Hlavní navigace

Dvanáct nejoblíbenějších vzorců v Excelu (i s příklady)! - 2.díl

25. 5. 2019

Sdílet

 Autor: PCWorld.com
Určitě znáte v Excelu nejoblíbenější funkce data a času? Ovládáte v Excelu různé matematické triky a pracujete v tabulkovém procesoru s nástroji pro manipulaci s daty?

Předcházející díl

 

Tabulkový procesor MS Excel má ve své databázi funkcí přes 475 nejrůznějších vzorců – od těch nejjednodušších pro jednoduché matematické operace až po velmi komplikované funkce pro statistické, logické a technické výpočty. Typickým příkladem jsou příkazy IF (jeden z námi vůbec nejoblíbenějších vzorců), dále funkce A, NEBO, NE či funkce POČET, PRŮMĚR a MIN/MAX.

Na následujících řádcích se budeme věnovat dvanácti neoblíbenějším vzorcům používaným právě v programu MS Excel. A abychom vám pomohli s jejich používáním, budete mít k dispozici sešit Excelu s příklady použití každého z těchto vzorců. Tento sešit si můžete stáhnout na adrese https://images.idgesg.net/assets/2018/10/basic20formulas.xlsx.

2. Funkce SUMA

Pravděpodobně nejpoužívanější funkce v Excelu (či jakéhokoliv jiného tabulkového procesoru) je funkce =SUMA, která sečte všechna čísla ve sloupci, řádku, popřípadě udělá součet vlastní řady čísel – nicméně neumí jen sčítat. Dokáže totiž také odčítat, násobit či použít libovolný porovnávací operátor, když jako výsledek vrací buď hodnotu 1 (true – pravda), nebo hodnotu 0 (false – nepravda).

Stejné výsledky dostanete i tak, že namísto funkce SUMA použijete znaménko plus (+). Tak například následující dva vzorce: =SUMA(J7*9) i =+(J7*9) poskytnou stejný výsledek. Na obrázku listu Excelu uvedeného níže si povšimněte, že buňky E3 až E8 používají funkci SUMA, zatímco buňky E9 až E14 znaménko plus (+). V obou případech jsou výsledky stejné.

Funkci SUMA (popřípadě znak plus (+)) můžete zadat ručně, nebo můžete použít v pásu karet nabídku Vzorce > tlačítko Mat. a trig. Poté vyberte příslušnou funkci z rozevíracího seznamu, popřípadě vyberte z pásu karet nabídku Vzorce > Vložit funkci. Následně vyberte příslušnou funkci ze seznamu.

Chcete-li pouze sečíst jeden sloupec s čísly, pak jednoduše umístěte kurzor do buňky ve spodní části tohoto sloupce, klepněte na tlačítko AutoSum > SUMA a stiskněte klávesu Enter. Program MS Excel následně orámuje čísla ve sloupci zelenou čarou a odpovídající vzorec zobrazí v aktuální buňce.

Funkce SUM, která dokáže použít různé matematické operátory (nejen operátor plus (+))

Problém nastane, když rozsah čísel, které chcete spočítat, se zkomplikuje používáním vícera operátorů přes více buněk. Typickým příkladem je výpočet: =SUMA(H1+I1*J1-M1*J1. Vzpomínáte si ještě na hodiny matematiky ve škole? Pokud nebudou jednotlivá čísla ve vzorci správně seskupena, bude výsledek chybný. Podívejte se na snímek obrazovky níže.

Zadejte postupně do buněk H2 až P2 následující výrazy, které poslouží jako hlavičky budoucí tabulky (pomocí klávesové zkratky Alt+Enter text zalomíte a vytvoříte tak nový řádek, takže se vám veškerý text pohodlně vejde do jedné buňky): Daily Earnings, Plus Bonuses, Times Days Worked, Gross Pay, (formula), Minus Meals at $9.00 per day, Total Monthly Earnings, Formula a Comment.

Poznámka: Sloupečky se vzorci jsou zde pouze pro vaši informaci a neposkytují tak tabulce žádnou skutečnou hodnotu. Vlastně pouze zobrazují vzorec, abyste názorně viděli syntaxi použitého vzorce.

MIF21

 

Pokračování