Hlavní navigace

Download Centrum 3. týden

20. 1. 2010

Sdílet

I v roce 2010 pro vás v Download Centru každý týden otestujeme dva nové programy z kategorie freeware a shareware, které vám mohou usnadnit život.

EditStudio Pro 6.0.5 – domácí videostřižna


ES1EditStudio je stříhací program pro domácí video. Je určený pro uživatele, kteří si při editaci videa přejí mít možnosti profesionálů, aniž by museli vydat velké množství peněz za nákup programu. Na trhu existuje několik videostřižen v cenové kategorii do 100 dolarů (2000 Kč), žádný z nich však nenabízí tolik funkcí a flexibility jako EditStudio. Abyste mu porozuměli a naučili se s ním pracovat, vyžaduje trochu času a trpělivosti, odměnou však bude vysoká úroveň programu umocněná širokou výbavou nástrojů, se kterými se setkáte spíše u profesionálních editorů. Při práci s ním brzy objevíte jeden z jeho nejsilnější rysů – vytváření neomezeného počtu vrstev (stop).

Jak pro vstupní tak i pro výstupní soubory můžete použít formát MPEG-2, protože EditStudio obsahuje vlastní kodér/dekodér MPEG MainConcept, který dokáže číst a vytvářet soubory MPEG-1 a MPEG-2. Díky jemu je EditStudio schopno produkovat soubory DVD nejvyšší kvality. Pokročilá nastavení MPEG, která dovolí vylepšit každý aspekt kodéru, je vlastnost, kterou nenajdete v jiných kodérech nebo videoeditorech.

EditStudio je distribuován jako balíček velice flexibilních nástrojů: dokáže stáhnout video z vaší videokamery nebo z videopřehrávače a uložit je jako soubory na váš počítač, importovat video soubory z jiných zdrojů a přidat je k filmu, importovat zvukové soubory z jiných zdrojů (audio CD) a přidat je jako hudební kulisu nebo jako zvukové efekty, importovat obrázky z digitálního fotoaparátu a přidat je k filmu. Soubory můžete poté editovat a aranžovat k vytvoření výsledného filmu. Přitom můžete nastavit barvu a jas videa, přidat speciální efekty, přidat přechody mezi sousedícími záběry, přidat průvodní popisné texty, názvy kapitol, úvodní a závěrečné titulky. V EditStudiu můžete vytvořit filmy vhodné nejen k vypálení na DVD, ale i k odesílání e-mailem a pro umístění na internetové stránce.

Hlavní okno programu tvoří několik oken a panelů, z nichž nejdůležitější je střední část zv. časová osa (Timeline), která je těžištěm editační práce. Zajímavá je sekce Top View, která je posazená do horní části pracovního okna. Poskytuje čtyři typy přepínatelných pomocných zobrazení, ze kterých jsou nejdůležitější Navigator view, který zobrazuje celý projekt jako miniaturu, což umožňuje provést skok na libovolné místo v rozsáhlém projektu, dále Waveform preview, který zobrazuje náhled na audio stopy, a konečně zobrazení vektorskopu, grafu s vlnovými křivkami a náhledu RGB. Dolní část hlavního okna programu patří třem oknům: oknu monitoru, které se chová jako běžný přehrávač videa, a také obsahuje standardní ovládací prvky, prostřednímu oknu Media Explorer, které tvoří pět záložek (Media, Video Effects, Transitions, Text a Audio Efects). V pravém okně se zobrazují vlastnosti efektu vybraného v okně Media Explorer.

Pomocí speciálních efektů umožňuje EditStudio vytvářet zvláštní kompozice snímků: pomocí Knock Out filtru dokážete odstranit nežádoucí loga nebo texty v obraze, snadno vytvoříte dynamický obraz v obraze (PIP) nebo zvláštní pohybové efekty. Zajímavými efekty je Trace Route, kterým snadno graficky znázorníte trasu vaší cesty na mapě, dále efekt starých, poškrábaných filmů, Range Expander pro zvýšení dynamiky obrazu a Quick Matte pro vytvoření masky pro video, efekty a text. Při práci v EditStudiu však neaplikujete efekt do klipu, ale vkládáte jej do samostatné stopy specielně určené pro přechody a videoefekty. Další speciální stopou je v EditStudiu stopa určená pro text a titulky. Při práci s textem je možné vytvářet pevný text, rolující text svisle i vodorovně, můžete míchat fonty a styly, rámečky a stínování. Titulky se mohou vlnit, kroutit, rotovat, přicházet z jednoho rohu do protějšího atd. Můžete také vložit zvláštní značky pro označení začátků kapitol, značky pro titulky, dvojité značky apod.

