Hlavní navigace

Download Centrum - 22. týden

30. 6. 2009

Sdílet

V Download Centru pro vás každý týden testujeme dva nové programy z kategorie freeware a shareware, které vám mohou usnadnit život.


Wise Registry Cleaner Pro 4,62 – čistič systémového registru

WRC1Mnozí jste jistě pozorovali, že po nějakém čase váš počítač běží pomaleji, občas bezdůvodně selže, zobrazuje chybové zprávy apod. Příčin takových jevů může být několik; jednou z nich bývá konflikt záznamů v systémovém registru operačního systému Windows způsobený nahromaděním zastaralých, neplatných klíčů převážně po nedokonale odinstalovaných aplikacích. Za tím účelem bylo vyvinuto několik utilit pro tzv. vyčištění registru, z nichž jsme dnes vybrali Wise Registry Cleaner pocházející z dílny čínských autorů.

Registry Cleaner pracuje tak, že provede hloubkovou kontrolu registru, přitom zkontroluje veškeré jeho záznamy (klíče COM a ActiveX, cest aplikací, fontů, sdílených souborů DLL, přípon souborů, seznamu historie URL), prověří záznamy o odinstalovaných aplikací (odhalí chybné a nepoužívané klíče), zkontroluje zvuky událostí aplikací, položky složky Windows START, uživatelské seznamy MRU atd. Výsledek své činnosti zobrazí v okně jako řádkový seznam sestavený z názvů klíčů a jejich hodnot. Zároveň označí záznamy, které doporučuje k vymazání, a barevně odliší záznamy, které by měly být ponechány. Na rozhodnutí uživatele pak bude, které záznamy odstraní a které ponechá. Tím, že se zastaralé a již neplatné informace v registru opraví, systém bude pracovat spolehlivěji a hlavně rychleji. Pro zachování bezproblémového chodu systému počítače po opravě je k dispozici možnost obnovy předchozího stavu, jestliže změny provedené v registru způsobily nějaké problémy. Před opravou registru program vytváří tzv. bod obnovy, který tento návrat umožní.

Poslední verze programu umožňuje exportovat záznamy do aplikace MS Excel, v nabídce jsou nástroje pro optimalizaci chování systému, jako např. konfigurace vyrovnávací paměti, souborového systému, sítě, bootovací rychlosti a dalších. Optimalizace může být nyní plně automatizovaná, kdy program provádí optimalizační úkony automaticky na základě detekce softwarových a hardwarových informací. Nyní je možné nastavit si pracovní plochu podle svých představ a potřeb, záznamy lze filtrovat podle kategorií.

WRC2

Wise Registry Cleaner patří k nejbezpečnějším v kategorii čističů registru. Pracuje rychle, pro svou činnost potřebuje jen velmi málo systémových prostředků počítače. Má intuitivní rozhraní, snadno se používá, podle autorů i nezkušený uživatel může svůj registr tímto nástrojem snadno a bezpečně opravit. V nabídce má vlastnost Zpět, která je důležitá pro možnost vracení provedených kroků do předchozího stavu. Pracuje v operačním systému Windows počínaje verzí 98 až po Vistu, podporován je systém NTFS.

Domovská stránka: http://www.wisecleaner.com
Cena: shareware 19.95 $
Hodnocení: 75 %
Klady: Možnost zálohy a obnovy předchozího stavu, české prostředí
Zápory: Chybí nabídka označit/odznačit vše

 Diff Commander 2.20 – Visual Comparer 1.65  - porovnávač obsahu složek a souborů

Dvojice programů Diff Commander a Visual Comparer tvoří balík utilit, jejichž hlavní funkcí je vizuální porovnání a synchronizace obsahu dvou složek a dvou verzí téhož textového souboru. První z utilit Diff Commander je specializovaná na porovnání složek, druhá Visual Comparer na porovnání obsahu souborů. Oba programy jsou funkčně propojeny, takže je možné volat je přímo z prostředí každého z nich. Toto spojení umožňuje bezprostředně po porovnání složek porovnat soubory v nich obsažené. Data mohou být synchronizovaná mezi počítači v lokální síti, použity mohou být disky USB, optické disky RAM, CD a DVD atd. Důležitá je schopnost porovnání a synchronizace souborů lokálního počítače se soubory na vzdáleném serveru (pomocí protokolu FTP). Mezi porovnávané soubory mohou být zařazeny dokonce i archivy ZIP, se kterými program pracuje jako by to byly složky. Na webové stránce programu jsou obě utility nabízeny buď společně (jako programový balík) nebo samostatně.


