Hlavní navigace

Download Centrum - 12. týden

10. 4. 2009

Sdílet

V Download Centru pro vás každý týden testujeme dva nové programy z kategorie freeware a shareware, které vám mohou usnadnit život.

FTP Editor 4.0.3 – FTP klient kombinovaný s HTML editorem


FTP EditorJen velmi málo programů pro spojení vašeho počítače se vzdáleným serverem (tzv. FTP klientů) má v sobě zabudovaný editor HTML stránek. Mezi takto vybavené patří i FTP Editor, který v sobě spojuje „dva programy v jednom“, řečeno slovy současné reklamní terminologie.

Základní funkcí programu je komunikace mezi lokálním počítačem (FTP klientem) a vzdáleným serverem, ke kterému se připojíte protokolem FTP. V této podobě FTP Editor slouží k přenosu souborů mezi oběma místy a jejich správě. Pro tuto činnost disponuje všemi konfiguračními náležitostmi nutnými pro realizaci přenosu souborů, např. nastavení typu přenosu (ASCII nebo binární), použití proxy serveru, podpory rekurzívních přenosů i Firewallu.

Přitom dokáže měnit přístupová práva k vzdáleným souborům (CHMOD), je schopen udržet spojení i při delší době nečinnosti. Obsahuje tzv. Site Manager, což je správce účtů, do kterých ukládáte všechny náležitosti týkající se spojení vašeho počítače se vzdálenými servery. Pro správu souborů na serveru disponuje všemi běžnými příkazy, jako vytvoření a smazání adresáře, přejmenování a smazání souborů, řazení souborů k uploadu do fronty atd.

Druhou z funkcí, kterou program nabízí, je vestavěný textový editor. Určitý soubor na serveru vyberete, v editoru zobrazíte, upravíte a hotový opět uložíte zpět na server, aniž byste k tomu potřebovali nějaký specializovaný externí editor. A nemyslete si, že jde o nějakého chudáčka, interní editor můžeme bez uzardění řadit mezi vyspělé aplikace; výbava jeho funkcí a vlastností odpovídá požadavkům dnešní doby. Zvýraznění syntaxe HTML a PHP ve dvanácti programovacích jazycích s uživatelským nastavením barev, podpora metody Drag & drop, pokročilé funkce

FTP Editor

Hledání a nahrazení, konverze tabulátorů na mezery jsou jen namátkou vybrané schopnosti tohoto vyspělého programu. Velkou předností editoru je možnost práce s více soubory najednou, což znamená, že si můžete otevřít všechny soubory, se kterými potřebujete pracovat. Přitom mohou být v různých složkách a podsložkách, upravené soubory pak můžete hromadně uploadovat, program je správně umístí.

Nová verze FTP Editoru již používá zabezpečené FTP přenosy (SFTP a FTP-SSL), zobrazuje obrázky na vzdáleném serveru s možností měnit velikost jejich zobrazení v editoru, umožňuje týmovou práci se zabezpečením proti provádění nežádoucích změn v určitých souborech, dovoluje editaci souborů na lokálním disku, uživatelské nastavení barev pro zvýraznění syntaxe nejen pro HTML, ale i pro ostatní typy souborů, ve správci souborů lokálního disku na přání skryje/zobrazí systémové a skryté soubory a složky. Program za své kvality získal řadu odborných a čtenářských ocenění počítačových časopisů a serverů. Pro svou činnost potřebuje prostředí Windows verzí 95, 98, ME, NT4, 2000 a XP.

Domovská stránka
: http://www.ftpeditor.com/
Cena: Shareware 49 $

Hodnocení: 85 %

Klady: Dvě aplikace v jednom programu
Zápory: Nesouhlasí obrázky dialogů a popisky v interní i on-line nápovědě se skutečností


 

ClipMagic 3.2.5 – rozšíření systémové schránky


ClipMagicClipMagic je program, který rozšiřuje možnosti systémové schránky Window tím, že všechny texty a grafiku, které do schránky postupně vkládáte (Ctrl+C a Ctrl+X), ukládá do své databáze, kde zůstávají k dispozici k pozdějšímu použití. Hlavním nedostatkem schránky Windows je totiž uložení pouze jediné položky, nově vložená položka nahradí položku předchozí.

Program ClipMagic všechny položky, které do schránky vložíte, ukládá do své databáze v původních formátech a se všemi průvodními informacemi. Pro grafické položky (obrázky), textové položky, internetové adresy, texty z internetových stránek apod. můžete vytvořit kategorie a subkategorie. Nadefinujete-li specifická pravidla a filtry v nastavení programu, budou se pak položky automaticky ukládat do vytvořených kategorií. Pro určité typy položek můžete také vytvořit složky a podsložky.

Položky můžete mezi nimi libovolně přesouvat myší. Speciální volbou v nastavení ClipMagicu můžete nastavit, aby ignoroval (neukládal) položky z určitých aplikací, příp. překročí-li položka nebo kategorie nastavenou velikost. Když je do databáze uložen text z internetové stránky, ClipMagic automaticky uloží i URL adresu stránky a pak pouhým dvojklikem na vytvořený odkaz můžete příslušnou internetovou stránku zobrazit. Obrázky uložené v ClipMagicu si můžete prohlédnout v interním prohlížeči, abyste se ujistili, který z nich potřebujete vložit do cílové aplikace. Pro starší položky je vytvořena složka Trash (Koš), do které jsou automaticky přesouvány položky po uplynutí vámi stanové doby.

Předností programu je rozhodně metoda vkládání položek do cílových aplikací zv. PastePicker: když v jakémkoli dokumentu použijete klávesovou zkratku Ctrl+V, v místě kurzoru se zobrazí malé okénko s nabídkou položek k vložení. Tak nepotřebujete ClipMagic vůbec otevírat, navíc si pro tento způsob vkládání můžete zvolit jinou klávesovou zkratku.

ClipMagic

ClipMagic dokáže grabovat textové formáty RTF, aby bylo možné je použít do rozmanitých cílových aplikací. Perfektní je schopnost spojit několik položek do jediné, čímž lze vložit několik položek jako celek. Mezi užitečné funkce můžeme počítat export podrobných informací o položce do souboru formátů CSV, TXT, HTML, podpora OLE (tzn, že můžete část obsahu položky přetáhnout myší do cílového dokumentu), obsah položky lze poslat jako přílohu e-mailu, dále filtrace, hledání a nahrazování, editace a tisk textových položek s možností náhledu před tiskem, zálohování a také kontrolu pravopisu, pro kterou je předvolena řada jazyků včetně češtiny. Aplikace také umožňuje snímání obrazovky (Screen Capture) s volbami sejmutí celé obrazovky nebo její části.

Poslední verze programu svými vlastnostmi a možnostmi je schopná konkurovat jedničce v této kategorii – aplikaci ClipMate americké firmy Thornsoft Development Inc. ClipMagic pracuje v systému Windows verzí 95, 98, ME, NT4.0, 2000, XP, 2003 a Vista.

Domovská stránka
: http://www.clipmagic.com
Cena: freeware (zdarma)

skoleni

Hodnocení: 90%

Klady: Příkladná ukázka toho, že i kvalitní program může být nabízen zdarma
Zápory: Žádné významné nebyly shledány