Hlavní navigace

Digitální kopie v barvě - Minolta CF 911P

Sdílet

Kopírovací stroje se pro mnohé z nás již staly nedílnou součástí předevšímkancelářského života, i když mnohdy nejen toho. Asi nejčastěji lze přijít do styku s černobílou varia...
Kopírovací stroje se pro mnohé z nás již staly nedílnou součástí především
kancelářského života, i když mnohdy nejen toho. Asi nejčastěji lze přijít do
styku s černobílou variantou kopírky, ovšem v současnosti není monochromatický
tisk již mnohokrát postačující. Přední světoví výrobci proto ve svých nabídkách
logicky přicházejí i s barevnými variantami kopírovacích strojů. Jedním z
takovýchto zařízení je i stroj Minolta CF 911P, který do TestCentra IDG
zapůjčila v základním provedení společnost Minolta.
Srdcem tohoto kopírovacího stroje je plnobarevná laserová tiskárna formátu A3+,
pracující s rozlišením 400 dpi, podpořenou technologií LIMOS (Laser Intensity
Modulation System) páté generace. Ta zajišťuje i při relativně nízkém rozlišení
tisku (u specializovaných barevných tiskáren je běžných 1 200 dpi i více)
vysokou kvalitu výstupu s jemnou gradací odstínů (až 256 barevných odstínů na
bod), kvalitními polotóny a výrazným potlačením barevného šumu. Dosahovaná
rychlost tisku je při zachování maximální kvality až 6 stran A4 za minutu v
barevném režimu, nebo do 23 stran A4 v černobílém provedení. Přípravu a
zpracování tiskových úloh má na starosti integrovaný modul Efi Fiery X2e, který
je osazen procesorem MIPS R5000 s taktovací frekvencí 200 MHz. Standardně je
modul vybaven operační pamětí o kapacitě 64 MB, kterou lze dále rozšířit až na
celkových 160 MB. Jako další úložný prostor slouží pevný disk IDE o kapacitě 2
GB, na nějž jsou umísťovány poslední zpracované úlohy, "trvalé" (narastrované)
formuláře, tiskové fronty apod. Jako řídicí jazyk je podporován PostScript
level 3, který zahrnuje i 136 rezidentních Adobe fontů. K řízení Efi Fiery je
určen samostatný ovládací panel s řádkovým LCD displejem, připevňovaný na bok
zařízení vedle ovládacího panelu kopírovací části. Pro vstup dat z počítače je
modul vybaven komunikačními rozhraními, kterými jsou jednak klasický paralelní
port a dále síťové rozhraní FastEthernet 10/100. To podporuje celou řadu
protokolů, mezi nimiž nechybí ani nejčastěji používané TCP/IP, IPX/SPX a
EtherTalk, což samozřejmě dává široké možnosti využití i v heterogenních
sítích. K dispozici jsou ovladače pro operační systémy Windows 3.1x/9x/NT a
Macintosh. Řídit tisk a spravovat tiskové fronty dovoluje i dodávané programové
vybavení, ale lze jej realizovat i pomocí běžného webového prohlížeče s plnou
podporou jazyka Java. To znamená, že modul Efi Fiery je mimo jiné vybaven i
vlastním WWW serverem. Zde je třeba upozornit na občasné problémy s
kompatibilitou Java, zvláště u starších verzí MS Internet Exploreru. Poslední
verze, tedy 5.0, již lze využívat zcela spolehlivě. Přístup pro všechny
administrativní úkony lze chránit hesly.
Přenos obrazu na tiskový materiál je realizován klasickou elektrofotografickou
metodou se čtveřicí barev CMYK, přičemž obraz je generován pomocí laserových
diod. Tonery jsou umístěny v samostatných velkokapacitních zásobnících
válcového tvaru odkud si je stroj automaticky odebírá v případě potřeby do
menších provozních zásobníků. Dle zkušeností z provozu by se náklady, dané
tonery a tiskovým médiem, na jednu plnobarevnou stranu A4 měly pohybovat těsně
nad 7 Kč. Tiskový materiál je elektrostaticky přidržován na bubnu, jenž plochou
odpovídá maximálnímu podporovanému formátu. To v případě vícenásobného tisku na
formát A4 dává možnost zpracovávat hned dvě stránky současně. V základním
provedení stroje jsou k dispozici celkem čtyři vstupní podavače papíru, přičemž
tři z nich jsou spodního typu s kapacitami 3x 500 listů a čtvrtým je
univerzální ruční podavač s kapacitou 50 listů. Pro tisk lze využít různé typy
médií, jako je kancelářský papír, OHP fólie a různé speciální materiály s
gramáží od 60 do 190 g/m2 dle použitého způsobu podávání. Jako výstup slouží v
základním provedení jediný zásobník. Další možnosti pak nabízejí volitelné
komponenty v podobě duplexní jednotky pro oboustranný tisk, velkokapacitního
vstupního podavače papíru pro 1 000 listů a dvou verzí 10přihrádkového
výstupního zásobníku, z nichž ten lépe vybavený dokáže i sešívat.
Na uvedené tiskovou část stroje navazuje část kopírovací, která tvoří horní
víko tiskárny. V základním provedení se jedná pouze o možnost ručního zakládání
předloh na sklo. Jako volitelný doplněk pak lze použít automatický podavač
dokumentů s duplexním režimem. Kromě funkcí, běžných u klasických analogových
kopírovacích strojů (měřítko, sytost, počet kopií), lze využít i celou řadu
funkcí typických právě pro digitální stroje, jako je zrcadlení, různé
manipulace s obrazem, tisk náhledů, tvorba vizitek atd. Z hlediska kvality
kopií pak důležitou vlastností je snadná kalibrace stroje. Je řešena
prostřednictvím tisku přesně definovaného obrazce, který se následně umístí na
sklo kopírky; ta jej načte a překalibruje snímání tak, aby vše plně
korespondovalo. Touto cestou je prakticky dokonale nastaven režim kopírování a
tisková část. Ačkoli jde o zařízení se špičkovou kvalitou výstupu, nabízející
mnoho různých funkcí, je třeba z provozních zkušeností při kopírování upozornit
na nedůsledné využívání vlastností digitálního přenosu obrazu. Dalo by se totiž
předpokládat, že půjde o asynchronní stroj, což znamená jedno sejmutí předlohy
a tisk několika kopií. Ve skutečnosti je však každá kopie znovu a znovu
snímána, což s ohledem na čtyřnásobný průchod skeneru (CMYK po složkách)
zbytečně zdržuje celý proces.

9 0507/BAM


Minolta CF 911P
+ vysoká kvalita tisku/kopie
+ snadná obsluha
+ snadná kalibrovatelnost
- synchronní provoz
- víceprůchodové snímání předlohy
Cena: 489 250 Kč bez DPH
K testu poskytla firma:
Minolta, s. r. o., Veveří 102, Brno