Hlavní navigace

DVD pod mikroskopem

1. 2. 2005

Sdílet

V tomto čísle jsme se rozhodli otestovat nové vypalovací DVD mechaniky. Při tépříležitosti jsme se rozhodli věnovat pozornost také samotným médiím. Podívejte se tedy spolu s námi na ...
V tomto čísle jsme se rozhodli otestovat nové vypalovací DVD mechaniky. Při té
příležitosti jsme se rozhodli věnovat pozornost také samotným médiím. Podívejte
se tedy spolu s námi na několik zajímavých údajů o DVD discích.

Nebude na škodu, když hned na počátku připomeneme několik základních faktů o
tom, jak se vůbec data na DVD disk dostávají. Zápis se provádí působením
laserového paprsku na vrstvu barviva, nazývanou také jako substrát. U
nepřepisovatelných médií (DVD-R a DVD+R) nelze po vypálení již data měnit, u
médií přepisovatelných se zápis provádí vratnou modifikací fáze záznamové
vrstvy, jíž lze u disků typu
DVD?RW provést přibližně 1000x a u médií DVD-RAM až 100 000x. Kromě větší
výdrže se disky DVD-RAM liší od RW i organizací datové vrstvy, která rozdělením
na sektory a možností náhodného přístupu připomíná spíše klasické magnetické
disky. Tím se DVD-RAM liší i od lisovaných médií, na nichž jsou data stejně
jako u formátů DVD?RW zapsána do spirály v podobě vypálených pitů (prohlubní).
První verze standardu zapisovatelných DVD médií byla uvedena v roce 1997 a
tehdejší technologická omezení si vynutila použití záznamového laseru o vlnové
délce 635 nm, jejíž prostřednictvím šlo na 12cm disk vypálit pouze 3,95 GB dat.
V roce 1999 byla uvedena specifikace 1.9 a v roce 2000 verze 2.0, která v
modifikaci "General version" přinesla změnu vlnové délky laseru na 650 nm a s
tím spojené zvýšení kapacity 12cm disku na 4,7 GB. Historie formátu
DVD-RW započala v roce 1999 a první verze (v1.0, kapacita 4,7 GB) byla dostupná
pouze v Japonsku a nebyla příliš kompatibilní se stávajícími DVD mechanikami,
což se zlepšilo v roce 2000 s příchodem verze 1.1. Média typu DVD-RAM jsou o
něco starší, byla poprvé představena v roce 1998 (v1.0, kapacita 2,6 GB), v
roce 1999 se specifikací 2.0 vzrostla kapacita na 4,7 GB - od roku 2000
existují také 8cm DVD-RAM disky s kapacitou 1,46 GB (verze 2.1). Co se týče
formátu DVD+RW, původně byla plánovaná kapacita
3 GB, ale tato média se nikdy neobjevila na trhu. Vše se změnilo až v roce 2001
s kapacitou 4,7 GB. DVD+R přišlo na trh s kapacitou 4,7 GB v roce 2002.

Rychlost
Doba, která je zapotřebí k zapsání informací na disk, závisí na zápisové
rychlosti vypalovačky, zapisovacím módu, který vypalovačka používá, na množství
zapisovaných informací, na typu záznamového substrátu média a na tom, zda je
aktivována kontrola chyb při zápisu. Koeficient záznamové rychlosti se odvíjí
od rychlosti čtení obyčejných DVD přehrávačů, která činí 1,32 MB (1 385 000
bajtů) za sekundu. Rychlost moderních vypalovaček se udává právě v násobku této
hodnoty.
Jak vidíme z tabulky, rychlost záznamu dat na DVD médiích dávno překročila
rychlost záznamu na CD disky, ale nebýt znalostí a jejich dlouhodobého vývoje,
nebylo by to za tak krátkou dobu možné. Rychlost, na níž se zastavil zápis CD-R
disků, činila 54 násobek rychlosti čtení zvukových CD médií a její datový
průtok je srovnatelný s 6x zápisem na DVD média. Jak se zdá, dosáhli jsme dnes
i maximální 16násobné rychlosti zápisu na média typu DVD (21 640,63 KB/s).
Teoreticky lze sice rychlost zápisu ještě zvýšit, ale existuje celá řada
důvodů, proč se s největší pravděpodobností nebude vývoj ubírat směrem k
dalšímu urychlování. Jedním z nejjednodušších je prostý fakt, že časová úspora
mezi 16x a 24x či 32x zápisem je příliš zanedbatelná, než aby se vyplatilo
vyvíjet a produkovat média s dostatečnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi,
která by dovolovala bezpečný a hlavně spolehlivý zápis. Ostatně o problematice
spolehlivosti zápisu a životnosti dat zapsaných 16x rychlostí na DVD média se
ještě zmíníme dále.

