Hlavní navigace

Download Centrum 34. týden

22. 9. 2009

Sdílet

V Download Centru pro vás každý týden testujeme dva nové programy z kategorie freeware a shareware, které vám mohou usnadnit život.

Q-dir 3.95 - Správce souborů s podporou zobrazení až 4 nezávislých panelů


QD1Standardní správci souborů nabízejí pro svou činnost obvykle dva panely (např. klasický Total Commander), v každém z nichž si můžete zobrazit obsah jiného disku nebo jiné složky, a soubory mezi oběma panely vzájemně kopírovat a přesouvat. Q-Dir nabízí tyto panely dokonce čtyři, s nimiž můžete pracovat najednou. Uspořádání můžete mít jedno, dvou, tří nebo čtyřpanelové, pomocí speciálních tlačítek v nástrojové liště si můžete vybrat z 12 různých kombinací jejich počtu a vzájemného rozložení. Různá uspořádání panelů si můžete uložit, dokonce i jako zástupce na plochu.

Q-Dir nabízí některé funkce, které v jiných správcích nenajdete, např. barevné rozlišení složek a souborů a také barevné odlišení souborů podle jejich typu (navržené barvy si můžete změnit podle vaší představy). Další neobvyklou funkcí je zobrazování souborů a složek ve skupinách; můžete si vybrat ze šesti typů seskupení (podle názvu, typu, velikosti, poslední úpravy atd). Užitečná je bublina s informacemi, která se zobrazí, ukážete-li myší na název složky či souboru. Když najedete myší na složku, budou v bublině zobrazeny informace o velikosti složky, seznam podsložek a seznam souborů, ukážete-li na název souboru, bude bublina obsahovat typ, datum poslední změny a velikost souboru.

Pomocí správce Q-Dir se složky a soubory snadno spravují, neboť pro manipulaci s nimi používá osvědčenou a rychlou metodu Drag and Drop. Správce poskytuje přístup k systémovým a ostatním důležitým složkám, který získáte přímo pomocí tlačítek ve speciální liště nad panely. Do složky Oblíbené si můžete ukládat soubory a složky, s nimiž často pracujete, abyste je nemuseli hledat a měli k nim rychlý přístup. Pomocí funkce Quick-Link zase získáte rychlý přístup k určitým internetovým stránkám, pomocí funkce Quick Preview si můžete prohlížet obrázky a fotografie.

Ze zajímavých funkcí lze jmenovat např. efektivní způsob pro rychlé označení souborů podle jejich typu, uživatelská konfigurace sloupců s bohatým výběrem položek a možností uložení aktuálního nastavení, filtrace zobrazení seznamu souborů, práce s archivy ZIP, export seznamu souborů do souboru formátů XLS, CSV, TXT a HTML. Poměrně užitečná může být doplňková funkce Lupa, kterou, když si ji zapnete z nástrojové lišty, můžete s ní pohybovat a zvětšit si libovolnou oblast plochy.

Velkou předností správce Q-Dir je, že jej není třeba instalovat. Celou aplikaci totiž tvoří jediný soubor Q-Dir.exe (kromě dvou souborů odinstalačních), program neinstaluje žádné soubory do systémových složek, ani nepřidává žádné záznamy do systémového registru. Od verze 2.77 je k dipozici také v tzv. portable variantě, což jej umožňuje spouštět z USB Flash disku. Kvalitu programu umocňuje nabídka 16 jazyků prostředí, ve které najdete i (kvalitní) češtinu.

QD2

Q-Dir můžete používat v operačním systému Microsoft Windows verzí 98, XP, Vista a 7 a Windows Server 2000, 2003 a 2005.

