Hlavní navigace

Deskové skenery

1. 10. 2004

Sdílet

Test podzimních novinek z oblasti stolních deskových skenerů(CD) Přehledové testy skenerů pro snímání běžných dokumentů i diapozitivů nebo negativů se na našich stránkách neobjev...
Test podzimních novinek z oblasti stolních deskových skenerů(CD)

Přehledové testy skenerů pro snímání běžných dokumentů i diapozitivů nebo
negativů se na našich stránkách neobjevují tak často jako v minulosti. Nelze
tvrdit, že by výrobci nové skenery nevyvíjeli, jejich počet však není
dostatečný na to, abychom test prováděli každé tři měsíce. Důvody absence
nových skenerů na našem trhu jsme již několikrát popisovali. Levné skenery z
prodeje mizí, protože se na jejich místo stále více tlačí levná multifunkční
zařízení, která kromě digitalizace předlohy nabízejí možnost okamžitého
kopírování bez nutnosti zapnout počítač. Výrobci se snaží zatraktivnit deskové
skenery přidáním některých funkcí či zlepšením technických parametrů. Přídavné
prosvětlovací jednotky, dodávané dříve jen jako volitelný doplněk skeneru, jsou
často zabudovány ve víku, které kryje pracovní plochu, práci s negativy nebo
diapozitivy je již v základu přizpůsoben i ovládací software. Pozměnila se také
skladba programového vybavení, kde nechybí nástroje pro editaci sejmutých
snímků, OCR programy pro převod textu do digitální podoby (s plnou podporou
české znakové sady), i manažery, které usnadňují správu obrázků či dokumentů
uložených na pevném disku počítače. Vývoj CIS nebo CCD snímacích prvků se
příznivě odrazil v kvalitnějším záznamu obrazu s lepším zachováním barevných
odstínů i v přesnější práci s detaily. Pracovní rozlišení levných zařízení ale
nemůže konkurovat speciálním filmovým skenerům, navíc neposkytují žádné funkce
pro odstranění prachu nebo škrábanců z negativu či diapozitivu. Snímací prvek
není možné výškově posunovat a ovlivnit tak přesné zaměření starších, většinou
pokroucených pásů 35mm filmu. Všechny skenery v našem testu pracují ve 24bitové
nebo 48bitové barevné hloubce, pro vyšší volbu je ale třeba pracovat s takovými
externími editory, které tento režim snímání podporují. Rozhraní USB 2.0 se
stále více prosazuje i mezi levnými skenery a díky svižnějšímu přenosu dat
nemusí uživatel na výsledný snímek čekat 5 nebo 6 minut, ale jen třetinu
uvedené doby.
V testu jsme mohli porovnat celkem 8 produktů společností Canon, HP a Umax.
Šest výrobků je vybaveno transparentním adaptérem, dvojice zařízení bez tohoto
nástavce patří mezi nejmenší skenery na trhu a je vhodná pro přenášení s
notebookem. Při testování jsme sledovali rychlost práce při snímání barevných a
černobílých předloh v různém rozlišení, zajímal nás i čas, který je potřebný ke
zpracování diapozitivu nebo negativu. Přesnost byla měřena pomocí kontrolního
terče HP s linkami v různých hustotách dpi. Pro zjištění barevného šumu a
střední i maximální barevné odchylky jsme stejně jako v minulosti používali
terč Kodak IT.8, jehož snímek jsme vyhodnotili pomocí programu Candela Color
Synergy. V tabulce jsme seřadili produkty podle abecedy a v jednotlivých
řádcích najdete nejen údaje o výkonu a také základní technické specifikace.
Ocenění jsme se rozhodli udělit výrobku společnosti Canon, protože nabízí
dostatečný výkon za příznivou cenu. Ve hře byl i zajímavý skener HP ScanJet
4070 s nezvykle řešeným transparentním prosvětlovacím adaptérem, jeho software
ale uživatele nepříjemně zdržuje při práci s diapozitivy nebo negativy.