Kolik dat lze opravdu na DVD disk uložit?
Následující odstavec se týká pouze jednovrstvých zapisovatelných DVD médií
(specifikace DVD-5). Množství informací, které je možné na DVD disk zapsat, je
určeno kapacitou disku a jeho formátem. Všechny formáty zapisovatelných DVD
médií věnují datům stejný prostor, konkrétně 2 048 bajtů na jeden sektor. V
případě nejběžnějších - 4,7GB disků - je to u formátů DVD+R a DVD+RW 2 295 104
sektorů, u formátu DVD-RAM je to 2 295 072 sektorů. Kapacitu disku lze snadno
spočítat vynásobením počtu sektorů jejich datovým objemem. U DVD+R disků je to
tedy 2 048 bajtů/sektor x 2 295 104 sektorů, což je celkem 4 700 372 992 bajtů,
tedy 4,7 GB při desítkovém způsobu počítání.
Na rozdíl od DVD+R/W a DVD-RAM používají disky DVD-R/W jiný systém zápisu.
Nemají určený počet sektorů pro zápis dat, na disku prostě musí být dostatek
substrátu pro zápis 4,7 miliardy bajtů dat. Vzhledem k odlišným způsobům výroby
a použitým materiálům se opravdová kapacita disků DVD-R/W může u médií různých
značek lehce odlišovat. Dohodou však je, aby všechna média dokázala udržet
alespoň 2 298 496 sektorů, tedy 4 707 319 808 bajtů (4,7 GB). Tato hodnota ale
představuje celkovou kapacitu záznamové vrstvy - musíme od ní odečíst prostor
potřebný pro uložení tabulky formátu (UDF, FAT, HFS...) a prostor, který mohou
vyplnit informace o chybách. Tyto informace mohou na 4,7GB discích DVD-RAM
zabrat až 216 MB a u 4,7GB média DVD+RW formátovaného systémem Mount Rainer až
515,94 MB.

Životnost dat na DVD discích
Jak jsme již zmínili, média typu DVD?RW lze přepsat přibližně 1 000x a média
DVD-RAM až 100 000x. Jak dlouho ale vydrží data na discích DVD?R čitelná?
Životnost dat zapsaných na DVD média závisí na řadě faktorů - počínaje kvalitou
a složením substrátu, kvalitou výroby, rychlostí a způsobem zápisu a podmínkami
skladování zapsaného média. Dobu, po jakou budou data na DVD discích čitelná,
lze tedy určit jen těžko. Výrobci médií samozřejmě provádějí testy simulující
stárnutí disků, ale ty se většinou omezují na střídání teploty a vlhkosti a
neberou v úvahu mechanická poškození médií. Vzhledem k množství výrobců, kteří
používají odlišné typy substrátů, se pak životnost disků liší i značku od
značky. Pro zapisovatelná DVD média totiž neexistuje žádná mezinárodní
specifikace pro testování životnosti dat. S jistým optimismem tedy výrobci
tvrdí, že data půjde přečíst z DVD+-R disků ještě za 100 let a z disků DVD+-RW
a DVD-RAM za 30 let. Pravdou však je, že i sami výrobci neoficiálně doporučují,
aby byla důležitá data na DVD disky zapisována maximálně 4x rychlostí. Ta
nejdůležitější data přitom na DVD média vůbec nepatří, neexistuje totiž
100procentní jistota, že časem (třeba za několik měsíců) prostě nezmizí z disku.

