Hlavní navigace

Digital Scratching a DJ. Vyber, namixuj a pusť mezi lidi

1. 9. 2005

Sdílet

Napadlo vás někdy, jak vlastně DJ připravuje před vystoupením svoji hudbu ajaká zařízení k tomu používá? Přestože se na stránkách PC WORLDu věnujeme mixování skladeb jen sporadic...
Napadlo vás někdy, jak vlastně DJ připravuje před vystoupením svoji hudbu a
jaká zařízení k tomu používá? Přestože se na stránkách PC WORLDu věnujeme
mixování skladeb jen sporadicky, zdálo se nám hledání odpovědí na položené
otázky zajímavé a seznámíme vás proto s možnostmi mixování, ale i s technickým
vybavením, které je k tomu potřeba.
a začátek je však třeba nezasvěceným zjednodušeně vysvětlit, o co u DJingu jde.
Každá taneční skladba obsahuje určitý počet úderů za minutu, což se vyjadřuje
údajem zvaným BPM (beats per minute). Hodnota BPM je u skladeb různá, u
houseových skladeb se BPM pohybuje kolem čísla 125. U techna a trance je to
kolem 140 BPM. Hlavní podstatou DJingu je nabídnout návštěvníkům párty
nepřerušovaný proud taneční hudby. K tomu je zapotřebí mixážní pult, spousta
gramofonových desek nebo CD daného stylu a minimálně 2 přístroje k jejich
přehrání, které umožňují měnit rychlost skladeb alespoň v rozsahu ? 8%. Změnou
rychlosti skladeb DJ (Deejay, česky dýdžej) docílí toho, že skladby budou hrát
stejně rychle, budou mít tedy stejné BPM. Potom je ještě nutné jednu ze skladeb
na chvíli zrychlit nebo zpomalit, aby údery obou skladeb hrály ve stejný
okamžik a ve stejné fázi. Takže práce DJe vypadá tak, že nejprve pustí jednu
skladbu a výše popsaným způsobem si připraví další skladbu, kterou ve vhodný
okamžik pomocí mixážního pultu přimíchá do té první. Následně plynule přejde na
druhou skladbu, původní pak může vyměnit za jinou, na kterou opět aplikuje
stejný postup. Tímto způsobem je zajištěn nepřerušovaný proud hudby.
Dříve byly pracovními nástroji dýdžejů pouze 2 (případně 3) gramofony a mixážní
pult. Později přibyly ještě mixovací CD přehrávače, které odstranily nevýhody
gramofonových desek, především nemožnost představit svou vlastní tvorbu bez
návštěvy gramofonových závodů.
Většina dýdžejů však nepovažovala nastupující CD přehrávače za plnohodnotný
přístroj, který by se mohl rovnat gramofonům. Dřívější CD přehrávače totiž
neumožňovaly scratching a dydžejům zde také chyběl přímý kontakt s deskou.
Podobně na tom jsou i ovladače a programy (tedy jen softwarová řešení) pro
mixování MP3 souborů. Hlavním důvodem, proč se dýdžejům nechtělo přejít na CD
nebo MP3 tedy bylo to, že se nechtěli vzdát svých gramofonů. Gramofony totiž
mají osobité kouzlo, které ostatní přístroje postrádají.
Právě tento fakt si uvědomila holandská firma N2IT, která jako první začala
vyvíjet zařízení, jenž by pomocí gramofonů umožňovalo pracovat se soubory MP3.
Přibližně před čtyřmi roky tato firma vynalezla produkt nazvaný Final Scratch,
o jehož rozmach se následně postarala firma Stanton (začala jej vyrábět a
prodávat pod svou značkou Stanton Final Scratch). Vynalezení Final Scratche
bylo mnohými dýdžeji považováno za revolucí v DJingu, protože konečně mohli
pomocí gramofonů pracovat s hudebními soubory úplně stejně jako dříve pracovali
s gramofonovými deskami. Firma Stanton měla určitou dobu na trhu monopol, ale
postupem času se začaly objevovat konkurenční systémy a v současné době již je
