Hlavní navigace

Digitální vesmír se bude explozivně rozpínat

1. 4. 2008

Sdílet

Digitální vesmír je větší, než se předpokládalo, kvůli explozivnímu používání digitálních fotoaparátů, kamer, televize, bezpečnostních kamer a sociálních sítí.

skoleni

Společnost EMC Česká republika představila novinky z výzkumu společnosti IDC, který společnost EMC financovala. Tento výzkum analyzoval a předpovídal, jaké množství a typy digitálních informací vznikají a jsou kopírovány na celém světě.

„Výzkum Různorodý a explodující digitální vesmír: aktualizovaná předpověď celosvětového růstu informací do roku 2011 (The Diverse and Exploding Digital Universe: An Updated Forecast of Worldwide Information Growth Through 201)”přináší nově aktualizovanou verzi výzkumu z loňského roku. Ten jako první přinesl původní předpověď IDC o digitálním vesmíru, který byl zveřejněn v březnu 2007. Dokument IDC nabízí aktualizované odhady růstu a nová zjištění, která by měla mít vliv na podnikání a společnost. Tyto nové odhady jsou založeny na nových datech a analýzách, které poukazují na následující:

  • S objemem 281 miliard gigabajtů (281exabajtů) byl digitální vesmír v roce 2007 o 10 % větší, než bylo dříve odhadováno
  • Digitální vesmír roste celkově meziročně o téměř 60 %, tento růst je rychlejší a očekává se, že bude v roce 2011 obsahovat téměř 1,8 zettabajtů (1 800 exabajtů), což znamená desetinásobný nárůst za pět let
  • Náš „digitální stín” – tedy všechny digitální informace, které jsou denně vytvářeny o každé osobě – nyní překročil množství informací, které každá osoba vytváří sama záměrně.

Nový výzkum analytické společnosti IDC poukazuje na to, že digitální vesmír je větší a roste rychleji, než se původně předpokládalo. Za tímto nárůstem stojí zrychlený růst celosvětových dodávek digitálních fotoaparátů, bezpečnostních kamer a digitálních televizí, stejně jako lepší porozumnění trendům replikace informací. Digitální vesmír se v roce 2007 rovnal téměř 45 gigabajtům (GB) digitálních informací na každou osobu žijící na zeměkouli – jde o stejný objem, jaký pojme 17 miliard iPhonů o obsahu 8 GB. Další rychle rostoucí části digitálního vesmíru zahrnují vše, co souvisí s přístupem k internetu v rozvojových zemích, aplikacemi založenými na sensorech, datovými centry podporující “cloud computingu” a sociálními sítěmi včetně těch, které zahrnují digitální obsah vytvářený miliony uživatelů online.

Výzkum IDC také zkoumá, jak se společnost a digitální vesmír navzájem ovlivňují. Výzkum ukazuje, jak se jednotlivci aktivně podílejí na vytváření digitálního vesmíru, když zanechávají digitální stopy jakožto uživatelé internetu a sociálních sítí, používají e-mail, mobilní telefony, digitální fotoaparáty a kreditní karty. Studie (tzv. bílá kniha) také zdůrazňuje, jak pasivní účast uživatelů, kteří produkují data, jejichž objem rychle roste, vytvářejí digitální svět. Jde o fenomén „digitálního stínu“.

„V aktualizované studii jsme objevili, že zhruba pouze polovina našich digitálních stop se týká individuálních činností – fotografování, posílání e-mailů, nebo digitálního přenosu hlasu,“ řekl John Gantz, hlavní výzkumník a starší viceprezident IDC. „Další polovina je „digitální stín“ – informace o vás – finanční záznamy, jména v mailingových seznamech, historie prohlížení webu nebo vaše fotografie na záznamech z bezpečnostní kamery na letišti nebo v centru města. Poprvé v historii je váš digitální stín větší než digitální informace, které vytváříte aktivně sami o sobě,“ dodal.

Informační firmy, které shromažďují informace včetně našeho digitálního stínu, mají velkou odpovědnost (často stanovenou zákonem) za bezpečnost, ochranu soukromí, spolehlivost a legální kompatibilitu těchto informací.