DCDiff Commander. Program je tvořen tradičně dvěma okny, levým pro zobrazení obsahu jedné složky, druhým pro zobrazení obsahu porovnávané složky. V obou oknech jsou složky zobrazeny ve standardní  stromové struktuře, volitelné je rekurzivní porovnání podsložek, k dispozici jsou volitelné režimy zobrazení. Z procesu synchronizace lze vyloučit určité typy souboru a konkrétní složky. Když je porovnání dokončeno, program v obou oknech barevně zvýrazní rozdíly, pro každou instituci (nové a změněné soubory) použije jinou barvu. Soubory lze poté v obou složkách vzájemně synchronizovat (kopírovat, přesouvat, mazat). Pro každý soubor navrhne Diff Commander směr synchronizace. Potřebný směr můžete, samozřejmě, měnit podle svého uvážení a potřeby. Zobrazení souborů v oknech je možné filtrovat.

Diff Commander dovolí provádět tzv. dávkové porovnání složek, které umožní porovnat soubory pocházející z více složek nebo archivů. Soubory několika složek určeným postupem spojíte do dvou skupin a tyto dvě skupiny pak porovnáte.

Zajímavá je funkce zv. Snapshot storages. Ta může uložit aktuální stav složky formou „snímku“ do zvláštního souboru. Snímek obsahuje výpis souborů vybrané složky včetně jejích podsložek. Ke každému souboru je připojen krátký popis (kontrolní součet CRC32, datum, čas, velikost atd). Soubory ale fyzicky neobsahuje. Předností této funkce je nepatrná velikost uloženého snímku, což dovolí přenést snímek na zařízení, která mají omezenou velikost úložného prostoru, nebo poslat seznam e-mailem.

Z ostatních zajímavých vlastností Diff Commanderu lze jmenovat podporu profilů a podporu externích nástrojů pro porovnávání a editaci.

 

VCVisual Comparer. Uvítají jej především tvůrci internetových stránek, kteří pro tuto činnost obvykle používají speciální textový editor umožňující barevné zvýraznění syntaxe. Tuto vlastnost má i Visual Comparer, připravenou pro jazyky HTML, CSS 2, C, C++,  Visual Basic, VBScript, JScript, Borland Delphi 7 a Perl.

Také Visual Comparer používá klasické dvouokenní uspořádání, které nejlépe umožňuje vizuální porovnání rozdílů. Okna lze vzájemně prohodit, jejich uspořádání může být vodorovné nebo svislé. Po pravé straně pravého okna je umístěn panel pro rychlou navigaci po jednotlivých rozdílech. Volitelné je zobrazení číslování řádků, vytvářet lze záložky, vybraný text vložit do schránky. Pro operaci porovnání je k dispozici řada voleb, příjemná je funkce zpět/znovu. Porovnání probíhá systémem byte po byte, které zaručuje nejpřesnější výsledky. Vzájemnou synchronizaci lze provést dvojím způsobem: buď kopírovat pouze rozdíly (barevně vyznačené), nebo kopírovat celé řádky, které tyto rozdíly obsahují.

skoleni

Významnou vlastností programu je schopnost přímé editace textu, takže v tomto ohledu lze Visual Comparer použít jako textový editor. Zastoupeno je i hledání a nahrazování s možností použít tzv. zástupné znaky (regular expressions). Visual Comparer si snadno poradí s velkými soubory (vysoká rychlost načtení), vysoká je i rychlost operace porovnání. Schopnost vykonávat operace sdružování částí různých souborů do jednoho společného, podpora DOS, UNIX a Macintosh, podpora formátu Unicode a UTF-8 a podpora příkazové řádky, použití klávesových zkratek, uživatelsky plně přizpůsobitelné menu a tlačítka nástrojové lišty jen dokreslují už tak významné vlastnosti tohoto zajímavého programu.

Domovská stránka: http://www.nikeware.com
Cena: shareware 45 $
Hodnocení: 70 %
Klady: Komplet nástrojů pro porovnání a synchronizaci složek a obsahu souborů
Zápory: Neschopnost pracovat se soubory aplikací MS Office