Hlavní navigace

Download Centrum - 5. týden

3. 2. 2010

Sdílet

I v roce 2010 pro vás v Download Centru každý týden testujeme dva nové programy z kategorie freeware a shareware, které vám mohou usnadnit život.

SLOW-PCfighter 1.1.59 – zrychlení činnosti počítače


SWPC1Pozorujete, že se vám v poslední době  zpomalil počítač? Provedete nějaký příkaz a dlouho čekáte na odezvu? Existuje řada příčin, které toto zpomalení způsobují, a postupem času se to stává všem PC s OS Windows.  Avšak pokoušet se napravit stav ručním hledáním a opravováním chyb zabere spoustu času, nehledě k tomu, že takový postup může být velmi riskantní, protože když odstraníte nebo změníte některé záznamy v systémovém registru nebo odstraníte některé systémové soubory nebo soubory důležité pro běh aplikací, způsobí to pád celého systému nebo nefunkčnost „postižených“ aplikací. Pro nápravu tohoto stavu existuje několik specializovaných programů, z nichž jeden vám dnes představíme. Patří k těm zdařilejším a jmenuje se SLOW-PCfighter. Je dílem dánské firmy SPAMfighter, která se zabývá vývojem zabezpečovacího softwaru.

Pro odstranění příčin pomalého výkonu počítače používá SLOW-PCfighter technologie pro analýzu chyb v počítači. Takovými chybami bývají nejčastěji neplatné záznamy v systémovém registru, jež se odkazují na soubory, které již v počítači neexistují nebo neobsahují žádná data, vykazují neplatné cesty, zůstaly po nezdařených instalacích a odinstalacích softwaru a ovladačů, nebo obsahují neplatné ovládací prvky, fonty, neexistující spouštěcí soubory (EXE) a knihovny (DLL), neplatné položky ve složce Přidat nebo odebrat programy a řadu dalších.

Ve srovnání s podobnými programy nabízí SLOW-PCfighter přehledné prostředí a snadno se ovládá. V tom nejzákladnějším způsobu ovládání spočívá celá práce uživatele v pouhých dvou kliknutích: skenování celého počítače – první klik (tlačítko Začít Scan) a odstranění chyb – druhý klik (tlačítko Opravit Nyní). Pokročilý uživatel, který problematiku systému počítače bezpečně ovládá, může před spuštěním druhého kroku ze seznamu nalezených chyb vybrat ty, které má SLOW-PCfighter opravit (zpravidla odstranit).

Všechny nástroje pro nápravu chyb jsou v SLOW-PCfighteru soustředěny v levém menu, kde jsou podle charakteru rozděleny do pěti sekcí: Přehled, Hledat chyby, Obnovit, Nastavení a Aplikace. Každá sekce je zastoupena velkoplošným tlačítkem, po jehož stisku se v pravém okně programu zobrazí sada voleb, kterými lze běh a chování příslušné sekce přesně nastavit. Některé sekce nabízejí tolik voleb a možností, že jsou dále děleny do záložek.

V první sekci Přehled se dozvíte datum a čas, kdy byla naposledy spuštěna kontrola vašeho počítače, kolik bylo tehdy nalezeno chyb a kolik z nich bylo opraveno. Dozvíte se také aktuální stav vašeho počítače z hlediska výskytu chyb.

Sekci Hledat chyby tvoří dvě záložky: Hledat chyby a Nalezené chyby. V záložce Hledat chyby je nabídnut přehled 15 okruhů systému, které mohou být skenovány. Vaším úkolem je zaškrtnutím vybrat, co má být kontrolováno a co kontrolováno být nemá (výchozí stav je "zvoleno vše"). Druhá záložka Nalezené chyby přináší seznam chyb, které SLOW-PCfighter nalezl v počítači po jeho kontrole. Každou položku seznamu můžete rozbalit a získat tak přesný a detailní popis chyby.