z čeho vybírat. Jeden takový systém vám dnes představíme, ale ještě předtím
vysvětlíme, na jakém principu podobné systémy fungují.
Všechny tyto systémy se skládají ze tří částí: z ASIO zvukové karty, softwaru a
gramofonových desek, které obsahují speciální signál. Gramofony se připojí do
vstupů zvukové karty počítače, na kterém je instalován příslušný software.
Výstupy ze zvukové karty se připojí na vstupy mixažního pultu. Někdy je nutné
mezi zvukovou kartu a gramofony připojit předzesilovače pro gramofon, ale
většina současných systémů umí pracovat i bez nich. Zvuková karta digitalizuje
přicházející signál z gramofonů a pak je tento signál zpracován programem.
Pomocí vlastností speciálního signálu (fáze, frekvence, amplituda), jenž se
nachází na deskách, software vyhodnotí, ve které části desky se nachází
přenoska a dále jakou rychlostí a jakým směrem se deska pohybuje. Podle toho
jsou pak hudební soubory v počítači přehrávány. Pro lepší představu můžeme
uvést i konkrétní činnosti: pokud desku zrychlíme/zpomalíme, pak program
zrychlí nebo zpomalí přehrávání daného souboru. Jestliže s deskou začneme
scratchovat (rychlý pohyb deskou dopředu a dozadu), program se souborem udělá
opět to samé (rychle přehraje část souboru dopředu a následně dozadu). Pokud se
přenoska nachází na začátku gramofonové desky a vy ji zvednete a umísíte ji
třeba doprostřed desky, program začne hudební soubor přehrávat od středu
skladby.
Ještě by nebylo na škodu zmínit, že většina systémů nabízí pro práci s deskami
dva režimy: režim s časovým kódem a režim bez časového kódu. První byl popsán
na předchozích řádcích změnou polohy přenosky na desce změním i aktuální pozici
ve skladbě. V tomto režimu je práce se speciálními deskami úplně stejná jako s
klasickými vinyly. Druhý režim, tedy bez časového kódu, již neumožňuje změnu
aktuální pozice pomocí gramofonové přenosky, ale sleduje se zde pouze směr a
rychlost desky. Tento režim se používá pro scratching a pro některé funkce,
které nelze použít v předchozím režimu. Pro scratching je tento režim vhodný
především proto, že u něj může dojít k nechtěnému přeskočení přenosky do
vedlejší drážky, aniž by se změnila aktuální pozice zvoleného tracku.
Alcatech DigiScratch 2
Zařízení, které vám dnes představíme, pochází z dílny známé německé firmy
Alcatech a jmenuje DigiScratch 2. Systém DigiScratch 2 není na trhu převratnou
novinkou, jedná se spíše o vylepšeného nástupce první verze. Prodává ve třech
variantách, každá varianta obsahuje nutné příslušenství a první dvě varianty
obsahují také zvukovou kartu. Příslušenství tvoří 3 desky se speciálním
signálem a 2 kusy CD. Tyto CD obsahují potřebný software a audio stopu se
speciálním signálem, který umožňuje ovládat program také pomocí CD přehrávačů.
První varianta obsahuje kvalitní externí PCI/PCMCIA zvukovou kartu, kterou
výrobce pojmenoval DigiScratch Box. DigiScratch Box je však poměrně velký a
také drahý. Cena této varianty činí přibližně 21 000 Kč. Druhá varianta
obsahuje externí USB zvukovou kartu Maya 44 USB, která je podle našeho názoru
pro daný účel optimální volbou. Cena druhé varianty je asi 15 000 Kč. Poslední
varianta již žádnou zvukovou kartu neobsahuje, je dodávána jen s dříve zmíněným
příslušenstvím. Je vhodná pro ty zákazníky, kteří jíž vlastní zvukovou kartu
