Hlavní navigace

Divoká pavučina: filtrujeme web

1. 11. 2007

Sdílet

WWW není jen pavučinou užitečných informací. Je zároveň „prostorem“, kde číhá spousta nástrah a ne ka...


WWW není jen pavučinou užitečných informací. Je zároveň „prostorem“, kde číhá spousta nástrah a ne každému je vhodné vyjevit vše. V tomto textu se dozvíte, jak web filtrovat pro své nejbližší, a nejen pro ně.
Na webu je všechno. Web je pro všechny. A to je právě ten problém. O vhodnosti toho, zda pouštět nebo nepouštět „na internet“ třeba malé děti bez dozoru rodičů už toho bylo napsáno hodně s jediným výsledkem: veškerá snaha omezovat rodinným příslušníkům přístup k počítačům a ke službám informační společnosti s cílem je uchránit od možné morální nákazy je předem marná. A hlavně se obrací proti svému hlavnímu smyslu; bez internetu a bez webu to dnes zkrátka nejde.
Přesto je ale vhodné nějak přístup některých uživatelů ke zdrojům na webu, přesněji k některým serverům a jejich obsahům omezit. Není to jen v rodinách s dětmi, ale i například ve firmách, kde se očekává, že zaměstnanci se v pracovní době budou věnovat práci a nikoliv zábavě, v některých institucích jako jsou školy, a konečně web svým občanům (v negativním slova smyslu) filtrují také některé státy.

Nástroje pro domácí desktop

Základní prostředky k filtrování webového obsahu v sobě obsahují všechny moderní prohlížeče. Ať už fungují na bázi lokálního seznamu zakázaných, respektive omezených webových serverů, nebo jako distribuované seznamy potenciálně nebezpečných stránek, slouží spíše k informování uživatele o možných rizicích a v používání, respektive navštěvování „závadných“ serverů nikomu nezabrání. Výjimkou jsou vlastnosti umožňující nastavit přístup ke stránkám na základě jejich hodnocení nezávislou autoritou, přesto jsou i tyto funkce nedokonalé a špatně fungují v lokalizovaném prostředí. Proto přicházejí na řadu speciální nástroje. Ty můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin.
První z nich tvoří serverová řešení, umístěná ve firewallech, jež jsou nadřazenými prvky klientských počítačů. Najdeme je ve firmách a v institucích, které mají vlastní počítačové sítě s vlastní centrální administrací. Pro použití v domácnosti jsou taková řešení samozřejmě k ničemu, a tak přicházejí na řadu lokální programy a doplňky prohlížečů, představitelé druhé skupiny filtrovacího softwaru. Právě tato skupina nás zajímá, protože je praktické a možné ji nasadit v domácích podmínkách.
Existují filtrační nástroje, které jsou vlastně jen zdokonalením základního přístupu z webových prohlížečů. Tedy obsahují buďto „blacklist“; seznam zakázaných serverů, na které uživatele nepustí, ze kterých nepovolí stahovat obrázky nebo na ně vůbec jakkoliv přistupovat. Možnosti takových aplikací jsou omezené tímto jejich základním principem, a tedy relativně malé.
Pak existují nástroje, které jsou schopny aktivně analyzovat obsah navštívené, přesněji řečeno aktuálně otevírané webové stránky. Na základě hodnocení tohoto obsahu, ať už proti svým vlastním seznamům klíčových slov, nebo podle výskytu určitého typu obsahu, nebo proti hodnocení nadřazeného serveru aplikace rozliší, zda dotyčná stránka je nebo není vhodná pro aktuálního uživatele počítače. Pokud není, uživateli je zobrazena informace, pokud je, pak se nástroj chová zcela transparentně a uživatel si jej nemá šanci všimnout.
Některé z obou typů aplikací jsou závislé na konkrétním webovém prohlížeči, což je veliký hendikep. Jiné ale dokáží fungovat v režimu místního proxyserveru. Pak je jedno, jaký prohlížeč nebo program momentálně používáme, neboť filtrování je přítomno vždy. Webové filtry mohou existovat samostatně, nebo jako doplněk jiných aplikací podobného typu, nečastěji softwarových firewallů. Bez ohledu na to, jaký filtrační nástroj použijeme, bez ohledu na jeho princip, funkci, spolehlivost nebo cenu je vždy možné jej nějak obejít. Dokonalá možnost filtrace webu, zejména na počítačích PC, neexistuje a toho bychom si měli být vědomi. Každý dodavatel bezpečnostních nástrojů, mezi které webové filtry patří, tvrdí, že právě jeho produkt je dokonalý a „neprůstřelný“. Není to pravda, všechny jsou nedokonalé a průstřelné. Záleží jen na kvalitě konkrétního produktu a samozřejmě na úsilí toho, kdo se přes něj pokusí dostat.