Jak se vyrábějí DVD média
Výrobu DVD médií jsme měli loni na podzim možnost shlédnout přímo v závodě SKY
Media ve švýcarském městečku Yvonand, kde se konal seminář na téma problematiky
testování DVD médií. Jako u každé velké továrny je potřeba vybudovat rozměrné a
drahé zázemí, ale samotná média se vyrábějí na poměrně malých výrobních linkách
značky Singulus.
Velmi zjednodušeně řečeno se na začátek linky vkládají prázdná polykarbonátová
kolečka a přivádí se do ní potřebné materiály, tedy hlavně substrát (dye) a na
konci linky vypadnou hotová média. Během pouti touto linkou se na
polykarbonátovou základnu disku nanese substrát, který se rotační odstředivou
silou rovnoměrně rozprostře na médium, to se vysuší a na konci linky se na
vrstvu substrátu přilepí tzv. dummy vrstva, tedy vlastně další plastové
kolečko, které slouží jako ochrana datové vrstvy.
V praxi je tento proces o trochu složitější, takže se nemůžeme divit, že jej
kontrolují lidé i počítače. Na kontrolní obrazovce si můžete prohlédnout schéma
výrobní linky.

Jak poznat kvalitu DVD média?
Tato otázka padla na zmíněném semináři opakovaně a byla alfou i omegou celého
setkání. I když jej organizovala firma zabývající se výrobou DVD disků,
semináře byly vedeny nezávislými odborníky z firem zabývajících se výzkumem a
výrobou hardwarových testovacích zařízení. Konkrétně šlo o zástupce firem
DrSchenk, Datarius a Quantize, kteří několik odborných novinářů učili ovládat a
rozumět výsledkům testování různých médií na jejich přístrojích. Samozřejmě se
s ohledem na omezený čas dvoudenního semináře mohlo jednat pouze o základy, ale
po instruktáži jsme byli schopni z výsledků přístroje poznat, jaká je přibližná
kvalita testovaného média. K dispozici jsme měli několik desítek médií snad od
všech výrobců, ta ale v rámci objektivity nebyla nijak označena, aby nedošlo ke
zvýhodnění pořádající společnosti. Je třeba přiznat, že jsme byli překvapeni, z
kolika různých hledisek lze média testovat. Byli jsme svědky desítek měření,
která začínala kontrolou fyzikálních vlastností disku a končila vyhodnocením
elektrických vlastností substrátu. Až nám bylo líto, že si s ohledem na velmi
drahé testovací zařízení nemůžeme podobné věcičky koupit do redakce. Cena
těchto zařízení se pohybuje v řádu desítek tisíc Euro, takže jsme na nákup
museli zapomenout.
Co však bylo na výsledcích testů nejzajímavější? Zřejmě fakt, že v současné
době v podstatě neexistují špatná média. Samozřejmě, můžeme se čas od času
setkat s defektním kusem, na němž je substrát nerovnoměrně rozložen, nebo s
médii, které používají špatné lepidlo a následně se po obvodu časem otrhá
záznamová vrstva. Ale každé médium, které jsme testovali, z hlediska
nejdůležitějších měření prošlo a každé mělo své silné i slabší stránky.
Vzhledem k tomu, že různé značky médií používají různé OEM disky a často mění i
továrnu, nelze ani tvrdit, že určitá "značková" média musí být vždy kvalitnější
než neznámé značky. Může se totiž snadno jednat o shodné disky s odlišnými
popisky.
Test médií probíhal na řadě různých DVD vypalovaček a ukázal, že není
relevantní hodnotit kvalitu média bez toho, abychom dodali, na které
vypalovačce test proběhl. V rámci semináře jsme měli možnost pálit na desítkách
různých mechanik a zjistili jsme, že některé vypalovačky si prostě s některými
disky rozumějí lépe než s jinými. Je tomu tak proto, že jak DVD mechaniky, tak
i samotná média obsahují tabulku kompatibility, která obsahuje instrukce pro
použití nejvýhodnější strategie pálení. Pokud vypalovačka najde vložené médium
ve své tabulce, přiřadí mu optimální vypalovací strategii doporučenou výrobcem
(vyzkoušenou a vyladěnou pro daný typ média a mechaniky). V případě, že se
vypalovačka s médiem nerozpoznají, přiřadí se "standardní" strategie, která by
měla v daný okamžik představovat nejbezpečnější, ale také nejpomalejší pálení.