Canon Canoscan LiDE 35
První produkt navazuje na dřívější modely CanoScan 20 a 30. Tenké tělo skeneru
v sobě ukrývá CIS snímací prvek s hardwarovým rozlišením 1 200 x 2 400 ppi.
Vnější rozměry a nízká hmotnost potěší zákazníky, kteří hledají skener vhodný
pro přenášení společně s notebookem. Zařízení je vybaveno čtyřmi tlačítky
rychlé volby a rychlým rozhraním USB 2.0, které je využito i pro napájení
skeneru. Programové vybavení je připraveno pro počítače s operačním systémem
Windows od verze 98 SE a pro Mac OS 10.1.3 nebo novější. Plnou rychlost USB 2.0
však mohou využít jen zákazníci, na jejichž počítačích je nainstalován systém
Mac OS 10.2.7 nebo vyšší nebo Windows ME či novější verze. Software je složen z
TWAIN ovladače ScanGear, který nabízí základní nastavení pro začátečníky i
pokročilé volby ovládání pro zkušenější uživatele. Ovládací program podporuje
vícenásobné snímání, takže na sklo skeneru lze například umístit několik
fotografií, v TWAIN rozhraní vybrat jejich ohraničení a skener pak při jediném
průchodu snímací mechaniky převede na disk počítače nebo do grafického editoru
(například dodávaného ArcSoft PhotoStudia) několik samostatných obrázků k
uložení či dalšímu zpracování. OCR software ScanSoft OmniPage SE rozpoznává i
české znaky. Přestože výrobek patří k nejmenším na trhu, s jednotlivými úlohami
si poradil výborně. Naměřené časy náhledu formátu A4, doba snímání v barevném
režimu, ve stupních šedé i černobílém nastavení patřily k nejkratším. Drobné
výhrady jsme měli jen k práci s detaily, velmi spokojeni jsme byli se správným
zachování jednotlivých barevných odstínů. Cena skeneru je vzhledem ke
zjištěnému výkonu poměrně nízká a i z toho důvodu jsme výrobek ocenili jako TOP
Produkt.
Cena vč. DPH: 2 580 Kč

HP ScanJet 3690
Tento skener je určen pro méně náročné zákazníky, je vybaven CCD snímacím
prvkem s nižším hardwarovým rozlišením 1200 x 1200 ppi. Navíc má nástavec pro
zpracování transparentních materiálů. Trojice ovládacích prvků volby pro
skenování, kopírování na připojené tiskárně a vložení obrázku do elektronické
pošty je umístěna uprostřed čelního panelu skeneru. Prosvětlovací nástavec je
zabudován přímo ve víku, které kryje skleněnou pracovní plochu. Skener může
snímat dva diapozitivy v rámečku nebo tři políčka 35mm filmu. Programové
vybavení HP Photo & Imaging je standardní součástí dodávané výbavy a zahrnuje
jak TWAIN rozhraní, tak vestavěný OCR modul pro převod snímaného textu do
digitální podoby. Kreativní uživatele může potěšit program Arcsoft Photo
Impression 4, který umožní editovat a retušovat sejmuté snímky a vytvářet z
nich vlastní kalendáře, nabídkové letáky, pohlednice a plakáty. HP ScanJet 3690
je určen spíše začínajícím a méně náročným zákazníkům, kteří od svého nového
pomocníka nebudou očekávat vysoký výkon. Může překvapit velmi dobrým zachycením
detailů, jímž se leckdy vyrovná skenerům s vyšším hardwarovým rozlišením, ne
zcela přesně však dokáže zachytit původní barevné odstíny. Vyšší barevné
odchylky je třeba následně korigovat pomocí dodávaných programů. Rychlost práce
se skenerem nebyla nijak závratná, největší problémy měl při práci ve vysokém
rozlišení, díky interpolaci vyššího rozlišení naopak získal trochu času při
práci s negativy či diapozitivy. Hardwarové maximum 1200 x 1200 je dostatečné
pro zachycení snímků s následným tiskem na formát 10 x 15 cm, jen s obtížemi
však lze získat předlohu, kterou by bylo možné bezchybně převést například na
formát A4.
Cena vč. DPH: 2 975 Kč

HP ScanJet 3770
Další výrobek společnosti Hewlett-Packard na první pohled upoutá netradičně
řešeným víkem, které kombinuje průhledný akrylát s tmavošedým plastem. Opticky
skener vypadá menší a nižší, než ve skutečnosti je, a zákazník by si nemusel
všimnout, že i tento produkt ve svém víku ukrývá prosvětlovací jednotku s
lyžinami pro uchycení tří políček 35mm filmu nebo dvou diapozitivů v rámečku.
Tlačítka pro rychlé snímání jsou umístěna na víku skeneru i toto řešení je
poněkud netradiční. Hardwarové rozlišení CCD snímače dosahuje maxima 1 200 x 2
400 ppi, 48bitová barevná hloubka je shodná pro všechna zařízení v našem
přehledu. Beze změn zůstává programové vybavení HP Photo & Imaging, poskytující
nastavení pro začátečníky i rozbalovací nabídky s funkcemi pro uživatele, kteří
chtějí ovlivnit výsledek snímání a nespoléhají jen na automatický pracovní
režim. Vyvážení barev, odstranění tiskového rastru, orientace předlohy,
nastavení gama korekce a samozřejmě také volby rozlišení jsou tak dostupné
každému, kdo chce dosáhnout lepšího výsledku. S automatickým nastavením
ovladače snímání transparentních nebo odrazových předloh skener zachytí barvy
přesněji než model 3690, avšak s vypnutou automatikou a ruční volbou vyvážení
lze docílit i podstatně lepšího výsledku. Může tak dojít nejen ke snížení
hodnot barevného šumu, ale také ke zlepšení ukazatelů střední a maximální
barevné odchylky. Komunikaci s počítačem zajišťuje rozhraní USB 2.0, napájení
však obstarává samostatný adaptér. Skener si po testování zaslouží absolutní
hodnocení za přesnou práci s detaily, potěšila zlepšená práce s barvami, ale
také dostatečná rychlost, s níž skener dokázal snímat barevné odrazové
předlohy. Vyšší pracovní rozlišení se "podepsalo" na delší době skenování
negativů, kvalita snímku je však vyšší než u modelu 3690.
Cena vč. DPH: 3 190 Kč