Z profesionálních nástrojů, které EditStudio nabízí ke své práci, nesmíme zapomenout na editaci pomocí tzv. klíčových snímků, kterou jinak nabízejí pouze profesionální editory, dále tónové generátory a tříbodovou barevnou korekci. Díky vícestopé editaci je v editoru EditStudio možná editace multikamerového snímání. Mezi různými kamerami se lze snadno přepínat prostřednictvím speciálních tlačítek. EditStudio je vybavený celou řadou vysoce kvalitních interních zásuvných modulů (pluginů), pracuje také s jinými DS kodeky.

EditStudio je nedestruktivní editor. Toto znamená, že jakékoli operace, které se snímky provádíte, neovlivní původní zdrojové videosoubory. Můžete je jakkoli upravovat, trimovat (ořezávat), mazat, přidávat efekty a přechody podle vašeho přání, zdrojové soubory však zůstanou nedotčené. Tato vlastnost poskytuje nejvyšší míru tvůrčí svobody spojenou s vědomím, že vaše zdrojové video zůstává nezměněno.

Ve verzi 6 byla přidány nové funkce jako multikamerová editace, přehrávání snímků ve smyčce (looping), Quick Matte, dialogy pro vkládání počátečních a koncových značek a mnoho jiného. Díky zjednodušenému prostředí se práce s programem zrychlila, zrychlilo se i překreslování videa, rovněž rychleji probíhá přesouvání a změna velikosti klipů, které se provádějí myší.

Výstupní soubory lze exporovat do formátu AVI, MPEG-1, MPEG-2, DivX, XVID, MJPEG, HDV HD1, HDV HD2, VCD, DVD, DVD-VR, DVB, CableLabs, MicroMV, SVCD, DVHS, ATSC, XD CAM IMX, XDCAM HD, D10, Windows Media a QuickTime, používá dostupné kodeky DirectX.

EditStudio lze hodnotit jako nástroj, který nabízí všechny druhy standardních i pokročilých vlastností, funkcí a nástrojů na profesionální úrovni. Díky rozumné cenové politice autorů je program snadno dostupný všem uživatelům.

Pro bezproblémovou práci vyžaduje EditStudio grafickou kartu s rozlišením min. 1024x768, zvukovou kartu, pro import a export filmů formátu QuickTime a pro některé další grafické formáty je vyžadován QuickTime 6 a novější, pro práci s velkými soubory je doporučen souborový formát NTFS, a konečně operační systém Windows verzí 98, Me, 2000, 2003, XP a Vista-32.

ES2

Domovská stránka: http://www.mediachance.com
Hodnocení: 90 %
Cena: 89 $
Klady: Množství profesionálních nástrojů, vícestopá editace, perfektně zpracovaná nápověda
Zápory: Absence jazykových prostředí

 


 

FruitfulTime Taskmanager 2.5.1 – časový rozvrh zaměstnání


FTM1Maltská firma FruitfulTime vyvinula zajímavě řešený elektronický rozvrh zaměstnání a nazvala jej Taskmanager. Je to vlastně diář, který obsahuje seznam všech úkolů a povinností, které je třeba splnit. Svým zaměřením jej využijí nejspíše samostatní podnikatelé, administrativní pracovníci, manažeři, vedoucí pracovníci, inspektoři apod., kteří jsou zavaleni spoustou různých pracovních úkolů, vhodný je však pro jakéhokoli uživatele, kterému uspořádání, funkce a vlastnosti programu budou vyhovovat pro záznam svých úkolů.

Program má velmi jednoduché, přesto silné uživatelské rozhraní. Výhodou řešení Taskmanageru je přehled vytvořených úloh a jejich správa v jediném pracovním okně. Všechny úlohy tak jsou uloženy na jednom místě, kde je snadné a rychlé nalézt důležitý úkol. Při prohlížení rozsáhlého seznamu přijde vhod možnost řadit záznamy podle sloupců, úlohy s podobnými vlastnostmi nebo zaměřením lze seskupovat. Tímto způsobem můžete zjednodušit seznam úloh a zaměřit se pouze na úlohy, které potřebují být vykonány právě teď.