Co z toho pro zákazníka vyplývá?
I podle výrobců DVD disků je skutečnost, že různé mechaniky dokážou
spolupracovat s různými médii, považována za malý zázrak. V době, kdy není k
dispozici jednotná specifikace finálního produktu a neexistuje předpis, který
by ujednotil vypalovací strategie, chemické složení používaných substrátů a
funkce ve firmwaru vypalovaček, nelze očekávat maximální kompatibilitu.
Zákazník však není zcela bezbranný, neboť tohoto faktu jsou si výrobci DVD
mechanik vědomi. Ti totiž pro své výrobky pravidelně zpracovávají nový firmware
a aktualizují v něm tabulku kompatibility. Chcete-li tedy na své vypalovačce
použít nová média a využít vyšší rychlost vypalování na rychlá média,
doporučujeme vám používat nejnovější verzi firmwaru.

Je na čem vypalovat?
Aktuální modely DVD vypalovaček jsme tentokrát získávali s velkými obtížemi.
Většina prodejců byla totiž v předvánočním období jen s vypětím sil schopna
komunikovat s množstvím zákazníků a radostně se zbavovala všech svých zásob. Na
testy byly tedy výrobky doručeny pozdě a od některých výrobců jsme požadované
modely nesehnali. Následující přehled tedy není zcela kompletní, přesto si
dovolujeme tvrdit, že obsahuje popis většiny důležitých produktů, s nimiž se na
pultech prodejen můžete setkat.

Sony DRU-710A
Zapisovací optická mechanika značky Sony k nám do redakce dorazila v tzv.
retail verzi, tedy v úhledné modré krabici včetně kompletního příslušenství.
Uživatel v něm nalezne tištěné materiály (instalační letáky a krátké příručky k
softwaru, které bohužel nejsou v české verzi), CD nosič s aplikacemi a datový
kabel IDE pro připojení mechaniky. CD obsahuje Ahead Nero 6 SE společně s InCD
4, Nero Vision Express 2 atd.). V balení nechybí ani šroubky k přichycení
vypalovačky uvnitř počítače a záchranný přípravek pro nouzové otevření
mechaniky. Pro náročné uživatele přidal výrobce i vyměnitelný čelní panel,
který je vyroben v černé barvě. Při troše šikovnosti může výměnu provést
poměrně snadno každý zákazník doma svépomocí. Původní panel, který je na
mechanice z výroby nasazen, je bílý s elegantním průhledným plastovým krytem
čelní strany vozíku pro CD. Skrz něj je vidět metalická barva. Vyjma těchto
zajímavých designových prvků je optická mechanika vyrobena s běžnými tvary i
rozměry (šířka 146 x výška 41,3 x hloubka 165 mm - při sejmutém čelním panelu).
Mechanika je vybavena vyrovnávací pamětí o kapacitě 2 MB a k ochraně možného
podtečení datového zásobníku používá technologii Power-Burn. Zapisovat na
dvouvrstvá média s kapacitou 8,5 GB lze standardně rychlostí 2,4x. Pokud se
ovšem pustíte do inovace firmwaru, který lze stáhnout z internetu, budete moci
vypalovat čtyřnásobnou rychlostí. Po updatu se také zvýší rychlost zápisu na
disky DVD-R, místo původního osminásobného zápisu budete moci ukládat data
rychlostí 12x.
Zapůjčila firma: AT Computers,
http://www.atcomp.cz
Cena vč. DPH: 2 690 Kč

