Hlavní navigace

Digitální fotografie

1. 7. 2007

Sdílet

Určitě se dá říci, že se Scott Kelby již zapsal do povědomí jako vyhledávaný autor i v tuzemsku, a to téměř v


Určitě se dá říci, že se Scott Kelby již zapsal do povědomí jako vyhledávaný autor i v tuzemsku, a to téměř výhradně prostřednictvím knih věnovaných práci s programem Adobe Photoshop či jeho zjednodušených odnoží. Tento titul přináší mírný úkrok stranou, i když u tématu digitální fotografie zůstaneme tak blízko, jak to jen jde.
Ve srovnání s ostatními knihami, na něž u nás čtenář dosud mohl ve spojení s tímto autorem narazit, se zde posouváme od fáze úprav pořízených snímků o krok zpět. Kelby připravil základní příručku pro začínající "digitální" fotografy, která je zaměřena na pořizování snímků a směle bychom ji tedy mohli označit třeba za učebnici snímkové techniky pro začínající. Výuková látka zahrnuje nejzákladnější témata, s nimiž se utká každý jen trochu tvůrčí uživatel fotografického přístroje.
Rozvržení textu do kapitol sleduje schéma, které odpovídá spíše tematickému zaměření pořizovaných snímků. Autor samozřejmě zpracoval naprosto všechna základní témata, jako třeba význam clony, hloubku pole ostrosti, čas závěrky či nastavení bílé barvy, avšak každé z nich je jaksi přirozeně zapojeno do kapitoly s jasným cílem pořídit snímek podle určité představy. Velký prostor dostal také popis ovládání fotografického přístroje, kdy je bezezbytku ukazováno, jak určité techniky dosáhneme a čemu ve skutečnosti odpovídají hlavní parametry, jež na aparátu nastavujeme.
Ve spojení se zmíněnou tematickou náplní se dobře uplatňuje autorův osvědčený styl výkladu: veškerý materiál je důsledně "rozebrán" na základní prvky v podobě samostatných odstavců, každý na jednu stranu s odpovídajícím ukázkovým snímkem. Didakticky jde určitě o výborný tah: uzavřené "minitéma" žádného začátečníka nezastraší jeden dva odstavce zvládne vstřebat každý a než postoupí dále, může experimentovat s pocitem, že se jedná o ucelený krok k realizaci zamýšleného snímku.
Kvalitní výklad, dobře vymyšlené rozvržení textu a špičkové doprovodné fotografie dělají z knihy vynikající učebnici pro začátečníky, které řada jiných knih, třeba domácí produkce, nedokáže konkurovat. S klidným svědomím ji darujte každému, kdo začíná o fotografování přemýšlet.Autor: Scott Kelby
Nakladatelství: Zoner Press, Brno, 2007
Počet stran: 223
Cena: 290 Kč

