Hlavní navigace

Dokonalý mobilní internet?

1. 4. 2005

Sdílet

Pokud používáte internet pravidelně, již jste se pravděpodobně setkali sněkterou z reklam, propagujících "nejrychlejší mobilní internet", postavený na u nás poněkud exotické sítí ...
Pokud používáte internet pravidelně, již jste se pravděpodobně setkali s
některou z reklam, propagujících "nejrychlejší mobilní internet", postavený na
u nás poněkud exotické sítí CDMA v pásmu 450 MHz.

Jaká je tato služba? Je skutečně tak rychlá a univerzální, jak společnost
Eurotel, která ji nabízí, uvádí? A především: stojí za to si ji pořizovat? Jaká
jsou pozitiva této služby a jaké jsou její záludnosti a co vše budete
potřebovat? Podělíme se s vámi o zkušenosti ze zprovoznění a následného
používání CDMA.
Otázka přístupu k rychlému a současně finančně dostupnému internetu je v ČR
záležitostí, která se v odborných i laických kruzích probírá již mnoho let.
Přestože galerie technologií přístupu k síti se za poslední roky podstatně
rozrostla a dokonce i služby, které byly dlouhou dobu považovány za nereálné,
jsou již provozovány v dostatečné kvalitě a za přijatelnou cenu, stále platí,
že nemálo uživatelů nemá přístup k takové konektivitě, jakou by potřebovali -
přesněji, jakou si mohou za své peníze dovolit.

Rychlý (mobilní) internet
Minulé léto se nabídka služeb připojení rozrostla o jednu, o níž se již dříve
diskutovalo, ale která se potácela v mnoha problémech. Touto metodou přístupu
se stalo využití mobilní datové sítě typu CDMA, postavené na torzu systému NMT,
který byl první reálně provozovanou mobilní sítí na našem území. Pokud si
vzpomínáte na mobilní telefony, které měly váhu i rozměry plného kufru, stály
pro obyčejného smrtelníka astronomické sumy a jejich použitelnost byla velmi
malá, pak si pamatujete i na mobilní síť typu NTM.
Provozovatel NMT, společnost Eurotel, se v průběhu let, kdy tuto službu
komerčně zcela odsunuly modernější digitální telefony typu GSM, několikrát
snažil ji znovu oživit. Posledním takovým pokusem byla nabídka telefonů a
tarifů pod komerčním označením Eurotel T!p Tarify byly výrazně lacinější než u
klasických mobilních telefonů, ale přesto pravděpodobně Eurotel příliš nových
zákazníků na tuto službu nepřilákal. NMT se mohlo chlubit výborným pokrytím a
navíc i skutečností, že díky technické odlišnosti jsou jeho telefony schopny
fungovat za výrazně horších podmínek, než jaké pro svůj provoz vyžadují
digitální přístroje GSM. Mohou být provozovány při nižší kvalitě i síle
signálu, při větším rušení, v mnohem větších vzdálenostech od základových
stanic, jejichž hustota tím pádem nemusí být tak velká jako u digitální
konkurence. Užijí se, respektive užily proto především v méně obydlených a
především v hornatých oblastech. Právě pro taková místa ostatně byla síť NTM
původně navržena.
Přes to všechno počet zákazníků s NMT neustále klesal a několikrát se objevily
spekulace o tom, že by Eurotel mohl tuto síť v průběhu několika let zcela
odpojit a soustředit se pouze na provozování služeb v systému GSM, eventuálně
na přípravu provozu modernější sítě třetí generace, na kterou vlastní draze
zakoupenou licenci. Telekomunikační operátor ovšem všechny překvapil.
První zprávy o možné konverzi části NTM na vysokorychlostní datovou síť CDMA,
odvozenou od standardu používaného především v USA, se objevily loni na jaře.
CDMA je sítí v mnoha ohledech analogickou s GSM. Může pracovat na mnoha různých
frekvencích a některými odborníky je považována za vyspělejší, alespoň co se
technické stránky věci týče. Trvalo ale poměrně dlouhou dobu (a je smutné, že
to bylo silně ovlivněno politikou), než společnost začala své CDMA skutečně
nabízet. Oficiální označení je CDMA 450 1x
Ev DO. DO znamená, že v síti, která je konstruována jako univerzální, jsou
provozovány pouze datové přenosy. Hlasová služba na frekvenci 450 MHz zůstala v
režii doznívající sítě NMT, modernější technologie však měla zajistit přístup k
internetu o rychlosti v prostředí mobilních operátorů dříve nevídané. Můžeme se
jen dohadovat, jak měla původně celá služba a především pak její tarifikace
vypadat. V současné době je ale nabízen jediný, univerzální a neomezený paušál
pro přístup na internet a jediné "oficiální" koncové zařízení. Je potřeba říci,
že názory na kvalitu a použitelnost této sítě se do značné míry liší od jednoho
uživatele k druhému a také od jednoho místa k jinému. CDMA je dostupné na
většině území ČR a mělo by pokrývat více než 80 % obyvatel. To jsou oficiální a
upřímně řečeno nepříliš důvěryhodné informace operátora. Podobně je sporná i
rychlost a využívání některých služeb v prostředí této sítě. Ale pojďme se
nejprve podívat na to, jak CDMA reálně funguje a co budete k jeho zprovoznění
potřebovat. A především, kolik tato služba stojí.