„Společnost už pociťuje první efekty této celosvětové exploze digitálních informací. Organizace potřebují lépe spravovat neomezené možnosti, jak nově využívat informací a výzev u správy těchto informací,“ řekl Joe Tucci, předseda dozorčí rady, prezident a CEO EMC. „Digitální stopy jednotlivců se stále rozšiřují, a proto se takto rozšíří i odpovědnost firem a organizací za soukromí, ochranu, dostupnost a spolehlivost u těchto informací. Na IT oddělení firem a organizací leží břemeno, aby se vyrovnaly s riziky a pravidly kompatibility ohledně zneužití informací, úniku dat a ochraně proti bezpečnostním problémům.“

Zákazníci i firmy velmi silně pociťují dopad digitálního vesmíru, protože je velmi rozsáhlý a rychle se rozšiřuje. IDC došla k závěru, že informační exploze vytváří novou komplexitu pro IT organizace, které jsou pověřeny správou informací, jejiž počet a diverzita stále roste. Zákazníci budou také bojovat s růstem objemu vlastních digitálních informací. Budou si muset zamyslet také nad tím, jak tato všechna data, která vytvářejí, spravovat.

Další klíčová odhalení:

„Vizuální“ vesmír – informační exploze (přinejmenším v hrubých gigabajtech) je primárně vizuální: fotografie, rodinná videa, vysílání digitální televize a záznamy z bezpečnostních kamer.
Podniková odpovědnost – Celková situace týkající se zdroje a správy digitálních informací je beze změny: přibližně 70 % digitálního vesmíru je vytvořeno jednotlivci, ale firmy jsou odpovědné za bezpečnost, soukromí, spolehlivost a soulad z 85 % rozsahu.
Digitální rozmanitost – Protože roste počet VoIP, senzorů a čipů RFID, počet „nosičů“ elektronických informací – souborů, obrázků, paketů, obsahů tagů – roste o 50 % rychleji než počet gigabajtů. Informace vytvářené v roce 2011 budou obsaženy ve více než 20 kvadriliónech – 20 milionů miliard – takových nosičů. To představuje obrovskou výzvu pro firmy i uživatele.
Správa informací – Organizace budou potřebovat, aby se mohly vyrovnat s explozí digitálního vesmíru jak ve velikosti, tak v jeho komplexnosti, urychlit vývoj celofiremních pravidel pro správu informací: bezpečnost, zachování informací, přístup k datům a kompatibilita.
Digitální fotoaparáty – V roce 2007 přesáhl počet digitálních fotoaparátů a telefonů s fotoaparátem přesáhl jednu miliardu, a méně než 10 % všech fotografií bylo zachyceno na filmu.
Digitální bezpečnostní záznamy – Počet dodaných bezpečnostních digitálních kamer se síťovým propojením se každý rok zdvojnásobuje.
Podíl oborů – Podíl firem na digitálním vesmíru je výrazně diferencovaný v závislosti na oboru, naopak ale nemá velkou souvislost v podílech na HDP nebo investicích do IT. Finanční sektor si připisuje téměř 20 % celosvětových nákladů na IT, ale pouze 6 % digitálního vesmíru. Sektor médií, zábavy a komunikací si připíše desetkrát větší podíl na digitálním vesmíru v roce 2011, než je jejich podíl na globálním HDP.
“eOdpad” v pozornosti ekologů – Elektronický odpad se hromadí ve větším počtu než je miliarda jednotek ročně – jde především o mobilní telefony, ale také osobní digitální přístroje a PC. Přechod na digitální televizi bude znamenat velké vyhazování analogových televizních přijímačů, starých set top boxů a DVD, čímž se velikost skládek do roku 2011 zdvojnásobí.
Zvýšení využití energie – Spotřeba energie, která byla v roce 2000 1 kilowatt (kW) na server rack, se nyní blíží 10kW. Firmy, které staví nová datová centra, počítají se spotřebou 20kW na rack.

EMC a IDC shromáždily různorodé zdroje o průběžném výzkumu, interakcích a veřejné diskusi o digitálním vesmíru.

Velikost své vlastní digitální stopy si můžete spočítat pomocí kalkulačky Personal Digital Footprint Calculator
Celou studii IDC o digitálním vesmíru, informace o trendech, historii a jeho ochraně si můžete stáhnout na adrese: www.emc.com/digital_universe

- - Alexandr Radecký