HP Scanjet 4070
Hardwarové rozlišení tohoto zařízení vyšplhalo již na 2 400 x 2 400 ppi, shodná
zůstává 48bitová barevná hloubka a komunikace s počítačem prostřednictvím
rozhraní USB 2.0. Čtyři ovládací tlačítka rychlé volby jsou vyvedena na přední
stranu těla skeneru. Víko skeneru je rozděleno a ve velké ploše, která běžně
pokrývá pracovní plochu o rozměrech 210 x 297 mm, jsou umístěna samostatná
dvířka se zabudovaným transparentním adaptérem. Při práci s formátem A4
uživatel zvedá celé víko a předlohy pokládá na sklo skeneru, pro zpracování
negativů nebo diapozitivů, případně fotografií 10 x 15 cm postačí vyklopit
menší víko, s nímž se lépe manipuluje. Transparentní adaptér je širší než u
dříve popsaných skenerů HP a může najednou osvětlit 6 políček 35mm filmu nebo 4
diapozitivy. Vodící lišty u adaptéru je možné využít pro uložení balíčku 12
fotografií 10 x 15 cm. Toto řešení usnadní rychlejší výměnu obrázků nad sklem
skeneru, ale vodící lišty přesahují přes okraj fotografie. Pokud tedy zákazník
potřebuje zachytit celý snímek vytištěný bezokrajovým tiskem, musí jej stejně
umístit na sklo skeneru. Programové vybavení prošlo určitými úpravami, ovladač
dokáže přesněji zpracovat barvy i zachytit detaily, problematický ovšem nadále
zůstává přístup HP k práci s transparentními materiály. Software si totiž
odmítá zapamatovat, že uživatel pracuje s negativy nebo diapozitivy a první
náhled vždy nabídne z celé plochy skeneru. Teprve pak lze program upozornit, že
bude snímat transparentní materiál, a pak zbývá jen počkat necelé dvě minuty na
náhled negativu. Po výběru části obrázku nebo celku je zpracován finální
snímek, poté se HP TWAIN automaticky vypne a celý proces se u dalších
transparentních obrázků opakuje. I tentokrát si můžeme povzdechnout, že toto
řešení zvýšení produktivity práce nijak nepřispívá.
Cena vč. DPH: 4 680 Kč

HP ScanJet 5590
Zařazení modelu Scanjet 5590 do našeho přehledu je poněkud nepatřičné. S
ostatními produkty jej spojuje fakt, že se jedná o skener, ale technickými
parametry, pořizovací cenou i způsobem snímání vícestránkových předloh ostatní
zařízení převyšuje. Informace o této novince přinášíme především proto, abychom
vyšli vstříc zákazníkům, kteří hledají do své kanceláře výkonnější řešení.
Hardwarové rozlišení 2 400 x 2 400 lze podle výrobce interpolovaně zvýšit v
podstatě na jakoukoliv hranici. Rozhraní USB 2.0 je i tentokrát samozřejmostí.
Na víku skeneru je zabudován podavač pro oboustranné snímání vícestránkových
dokumentů s kapacitou 50 listů a rychlostí 8 stran A4 za minutu. Transparentní
prosvětlovací jednotka je součástí prodejního balení, ke skeneru se připojuje
pomocí propojovacího kabelu a v podstatě se pokládá na diapozitivy nebo
negativy umístěné v předloze položené na sklu skeneru. Programové vybavení
všech ScanJetů je určeno pro Windows od verze 98 a samostatné verze jsou
připraveny i pro Mac OS 10.1.5 nebo novější. U tohoto zařízení je základní
ovládací software HP Photo & Imaging doplněn o rychlejší TWAIN rozhraní HP
Commercional ScanJet, které lépe vyhovuje práci s častější výměnou skenovaných
materiálů. Na kompaktním disku byl uložen i software Presto! Page Manager pro
správu snímaných dokumentů, stejně jako HP Memories Disc Creator, s nímž si
uživatel může z naskenovaných obrázků vytvořit prezentaci na CD. Při testu jsme
předpokládali vysokou přesnost detailů a výrobek nás nezklamal, vysokou laťku
si udržel i v rychlostí snímání. Práce s barvami naopak nebyla jeho silnou
stránkou a zaostal za mnohem levnějšími přístroji z vlastní stáje i za
konkurenčními produkty.
Cena vč. DPH: 14 480 Kč

