Hlavní navigace

Důvěřuj, ale prověřuj! - Audit Pro

Sdílet

Ve firmách se zřejmě začíná rozmáhat problém zneužívání podnikových počítačů kaktivitám, pro které nebyly primárně pořízeny. Podobný trend zachytila i firma trueconneXion, a ...
Ve firmách se zřejmě začíná rozmáhat problém zneužívání podnikových počítačů k
aktivitám, pro které nebyly primárně pořízeny. Podobný trend zachytila i firma
trueconneXion, a proto uvedla na trh svůj produkt Audit Pro.

Jedná se o klient-serverový systém pro evidenci a archivaci údajů o
instalovaném softwaru a hardwaru v podnikové síti. Aplikace je založena na
využití MS SQL serverové technologie. Runtime modul tohoto produktu musí být
spuštěn na vybraném počítači, aby bylo možné rozběhnout serverovou část Audit
Pro, nazvanou trefně Audit Pro Server. Databázový stroj nemusí nutně běžet na
stejném počítači, na němž je instalován server Audit Pro, vyžaduje však možnost
připojit se k němu prostřednictvím sítě. Klientskou část je možné instalovat
jednak z instalačního média, nebo i přímo po síti. Ta musí být samozřejmě
správně konfigurována a instalující osoba potřebuje mít administrátorská práva
v systému. A v neposlední řadě je možné provést audit disketou (tedy fyzicky k
počítači dojít, z diskety spustit skenovací modul výsledky jsou posléze uloženy
na disketu a záznam naimportovat do databáze). Ztrácí se tím ovšem výhodnost
celého konceptu, tedy možnost prokontrolovat celou síť, aniž by byl
administrátor nucen vstát od svého počítače.

Samotná práce se systémem je poměrně jednoduchá a přehledná. Prostřednictvím
grafického uživatelského rozhraní lze získávat všechny informace, posbírané
během auditu počítačů v síti. V základní instalaci je k dispozici poměrně
rozsáhlý seznam běžných produktů, které se obvykle vyskytují na firemních
počítačích. Kromě produktů firmy Microsoft jsou to i rozšířené aplikace dalších
firem. Číselníky je samozřejmě možno doplnit i o další programy, které jsou
považovány za důležité ve strategii firmy. Pokud se daný software identifikuje
i prostřednictvím čísla svojí verze, lze auditem zjistit i možný nesoulad ve
verzích například nějakého firemního aplikačního softwaru. Výsledky jsou
prezentovány poměrně přehledně, byť se jedná o čistě textovou informaci. O
každém auditu je možné nechat vytisknout přehledný protokol. Ten může sloužit
třeba jako evidenční list, který podepsán jednak vedoucím, a jednak pracovníkem
může posléze posloužit jako důkaz při eventuálních sporech, týkajících se
vybavení konkrétní stanice. Protokol je přímo vložen jako dokument do aplikace
Word, takže s ním lze poté manipulovat jako s libovolným jiným dokumentem a
přizpůsobit jeho uplatnění firemní politice. Škála možností použití je poměrně
široká. Klientská část je spustitelná buď přímo příkazem administrátora, nebo
ji lze naplánovat prostřednictvím Plánovače úloh systému Windows. Jestliže se
stanice po spuštění přihlašuje do sítě, je možné vložit příkaz ke kontrole do
login skriptu.

Systém Audit Pro sám o sobě netvoří novou aplikační vrstvu. Využívá pro svou
práci stávající informace o hardwarovém a softwarovém prostředí, které má k
dispozici operační systém, eventuálně BIOS. Z toho důvodu je možné sesbírat
informace poměrně rychle a bez většího časového o systémového vytížení
počítače. Z toho je ale patrné, že počítač musí být v "dobré kondici", tedy
správně a korektně fungující a odpovídajícím způsobem konfigurovaný. Možnost
používat disketového auditu otevírá cestu i pro kontrolu počítačů, které nejsou
připojeny na síť, nebo neumožňují po ní korektně komunikovat. Prověřit lze i
stanice se staršími verzemi operačních systémů Microsoft, počínaje již DOSem, a
dokonce i počítače s operačními systémy UNIX/Linux.


Audit Pro

flexibilní a subtilní řešení
anglicky

K recenzi poskytla firma: truconneXion, s. r. o. S. K. Neumanna 449, Ml.
Boleslav www.auditpro.cz
Cena: pro pět počítačů zdarma, pro sto 25 900 Kč