Hewlett-Packard dvd630e
Zařízení Hewlett-Packard dvd630e je jedinou vypalovačkou v našem přehledu,
která je určena k externímu připojení k PC. Pokud byste chtěli tuto mechaniku v
interním provedení, je možné se podívat na model HP dvd630i, který je
vlastnostmi podobný, ale využívá pro připojení k počítači běžné interní IDE
rozhraní. Externí model dvd630e má zajímavý vzhled. Tvary jsou mírně zaoblené,
převládající černá barva je na části horního pláště doplněna kovově stříbřitým
odstínem. Stejnou barvu má plastické tlačítko pro vysunutí CD vozíku. Na zadní
stěně je možné nalézt konektor USB a zdířku pro připojení kabelu od externího
napájecího adaptéru. V přiloženém příslušenství je proto možné najít jak
samotný adaptér s kabelem pro připojení k síti elektrického proudu, tak i kabel
USB. Tištěná příručka dokonce obsahuje i pasáž psanou česky, škoda jen, že
české znaky (např. ř, č) jsou chybně. Drobnou chybu však jistě vyváží radost z
přiloženého prázdného DVD+RW média. Na něj je možné zapisovat rychlostí 1x a
2,4x. Standardní zapisovací výkony mechaniky sice nejsou nejvyšší, ale pro
běžného uživatele plně dostačují. Instalace externí vypalovačky dvd630e je
velmi snadná, stačí ji připojit do elektrické sítě a pomocí USB kabelu k PC. V
nouzovém případě by mělo být teoreticky možné využít (podle údajů výrobce) i
rozhraní USB 1.1, ale v praxi na to zapomeňte. Pro bezproblémový chod a možnost
využívat dostačující datové přenosy je nutné vlastnit PC s vysokorychlostními
USB konektory verze 2.0.
Pro vypalování slouží aplikace Sonic RecordNow. Dále je možné na CD nalézt
ArcSoft ShowBiz, který slouží k editaci a tvorbě DVD, a CyberLink PowerDVD.
Poslední software je povedený softwarový DVD přehrávač.
Zapůjčila firma: HP, http://www.hp.cz
Cena vč. DPH: 5 585 Kč

Benq DW1620 Pro
Jednu z nejnovějších zapisovacích mechanik na našem trhu představuje produkt
společnosti Benq. Zařízení nese modelové označení DW1620 Pro a po bližším
seznámení je patrné, že patří mezi výkonné a technologicky vyspělé produkty.
Zakoupením DVD vypalovačky se stanete majiteli nejen samotného zařízení, ale i
příslušenství, které se skládá z krátkého instalačního manuálu, v němž nechybí
ani čeština. Dále jsou připojeny CD se softwarem. U něj se na chvilku
zastavíme, neboť je poměrně zajímavý. Vyjma starého dobrého Nera 6 s
příslušenstvím (Nero Vision Express 2, InCD4, Nero Express, atd.) zde naleznete
i BenQ Video 2.0. Tato aplikace slouží k editaci videozáznamů a tvorbě DVD
Video. V programu nechybí ani možnost vytvářet menu a podobně. Nejzajímavější
(a pro nemálo uživatelů bezesporu užitečnou) pomůcku tvoří tzv. Book Type
Management. Utilita umožňuje změnit specifikaci disku DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL
tak, aby se médium tvářilo jako DVD-ROM. Tímto způsobem modifikované DVD médium
je následně možné přehrávat na mnohem větším množství stolních DVD přehrávačů,
které by jinak zmíněné formáty odmítly.
Samotná mechanika nabízí vysoké zapisovací i čtecí rychlosti. Zejména stojí za
zmínku výkon zápisu na disky DVD-R. Šestnáctinásobná rychlost zápisu skutečně
potěší. Kromě toho je mechanika zajímavá i uměním tzv. Over-Speed Burningu -
zápisem na médium vyšší rychlostí, než je jeho nominální. Kupříkladu na některá
jednovrstvá DVD (nominálně 8x) lze zapisovat i 12x nebo 16x. Dále disponuje
zařízení technologiemi pro optimalizaci záznamu (BLER OPC a WOPC II). Z výše
uvedených faktů vyplývá, že se Benq snaží a mechanika DW1620 Pro se evidentně
na trhu prosadí.
Zapůjčila firma: Benq, http://www.benq.cz
Cena vč. DPH: 2 558 Kč

