Hlavní navigace

Download Centrum 4. týden

27. 1. 2010

Sdílet

I v roce 2010 pro vás v Download Centru každý týden otestujeme dva nové programy z kategorie freeware a shareware, které vám mohou usnadnit život.

Sweet Home 3D 2.2 – grafický návrh interiérů


SH1Sweet Home 3D je mezi uživateli znám již řadu let a je stále oblíbený pro své schopnosti a možnosti, a navíc jej lze získat bezplatně. Program je totiž šířen jako opensource, což je software, na jehož vývoji se podílí mnoho osob z celého světa, a tak vlastně není komu platit.

Sweet Home byl vyvinut pro ty uživatele, kteří by si rádi na počítači navrhli uspořádání svého bytu, rodinného domu či rekreační chaty. Tento softwarový bytový designér vám dovolí nakreslit půdorys celého objektu včetně obvodových zdí a vnitřních příček, které byt člení do místností, a z připraveného seznamu vybrat a umístit nábytek a ostatní objekty. Výsledek vaší práce nevidíte jenom ve schématickém náčrtku, který kreslíte, ale můžete si jej prohlédnout v samostatném okně, které umožňuje trojrozměrné (3D) zobrazení.

Programové prostředí Sweet Home je řešeno dvěma dvojicemi oken uspořádanými dlaždicově. Jejich velikost si můžete kdykoli přizpůsobit aktuální potřebě.

První dvojici tvoří dva seznamy Katalog nábytku a Seznam nábytku. Tvoří levou polovinu pracovního okna a jsou uspořádána pod sebou. Katalog nábytku (nahoře) obsahuje připravený seznam užitného zařízení a nábytkového vybavení organizovaný do kategorií (odpovídá základnímu uspořádání bytu): Dveře a okna, Koupelna, Kuchyně, Ložnice, Obývací pokoj a kategorie Různé. Všechny objekty uvedené v katalogu jsou použitelné v plánu projektu. Neobsahuje-li katalog požadovaný nábytek nebo objekt, který potřebujete vložit do projektu, můžete v kategorii Různé zvolit položku Krabice a upravit její rozměry, příp. z internetové stránky programu stáhnout rozsáhlý soubor nábytku. Okno Seznamu nábytku (dole) tvoří seznam objektů, které jste vybrali v Katalogu nábytku. Jakmile nějaký objekt v Katalogu vyberete a umístíte do plánu, zobrazí se okamžitě jako nová položka Seznamu nábytku. V okně se zobrazuje jeho název, rozměry a další vlastnosti ve sloupcích, které si vyberete z nabídky (nabídka obsahuje 12 položek). Seznam je řaditelný podle jednotlivých sloupců kliknutím na název daného sloupce, případně volbou z nabídky Nábytek > Seřadit podle.

Druhou dvojici pracovních oken tvoří pravou polovinu pracovního okna a jsou rovněž uspořádána pod sebou. Přinášejí grafické zobrazení vašeho plánovaného obývacího prostoru. Horní okno Plán projektu je oknem, kde budete váš obývací prostor budovat: „stavět“ zdi, přidávat příčky, vytvářet místnosti, vkládat a umisťovat do nich nábytek a ostatní objekty. Váš projekt je v tomto okně zobrazen jako nákres, schématický náčrtek. Nábytek do místností vložíte jednoduchým přetažením jednoho nebo více kusů nábytku z katalogu. Umístění a velikost již umístěných objektů můžete kdykoli změnit pomocí myši. U každého prvku (včetně zdí) můžete (tahem myší nebo zadáním přesných hodnot) měnit jeho rozměry, měnit barvu a název, s nábytkem můžete hýbat podle libosti, otáčet, přesouvat i kopírovat (s Ctrl). Perfektní pomůckou při umisťování objektů do projektu je automatické zobrazení kótování odstupu objektu od stěn a ostatních objektů.

