Hlavní navigace

Dospělý, vyzrálý a spolehlivý

1. 12. 2005

Sdílet

Nástroje pro tvorbu internetových prezentací stále patří k těm produktům, prokteré inovace znamenají velkou přidanou hodnotu. Je tomu tak proto, že profesionalita není jen ve způsobu, ...
Nástroje pro tvorbu internetových prezentací stále patří k těm produktům, pro
které inovace znamenají velkou přidanou hodnotu. Je tomu tak proto, že
profesionalita není jen ve způsobu, jak prezentovat informace, ale stále se
značnou měrou týká programátorských dovedností a znalostí. K významu inovací
přispívá i cena práce a obtíže při sladění marketingového záměru a ceny.
Společnost Macromedia svými produkty (které jsou součástí nového balíku -
STUDIO 8) vytváří prostor, v němž najdete optimální výtvarnou i programátorskou
polohu, což je značná výhoda pro drobné použití i velké firemní projekty.
STUDIO 8 obsahuje animační program Flash 8, editor pro tvorbu stránek
DREAMWEAWER 8, aplikaci pro přípravu bitmapových stránek a menu FIREWORKS. K
tomu obdržíte jako bonbónek užitečný program Contribute 3, s jehož pomocí
můžete i jako méně zkušený uživatel obsahově updatovat profesionálně vytvořené
stránky, a dále generátor PDF a SWF souborů z běžných dokumentů - Flash Paper
2. V této recenzi se podíváme blíže na novou verzi programu, který skutečně (a
myslím že k dobrému) změnil celý Web.

Flash 8
Než jsem program nainstaloval, uvažoval jsem, co bych nyní od Flashe požadoval.
Nepatřím k jeho stálým uživatelům a těžiště své práce spatřuji spíše v designu
než psaní skriptů. Avšak předchozí verze Flashe mi pomohly k dosažení
profesionálního vzhledu firemních prezentací a zřejmě i k získání zakázky, u
níž byl důležitý právě dojem. Program jsem si oblíbil, ale narážel jsem na
obtíže, které jeho širší využití omezovaly. Předně to byl problém s českými
fonty. Ve verzi 8 vše funguje perfektně. Vylepšeno bylo i vykreslování fontů,
takže můžete používat drobnější vektorová písma. Spokojen jsem nebyl ani s
použitím videosnímků a nakonec jsem tuto cestu vzdal a držel se pouze
vektorových animací. Nyní je použití videa z různých souborů snadné a komprese
ve finálním souboru je skvělá. U nových verzí programů ocením vždy to, že nové
možnosti a funkce nekomplikují jejich použití jak dosavadním, tak novým
uživatelům. Potěšilo mě, že po více než roce výpadku práce s programem se moje
ruce na Flash rozpomněly a bez problémů, jen s novou dávkou intuice a představ,
mohly začít tvořit živý svět internetu.