LiteOn SOHW-1653S
Výrobky nesoucí značku LiteOn se u českých uživatelů těší značné oblibě. Toto
pravidlo platí i u zapisovacích optických mechanik, a proto se nelze divit, že
se vypalovačka LiteOn objevuje i v našem přehledu. Model, který k nám do
redakce dorazil, nese označení SOHW-1653S a představuje zařízení disponující
velmi dobrými výkony v oblasti zápisu i čtení DVD i CD disků. Podpora
dvouvrstvých DVD médií je již pravidlem, takže nechybí ani u SOHW-1653S, a to
hned se čtyřnásobným výkonem zápisu. Příjemné jsou i výkony, s nimiž mechanika
pracuje s disky CD: zápis na CD-R disk 48x, čtení CD-ROM rovněž 48x, přepis
CD-RW 24x, zapisovat na disk DVD-R pak dokáže s výkonem 12x a na DVD+R rovnou
16x.
Vzhledem k tomu, že se produkt prodává jako tzv. retail verze (tedy v krabici),
není na škodu přiblížit, jaký je rozdíl mezi tímto balením a běžnějším, ale
také levnějším OEM vybavením. Hezčí barevná krabice ukrývá mnohá překvapení.
Kromě cizojazyčně psaného krátkého instalačního letáku v něm najdete dvojici CD
disků, kablík na propojení zvukového výstupu vypalovačky se vstupem zvukové
karty a čtyři šroubky pro uchycení výrobku uvnitř počítače.
První z přiložených kompaktních disků obsahuje plnou verzi úspěšného
softwarového DVD přehrávače CyberLink PowerDVD 5, druhé CD pak OEM kolekci Nero
6, složenou z uživatelsky přívětivého programu Nero Express 6, InCD4, atd.
Zapůjčila firma: Elap, http://www.elap.cz
Cena vč. DPH: 2 343 Kč

Plextor PX-716A
Není mechanika jako mechanika. Je jasné, že pokud se budeme bavit o značce
Plextor, je potřeba mluvit uctivě. Možná se to bude zdát některým čtenářům
podivné, ale mezi příznivci vypalování se tato značka skutečně těší až posvátné
úctě. Pokud se na věc podíváme reálným pohledem, je potřeba uznat, že to má své
opodstatnění. Nekorunovaný vládce (v oblasti vývoje optických záznamových
mechanik) Plextor výrobkem PX-716A znovu dokazuje, že jeho produkty nabízejí
skutečně mnoho. Svým vzhledem není produkt nijak nápadný. Design je spíše
konzervativní a černý proužek na spodním okraji přední strany vozíku pro CD je
jen drobnou ozdobou. Mnohem důležitější než vzhled je však samotná mechanika a
příslušenství, které je v rodině Plextorů vždy na vysoké úrovni. Tvoří ho
především velmi užitečný CD disk s utilitami Plextools, které nabízejí zkušeným
uživatelům nadstandardní služby. Dále v balení najdete datový IDE 80žilový
kabel pro uchycení mechaniky v počítači, čtyři šroubky a tištěné instalační
letáky (i v češtině). Bonus představuje výměnný čelní panel mechaniky, kterým
je možné nahradit ten stávající. Nový kus má černou barvu, standardní bílou.
Jiný než barevný rozdíl mezi panely není. Produkt PX-716A disponuje vysokými
rychlostmi záznamu na média DVD-R (16x), DVD+R (16x), CD-R (48x). Na dvouvrstvé
DVD+R DL dokáže mechanika zapisovat 4x a na jednovrstvé přepisovatelné DVD+RW
dokonce 8x! Pokud vás ani právě uvedené informace nedokázaly výrazně ohromit,
dozajista vás překvapí, že na internetu lze najít nový firmware,který umožní
zapisovat nově i na dvouvrstvé DVD-R DL nosiče (výkonem 2x). Pokud přistoupíte
k tomuto kroku, budete majiteli nejen extrémně výkonné vypalovačky, ale budete
moci zapisovat (kromě DVD-RAM) na všechna rozšiřující se záznamová média.
Zapůjčila firma: Servodata,
http://www.servodata.cz
Cena vč. DPH: 4 522 Kč