nebo jim karta od společnosti Alcatech z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje. Ze
všech tří variant je poslední nabízený produkt cenově nejvýhodnější, lze jej
získat za cca 10 500 Kč. Firma Alcatech podporuje i uživatele některé z prvních
verzí Final Scratche. DigiScratch 2 lze totiž provozovat také na jeho hardwaru.
Přechod z Final Scratche na DigiScratch 2 vás přijde na přibližně asi 6 000 Kč.
Registrovaní uživatelé původní verze DigiScratche mohou přejít na novou verzi
zdarma, stačí si jen stáhnout nový software.
DigiScratch desky, vzhled a funkce programu
Speciální desky pro DigiScratch mají dvě strany se stejným signálem, ale jsou
vzhledově odlišné. Jak můžete na vidět na obrázku, strana A má většinu své
plochy vizuálně rozdělenou na 12 stejných segmentů, za kterými následuje
koncová část. Strana B je rozdělena pouze na hlavní a koncovou část. Koncová
část a vizuálně oddělené segmenty mají své funkce, k nimž se dostaneme v dalším
popisu.
Program je tvořen třemi částmi. Horní část tvoří dva přehrávače, mezi nimiž se
nachází sampler. Prostřední část slouží k výběru tracků a pro práci s
playlisty. Mezi podporované hudební formáty patří MP3, WAV, WMA a OGG. Skladby
lze vybírat buď přetažením myší, nebo pomocí koncové části desek.
To probíhá tak, že po přemístění přenosky do tohoto prostoru jejím pohybem
vpřed a vzad ovlivňuji pohyb vybíracího rámečku po playlistu. Spodní část má
dvě odlišné funkce. První funkcí je archiv skladeb, druhou je mixážní pult,
umožňující nastavení hlasitosti používaných vstupů a výstupů systému.
Prostřední část a archiv skladeb obsahují vlastní přehrávač, takže skladbu si
lze poslechnout i bez jejího načítání do hlavních přehrávačů.
Systém DigiScratch je určen profesionálním DJům, a tak nenabízí mnoho
usnadňujících funkcí. Měřiče BPM a zobrazení časového průběhu skladeb
představují jediné ulehčení, které zde můžete nalézt. Každý přehrávač obsahuje
dva displeje, jeden pro zobrazení průběhu celé skladby a jeden zobrazující
aktuální průběh s možností zoomování. Tento displej lze také zvětšit vypnutím
zobrazení některých prvků přehrávače. DigiScratch pracuje ve třech režimech: s
časovým kódem, bez časového kódu a v interním režimu. První dva režimy jsme již
popsali, zajímavou "vychytávku" nabízí DigiScratch v režimu s časovým kódem.
Jak můžete vidět na obrázku programu (na levém přehrávači), v tomto režimu
displej pro zobrazení průběhu celé skladby skladbu rozdělí na několik (max.12)
segmentů, které odpovídají segmentům na straně A DigiScratch desky. Při
přemístění přenosky ze začátku desky do třetího segmentu se aktuální pozice
přehrávané skladby přesune právě do tohoto segmentu. To urychluje práci a
usnadňuje orientaci při mixování skladeb. Interní režim pouze skladbu přehraje
bez možnosti jejího ovlivnění gramofony. Mezi důležité funkce, které
DigiScratch nabízí, můžeme zařadit master tempo, zpětný chod, smyčkování za
letu, cue body a možnost záznamu. Master tempo je funkce, která při změně tempa
vyrovnává výšku tónu, aby byla stále stejná. To má za následek, že si ani
nevšimnete, že skladba hraje pomaleji nebo rychleji. Smyčkování za letu je zase
funkce, která vytvoří dokonalou smyčku, což je krátký opakující se úsek
skladby, kde konec tohoto úseku navazuje na začátek. DigiScratch umožňuje