Mezi psem a vlkem
Pokud jde o vysokorychlostní internet, mezi nejoblíbenější metody přístupu u
nás (když vynecháme lokální operátory a dále pak Wi-Fi sítě) patří použití
konvertované pevné telefonní linky - ADSL. I přes značnou rychlost, které tyto
linky dosahují, a přes množství operátorů, kteří ji provozují, visí nad ADSL
stále několik otazníků. Problematická je především integrace FUP - tedy
omezování dat při překročení určitého limitu, eventuálně platby za přenesená
data jako takové. Problémem je také skutečnost, že ADSL i přes dnes již značnou
rozšířenost není možné provozovat všude a především ne všude se vyplatí.
Naproti tomu mobilní internet postavený na technologiích GSM/GPRS nabízí
neomezené používání za měsíční paušální platbu, ovšem při rychlostech, které
stačí sotva na prohlížení webu, práci s jednoduchým instant messagingem a na
vybírání elektronické pošty. Urychlení mobilního internetu nezávislého na
nepříliš husté síti hotspotů by jistě uvítal nejen průměrný cestující manažer,
ale i mnoho jiných uživatelů. Nehledě na skutečnost, že i mobilní metody
přístupu jsou často využívány "stacionárními" uživateli. Právě sem se mělo
vejít CDMA od Eurotelu.