Nové úlohy je třeba pojmenovat a stanovit jim začátek a konec trvání, příp. nastavit připomenutí. Podle důležitosti jim můžete přidělit různý stupeň priority, postup plnění vyjádřený v procentech, kategorii a propojení s určitým kontaktem. Novou úlohu téměř shodného obsahu vytvoříte pomocí klonování (duplikace) stávající úlohy, v níž jen změníte některé položky. Úlohy podobného zaměření mohou být sdružovány do projektů. Postup každé úlohy můžete sledovat pomocí sloupcového indikátoru doplněný procentuelním vyjádřením postupu.

Každé úloze můžete definovat dalších pět vlastností: podúlohu, poznámku, odkaz, kontakt a připomenutí. Ty vyberete pomocí záložek dolního okna.

Podúlohy. Novou vlastností, která se v podobných programech běžně nevyskytuje, je v Taskmanageru možnost vytvářet podúlohy (v orig. subtasks), což má vést k přehlednosti a k usnadnění ovládání (podobné systému složek a podsložek). Vytváření podúloh je jednoduchá, přesto silná metoda dělení složitých úloh, které se skládají z jednotlivých úkonů. Např. vaším úkolem bude zajistit konání pracovní schůzky. Název základní úlohy tedy bude pracovní schůzka. Jenže zorganizování takové schůzky znamená zařídit řadu úkonů, jako pozvání všech účastníků schůzky, pozvání hostů, zajištění materiálů, projekční techniky, občerstvení atd. Všechny tyto jednotlivé úkony, které mají splnění úkolu zajistit, zapíšete jako podúlohy. Teprve když splníte poslední podúlohu, je splněna celá úloha.

Poznámky. Pro připsání poznámek k vybrané úloze vás překvapí slušně vybavený textový editor, který obsahuje nástrojovou lištu s 18 příkazy pro formátování a tisk zapsaného textu, vložení obrázku a uložení textu do externího souboru.

Odkazy. Mohou být připsány odkazy na internetové stránky a/nebo soubory na počítači, které mají nějaký vztah k úloze.

Kontakty tvoří seznam osob, kteří se nějakým způsobem podílejí na splnění projektů. V současné verzi nelze importovat kontakty z aplikace MS Outlook, autoři však tuto možnost slibují do příštích verzí.

Připomenutí. Ve dvou seznamech s přednastavenými hodnotami v určitých minutách, hodinách, dnech, týdnech a jednoho měsíce. V seznamu můžete vybrat i více hodnot pro jednu úlohu.

K ovládání programu je nabízeno několik metod, a to pomocí příkazů nástrojové lišty, lištového menu, kontextového menu a klávesových zkratek. Každému uživateli vyhovuje jiný způsob a každý ten svůj považuje za nejproduktivnější.

Vaše záznamy můžete chránit heslem, také je zálohovat a ze zálohy i obnovit. Nikdy o ně nepřijdete, protože jsou automaticky ukládány. Staré, již splněné úlohy můžete archivovat, v případě potřeby můžete kteroukoli úlohu z archivu vyjmout a znovu ji aktivovat.

Nainstalujete-li si Taskmanager na USB Flash disk, můžete mít přístup k vašim seznamům v podstatě kdekoli.

Program potřebuje operační systém Windows verzí 2000, 2003, XP a Vista 32 a 64.

Od prosince 2009 firma FruitfulTime nabízí všechny své softwarové produkty zdarma pro soukromé použití. Na webových stránkách programu si jen stáhnete a nainstalujete vybraný program, ze seznamu produktů si do vaší systémové schránky zkopírujete příslušný klíč, který pak vložíte do odpovídajícího políčka v produktu.

skoleni

FTM2

Domovská stránka: http://www.fruitfultime.com
Hodnocení: 75 %
Cena: freeware (viz text)
Klady: Tvorba podúloh, sledování plnění úlohy pomocí sloupcového indikátoru
Zápory: Absence funkce Undo, nápověda pouze na webu

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).