Programy pro filtrování webu

Privoxy

Privoxy je multiplatformní program určený pro Windows, Linux, ale také třeba pro Mac OS X. Jedná se o lokální webový proxyserver, který je schopen fungovat s jakýmkoliv prohlížečem. Verze pro Microsoft Windows vytváří po svém nainstalování systémovou službu, v níž běží celá aplikace. Privoxy nemá uživatelskou ovládací aplikaci, ale konfigurace probíhá prostřednictvím samotného webového prohlížeče.
Po funkční stránce se autoři chlubí, že Privoxy nabízí pokročilé schopnosti filtrování a řízení webového obsahu. Je možné ho použít k blokování vyskakovacích oken (v současnosti již prakticky zbytečné), podvodných stránek a různých typů obsahů. Aplikace samozřejmě umí definovat povolené a nepovolené webové stránky a rozsahy, nicméně její hlavní síla spočívá v detekci a nahrazování konkrétního typu obsahu. Díky tomu je možné odstraňovat určité obrázky nebo texty z webových stránek a nahrazovat je předdefinovanými objekty nebo textem. V praxi se tak může dařit efektivně „cenzurovat“ webové stránky, ale i jejich objekty, jako určité obrázky nebo videa před dětmi s tím, že samotné stránky mohou zůstat přístupné.
Mezi další funkce patří podpora zvýšení soukromí. Pomocí Privoxy lze spravovat chování cookies lépe, než je to možné pomocí standardních možností webového prohlížeče. Tato vlastnost se ocení doma, ale také u počítačů, které jsou určeny jako webové komunikační kiosky. Privoxy umí obcházet některé typy sledovacích skriptů a má mnoho dalších vlastností.
Cenou za to, a také za skutečnost, že nástroj přináší kvalitní řešení filtrování webu nezávislé na prohlížeči a na softwarové platformě, je konfigurace. Pro běžného domácího uživatele je nastavení Privoxy relativně složitou záležitostí a nemusí se v něm vyznat. Program ne vždy reaguje na změny konfigurace tak, jak by měl. Naproti tomu kladem je možnost provozovat jej v síti jako bránu pro ostatní počítače. To však domácího uživatele většinou moc nezajímá. V každém případě je ale tento produkt zajímavým, hlavně nic nestojícím řešením, které nabízí dostatečnou svobodu konfigurace i použití.

Optenet Web Filter

Optenet Web Filter je pokročilé profesionální řešení, které je součástí širší nabídky bezpečnostních produktů stejného dodavatele. Nabízí třídění webových serverů do kategorií, tvorbu profilů podle obsahu, nebo podle zdroje, respektive IP adresy serveru. Základem filtru je seznam povolených a zakázaných webových serverů, tedy klasický přístup na bázi black/white listu. K němu se přidávají pokročilé funkce, jako filtrování podle času, typu souboru nebo (omezeně) jeho obsahu. To umožňuje dosahovat optimálních výsledků při částečném filtrování obsahu, kdy není zakázána celá stránka nebo server, ale jen jednotlivé komponenty nebo adresáře. Nad tento rámec používá systém pro inteligentní a rychlou analýzu obsahu webového serveru, na základě které se rozhodne, zda jej uživateli povolit nebo blokovat.
Ovládání Optenet Web Filter se provádí pomocí webového rozhraní. Aplikace umí generovat reporty blokování a je nezávislá na použitém webovém prohlížeči. K dispozici je bezplatná testovací verze omezená na dva týdny, produkt je k dispozici pouze pro Windows.
Pokud jde o funkci, Optenet Web Filter plní svůj účel, nicméně ne vždy tak, jak jeho tvůrci inzerují. Problém nastává zejména s rychlostí zpracování, kdy v některých, i když celkem vzácných případech činnost aplikace zvyšuje, možná až zbytečně, latenci webových serverů. Pozitivem jsou generované reporty a škálovatelnost celého řešení, jež může být používáno v domácnostech stejně jako ve firmách, nebo u poskytovatelů připojení k internetu. Docela dobře si je lze představit například v internetové kavárně.

AntiPornNow!