Obnovit. Předtím, než SLOW-PCfighter spustí opravy, provede zálohu systémového registru pro případ, že by se odstranily položky, které jsou pro běh systému nebo aplikací nezbytné. V této sekci můžete registr vrátit do předchozího stavu.

Nastavení. Sekce se skládá ze čtyř záložek: Obecná nastavení programu, kde můžete nastavit základní parametry chování programu, záložka Ignorovat, kde určíte položky, které se nemají skenovat, záložka Log, kde SLOW-PCfighter přináší přehled své činnosti, a konečně záložka Nastavit plán, kde můžete definovat skenování v určitém datu a čase nebo intervalu.

Aplikace. Jedná se o doplňkovou záležitost, a jde vlastně o správu aplikací, které se spouštějí při startu systému. Sekce přináší seznam všech těchto aplikací, a vaším úkolem je jednotlivým aplikacím jejich spouštění povolit či zakázat.

Škálu nástrojů uzavírá SLOW-PCfighter poskytnutím globální statistiky (odkaz Statistika v pravé horní části okna programu), ve které se dozvíte celkový počet nalezených chyb, počty chyb v jednotlivých sekcích, kolik chyb bylo odstraněno a kolik ignorováno.

Program nabízí 23 jazyků jazykového prostředí, a jako u všech produktů společnosti SPAMfighter, včetně češtiny. Všechny produkty společnosti patří mezi moderní software, který při zahájení instalace programu detekuje jazyk prostředí definovaný v nastavení operačního systému, a v tomto jazyce proběhne jak instalační procedura, tak instalace jazykového prostředí vlastního programu. SLOW-PCfighter bezproblémově běží v operačním systému Windows včetně verzí Vista a 7.

Cenová politika je řešena formou předplatného. Za měsíc provozu programu zaplatíte 170 Kč, roční používání stojí 350 Kč, 590 Kč činí předplatné na dva roky, 780 Kč na 3 roky.

SLOW-PCfighter lze hodnotit jako program, jenž díky jednoduchému a přehlednému řešení bude určitě srozumitelný i pro méně zkušené uživatele, kteří se v něm snadno zorientují a navíc nemohou nic pokazit: pokud se záměr nezdaří, mohou akci jednoduše vrátit do předchozího stavu a požádat o pomoc zkušenějšího kolegu nebo servis.

SWPC2

Domovská stránka: http://www.spamfighter.com
Hodnocení: 85 %
Cena: viz text
Klady: Jednoduše a přehledně řešené pracovní prostředí, jednoduché ovládání
Zápory: Nevýznamné

 


 

Super Flexible File Synchronizer 4.86a – pokročilé zálohování


SFFS1Programů pro zálohování důležitých souborů je na trhu docela slušná nabídka. Super Flexible File Synchronizer německé firmy Super Flexible Software Ltd. však vyniká tím, že se snaží řešit situace, které se při zálohování a synchronizaci obvykle dostávají do konfliktu. Typickým příkladem je případ, kdy dva stejné soubory, původní a záložní, byly modifikovány samostatně v obou paměťových místech. V takovém případě nemůže záloha spojit různé změny provedené v souborech.

Běžné zálohovací programy řeší věc tak, že soubor s novějším datem modifikace prostě zkopíruje na „druhou stranu“ a tím přepíše soubor druhý. Tak dojde ke ztrátě dat v přepsaném souboru. Super Flexible File Synchronizer řeší tento konflikt tak, že v nastavení zálohy buď specifikujete směr kopírování pro každý soubor, nebo zadáte, že obě verze souboru mají zůstat zachovány. Pokud si chcete ponechat obě verze a přitom zachovat jejich zálohování, je nutné jeden ze souborů (lehce) přejmenovat.

