Hlavní navigace

Download Centrum - 15. týden

13. 4. 2010

Sdílet

I v roce 2010 pro vás v Download Centru každý týden testujeme dva nové programy z kategorie freeware a shareware, které vám mohou usnadnit život.

Easy Mail Plus 2.2.30.1 – návrh a tisk adres na obálky a štítky

EMP1

 

Easy Mail americké firmy Home Plan Software je specializovaný program pro návrh a tisk adres na obálky a štítky. Možnosti programu však nejsou omezeny jen na tisk adres: i dopis napíšete v interním textovém editoru, na obálku pak vytisknete adresu (i zpáteční), a dopis je připraven k odeslání. Pro vedení tohoto typu korespondence nepotřebujete samostatné programy, Easy Mail to všechno zvládne sám. Mimo standardních adresních štítků dokáže vytvořit a vytisknout štítky na diskety, CD a DVD, audio a videokazety, zhotoví pozvánky, jmenovky, vizitky, popisky na hřbety knih atd.

Pracovní prostředí programu je rozděleno do pěti oddílů: Documents, Database, Address Book, Envelopes a Labels. Mezi jednotlivými oddíly se lze přepínat pomocí záložek.

Documents. Textový editor pro psaní textů, dopisů apod. má slušnou výbavou formátovacích nástrojů a ostatních nástrojů pro práci s textem. Editor umožňuje vložit do dokumentu horní a dolní index, číslovaný i odrážkový seznam, symbol, aktuální datum a/nebo čas, grafiku (logo, obrázek), umí vložit externí soubor na pozici kurzoru, pracovat s tabulačními značkami a se sloupcovým textem, zvládá hromadnou korespondenci, k dispozici je americký, britský, dánský, francouzský, německý, polský a švédský korektor překlepů a americko-anglický slovník synonym. Hotový dokument můžete přímo z prostředí programu poslat faxem nebo e-mailem. Editor podporuje pouze formát RTF, ten však postačuje pro tvorbu profesionálně vypadajících dokumentů.

Database. Adresář pro vytvoření databáze adres, ze které lze čerpat adresy pro vložení do dokumentu a pro tisk adres na obálky a na adresní štítky. Seznam adres je tvořen samostatnými poli pro jednotlivé komponenty adresy (jméno, příjmení, titul, ulice, město atd). Seznam může být filtrován, možný je import do jiných aplikací. Umožňuje rychlé vyhledávání s možností zadání podmínek. Databáze je určena pro vkládání velkého objemu adres obecného významu (instituce).

Address Book. Adresář pro ukládání malého počtu adres především blízkých osob (příbuzných, známých, spolupracovníků apod.), a slouží jako „přiruční“ adresář pro rychlé zjištění adresy. K zápisu všech adresních údajů jednoho kontaktu slouží jediné pole. Záznamy nemohou být filtrovány, ale mohou být kopírovány a vkládány do dokumentů jiných aplikací.

Envelopes. Editor pro vytvoření a tisk adres na obálky. Pomocí sady nástrojů můžete obálku doplnit vaším logem (nebo ze sady 158 připravených), obrázkem (BMP, GIF, JPEG, WMF a ICO), zpáteční adresou a dokonce i speciálním, poštovním čárovým kódem. Použít můžete dvě předdefinované sady standardních formátů obálek, čtyři americké (řady B), a čtyři evropské (DL, C6, C5 a C7). Nevyhovuje-li vám žádná z nabízených, můžete si navrhnout své vlastní formáty obálky. Easy Mail vám k tomu nabídne specializovaný editor se všemi potřebnými nástroji a nastaveními. Na obálku můžete z rozbalovacího seznamu přidat jednu z deseti standardních přepravních poštovních značek, např. Air mail, Express mail, Urgent atd. Obálky lze tisknout jednotlivě nebo je možné vytisknout každou obálku s jinou adresou vybranou z databáze.

Labels. Editor pro vytvoření a tisk adres na adresní štítky, popisků na polepky disket, CD a DVD, audio a videokazet apod. Tisknout lze pouze jeden štítek nebo několik. Na arch štítků můžete vytisknout jen ty adresy, které potřebujete, zbytek štítků na archu využijete jindy. Všechny štítky na archu mohou obsahovat buď jednu adresu, nebo každý štítek jinou adresu. Štítky mohou obsahovat logo nebo grafiku (obrázek) a čárový kód. Editor nabídne osm amerických a osm evropských standardních formátů štítků, v případě potřeby si můžete navrhnout svůj vlastní formát.

Vynikající na editoru obálek a štítků je možnost uživatelsky konfigurovat vlastní formát včetně rozvržení údajů na obálce a štítku (layout), přičemž je důsledně využívána metoda drag-and-drop k výběru a umisťování datových polí na obálku a štítek. Počet řádek adresy může být v rozsahu 3 až 8, každá řádka může obsahovat až 50 znaků. Názvy polí si můžete přejmenovat stejně jako názvy sloupců v adresáři Database. Každý nový layout si můžete uložit pro budoucí použití a pro různé účely. Počet uložených layoutů není omezený.