Do schématu můžete také přidávat textové popisky, kterými si můžete pojmenovat místnosti nebo jednotlivé objekty. Okno neumožňuje měnit orientaci (otáčení) celého náčrtu, pouze jej zvětšovat nebo zmenšovat. V dolním okně Náhled projektu vidíte výsledek vaší práce v trojrozměrné dimenzi. Vybrat si přitom můžete ze dvou zobrazení: pohled shora a pohled virtuálního návštěvníka procházejícího objektem. Při zvoleném pohledu shora můžete pomocí myši se stisknutým tlačítkem celý obytný objekt natáčet a naklánět kolem vertikální osy umístěné v centru objektu, kolečkem myši přibližovat a oddalovat, a to jak přímo v náhledovém okně, tak pohybem monitorovací videokamery umístěné v okně Plán projektu. Virtuální pohled umožňuje dvě zajímavá nastavení: výšku procházející osoby a úhel šíře jejího pohledu.

Princip práce se Sweet Home je stavěna na vytváření projektů, které si můžete uložit, a kterých můžete vytvořit neomezený počet. V okně obecných nastavení programu můžete povolit či zakázat přichytávání objektů při kreslení zdí a umístění nábytku, zobrazení vodících linek a mřížky v okně Plán projektu, nastavit měrnou jednotku užívanou v pravítku plánu, mřížce a ostatních rozměrech. Pomocí knihovny SunFlow vytvoříte fantastické fotorealistické ztvárnění projektu. V náhledovém okně můžete pořídit fotografii aktuálního pohledu. Program nabízí 16 jazyků prostředí včetně češtiny, navíc je česky zpracovaná i nápověda a dokonce si můžete v prohlížeči zvolit i české zobrazení internetových stránek programu. V poslední verzi byla přidána podpora pro 64 bitový Linux a na stránkách programu pro náročnější uživatele návod, jak v projektu vytvořit více než jen jedno patro.

Sweet Home může být používán v operačních systémech Windows, Mac OS X, Linux a Solaris. Vyžadována je Java verze 5 a vyšší.

SH2

Domovská stránka: http://www.sweethome3d.eu/index.jsp
Hodnocení: 90 %
Cena: opensource GNU LGPL
Klady: Neomezený prostor a nastavení parametrů pro objekty
Zápory: Chybí objekty drobného vybavení (obrázky, bytové doplňky)

 


 

Atlantis Word Processor 1.6.4.3 – kvalitní textový editor se zajímavými funkcemi


AWP1Atlantis Word Processor může být velmi vhodný pro uživatele, kteří pro tvorbu textů potřebují výkonný editor, avšak z různých důvodů nepoužívají nejrozšířejnější editor Word z kolekce OFFICE americké společnosti Microsoft. Ale i pro ty, kdo Word používají, může být Atlantis Word Processor zajímavou a přitažlivou variantou, proto jej doporučujeme alespoň vyzkoušet.

„Atlantida“ má s editorem MS Word mnoho společného, alespoň co se týče výbavy editačních prostředků a souvisejících funkcí. Přímo podporuje práci s dokumenty Wordu, tzn. dokáže je otevírat, pracovat s nimi a ukládat je opět ve formátu DOC a dokonce i v nejnovějším formátu DOCX verze 2007. V obou formátech dokáže uložit i soubory vytvořené v interním editoru.

Ten je vybaven všemi funkcemi potřebnými pro editaci textu. Má k dispozici všechny nástroje potřebné pro vytvoření vysoce profesionálních dokumentů. Dokáže zpracovat text od těch nejjednodušších až po složité komplexní úlohy.

Atlantida nabízí mnoho inovačních a jedinečných vlastností, které pomáhají zpracovat text snadněji a účinněji. V první řadě je nutné jmenovat Control Board (Řídící panel). Ten se zobrazuje po levé straně editačního okna. Obsahuje nástroje a příkazy, které se při vytváření dokumentů používají nejčastěji. Příkazy jsou tak neustále po ruce, není nutné je hledat ve složitých nástrojových lištách. Příkazy jsou v panelu rozděleny do sedmi kategorií: Headings (Nadpisy), Bookmarks (Záložky), Sections (Oddíly), Styles (Styly), Lists (Seznamy), Format Palette (Formátovací panel) a Clip Library (Knihovna klipů). Z uvedených kategorií je nejzajímavější Formátovací panel, který nabízí převratný přístup k formátování dokumentu: kurzorem myši ve tvaru štětce formátujete text stejným způsobem, jako když malujete štětcem.