Jinou konfliktní situaci může způsobit přesun souborů do jiné složky nebo na jiný disk. K řešení má Super Flexible File Synchronizer připraveny náležité prostředky. Některá paměťová místa, jako např. FTP, nahraným souborům přidělují systémový čas aktuální v okamžiku uploadu, bez ohledu na čas jejich modifikace, který může být u jednotlivých souborů různý. To je další problém pro bezchybnou synchronizaci, se kterým si Super Flexible File Synchronizer rovněž poradí. Poradit si dokáže i se zálohováním tzv. zamčených souborů, které byly znepřístupněny (uzamčeny) některým procesem, poradí si se soubory pocházející z různých časových pásem (diference časových údajů), dokonce ani ve chvíli zaplnění cílového disku zálohovací procedura nezkolabuje. Podobných konfliktů se v praxi vyskytuje více a Super Flexible File Synchronizer se je snaží řešit co nejlépe.

Program je vybaven pokročilou funkcí SmartTracking určenou pro vzájemnou synchronizaci dvou umístění, kdy přidáváte nové a aktualizujete stávající soubory na obou stranách. Není vhodná pro jednosměrné zálohování. Funkce vyžaduje řadu speciálních nastavení v Advanced Mode (pokročilém režimu).

Super Flexible File Synchronizer je výrazně propracovaný nástroj pro synchronizaci souborů. Kromě klasické synchronizace podporuje šifrování a kompresi dat, plánování synchronizace, nabízí tzv. real-time synchronizaci a používání masek a filtrů pro výběr souborů, bez problémů zazálohuje kompletní strukturu složek. Cílovým umístěním může být druhý pevný disk ve vašem počítači, vyměnitelné záznamové médium (CD, DVD, USB Flash disk, disketa atd.), další PC v počítačové síti, nebo webové umístění s podporou velké řady přenosových protokolů včetně FTP, FTPS, SFTP/SSH, WebDAV, SSL, HTTP.

Nemá žádné limity, co se týče velikosti souboru, počtu souborů nebo délek názvu souboru. Program podporuje Unicode, což umožní zálohovat názvy souborů ve všech jazycích. Každá zálohovací úloha je uložena jako profil, ty můžete spouštět jediným kliknutím, stejně tak je můžete spouštět z příkazové řádky. Mohou být vytvořeny pomocí průvodce nebo v Advanced Mode. Umožněn je souběžný běh profilů. Plánovač může ve Windows NT/2000 a vyšší běžet jako služba, bez nutnosti přihlášení uživatelů. Většina zálohovacích utilit nevratně nahrazuje starší verze souboru, v Super Flexible File Synchronizeru je nabízena možnost zachovat tyto soubory jejich přesunutím do koše. Odtud mohou být snadno znovu získány pro použití. Stejná je možnost i pro soubory vymazané. V Synchronizeru není zapomenuto ani na vytváření verzí.

Nová verze programu má kompletně přebudované uživatelské rozhraní doplněné četnými zlepšeními. Bohatá nabídka pokročilých vlastností a funkcí splní všechny požadavky náročných uživatelů.

Program je nabízen ve dvou verzích, Standard a Professional. Verze Standard postrádá podporu komprimace, Real-time synchronizace, připojení do sítě, souběžný běh profilů, plánovač spuštěný jako služba, zálohování na servery FTP, SSH, WebDAV a Amazon S3. Ve verzi Standard může běžet maximálně 12 úloh současně, ve verzi Professional není žádná limitace včetně počtu profilů, které mohou být naplánovány.

Super Flexible File Synchronizer můžete používat v operačních systémech Windows počínaje 98 až po Windows 7, dále v MacIntoshi a Linuxu.

skoleni

SFFS2

Domovská stránka: www.superflexible.com
Hodnocení: 80 %
Cena: Standard 34,90 $, Professional 59,90 $
Klady: Zvládnutí konfliktních situací, široká nabídka nástrojů a pokročilých voleb pro zálohování a synchronizaci
Zápory: Vyšší náročnost ovládání a nastavení

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).