Co mě dále zaujalo?
Úvodní stránka s nabídkou vytvoření dokumentu podle typu projektu, otevření
rozpracovaných úloh, nebo použití šablon. Dobrá a srozumitelná (anglická)
nápověda. Snadná dosažitelnost dalších informací na webu a zejména pak Quick
Tour, který vás slovem, písmem a videem provede prací s důležitými nástroji a
funkcemi. Také je zajímavé využití Flashe pro tvorbu aplikací pro mobilní
telefony (s přehrávačem FlashLite), což otevírá nejen další možnosti využití
programu, ale rovněž celkového rozvoje tohoto businessu. Možná se zopakuje
průlom do světa živých prezentací, který Flash způsobil na internetu. Dále je
zde snazší tvorba malých skriptů a ovládacích příkazů (v jazyce Action Script)
pomocí nového jednoduchého editoru. Potom již zmíněná práce s videem - včetně
importu různých formátů (WMV, MPEG, MOV, AVI, FLV, ASF, DVI), práce s alfa
kanálem (pro průhledné pozadí pohybujících se a měnících se objektů). Možnost
automatické konverze složitých vektorových objektů na (v tomto případě
rychlejší) bitmapové. I uživatelské prostředí se mi zdá logičtější,
přehlednější. Nevím, zda je to tím, že nyní používám větší monitor. Asi nejen
tím. Dobrá a logická je práce s textem, včetně nastavení kódování jazyka,
antialiasingu a možnosti volby mezi statickým, dynamickým a "vkládaným" textem.
A konečně je k dispozici vynikající nástroj tužka a guma pro kreativní
vektorovou kresbu (nejlépe s tabletem).
Vstupem do světa mobilních telefonů si Flash otevřel dveře do nejrychleji
rostoucí sféry odvětví. Hodnotím-li inovace osmé verze (např. oproti MX), pak
pro mě představují hodnotu a pokrok jak z hlediska možností širšího využití
Flashe v marketingu a reklamě, tak i z hlediska vyšší efektivity práce. Z
hlediska stability jsem nenalezl žádný problém, netestoval jsem však chování
při psaní složitějších skriptů. Zdá se, že Flash dozrál. Kam půjde dál?

Macromedia Flash 8
K recenzi poskytla firma: Digital Media, s. r. o., http://ww.macromedia.cz
Cena: 19 990 Kč (bez DPH)

Jak smysluplně pracovat s Flashem
Flash nyní můžete využít jak pro tvorbu webových aplikací (více než 90 procent
počítačů na internetu ho již umí zobrazit), tak i aplikací pro mobilní telefony
nebo třeba samostatných firemních či výukových prezentací na CD ROM. Nejčastěji
se s ním setkáte v podobě reklamních bannerů (nezřídka přesahujících obsah
stránky), nebo vnitrofiremních prezentací. Zdá se mi, že řada tvůrců webu
trochu zaspala dobu, když Flash aplikuje pouze pro animovanou verzi statických
informací. Souvisí to s tím, že reklamní studia i marketingoví pracovníci
přeceňují význam věcí jako zaujetí reklamou či povědomí o značce. Neméně
důležitý je dojem, který u zákazníka zůstává, ale obchodem opravdu hýbe zisk -
a to i zisk plynoucí z pochopení složitého procesu či utvoření přijatelné
představy o nákupu.
Flash může představit a zprůhlednit řadu procesů, které před zákazníkem stojí,
pokud si chce pořídit nějaký předmět nebo službu a které vždy představují
bariéru k uskutečnění nákupu. V jednoduchosti vždy byl a je největší zisk.
Reklama se stále více pohybuje a spotřebitelé tento pohyb kompenzují nižší
vnímavostí k aktuálně neužitečným sdělením, tedy takovým, které neposkytují
okamžitou hodnotu v podobě informace, představy či lepší orientace. I využití
Flashe nese riziko, že znesnadní či zkomplikuje dosažení cíle, k němuž zákazník
směřuje - například získání jedné konkrétní informace (o nabídce a ceně). Pro
malé firmy či živnostníky je ve Flashi animovaný web dobrou příležitostí, jak
kvalitou obrazového a textového sdělení projevit svou profesionalitu a poměrně
snadno tak zastínit i velké konkurenty.
Cena kvalitní webové prezentace se může pohybovat až v rozdílu řádu procent a
velmi záleží na hlubší spolupráci zadavatele s kreativci a programátory a na
ochotě přizpůsobovat původní představu širokým možnostem programu, který umí
téměř vše, ale nezvládne vše stejně snadno a rychle. Riziko pro firmy u Flashe
představuje i zakoupení složitých webových projektů na internetu (ty jsou
určené zákazníkům k dohotovení, obvykle bez podpory). Na první pohled vypadají
zajímavě, ale abyste dokázali něco doprogramovat a upravit, stejně potřebujete
profesionální zkušenosti.