Jak zvládnout testy ECDL

Standardizované testování dovedností při práci s PC s označením ECDL je s námi již pár let a jeho do jisté míry masové zavádění s sebou přináší i potenciál pro nakladatele. A stejně jako třeba v oblasti jazykového vzdělávání nebo přípravy na přijímací zkoušky kamkoliv najdete knihy, z nichž se danou látku opravdu naučíte, a pak knihy, z nichž se můžete naučit složit onu zkoušku. Zde předkládaná kniha patří bezesporu do skupiny druhé, a to beze snahy předstírat cokoliv jiného.
Veškeré rozvržení látky do kapitol přesně sleduje strukturu samotného testování ECDL a náplň pak jednoznačně směřuje k cíli "udělat test". Text je z významné části složen z ukázkových zkušebních otázek, ucelených částí testů či obecněji konkrétních ukázek "jak by to mohlo vypadat". Čtenář se tak může seznámit s formou testování a udělat si představu, jaký typ úloh je vyžadován. V jednotlivých kapitolách, zahrnujících látku od základního ovládání PC, přes práci se soubory, až k tabulkovému kalkulátoru a databázovému programu jsou pak připraveny ukázkové postupy, jak které typické zadání vyřešit a dospět k požadovanému cíli. Postupně je tak zpracováno všech sedm požadovaných tematických okruhů s tím, že naprosto převažujícím způsobem výkladu je návod "krok za krokem".
Právě zvolená forma působí dosti rozporuplným dojmem, i když zřejmě do jisté míry vyhovuje cíli "udělat test". Obzvláště u pokročilejších témat jako práce s databází či tabulkovým programem nemá čtenář, obzvláště je-li začátečníkem, prakticky žádnou šanci pochopit pozadí prováděných úkonů. Výklad podstaty úloh je naprosto minimální a navíc se text hemží řadou výrazů, jež nejsou nijak v souvislostech objasňovány. Ačkoliv jsou postupy komentovány a najdeme zde popis nejčastějších chyb u testů, jejich vysvětlení je velmi strohé a podstaty problému se čtenář bez zkušeností pravděpodobně těžko dobere.
Kniha možná dovede pomoci při mobilizaci intelektuálních sil na test samotný. K opravdovému pochopení alespoň základní podstaty úkonů, které jsou v testu prováděny, a softwaru, s nímž se má pracovat, se zde však nedopracujeme. Na to by se nemělo při jejím použití zapomenout.Autor: Marie Franců
Nakladatelství:
Computer Press, Brno, 2007
Počet stran: 155
Cena: 187 Kč

Tabulky a grafy v Excelu v rekordním čase

Tabulkový kalkulátor je nekončící příběh pro řadu uživatelů PC i přesto, že by se běžnému smrtelníkovi mohlo zdát, že to základní už všichni musí umět buď ze školy, nebo z některého kurzu, jež zaměstnavatelé hromadně poskytují. Protože zde však stále zůstává otázka, zda se s problémem poprat samostudiem nebo s pedagogem po boku, čtenář možná postrádá právě typ publikace, o němž bude řeč. Pokusíme se odhadnout, co by jej k tomu mohlo vést.
Přestože se zřejmě jedná o knihu pro začátečníky, přijde na to, pro jaké. Už název je trochu mlhavý s čím jiným než především s tabulkami bychom měli v Excelu pracovat a samotná látka není šita na míru někomu, kdo aplikaci nikdy neviděl. Tím spíše pokud nemá ponětí o jejím principu, logice a hlavně smyslu jejího používání. Spíše jde tedy o příručku základního formátování tabulek a vytváření základních grafů, lehce je také zmíněna forma zpracování a prezentace dat v databázovém uspořádání.
Po letmém nahlédnutí se chtě nechtě vnucuje otázka, jakou přidanou hodnotu tato kniha přináší ve srovnání třeba s nápovědou samotného programu. Poměrně komplexní, propracovaná a plně lokalizovaná nápověda Excelu je hodnotným zdrojem a silným konkurentem a tato příručka se snaží vymezit především výběrem samotných ukázek a zařazením barevných obrázků rozhraní aplikace, doprovázejících jednotlivé postupy. Příklady jsou zpracovány na ukázkových datech, což opět může napomoci pochopení, neboť jakoby reálné situace jsou komentovány přímo tvůrcem, na druhou stranu řada postupů "krok za krokem" je třeba v již zmíněné nápovědě obdobná. Otázkou je, zda má smysl nastavit kritéria hodnocení příliš vysoko: především svou cenou zhruba na úrovni poloviny ceny slušnějšího módního časopisu je míra přidané hodnoty oproti jiným neuspořádaným zdrojům informací o Excelu v podstatě přiměřená. Pokud bude čtenář po vyzkoušení všech příkladů ovládat přesně to, co potřeboval, nebo sáhne po fundovanější knize s pocitem, že ví, co dále studovat, bude koupě tohoto knižního hamburgeru ospravedlněnou investicí.Autor: Vladimír Bříza
Nakladatelství:
Grada Publishing, Praha, 2007
Počet stran: 82
Cena: 59 Kč