostatních částí světa.Petra Musílková

Poslanci on-line
Petra Musílková

Taky vás napadá spousta otázek a připomínek, když čtete v novinách vyjádření
našich poslanců? Litujete, že přes obrazovku neslyší váš komentář k tomu, co
právě pronesli v televizi? Nenechávejte si své názory pro sebe a pěkně jim to
všechno napište, ať vyzkoušíte, jestli nám ta naše demokracie funguje. Díky
Internetu můžeme mít dokonce i "demokracii on-line".


Demokracie on-line

Je projekt, který připravilo neziskové sdružení BMI, jež se zabývá podporou
rozvoje Internetu jako globálního komunikačního prostředku, ve spolupráci s
odborem informatiky Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Projekt
"Demokracie on-line" byl součástí akce "Březen měsíc Internetu" a jeho cílem
bylo přispět ke zlepšení komunikace mezi voliči a poslanci a podpořit využívání
moderních informačních technologií. Celý projekt "Březen měsíc Internetu" byl
velmi úspěšný a získal dokonce ocenění ve finále soutěže Stockholm Challenge
Award 2000, které se zúčastnilo 612 projektů z 80 zemí.


Pošlete mail poslancům

První fází "Demokracie on-line" byla akce "Pošlete e-mail svému poslanci",
která probíhala od 30. března do poloviny července. Prostřednictvím internetové
aplikace "Pošlete e-mail svému poslanci" obdrželi naši poslanci celkem 630
dotazů od občanů z celé republiky, jejichž vyhodnocení provedla auditorská a
poradenská společnost Deloitte& Touche. Z 82 % dotazů, jež byly zařazeny do
některého z nabídnutých tematických okruhů, se nejvíce dotazů týkalo
problematiky regionů (26 %). Velké množství lidí zajímala problematika
informačních technologií, telekomunikací a Státního informačního systému (18 %
dotazů). 16 % otázek se týkalo zákonů, 10 % problematiky lidských práv a 3 % se
vztahovala k Evropské unii. Zbylých 27 % tvořily dotazy k jiným tématům
specifikovaným jednotlivými občany.

Nejčastěji dotazovanými členy naší Poslanecké sněmovny byli pánové Vladimír
Mlynář, na kterého se občané obrátili celkem s 84 dotazy, Pavel Severa (82
dotazy) a Stanislav Gross (36 dotazů). O čtvrté místo se podělili Václav Klaus
a Miloš Zeman, se shodným skóre 25 dotazů. Celkově se poslancům podařilo
zodpovědět 61 % ze všech došlých dotazů, přičemž tento údaj také zahrnuje různé
doplňující odpovědi na otázky.

Při vyhodnocování vyšlo najevo, že se tazatelé nejčastěji připojovali k
Internetu ze zaměstnání (38 % ze všech tazatelů, kteří tento údaj poskytli),
překvapivě hodně také z domova (33 %), dále 13 % ze školy, 5 % z internetové
kavárny, 3 % z knihovny a zbytek odjinud. Je možné, že za 41 procenty tazatelů,
kteří tento údaj neuvedli, se skrývá hodně takových, kteří nechtěli uvést
připojení ze zaměstnání.


Zeptejte se, na co chcete

Aplikace zůstává nadále občanům k dispozici pro zasílání názorů či dotazů
poslancům. Můžete ji využít i vy k reakci na aktuální dění. V současné době je
aktuální například nedávno schválený zákon o elektronickém podpisu, a především
návrh zákona, který by umožnil odečíst si během tří let od základu daně
jednorázové pořizovací náklady na počítač s připojením k Internetu. Co na něj
říkáte? Myslíte si, že si hned každá domácnost koupí počítač a začne surfovat
po Internetu, nebo bude pro mnohé velký jednorázový výdaj stále překážkou?
Všechny své nápady a připomínky můžete poslancům napsat a dát jim vědět svůj
názor na věc. Doufejme, že je hlas lidu inspiruje a budou se jím řídit při
tvorbě zákonů!