Hlavní navigace

Dvanáct nejoblíbenějších vzorců v Excelu (i s příklady)! - 10.díl

2. 6. 2019

Sdílet

 Autor: © Robert Kneschke - Fotolia.com
Určitě znáte v Excelu nejoblíbenější funkce data a času? Ovládáte v Excelu různé matematické triky a pracujete v tabulkovém procesoru s nástroji pro manipulaci s daty?

Předcházející díl

 

Tabulkový procesor MS Excel má ve své databázi funkcí přes 475 nejrůznějších vzorců – od těch nejjednodušších pro jednoduché matematické operace až po velmi komplikované funkce pro statistické, logické a technické výpočty. Typickým příkladem jsou příkazy IF (jeden z námi vůbec nejoblíbenějších vzorců), dále funkce A, NEBO, NE či funkce POČET, PRŮMĚR a MIN/MAX.

Na následujících řádcích se budeme věnovat dvanácti neoblíbenějším vzorcům používaným právě v programu MS Excel. A abychom vám pomohli s jejich používáním, budete mít k dispozici sešit Excelu s příklady použití každého z těchto vzorců. Tento sešit si můžete stáhnout na adrese https://images.idgesg.net/assets/2018/10/basic20formulas.xlsx.

9. VELKÁ/MALÁ/VELKÁ2

Další velmi jednoduchá skupina funkcí, která převádí text v buňce nebo v oblasti buněk na velká písmena, malá písmena, popřípadě na text, kde je vždy první písmeno každého slova velké. Syntaxe těchto funkcí je velmi jednoduchá: stačí zadat funkci a adresu buňky nebo oblasti s daty.

1. Zadejte do sloupce A nějaká slova s různými kombinacemi malých a velkých písmen, např. cAlifornia, nEW yORK, spanISH. Do sloupce B pak zadejte vzorec =VELKÁ(A4), do sloupce C zadejte vzorec =MALÁ(A4) a do sloupce D vzorec =VELKÁ2(A4).

2. Povšimněte si, jak Excel opraví všechny chyby týkající se malých a velkých písmen tak, že jsou všechna slova zapsána správně. Nyní stačí vzorce zkopírovat do buněk nacházejících se pod první buňkou s těmito vzorci a máte vystaráno.

POZNÁMKA: Ve Wordu můžete použít pro přepínání mezi slovy napsanými velkými, malými písmeny a slovy, kdy je pouze první písmeno slova velké, klávesovou zkratku Shift-F3. Tuto klávesovou zkratku však v Excelu bohužel použít nemůžete. Ve Wordu se pak funkce VELKÁ2 označuje výrazem „Velké písmeno na začátku každého slova“.

Pro převod zápisu slov malými, velkými písmeny, popř. velkým písmenem na začátku každého slova použijte funkce VELKÁ, MALÁ a VELKÁ2

10. OPAKOVAT

Když jste v dobách, kdy jediným tabulkovým procesorem byl program Lotus 1-2-3, napsali zpětné lomítko a za něj libovolný znak, pak tento program opakoval tento znak přes celou buňku. Jak se následně měnila velikost buňky, tak se měnil i znak. V Excelu můžete stejné chování zajistit pomocí funkce OPAKOVAT. Tato funkce sice není až tak efektivní, protože znak musíte napsat do vzorce, pak zadat údaj o tom, kolikrát se má znak opakovat. Znamená to, že pokud se zvětší šířka buňky, znak, který se má opakovat, se opakovat nabude. Pokud šířku buňky zmenšíte, pak znak, který se opakuje, přeskočí do sousední buňky.

Syntaxe pro tuto funkci je následující: =OPAKOVAT(„*“,5); =OPAKOVAT(„­_“,10); =OPAKOVAT(„+“,12). Opakovat můžete libovolný znak na klávesnici, a navíc k tomu ještě i symboly.

Funkce OPAKOVAT

 

MIF21

Pokračování