Hlavní navigace

DTP program

1. 9. 2007

Sdílet

Adobe InDesign CS3 Snad nejkonzervativnější osoby jsou sazeči a uživatelé programů předtiskové přípravy. Je ...


Adobe InDesign CS3


Snad nejkonzervativnější osoby jsou sazeči a uživatelé programů předtiskové přípravy. Je to logické, protože teprve širokým využíváním ergonomických pomůcek a zkratek dosahují velkého výkonu. Také zde často způsobovala drobná neznalost, nelogičnost nebo skrytá chyba (programu či uživatele) při finalizaci práce velké časové ztráty. Jistota je jistota.
Adobe InDesign se s posledními dvěma verzemi stal dokonalejším a technicky přijatelným i jako alternaiva QuarkXPressu. K jeho většímu rozšíření přispívá jistě i skutečnost, že je součástí balíků Adobe Creative Suite 3 (Design Premium, Design Standard a Master Collection). Jeho nejsilnější zbraní proti bariéře uživatelů, která tvrdí: „Nejjednodušší je zůstat u toho, co funguje,“ je uživatelské prostředí shodné s Adobe Photoshopem a Illustratorem. S každým dalším programem balíku CS3, s nímž jsem se seznámil, se mi současné řešení zásuvných panelů líbí stále více.
Adobe InDesign má výhodu v doplňkovém editoru InCopy, který lze samostatně zakoupit pro více zaměstnanců a který je určen pro redakční úpravy dokumentů InDesignu. Stránky v InCopy jsou zobrazeny stejně jako v InDesignu (pokud jste je tak exportovali). InCopy dovoluje spolu s InDesignem vytvoření malého redakčního workflow nebo realizaci současných korektur jednoho dokumentu. To je ideální řešení nejen pro menší skupiny jedné firmy, ale podle mého soudu i pro výměnu dokumentů mezi agenturou, grafickým studiem a zákazníkem. Nová verze Adobe InDesignu neoplývá převratnými novinkami, avšak vylepšení na poli ergonomie jsou opravdu značná a kvalitativní posun se mi ze všech aplikací CS3 jeví jako nejvýraznější. Dotknu se tedy těch nejpodstatnějších:
Předně to jsou již zmíněné zásuvné panely. Pro ergonomii je stěžejní panel Quick Apply, umožňující zadáním počátečních písmen aplikovat styly a spouštět příkazy. Panel obsahující seznam stránek nyní zobrazuje stránky s barevnými miniaturami. Kontextově senzitivní lišta obsahuje další řadu možných nastavení, aniž by se zhoršila její přehlednost.
Nejen při sazbě nejrůznějších katalogů a výročních zpráv představuje citlivé místo práce s tabulkami. Právě to může zásadně ovlivnit i používání DTP programu. Přínosem je možnost automatického opakování hlavičky tabulky. Pomocí tabulkových stylů nyní lze vytvářet a upravovat celé tabulky i jejich části takřka jedním pohybem. Také import tabulek z Microsoft Excelu funguje podle očekávání dobře.
Formátování je přístupné z kontextové lišty i volbou stylů. Text lze snadno vkládat i se zachováním stylu cílového odstavce. Dokonalé jsou souhrnné styly a inteligentní formátování s ohledem na druh textu (číslice, délku apod.). Kvalitní je rovněž práce s iniciálami a odrážkami. Vylepšeno je obtékání obrázků a tok textu při zarovnání na praporek. Osobně se mi líbí řešení Story editoru souvislého textu (zobrazuje text mezi stránkami a rámečky) a nastavení obrázků (výřez 1 : 1, vyplnění, proporcionální aj.). Textové rámečky se velmi snadno řetězí. Řada „dotažení“ programu dále spočívá v oblasti předtiskové přípravy, ať se to týká slučování, práce s barvami, kanály, práce s vrstvami, stíny a průhledností při exportu, separacemi a ukládání do PDF. Dobře řešené jsou informace o dokumentu. Pro dokumenty využívající datové zdroje a internetové prezentace je důležitý export do XHTML. S takto vytvořenými dokumenty lze dále pracovat v Dreamweaveru (nebo v jiném editoru).

Verdikt

Závěrem mi připadá důležité podotknout, že InDesign není bezbariérový jen pro skutečné profesionály, ale je myslím dobře přístupný i pro uživatele, kteří přípravu grafických podkladů nebo provádění korektur mají jen jako část své profese.
Adobe InDesign CS3

Systémové požadavky:

Procesor Intel Pentium 4, Centrino, Xeon, Core Duo (nebo kompatibilní); paměť 256 MB RAM (512 MB doporučeno), pro Windows Vista dvojnásobek; 1,8 GB místa na disku; systém Windows XP (SP 2) nebo Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate, Enterprise nebo Apple Mac
Klady: Formátování tabulek, podpora práce ve skupinách, formátování, uživatelské prostředí
K recenzi poskytla firma: Adobe Systems
www.adobe.cz
Cena: 27 000 Kč (bez DPH)
Hodnocení : 4