Domovská stránka: http://www.softwareok.com
Hodnocení: 80 %
Cena: freeware (zdarma)
Klady: Zobrazení až 4 nezávislých panelů, rychlý přístup k souborům a ke složkám, barevné rozlišení typů souborů a složek
Zápory: Absence některých funkcí, běžných ve vyspělých správcích

skoleni


Compare Suite 6.0.0.0 - Porovnávač obsahu složek a souborů


CS1Porovnávač Compare Suite pochází z americké firmy AKS-Labs, která se zaměřuje na vývoj softwaru, jehož prosřednictvím lze získat informace o souborech vytvořených v běžných kancelářských aplikacích. Oproti nástrojům pro porovnání obsahu souborů jiných tvůrců vyniká Compare Suite schopností porovnat soubory kancelářského balíku MS Office (DOC, DOCX, XLS a XLSX), dokumenty vytvořené v Adobe Acrobatu (PDF), soubory internetových stránek (HTML, PHP, CSS, DPR, XSLT, BAT a XML), archivy (RAR a ZIP), podporuje všechny souborové formáty aplikace Open Office. Díky podpoře WinCVS porovnává soubory Wordu a Excelu s respektováním jejich jazykového prostředí, čímž českým uživatelům přináší možnost korektně porovnat česky psané texty bez deformace diakritiky, jak se s tím setkáváme v podobných programech.

Compare Suite nabízí porovnání obsahu jak dvou složek, tak obsahu dvou souborů. Porovnáváte-li složky, umožní je Compare Suite (při výběru vhodné synchronizační volby) synchronizovat. Při této operaci je schopný odhalit možné kolize a navrhne několik způsobů řešení.

Mimo textové soubory dokáže Compare Suite porovnat i soubory multimediální, tj. zvukové a grafické. Zvukové soubory mohou mít formát AVI, MPG, MPEG, MP2, MP3, WAV a ASF, soubory grafické mohou mít příponu JPG, JPEG, GIF, BMP, WMF A ICO. Porovnání může proběhnout jak na jednom počítači, tak v síti nebo na vzdáleném serveru (FTP).

Pro porovnání textových dokumentů používá Compare Suite tři metody: znak po znaku (char by char), po slovech (word by word) a pomocí tzv. klíčových slov (by keywords). Poslední jmenovaná metoda, jejíž princip je založen na počítání výskytu často se opakujících slov, je určena pro porovnání dvou textů různé struktury. Volbou této metody můžete např. analyzovat dva články pocházející z různých internetových stránek a zjistit jejich společnou obecnou myšlenku.

Při porovnávání může Compare Suite ignorovat určitá slova nebo textové řetězce. Slova i řetězce můžete definovat. Také můžete nastavit, že bude ignorovat rozdíly ve velikosti písma i přebytečné mezery na začátcích a koncích řádek.

Výsledky porovnání zobrazí Compare Suite ve dvou samostatných oknech, ve kterých barevně zvýrazní zjištěné rozdíly, pro každý typ rozdílu (nové, změněné, odstraněné) jinou barvou. O výsledcích porovnání si můžete nechat zobrazit statistický přehled buď ve stručné verzi v plovoucím okně Info panel, nebo v podrobném Reportu, který může být standardní nebo rozšířený. Reporty se mohou ukládat.

Pokud si budete přát, může Compare Suite zvýraznit syntaxi některých populárních formátů, jako PAS, PHP, HTM, ASM, CPP a další. Při porovnání jsou také podporovány formáty BAT, CSS, DPK a XSL.

Porovnané dokumenty můžete editovat, zjištěné změny přijmout nebo odmítnout. Ve výbavě funkcí nechybí užitečné Undo a Redo, kopírování a vyjmutí do systémové schránky a vložení jejího obsahu, vyhledání určitého textu včetně nahrazování, zalamování řádek. Program také umožňuje ovládání z příkazové řádky. Tato vlastnost je vhodná k automatizaci porovnávání a také k integraci Compare Suite s jinými aplikacemi.

CS2

Compare Suite pracuje v operačním systému MS Windows verzí 98, 2000, NT, XP a Vista.

Domovská stránka: http://www.comparesuite.com
Hodnocení: 80 %
Cena: shareware 70 $
Klady: Korektní zobrazení češtiny v dokumentech MS Word a Excel
Zápory: Nepříliš rozsáhlá podpora jazykových verzí (pouze tři jazyky)