tvorbu smyček o délce 1, 2, 4 a 8 úderů. Bohužel u některých skladeb s melodií
je zapotřebí k vytvoření dokonalé smyčky dvakrát tolik úderů. Smyčku lze
případně vytvořit i ručně, pak již nejste její délkou omezeni. Ručně vytvořené
smyčky umí DigiScratch srovnat podle úderů, takže budou také přesné. Zde je
však nutné údery počítat, protože smyčka o délce například 11 úderůž bude k
ničemu. Cue body slouží k vytvoření značky v určitém místě (čase) skladby. Na
toto místo se tedy můžete později bez složitého hledání vrátit. U DigiScratch
můžete pracovat až s 6 cue body. Možnost záznamu je velmi užitečná věc,
DigiScratch umožňuje kromě záznamu vašeho mixu zaznamenávat i zvuk z
jednotlivých přehrávačů. Záznam probíhá do formátu WAV nebo MP3. Další funkcí,
která by stála alespoň za zmínku, je také přehrávač samplů (vzorků krátkých
hudebních souborů).
Praktické zkušenosti, aneb jak to hraje?
Pro vyzkoušení DigiScratche jsme měli k dispozici 2. variantu, testování tedy
probíhalo na zvukové kartě Maya 44 USB, která umožňuje pracovat s latencí až 5
ms. Správná funkčnost DigiScratche závisí na kvalitní kalibraci speciálních
desek. Při prvních zkouškách nepracoval DigiScratch jak měl, ale pomohla změna
kalibrace desek, po níž bylo vše v naprostém pořádku. U některých systémů
dochází při velmi pomalém pohybu deskou k výpadku zvuku, ale to není případ
DigiScratche, protože tomu velmi pomalé nebo rychlé pohyby nedělaly žádné
problémy. Po vypnutí gramofonu DigiScratch přehrával hudební soubor až do
zastavení desky. Profesionální scratch DJ by na scratchingu a jeho zvuku asi
nějaké chyby našel, ale z pohledu tanečního dýdžeje vypadalo vše v pořádku.
Smyčkování bylo v zásadě celkem přesné, jen občas došlo k drobným nepřesnostem.
K nim dochází například proto, že BPM počítadla neurčí vždy úplně přesnou
hodnotu BPM. Občasnou nepřesnost BPM nelze považovat za výrazný problém, vadí
pouze v souvislosti se smyčkami. Na přesné srovnání skladeb jsou totiž
zapotřebí především uši. Na úplný závěr musím konstatovat, že DigiScratch je
dobrý produkt, ale program by potřeboval ještě trochu doladit.. Potenciálním
zájemcům o DigiScratch firma Alcatech nabízí zkušební balíček, který umožňuje
Digiscratch ve zjednodušené podobě vyzkoušet. Pokud máte k programu či produktu
další otázky, můžete se podívat například na fórum na stránkách
www.stereoman.tk. Informace samozřejmě najdete také na stránce výrobce,
http://www.alcatech.com5.

DigiScratch 2
Klady a zápory
+ zkušební verze za 10 euro
+ smyčkování za letu a cue body
+ volnost ve výběru zvukové karty
+ vizuální značky na deskách
pro časový kód
+ výběr skladeb pomocí desek
- max. délka smyčky jen 8 dob
- nutný USB port pro HW klíč
- pouze německý manuál
- drobné chyby programu
Výrobce a prodejce: Alcatech.com

PožadavkyMinimální požadavky
- Windows 2000/XP
- Pentium III/Athlon 1 GHZ, 256 MB RAM, 20 MB volného místo na disku
- volný USB port hardwarový klíč
- volná sběrnice PCI (PC) nebo PCMCIA (laptop) (jen pro variantu 1)
- druhý volný USB port (jen pro variantu 2)

Doporučená konfigurace
- Windows 2000/XP
- Pentium III/Athlon 2 GHZ, 512 MB RAM, 20 MB volného místo na disku
- volný USB port hardwarový klíč
- volná PCI sběrnice (PC) nebo PCMCIA karta-autobusy (laptop) (pro variantu 1)
- druhý volný USB port (jen pro verzi 2)