Hlavní navigace

Do nového roku s novým antivirem

1. 11. 2004

Sdílet

Představovat čtenářům PC WORLDu antivirové programy firmy Symantec určitě nenínutné. Na stránkách našeho časopisu se jim věnujeme pravidelně a stejně tak pravidelně jsou na našem ...
Představovat čtenářům PC WORLDu antivirové programy firmy Symantec určitě není
nutné. Na stránkách našeho časopisu se jim věnujeme pravidelně a stejně tak
pravidelně jsou na našem CD k dispozici jejich aktualizace. Před nedávnem byla
vydána nejnovější verze programuNorton AntiVirus 2005 a my nyní přinášíme její
recenzi.
Celková koncepce se nijak neliší od předchozích verzí. Nástroje a funkce, které
se osvědčily, zůstávají zachovány. Mezi základní dovednosti NAV 2005 tedy i
nadále patří detekce a odstraňování virů a trojských koňů, kontrola příchozí i
odchozí elektronické pošty, kontrola příloh ke zprávám v messengerech (MSN
Messenger, AOL Instant Messenger atd.) a samozřejmostí je také automatické
zjišťování a nahrávání aktualizací pomocí funkce LiveUpdate.
Jaké jsou tedy změny vzhledem k předchozí verzi NAV 2004, recenzované v PC
WORLDu koncem loňského roku? S první novinkou se uživatel setká ještě před
zahájením samotného instalačního procesu Norton AntiViru 2005. Aby nedošlo k
infikování programových souborů při instalaci, provede se nejdříve zdokonalený
rychlý předinstalační antivirový scan systému. Ten najde a odstraní případné
aktivní viry, které by mohly ovlivnit instalaci samotného programu.
Proces instalace zůstal od minulé verze nezměněn, v české verzi přibyla nutnost
aktivace produktu pro zachování plné funkčnosti i po "zkušební době" dvou
týdnů. V průběhu instalace dojde rovněž k nahrání aktuální databáze definic
virů a ke spuštění úplného prověření systému. Tento první test kontroluje
všechny soubory na disku počítače, takže je třeba počítat s tomu odpovídající
dobou jeho trvání.
Po spuštění Norton AntiViru 2005 má uživatel k dispozici jednoduchou a
přehlednou obrazovku s podrobnými informacemi o stavu systému a funkčnosti
jednotlivých bezpečnostních služeb. Mezi nimi je v této verzi nově zařazena
také ochrana před internetovými červy.
Úkolem této nové služby je bránit síťovým červům a dalším hrozbám z internetu v
přístupu do počítače. V podstatě se jedná o jakýsi jednoduchý firewall s
funkcemi sledování síťového provozu, automatického blokování opakovaných útoků,
blokování portů nebo IP adres, z nichž přicházejí útoky.
Poslední novinkou v NAV 2005 je tzv. QuickScan, který se používá ve spolupráci
s aktualizačním nástrojem LiveUpdate. Ve chvíli, kdy se stáhnou a nainstalují
nové aktualizace definic virů, provede QuickScan automaticky kontrolu a
případné odstranění virů s využitím nejnovějších stažených dat.
Antivirové produkty firmy Symantec patří již dlouhou dobu mezi ty nejlepší.
Norton AntiVirus 2005 není v tomto směru výjimkou. V oblasti detekce
souborových virů využívá osvědčené nástroje a postupy a k tomu navíc přidává
mnoho nadstavbových funkcí, které dále zvyšují celkovou úroveň zabezpečení
počítače.

Symantec Norton AntiVirus 2005 CZ
K recenzi poskytla firma:
Symantec, Bucharova 2, Praha 5
http://www.symantec.cz
Cena: 1 600 Kč (bez DPH)