Hlavní navigace

Download Druid 1.0

1. 11. 2004

Sdílet

Vítám vás opět u dalšího dílu Rychlokurzu. Dnes se podíváme na zoubek jednomu ztakzvaných download manažerů - tedy pomocníků, kteří mají ušetřit nervy a čas při snaze přenést ...
Vítám vás opět u dalšího dílu Rychlokurzu. Dnes se podíváme na zoubek jednomu z
takzvaných download manažerů - tedy pomocníků, kteří mají ušetřit nervy a čas
při snaze přenést soubory z internetu na disk. Pamatuji doby, kdy podobné
utility ještě neexistovaly a hlášení "spojení bylo přerušeno" vás po pěti
hodinách stahování dokázalo připravit o rozum. Jsem už zkrátka pamětník...
Download manažerů je na světě opravdu spousta. Známe jednoduché, složité, plné
funkcí, graficky krásné i strohé, specializované i univerzální. Pojďme se tedy
podívat, do jaké kategorie patří právě ten náš.

Instalace
Instalace je (jak je u dobrých programů chvályhodným zvykem) opravdu jednoduchá
- jak rád říkám, typu "click Next". Pokud se spokojíte se standardním
nastavením, pak váš úkol spočívá pouze v klikání na tlačítka [Next>] a [Yes].
Obrazovku po obrazovce vypadá instalační proces následovně: Uvítání [Next>],
Licence [Yes], Informace o produktu [Next>], Instalační adresář (zde ho lze
změnit kliknutím na tlačítko [Browse]) [Next>], Adresář v nabídce Start
[Next>], Start instalace [Next>], Dokončení instalace [Finish]. Zkrátka velice
jednoduché.

Používání
Co se vlastně po instalaci stalo? Jak byste zřejmě očekávali, v nabídce Start
přibyl adresář s názvem Download Druid. Avšak spustitelný soubor tam budete
hledat marně. Download Druid se totiž nespouští jako samostatný program.
Integroval se do Internet Exploreru, kde čeká připraven, až ho budete
potřebovat.
Po spuštění Internet Exploreru zjistíte, že v liště přibyly následující dvě
ikony:
Kliknutím na tuto ikonu vydáte Druidovi pokyn, že chcete z aktuální stránky
stáhnout nějaké soubory. Druid vám dá (podle nastavených přípon) vybrat a
spustí se stahování. Blíže si tento proces popíšeme dále.
Touto ikonou zobrazíte panel Druida, integrovaný v internetovém prohlížeči MS
Internet Explorer. Zde provádíte veškerá nastavení a sledujete průběh stahování.
Panel Download Druida si podrobně popíšeme ve vloženém článku vpravo na této
stránce.

Stahování
Konečně se dostáváme k tomu, jak vlastně soubory stahovat. Jste tedy na webové
stránce, která vás zajímá a na které je několik odkazů na soubory, jež chcete
dostat na svůj počítač. Kliknete tedy na ikonu . Následně mohou nastat dvě
situace: buď se vám objeví okno Download Druida (pak následující odstaveček s
klidem přeskočte), nebo se zobrazí anglická hláška. Pokud je krátká a říká "No
link on this page...", pak Druid nenalezl na stránce nic, co by se dalo
stáhnout.
Může se objevit i hláška začínající obecně známým slovem "Warning! ...". Ta v
podstatě sděluje, že Druid má problémy s rámci. (Například u mě byl takovou
příčinou blokovač pop-up oken, který do HTML vkládá vlastní kód.) Když hlášku
odkliknete, buď se objeví stahovací okno (pak se to Druidovi nakonec podařilo),
nebo se neobjeví a je potřeba postupovat tak, jak vám program doporučoval v
textu hlášky. Klikněte pravým tlačítkem myši do rámce, kde se nacházejí soubory
ke stažení, a z menu zvolte Druid: Download All Files. Teď už by mělo být vše v
pořádku.
Vidíme tedy před sebou okno pro stažení souborů. V jeho levé části se nachází
pohled na váš pevný disk, kde nejprve nastavíte, na které místo stažené soubory
uložit, a v pravé se objeví seznam souborů z internetu, jež lze stáhnout
Download Druidem.
To, že se neobjeví právě onen konkrétní soubor, o nějž máte zájem, může mít
několik příčin. Buď není jeho přípona definovaná v seznamu (pak jí doplňte v
panelu Druidu do sekce File Type Filter), nebo odkaz nevede přímo k souboru,
ale třeba na jinou HTML stránku, kde teprve soubor naleznete. Případně, a to je
ta nejméně příjemná alternativa, vede odkaz k nějakému skriptu na serveru,
který vám soubor předá. Obvykle vypadá nějak takto: http://server/.../download.
php?id=soubor. V takovém případě vám Druid 1.0 nepomůže a vy musíte stáhnout
soubor klasickým způsobem.
Dole pak vidíte několik akčních tlačítek. Vaším úkolem je označit (případně
odznačit) soubory, které chcete skutečně stáhnout, a v levé části vybrat
adresář, kam se mají stažené soubory umístit. Kliknutím na [Download Selected]
spustíte stahování. Průběh lze sledovat v panelu Druidu.

Závěr
Během krátkého užívání Download Druidu mi v hlavě zůstala dvě slova - hezký a
jednoduchý. Program se skutečně jeví jako vizuálně povedený a velmi jednoduchý
na ovládání, takže hledáte-li hezký doplněk k Internet Exploreru, budete
spokojeni.

URL: http://www.xemico.com/druid/index.html

Panel Download Druidu

Download Status - v tomto okně sledujete i řídíte průběh stahování souborů.
Přerušit je můžete tlačítkem [Pause], znovu spustit pomocí [Resume], případně
stažení některého souboru přeskočit [Skip].

File Type Filter - v tomto okně najdete seznam přípon souborů, které se
nabízejí ke stažení. Chcete-li z internetu stáhnout soubor s nějakou netradiční
příponou, je potřeba ji doplnit do seznamu, neboť jinak vám jí Druid nenabídne.
Jednotlivé přípony jsou odděleny středníkem.

Same File Name Action -aneb co dělat, má-li stahovaný soubor stejný název jako
soubor nacházející se na disku. Pokud máte nastavenu implicitní volbu Ask user,
pak budete dotázáni až tehdy, když k této situaci dojde. Možnost Auto rename
způsobí automatické přidání indexu [1], [2]... na konec názvu souboru. Zajímavá
je také volba Try resume, kdy bude Druid předpokládat, že na disku máte
nedotažený soubor (třeba jen polovinu), a pokusí se dotáhnout jen zbývající
část.

Settings - neboli nastavení. Zde lze zvolit, zda budete stahovat soubory pomocí
Download Druidu nebo Internet Exploreru (ale proč byste to měnili?), popřípadě
nastavit proxy server (implicitní volba je nejlepší).
Každou změnu je potřeba potvrdit kliknutím na tlačítko [Apply], aby se
projevila.
Pokud dojde při stahování k nějaké chybě (server je nedostupný, soubor
nenalezen), objeví se informace v tak zvaném Error Logu. Ten je dostupný
kliknutím na odkaz Error Log úplně dole v panelu Druidu.