Mezi další výbavu funkcí a zajímavostí Easy Mailu patří import adres z Outlooku a souborů CSV, záznam přehrávání maker, telefonní číslo obsažené v aktuálním adresním záznamu může být automaticky vytočeno, zadáte-li v editaci adresního záznamu poštovní směrovací číslo, město a stát se doplní automaticky (platí pouze pro USA a Kanadu). Bohatá obecná nastavení programu jen dovrší už tak výborné hodnocení programu.

Rozhraní programu je přehledné, docela rychle si na něj zvyknete, po čase se vám dokonce zalíbí; program se po krátké době seznámení naučíte rychle a efektivně používat. Easy Mail je určen pro operační systém Windows všech verzí od 95 až po „sedmičky“.

EMP2

Domovská stránka: http://www.easymailplus.com
Hodnocení: 90 %
Cena: shareware 49,95 $
Klady: Možnost uživatelsky konfigurovat vlastní formát a layout obálek a štítků
Zápory: Absence jazykových prostředí

 Picture Resizer Pro 3.1.6 – úprava velikosti obrázků

PRP1

 

skoleni

Současné digitální fotoaparáty se mohou chlubit velmi vysokým rozlišením, špičkové modely dosahují hodnot až kolem 30 Mpx, hodnoty přístrojů určených pro širokou veřejnost však o mnoho nezaostávají, v současné době se pohybují okolo 12 Mpx.

Vysoké rozlišení dovoluje zvětšovat a tisknout fotografie bez viditelné ztráty obrazové kvality; díky velkému objemu dat, které toto vysoké rozlišení sebou nese, se však tak kvalitní fotky nehodí pro posílání elektronickou poštou (e-mailem) a pro umístění na internetu. Přenos takových fotek mezi serverem a klientským počítačem by trval neúměrně dlouho. Aby se tyto fotky pro zmíněné účely daly použít, je nutné obrázkům jejich datový objem snížit. Za cenu mírného snížení kvality lze toho docílit tzv. komprimací. Jedním z řady komprimátorů, které jsou na trhu nabízeny, je Picture Resizer americké softwarové firmy The Professional Developer.

Picture Resizer je jednoduchá utilita, se kterou dokáže pracovat i méně zkušený uživatel. Pracovní okno programu je postaveno jako průvodce, který vás v šesti krocích provede celým procesem operace. Tomu odpovídá i uspořádání pracovního okna do šesti karet, jejichž ouška (záložky) nesou čísla kroků s popisem operace: Mode pro určení, zda se bude komprimovat jeden obrázek či skupina obrázků, Image Location pro výběr obrázků ke komprimaci, Save Location pro určení cílového umístění upravených obrázků, Settings se sadou voleb pro definování parametrů a podmínek komprimace, Confirm pro potvrzení všech nastavení a konečně Resize k vlastnímu spuštění operace.

Z vyjmenovaných kroků stojí za pozornost krok čtvrtý – Settings, a tak se u něj na chvilku zastavíme. Karta totiž umožňuje provést několik důležitých nastavení, jimiž můžete ovlivnit výslednou kvalitu zkomprimovaných obrázků. Volby jsou zde rozděleny do šesti skupin: Resize Only, kde určíte výstupní formát obrázku (JPG,  GIF, PNG, BMP a TIF), Image Quality, který umožňuje nastavit výslednou kvalitu obrázku vyjádřenou v procentech ( v rozsahu 0 až 100%), Anti-Aliasing pro zapnutí nebo vypnutí tzv. vyhlazování hran (obrysových čar), Resolution pro určení výstupní kvality obrazu vyjádřené ve stupních dpi (čtyři hodnoty 92, 300, 1200 a 4800 dpi), Sub Directories, jejímž zapnutím zahrne Picture Resizer do operace i obrázky nacházející se ve všech podsložkách složky definované v kroku 2 (Image Location), a konečně Sizing Options pro konkrétní nastavení výsledné velikosti obrázků, kterou je možné volit buď v procentech (Resize by percentage) nebo v pixelech s možností stanovit samostatné hodnoty pro šířku i výšku obrázku (Resize by pixel), nebo v pixelech s automatickým přepočtem druhého rozměru k dosažení zachování původního poměru stran obrázku (Resize by Aspect Ratio). Výběr každé volby zobrazí jiné podvolby s odpovídajícími políčky pro zápis hodnot.

Utilitu Picture Resizer lze doporučit nejširšímu spektru uživatelů pro její snadnou obsluhu a výbavu nastavení, jíž lze zvýšit kvalitu komprimovaných fotek. Pracuje spolehlivě ve všech verzích operačního systému Windows včetně nových „sedmiček“.

PRP2

Domovská stránka: http://www.theprodev.com
Hodnocení: 75 %
Cena: shareware 19,99 $
Klady: Přehledné pracovní prostředí, pokročilá nastavení
Zápory: Nápověda jen na webu

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).