Jak to vypadá a co to umí?
Základním kamenem CDMA je specializovaný modem G-tran GPC-6420, který Eurotel
dodává jako povinnou součást své služby. Přestože by bylo teoreticky možné
použít jakýkoliv jiný modem, schopný provozovat data v síti CDMA 450 MHz
Evolution, právě tento přístroj je standardně dodáván a jako jediný podporován.
Modem se podobá rozměry i profilem mobilnímu telefonu bez klávesnice a podélně
uloženým černobílým displejem. Připojuje se k počítači prostřednictvím portu
USB 2.0, dále pak k napájecímu adaptéru. Modem obsahuje integrovanou výklopnou
anténu, Eurotel ale doporučuje v případě, že službu používáte stacionárně
(zřejmě většina uživatelů), tuto anténu odpojit a nahradit dodávanou anténou
externí. Externí prutová anténa na magnetickém stojanu se k přístroji připojuje
pomocí speciální, taktéž dodávané redukce a je tak zřejmé, že původně byla
určena pro jiné zařízení než je právě toto.
I přes skutečnost, že se modem připojuje k dodávanému zdroji napětí, obsahuje
mimo jiné vnitřní baterii. Tuto baterii využijete, pokud chcete s CDMA
cestovat. Za normálních okolností ovšem slouží k vyrovnávání napětí, a proto by
měla být použita trvale. Někteří uživatelé narazili právě po vyjmutí baterie na
problémy, a tak s ní doporučujeme příliš nemanipulovat.
Připojení PC s operačním systémem Windows se provádí pomocí specializovaného
programu nazvaného GT Dialer. Teoreticky je možné s modemem pracovat i bez něj,
je to ale obtížnější.
GT Dialer se stará o komunikaci s modemem, připojuje a odpojuje internet a
zároveň ukazuje základní statistiku přenosu. Kromě jiného konfiguruje nastavení
vytáčené sítě v operačním systému. Teoreticky se nejedná o povinnou součást
služby, modem je možné zprovoznit například v operačních systémech Linux jako
standardní USB. Nám se to ale nepodařilo. Zajímavostí jsou problémy, na které
narazili někteří uživatelé služby, když se modem pokoušeli připojit ke sběrnici
USB starší, než je specifikace 2.0. V tom případě se doporučuje připojovat
modem spíše prostřednictvím libovolného USB hubu. Problémy, které se v praxi
projevují odpojováním od internetu, by tím měly být z větší části eliminovány.
Opět se ale ukazuje, že ne vždy se takto obtíže skutečně vyřeší. Pokud tedy
uvažujete o CDMA a váš počítač USB 2.0 nemá, je vhodné investovat několik
stokorun do přídavného řadiče, který se konec konců dá využít i pro mnoho
jiných účelů.
Stejně tak sporným se ukázal být prodlužovací kabel. Eurotel jej dodává
pravděpodobně proto, že kablík, který má na jedné straně koncovku pro připojení
modemu (opět velmi podobnou datovým konektorům starších mobilních telefonů) a
na straně druhé samce USB konektoru typu A, je velmi krátký. To nevadí, pokud
máte počítač na stole, ale jestliže se nachází pod ním nebo v nějakém typu
konstrukční dutiny, může se snadno stát, že by se pak modem ocitnul na místě,
kde by byl špatně dosažitelný zejména v případě, kdybyste s ním potřebovali
manipulovat. Prodlužovací kabel způsoboval v některých případech zhoršení
komunikace s počítačem a dokonce výpadky spojení. Na tyto problémy jsme v praxi
narazili a potvrdili je i zkušenosti jiných uživatelů. Použití jiných
prodlužovacích prvků dopadlo tak, že někdy se potíže neopakovaly, někdy však
ano. Proto se domníváme, že problém je spíše v modemu než v kablíku samotném a
že je otázkou každé jednotlivé prodlužovačky, zda je nebo není schopna s ním
pracovat. To také do jisté míry vysvětluje potíže při použití USB hubu.

Ovládání modemu
Modem je vybaven celkem čtyřmi tlačítky. Jedno z nich, poblíž světelné diody
indikující provoz a komunikaci, slouží jako vypínač. Další tři jsou pod
displejem a jejich pomocí se pohybujeme v menu. Menu je dostupné jedině v
případě, kdy je modem odpojen a nekomunikuje s počítačem. Nabídka funkcí je
naprosto minimální. Můžeme nastavit několik základních parametrů displeje a
komunikace s uživatelem - tedy nic, co by přímo souviselo s připojením.
Zajímavostí je možnost použít zvukovou signalizaci. Pokud je zapnutá, modem
bude pískáním upozorňovat na různé události jako navázání či ukončení práce s
počítačem nebo začátek přenosu dat. Vše ostatní se provádí z PC prostřednictvím
dodávané aplikace. Displej modemu ukazuje v klidovém stavu hodiny a kontextově
funkce tlačítek, při připojení na něm najdeme schématické znázornění mobilu a
počítače (zbytečné), ikonu reproduktoru s nastavením zvuku, signalizaci
připojení k počítači, stav baterie a intenzitu signálu, tedy dostupnost sítě.
Společně s indikátorem "Ev" (evolution?) je to vše, co nám modem sdělí.
Zobrazení komunikace se mění v závislosti na tom, zda síť spadne (není dostupný
žádný signál), zda dojde k přerušení nebo se vyskytne jiná chyba. Na všechny
tyto věci je ale upozorněno i akustickým signálem.