Z dalších zajímavých funkcí Atlantidy můžeme jmenovat Power Type. Tato unikátní funkce pracuje tak, že sbíráním statistických informace o textech, které píšete, vytváří databázi slov, které používáte nejvíce. Když začnete psát stejná slova znovu, Atlantida nabídne okénko se seznamem slov začínající stejnými znaky. A to není všechno: Atlantida má schopnost se i učit, takže časem budou návrhy více a více přesnější. Tato funkce je přínosná obzvláště pro postižené osoby a také pro písaře píšící jedním prstem.

Užitečná je funkce Overused Words (Nadužívaná slova), která pomáhá profesionálním spisovatelům vyhnout se opakováním určitých slov a slovních obratů, jestliže chtějí, aby jejich texty byly čteny se zájmem a s potěšením. Funkce zobrazuje detailní statistiky o opakovaných slovech. Ty vám napoví, která slova potřebují být nahrazena synonymy, příp. které odstavce mají být přepracovány.

Pro ochranu důležitých dokumentů má Atlantida připraveny dva nástroje: Safeguard, kterým dokumenty uložíte do patentovaného formátu COD (používá účinné 256-bitové šifrování), a funkci Backup Files, která zálohováním na jiný disk nebo zařízení zabezpečí dokumenty před ztrátou nebo poškozením v jejich „domovském“ umístění.

Rozhraní Atlantidy je plně uživatelsky přizpůsobitelné: nabídky, nástrojové lišty, horké klávesy, barvy a zvuky, to vše si můžete nastavit podle vašich požadavků. Nabízeny jsou dvě přepínatelné sady nástrojových lišt: hlavní a alternativní, obě jsou vybaveny spoustou příkazových tlačítek.

V Atlantidě můžete mít otevřeno dokumentů kolik chcete, navíc jejich velikost je přitom naprosto neomezená. Navigace mezi otevřenými dokumenty je rychlá a snadná: k tomu používá lištu, stejnou, jako používá operační systém Windows (v dolní části plochy) pro otevřené dokumenty a spuštěné aplikace. Lištu s těmito tlačítky můžete umístit ke kterékoli ze čtyř stran editačního okna, kde vám bude nejméně překážet, při velkém počtu otevřených dokumentů si lištu můžete rozšířit do více řad.

V Atlantidě najdete podporu pro všechny druhy seznamů, odrážkových i číslovaných, jednoduchých i víceúrovňových, podporována je práce se záhlavím a zápatím, vložit můžete soubory, obrázky, symboly, aktuální datum nebo čas, adresy, přidat můžete záložky, odkazy, tabulku s obsahem, poznámky pod čarou a doslovy, vytvořit můžete obálky pro jednoho nebo více adresátů, přímo z Atlantidy můžete připojit dokumenty k e-mailové zprávě jako přílohu. Podporována je metoda Drag & Drop, funkce Undo/Redo, číslování stránek. Jestliže jste vyspělý uživatel, určitě využijete interní příkazovou řádku s celou řadu parametrů, které významně rozšíří možnosti Atlantidy.

Výčet výjimečných vlastností programu uzavřemež zvláštními schopnostmi, kterými vyniká při práci s výběry, jako schopnost uložit části dokumentu jako samostatné soubory, poskytnutí detailní statistiky pro vybraný text, vybranou část textu můžete poslat přímo na tiskárnu. Dokumenty mohou být ukládány jako internetové stránky, tj. jako soubory HTML. Pro pohodlné prohlížení dokumentu je připraven nástroj Magnifying Glass (Zvětšovací lupa), kterou si zvětšíte libovolnou oblast dokumentu. Možnosti tisku odpovídají možnostem prvotřídního textového procesoru: nastavit lze rozsah tisku, obrácené pořadí, liché/sudé stránky, počet kopií, řazení, velikost papíru, oboustranný tisk na duplexní i neduplexní tiskárně, tisk jednoduché a složené brožury, ekonomický režim s 1 až 16 stránkami na list atd.

Registrovaní uživatelé získají kromě licence k užívání programu, technické podpory a trvale bezplatných aktualizací a upgradů také verzi U3 pro použití v USB Flash disku, jazykové verze prostředí a 16 slovníků pro kontrolu a automatické opravy pravopisu včetně češtiny.

skoleni

AWP2

Domovská stránka: http://www.atlantiswordprocessor.com
Hodnocení: 90 %
Cena: shareware 35 $
Klady: Rozsáhlá nabídka nástrojů pro vytváření dokumentů profesionální kvality, plnohodnotná podpora dokumentů MS Word
Zápory: Nevýznamné

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).