Teac DV-W516GA
Produkty společnosti Teac se v našich testech objevují poměrně pravidelně a na
českém trhu již určité postavení získaly. Navíc se zajímavými parametry a
nezřídka také velmi dobrým poměrem výkonu a ceny získaly řadu příznivců. Do
redakce nám dorazila vypalovačka Teac DV-W516GA a my jsme byli zvědavi, co
zajímavého sympatická mechanika nabídne. Stejně jako v ostatních případech jsme
obdrželi retail balení s příslušenstvím. Na rozdíl od OEM verze tedy v balení
společně s mechanikou zákazník najde instalační leták v několika jazykových
verzích, včetně češtiny. Dále pak datový IDE kabel pro připojení produktu k
počítači a audio kabel pro přenos zvuku z mechaniky do zvukové karty. Nechybí
čtveřice šroubků a u srdce zahřeje i prázdné médium DVD+R (maximální rychlost
zápisu 8x). Přiložený software je tvořen produkty firmy CyberLink a představují
ho nástroje pro přehrávání DVD (Power DVD 5) i pro editaci a tvorbu DVD
(PowerDirector 3, PowerProducer 2). Ke kopírování lesklých kotoučů lze použít
PowerDVD Copy. Mechanika sama je vyrobena v poměrně nenápadném designu, který
nijak nevybočuje ze zavedené řady standardních interních EIDE zařízení. Přední
panel je bílý a obsahuje jednu LED kontrolku, tlačítko pro ovládání CD vozíku,
otočné kolečko pro regulaci hlasitosti zvukového výstupu a konektor pro
sluchátka. Pro bezproblémové vypalování je mechanika vybavena vyrovnávací
pamětí o kapacitě 2 MB a ochranou technologií Write-Proof. S novým firmwarem by
měla mechanika umět zapisovat DVD média v kompatibilním režimu s DVD-ROM (změna
Book Type). Jak se ukazuje, optická zapisovací mechanika Teac je nejen výkonná,
ale také vybavená příjemným softwarem pro zpracování videozáznamů na DVD. Pokud
jste příznivci amatérské videotvorby a navíc hledáte dobrou DVD vypalovačku,
možná vás Teac DV-W516GA zaujme.
Zapůjčila firma: Elap, http://www.elap.cz
Cena vč. DPH: 2 309 Kč

Asus DRW-1604P
Produkty jsme tentokrát v našem krátkém přehledu neřadili podle abecedy, ale v
pořadí, v jakém byly k testování doručeny. Výjimečně se tedy popis mechaniky
Asus ocitl až v závěrečné části tématického celku. Neznamená to však, že by
patřil k nějakým outsiderům. Naopak patří mezi velmi zajímavé produkty, protože
přináší technologii pro snížení hlučnosti. Také tato mechanika byla dodána v
plné výbavě a zákazník v prodejním balení kromě zařízení s označením Asus
DRW-1604P najde potřebné instalační doplňky, mezi než bezesporu patří datový
kabel IDE (40žilový), propojovací kablík pro připojení zvukového výstupu
mechaniky ke zvukové kartě, přípravek pro nouzové otevření dvířek vozíku na
média, přiložené CD s programovým vybavením a instalační letáky v cizích
jazycích. První disk obsahuje Ulead DVD MovieFactory 3 Suite SE, což jsou
nástroje pro editaci a tvorbu DVD Video disků. Druhé CD nabízí kolekci Nero 6
OEM Suite, tedy užitečné programy známé a dobré společnosti Ahead (Nero
Express, InCD4 atd.). Vypalovačka Asus DRW-1604P volně vychází z modelu Asus
DRW-0804P. Na rozdíl od svého předchůdce však disponuje šestnáctinásobným
výkonem při zápisu na nosiče DVD-R a DVD+R. Tvořit dvouvrstvé médium DVD+R DL
lze rychlostí 4x. Je vidět, že v oblasti DVD je mechanika skutečně výkonná.
Bohužel při práci s CD poněkud ztrácí. Pro zápis na CD-R je možné využít pouze
rychlost 32x. Technologické vymoženosti však tento neduh snadno vynahradí.
Zařízení je totiž vybaveno technologií Over-Speed Burning, tudíž umožňuje
například vypalovat na DVD+R DL (2,4x) výkonem 4x, nebo až 16x na standardní 8x
DVD+R i 8x DVD-R. Kromě této užitečné pomůcky nabízí Asus také technologii DDSS
II (Double Dynamic Suspension System) nebo LCT: jinak řečeno interní výbavu pro
redukci vibrací a ruchů při práci s nosiči a vylepšený způsob zápisu na lehce
poškozená média (např. poškrábané nosiče).
Zapůjčila firma: Asus, http://www.asus.cz
Cena vč. DPH: 2 530 Kč