GT Dialer
Vytáčecí a konfigurační program od Eurotelu a ovladače, které s nim souvisejí,
prošly od uvedení služby několika zásadními změnami. Podle pracovníků operátora
jsou v současné verzi dodávané modemy vybaveny nejnovějším softwarem a není
proto potřeba provádět aktualizace. Lidé, kteří měli CDMA od počátku, si velmi
často stěžovali na malou kvalitu softwaru. Vadily jim problémy, které často
vedly k tomu, že se i při správném nastavení všech zúčastněných prvků nebylo
možné připojit, připojení padalo a totéž se týkalo i obslužného programu -
dialeru. S jeho pády ostatně můžeme počítat i nyní (únor 2005), jsou však
sporadické a vázané na určité situace. Po nainstalování a spuštění aplikace a
zavedení ovladačů modemu se spustí komunikace mezi ním a dialerem (modem na to
v případě zapnuté signalizace reaguje pípnutím). Zavedení připojení trvá od
několika sekund po několik desítek sekund a čas od času končí nesmyslnou
chybovou hláškou o neplatném hesle. CDMA totiž nepoužívá SIM karty typické pro
sítě GSM, ale každý uživatel má vystaven svůj "login" a heslo. Loginem je v
tomto případě přiřazené telefonní číslo, které již na první pohled nepřipouští
pochybnosti o použité sítí - tedy 601xxxxxx.
Ve většině případů se ale připojení povede a je možné začít používat internet.
Eurotel nijak neomezuje možnost rozdělit konektivitu jednoho modemu na více
počítačů. Při běžném používání je možné distribuovat jedno CDMA připojení bez
problémů na malou síť v domácnosti nebo ve firmě, za optimálních podmínek je
možné takto "uživit" čtyři až šest stanic. Není k tomu navíc potřeba žádný
speciální software. Pokud používáte Windows XP, pak si bohatě vystačíte s
nastavením malé domácí sítě a příslušnými konfiguračními nástroji, které
najdete v Ovládacích panelech a ve složce Síťová připojení. Jen je potřeba dát
pozor na několik okolností, o nichž se zmíníme dále.

Kvalita signálu a stabilita připojení
Pokud jsme vyřešili všechny potíže s hardwarem a vrtochy ovládacího softwaru,
můžeme čerpat ze všech kladů internetu tak, jak jsme zvyklí. Uživatelé, kteří
by rádi měli svou veřejnou IP adresu, na ni mohou rovnou zapomenout - NAT je
implicitně zapnuto a nelze je obejít. Totéž se ale týká portů. Tam, kde je
dostatečně silný signál, je možné dosahovat trvanlivého a stabilního připojení.
V případě, že tomu nebrání některý z výše jmenovaných nedostatků, nemá modem
tendenci příliš padat a síť nemá tendenci jej zbytečně odpojovat. Pokud ale
signál klesne pod určitou hranici (vyjádřenou v prostředí dialeru modrým
ukazatelem), může dojít k rozpadnutí připojení. Při špatném signálu také není
možné je vždy navázat, ačkoliv by tomu teoreticky nemělo nic významného bránit.
Je ovšem otázkou, nakolik je tento problém věcí techniky a nakolik jde o
záležitost použité datové sítě. Obecně se dá říci, že pokud budeme CDMA
používat ve větším centru, budeme mít lepší signál a tedy stabilnější
připojení. Bohužel to může být velmi často na úkor rychlosti, neboť o kapacitu
jedné základové stanice se bude muset dělit více současně připojených klientů,
respektive jejich sítí. Z této proměnlivosti také vyplývá poučka, která by pro
používání CDMA při úvahách o jeho pořízení měla být naprosto základní. Pokud
uvažujete o CDMA jako o způsobu domácího připojení nebo pokud jím chcete
připojit firmu, rozhodně si je před uzavřením smlouvy vyzkoušejte. V zimě 2005
nabízel Eurotel možnost testovat CDMA s možností vrácení po dvou týdnech, což
je dostatečná doba jednak pro zjištění, zda je tento typ sítě právě pro vás
vhodný a zda je ve vaší oblasti dostatečně dobré pokrytí a zda jsou dosahovány
dostatečné rychlosti.
Bohužel kvalitu připojení nelze považovat za konstantní. Operátor sice
proklamuje optimalizaci a rovnoměrné rozložení sítě, nicméně kdykoliv může
dojít k přetížení právě toho uzlu, na němž se nacházíte. Proto je dobré
uvažovat o konektivitě tak trochu s rezervou.