I když je tento filtrační nástroj určen pouze pro OS Windows je ze své podstaty jednoduchý a hloupý, svou činnost vykonává velmi dobře. Jak již sám název napovídá, jediným cílem tohoto produktu je vyhledávat a odstraňovat pornografický obsah z webových prohlížečů. Kromě toho umožňuje blokovat některé P2P sítě a je vybaven „pokročilým vyhledáváním“, ale k tomu až dále.
Základem produktu AntiPornNow! Je databáze známých serverů s lechtivými obrázky, videem, objekty. Tato databáze je centrální pro všechny instalace produktu a filtr se k ni připojuje on-line (kromě toho, i když to tvůrci neinzerují, takřka určitě existuje pro každý produkt lokální, ale omezená verze databáze závadných serverů). Nad touto databází běží analytický systém WSCR, který na základě jednotlivých obsahů na webové stránce posuzuje, nakolik se asi jedná nebo nejedná o pornografický server. Dojde-li k názoru, že stránka pornografickým serverem je, zablokuje ji. V případě, že dojde k chybě v blokování, ať už pozitivní nebo negativní, aplikace dává možnost tuto chybu ohlásit autorům, ale s okamžitou nápravou je to už horší.
AntiPornNow! používá obdobný licenční model jako antivirové programy. To znamená, že kromě nákupu licence samotné aplikace je pro korektní funkci také třeba mít předplatné přístupu k centrální databázi a k technické podpoře. I když je tento nástroj v porovnání s ostatními relativně „hloupý“ jak co do koncepce, tak i pokud se týče využitelnosti, funguje rychle a překvapivě spolehlivě. Je vybaven (polo)automatickou aktualizací a je škoda, že se jej tvůrci nepokusili rozšířit o další možnosti nebo o podporu dalších typů „škodlivých“ webů.
Českému uživateli bude ke škodě použití tohoto řešení zejména cena, anglické rozhraní a fakt, že na některé tuzemské pornostránky tento systém prostě nemá. I tak se jedná o zajímavý produkt ve své kategorii.

Cyber Web Filter

Cyber Web Filter je komerční, poměrně komplexní, avšak přesto snadno spravovatelné řešení filtrování obsahu pro počítače s operačními systémy Windows. Program funguje jako lokální (i síťový) proxyserver, kontrolující provoz na síti a eliminující nežádoucí data. K tomu se používá systém interních pravidel, která jsou přednastavená, ale je možné je dále uživatelsky měnit a rozšiřovat. Program umí pracovat nejenom s webem, ale lze jej použít i k hlídání provozu na P2P sítích nebo v jiných komunikačních aplikacích. Ve velmi restriktivním nastavení může být používán jako ochrana před malwarem, ale k tomu slouží v první řadě antivirová řešení.
Cyber Web Filter umí filtrovat provoz podle množství různých pravidel. K dispozici jsou tradiční black/white listy, rozsahy IP adres a adresářů v jednotlivých serverech. Provoz je možné omezit pouze na známé servery nebo na servery obsahující známá data. Blokování určitých dat je možné spojit s časovým omezením, uživatelům jsou zobrazovány upravovatelné obrazovky s upozorněním na zablokování konkrétního obsahu. Uživatele je možné profilovat podle jejich přihlášení do Windows.
Kromě toho může aplikace sloužit ke sdílení připojení k internetu, samozřejmě včetně všech pravidel. Obsahuje nástroje pro omezování rychlosti připojení podle různých pravidel a zaznamenává jak svou činnost, tak navštívené webové stránky. Pokud však jde o schopnosti rozpoznávání a eliminace „závadného“ obsahu, je tento program pouze průměrný, což je škoda. Dalo by se tak říct, že zatímco nabízí spoustu přídavných a doplňkových funkcí, hlavní vlastnost je na tom hůře. K tomuto konstatování se bohužel ještě přidává občasná nestabilita programu, která má bezprostřední vliv na použitelnost webových stránek, respektive schopnost uživatele s webem vůbec pracovat.

Závěr

Existuje celá řada webových filtrů a byla by hloupost omezovat se jen těmi, které jsme zde uvedli. Přesto jsme se pokusili sestavit přehled několika různě licencovaných i různě využitelných nástrojů, jež můžete vyzkoušet a vzájemně porovnávat. Rozhodně to stojí za pokus.

Privoxy
www.privoxy.org
Cena: opensource
Hodnocení ?????????
Privoxy
www.privoxy.org
Cena: opensource
Hodnocení ?????????
Cyber Web Filter
www.global-spy-software.com/
Cena: 40 dolarů (1 rok, shareware)
Hodnocení ?????????
70502/ZAJ ?