Co funguje a co ne?
CDMA je vysokorychlostní mobilní internet. Je především třeba říci, že není
možné jej využít pro práci se všemi typy aplikací. Zmíněné překládání portů je
například obrovským problémem, pokud bychom chtěli používat některé aplikace
pro VPN nebo některé programy komunikující po TCP/IP a napsané zejména firmám
na míru - tedy proprietárně. Raději bychom měli zapomenout i na větší využívání
P2P sítí. Přestože nejsou přímo zakázány, setkáme se s dvěma typy problémů.
Prvním z nich je, že díky použité technologii některé nefungují vůbec a některé
jen velmi omezeně. Druhým problémem pak je, že i pokud omezení obejdeme,
obsahuje CDMA od Eurotel FUP - Fair Use Policy. To znamená, že při překročení
určitého množství stažených dat dochází k radikálnímu poklesu rychlosti a CDMA
se stává prakticky nepoužitelným. Toto omezení neplatí v noci, je zřejmě
vyhraněno jen na některé protokoly a pláčí nad ním především uživatelé aplikací
typu DirectConnect. P2P a sdílení souborů tedy raději ne.
Většina ostatních služeb ale funguje bezproblémově. Je možné používat všechny
běžné webové prohlížeče a poštovní klienty. Bez obtíží pracují groupwarové
služby a aplikace pro instant messaging. Streamovaná média, tedy především
internetové televizní a rozhlasové vysílání, je také možné většinou využívat
bez zásadnějších zádrhelů. Vše má pochopitelně vazbu na místo, kde se s CDMA
nacházíte, a na vytížení základnové stanice, k níž jste aktuálně připojeni. U
on-line her dochází i při dobré intenzitě signálu k občasnému "lagování", tedy
nadměrnému zpožďování paketů, takže v důsledku toho jejich použitelnost klesá.
Přenosy souborů prostřednictvím FTP a další podobné protokoly jsou většinou v
pořádku, je ale lepší, pokud stahujete data ze serverů, u nichž se dá obnovit
případný výpadek. pro stahování většího množství souborů a souborů objemnějších
je lepší použít nějaký download manager.
Je obtížné říci, zda se jedná o nedostatek konstrukce sítě nebo o problém,
který by souvisel s modemem či jeho softwarem, ale pokud delší dobu nepoužíváte
žádnou službu a pak požádáte například o webovou stránku, může se stát, že
navázání spojení se serverem (nebo spíše fyzické spojení modemu) chvilku potrvá
a v důsledku toho může dojít k chybě vypršení limitu. Také u poštovních klientů
používajících protokoly POP3 doporučujeme nastavit větší dobu prodlevy.
Vzhledem ke zmíněnému překladu portů mohou působit problémy některé
proprietární aplikace. Setkali jsme se s nimi především u zakázkových programů,
které nebyly schopny spojení se vzdálenou stanicí. Velmi komplikované je i
použití aplikací pro vzdálenou správu počítače - jak klasickou vzdálenou
plochu, tak Symantec PC Anywhere se nám na počítači připojeném přes CDMA
nepodařilo v režimu hostitele korektně provozovat. Je ale možné, že problém lze
nějakým způsobem překonat.

Jak je to s rychlostí?
Rychlost připojení, vyjádřena v kilobitech či megabitech, se stala (a je
potřeba dodat, že dosti nezaslouženě) díky reklamě ISP jedním z
nejsledovanějších parametrů u připojení k internetu. V případě CDMA nelze
hovořit o žádné konkrétní "garantované" nebo "minimální" rychlosti. Jinými
slovy, použití Eurotel Data Expres je z hlediska výkonu služby zcela bez záruky.
Určitým vodítkem k určení rychlosti mohou být nezávislé testovací servery, z
nichž jmenujme například DSL.cz. Podle jeho výsledků se dlouhodobý výkon CDMA
pohybuje okolo dvou set kilobitů. Prakticky se ale ukazuje, že konkrétní
rychlost připojení velice silně kolísá přímo úměrně tomu, kde se s modemem
nacházíme a jaké služby s ním provozujeme. V počátcích provozu CDMA se uváděla
maximální rychlost okolo 2 000 kilobitů. To je fata morgana, této hodnoty
prakticky vzato není možné nikdy dosáhnout. Reálné rychlosti v pokryté oblasti
kolísají od cca 100 do 400 Kb/s. Krátkodobě je možné se dostat pod tuto hranici
a v případě volné sítě je rovněž možné tuto hranici i výrazně překročit (za
měsíc provozu jsme zaznamenali nejvyšší rychlost cca 800 Kb/s). Pokud bychom se
pokoušeli zjistit průměrnou hodnotu, pak se rychlost CDMA při dobrém pokrytí a
střední zátěži sítě pro uživatele pohybuje okolo hranice dvou set kilobitů.
Je ale potřeba jedním dechem dodat, že tato rychlost je pro práci, k níž je
CDMA určeno, naprosto dostačující. Stačí pro web a e-mail, stačí na
telefonování po internetu, bez větších problémů uživí i webkameru.

CDMA a protesty uživatelů
Na některých serverech zabývajících se CDMA se pravidelně objevují kritiky této
služby od uživatelů, kteří si stěžují na velmi nízkou rychlost. Tyto problémy
jsou pravděpodobně lokálně způsobeny přetížením sítě, špatnou konfigurací,
nedostatečným signálem a především skutečností, že jejich autoři si CDMA často
pořídili především proto, aby mohli používat služby typu DC. Stejně je ale
vhodné se na tyto diskuze ještě předtím, než se pro Data Expres rozhodnete,
podívat a hlavně zjistit, zda se někdo z takto naštvaných lidí nenachází ve
vaší blízkosti. Jednak by to mohlo indikovat možnou nedostatečnost signálu,
jednak by takový uživatel mohl i přes existenci FUP "parazitovat" na přípojném
bodu a tím omezovat konektivitu všech ostatních, včetně vás. Faktem ovšem je,
že Eurotel kapacitu sítě pravděpodobně podcenil a poté, co začalo jeho CDMA
využívat odhadem přes třicet tisíc uživatelů, došlo k jejímu částečnému
přetížení. Na zvyšování kapacity v dotčených oblastech by se mělo pracovat, i
tak ale doporučujeme určitou obezřetnost. Pokud si ovšem hodláte toto připojení
pořídit jako doplněk k notebooku, lze říci, že dostupnost a tudíž i rychlost by
na většině našeho území měla být takřka bezproblémová.

Sdílení připojení
CDMA lze bez problémů, jak jsme již uvedli, sdílet pro několik počítačů
například v rámci domácnosti nebo malé firmy. Ve Windows XP, což je v současné
době asi nejpoužívanější operační systém, k tomu není potřeba žádný speciální
software a plně si vystačíte s tím, co je již v systému obsaženo. Pro vytáčené
připojení nastavíte sdílení a definujete, do kterých jiných připojení má být
toto sdílení směrováno. Problémem ovšem je, že GT Dialer při spuštění mění
nastavení vytáčeného připojení na výchozí hodnotu bez ohledu na to, co v něm
bylo změněno. Při každém připojení tak o sdílení přijdete. Řešení jsou dvě. Buď
nepoužívat dodávanou aplikaci a realizovat připojení jinak, nebo vytáčená
připojení uzamknout prostřednictvím vhodného nástroje, například programu
OptimAccess Dial, který je možné zadarmo stáhnout z internetu. Sdílení nečiní
službě žádné problémy a také Windows řadí požadavky z více počítačů bez potíží
a správně. Vždy je ovšem potřeba používat firewall a chránit se tak před
případnými nevítanými návštěvníky. Toto pravidlo platí univerzálně, ale pokud
se rozhodnete připojit více než jeden počítač, je vhodné je znovu připomenout.
Je pochopitelné, že v případě sdíleného připojení musí být ten stroj, k němuž
je připojen modem, zapnutý - jinak není možné internet z druhého počítače
používat.

Co to stojí?
Cena CDMA je závislá na aktuálních podmínkách a nabízených tarifech. Základním
kamenem je zde modem, který Eurotel nabízí za symbolickou korunu v případě
smlouvy na dva roky, nebo za částku blížící se deseti tisícům v případě, že s
ním uzavřete časově nelimitovanou smlouvu. Na začátku roku 2005 existovala i
možnost pořídit dotovaný modem za cca tři tisíce, pokud jste uzavřeli smlouvu
na jeden rok. Je pravděpodobné, že se ceny budou v souvislosti s finanční
politikou firmy ještě měnit. Dále je potřeba zaplatit za aktivaci, což je opět
částka přes tisíc korun (podle aktuální nabídky) a pak platit měsíční poplatky.
Ty v současné době činí 1 070 Kč včetně DPH.

Vyplatí se to?
Pokud nemáte možnost využití ADSL, neomezeného Wi-Fi, které by se vešlo do
uvedené částky, kabelové televize pro připojení k internetu nebo například
připojení přes mikrovlnný spoj, pak nepochybně ano. CDMA je rozhodně lepší
variantou bezdrátového internetu než GPRS. Je rychlejší a v mnoha ohledech
použitelnější než EDGE, ale na rozdíl od něj ho nelze kombinovat s hlasovými
službami na stejném zařízení. Pro cestujícího člověka, který nechce být odkázán
například na stále ještě nepříliš hustou síť Wi-Fi hotspotů, je dobrým řešením.
Pro domácího uživatele nebo pro firmu, která nemá jinou možnost, je vynikající,
taktéž pro člověka připojeného přes dial-up, jenž za měsíční účty za telefon,
nemaje jiné možnosti, zaplatí více než tisícikorunu. Přesto je ale nad CDMA
potřeba velmi dobře uvažovat a zvážit všechny zde uvedené okolnosti dříve, než
se pro něj rozhodnete. Velmi dobrý nápad také je poradit se s někým, kdo toto
připojení k internetu již používá, a to pokud možno co nejblíže místu, kde ho
budete používat vy.

Krátce o CDMA

Co je CDMA?
Mobilní datová a hlasová síť podobná GSM (liší se systémem práce s daty). V ČR
ji provozuje společnost Eurotel Praha na frekvenci 450 MHz v pásmu původně
určeném pro analogové telefony NMT. Služba nese komerční označení Eurotel Data
Express Nonstop. CDMA u nás slouží výhradně pro připojení k internetu. Ve
srovnání například s GPRS je výrazně rychlejší. Má celostátní pokrytí, pro její
provoz je potřeba speciální modem.

Jak je to s rychlostí?
CDMA u nás nemá garantovanou rychlost. Připojení se pohybuje od cca 100 do cca
800 Kb/s, a to v závislosti na podmínkách a signálu. Reálná rychlost kolísá a
toto kolísání ovlivňuje jak samotný princip sítě, tak mnoho dalších faktorů.
Střední rychlost se pohybuje okolo 200 Kb/s.

Co je všechno potřeba?
Pro práci s CDMA potřebujete modem a účet u provozovatele sítě. Cena za provoz
je asi tisíc korun měsíčně, ale je potřeba zaplatit zmíněný přístroj a
aktivaci. Součástí balení jsou všechny potřebné věci pro připojení, instalaci
zvládne i laik, v případě potíží pak středně zdatný uživatel.

Na co se CDMA hodí?
CDMA je ideální pro běžnou práci s internetem. Bez problémů funguje:
• web,
• e-mail,
• instant messaging,
• groupware (většina),
• stahování a upload po FTP,
• streamovaná média,
• aktualizace OS a aplikací,
• VoIP (telefonování po internetu).

Na potíže můžete narazit při pokusech o používání:
• výměnných sítí (!),
• některých aplikací s tunelovým šifrováním,
• proprietárních programů, které nepočítají s překladem portů,
• některých on-line her.

Zajímavé adresy
• http://www.cdma.cz
• http://www.eurotel.cz
• http://www.dsl.cz

Problémy a výhody

+ vysoká rychlost
+ většinou stabilní
+ dobrá použitelnost většiny služeb
+ vzhledem k určení přijatelná cena
-odpojování modemu
-nestabilní ovladače
-intenzita signálu
-notoričtí stahovači