UMAX AstraScan Slim
Trojicí výrobků nám do testu zapůjčila i společnost Umax a vy se společně s
námi můžete přesvědčit, co může nová řada AstraScan zákazníkům nabídnout.
Představení začneme u modelu AstraScan Slim, který by v současné době měl být
nejtenčím skenerem na světě. Jeho výška pouhých 32 milimetrů je jistě
konkurenční výhodou, ani ostatními rozměry však nepřesahuje nejbližšího
konkurenta v testu, tedy dříve popsaný model CanoScan LiDE 35. Vestavěný
snímací CIS prvek pracuje v maximálním hardwarovém rozlišení 600 x 1200 ppi,
komunikační rozhraní USB 1.1 je využíváno i pro napájení zařízení a podstatnou
měrou ovlivňuje rychlost práce, zejména ve vyšším rozlišení. Programová výbava
je připravena pro operační systémy Windows od verze 98 a kromě ovladačů,
umožňujících základní i pokročilé nastavení skeneru, obsahuje také software
Presto! Image Folio a Presto! Mr. Photo. S těmito nástroji lze pořízené snímky
snadno editovat a získat přehled o všech obrazových dokumentech uložených
například na pevném disku počítače. Součásti dodávky je i OCR program pro
převod textu ABBYY Fine Reader 5.0 Sprint. Ovládací prvky pro rychlé snímání,
odeslání obrázku elektronickou poštou, kopírování na tiskárnu a převod OCR
doplňuje samostatné tlačítko s možností uživatelské konfigurace. Testované
zařízení bylo v našem přehledu suverénně nejlevnější, na jeho zakoupení
zákazník vynaloží jen 1 773 Kč. Nižší pracovní rozlišení sice ovlivní celkové
zobrazení detailů, ale CIS snímací prvek je překvapivě přesný v barvách i v
nízké hladině barevného šumu. Práce v černobílém režimu nebo v šedé škále
skeneru vyhovovala a doba snímání byla poměrně krátká. Delší čas si vyžádalo
zpracování barevného obrázku, i přesto se skener zařadil do čela výrobků
společnosti Umax.
Cena vč. DPH: 1 733 Kč

UMAX AstraScan 2650
Druhá novinka Umaxu jakoby potvrzovala slova výrobce, že se skenování
odrazových a transparentních předloh na jednom zařízení nejen nevyhýbá, ale
může nabídnout levnější řešení než konkurence. Model AstraScan 2650 cenou jen
lehce přesahuje dva tisíce korun, a přesto je vybaven prosvětlovací jednotkou
pro práci s negativy a diapozitivy, která je zabudována ve víku. Nižší cena
znamená určité kompromisy v podobě nižšího pracovního rozlišení 600 x 1200 ppi,
určitým překvapením je i volba pomalejšího komunikačního připojení USB 1.1.
Jeho nevýhody se i tentokrát naplno projevily při práci v maximálním nastavení,
kdy přenos dat ze skeneru do počítače celý proces skenování podstatně zbrzdil.
Přestože skener pracuje ve stejném rozlišení jako AstraScan Slim, nevyrovnal se
tomuto modelu v porovnání přesnosti zachycení detailů. Kontrolní terč s linkami
v různé hustotě dpi tak odhalil slabiny, které se projevily i při pokusech o
snímání negativů či diapozitivů. Obrázky získané z transparentního adaptéru lze
považovat spíše za informativní, mohou dobře posloužit k vystavení na webových
stránkách, ale nelze je doporučit pro následnou reprodukci pomocí tiskárny.
Proti nízkému barevnému šumu nebo příznivé barevné odchylce nebude jistě žádný
zákazník protestovat, na skenovaných diapozitivech či negativech se však
objevují větší známky zrnitosti a rastrování, které je třeba odstranit pomocí
externího grafického editoru. Dobře zde mohou posloužit nástroje dodávané v
programovém vybavení. Skener tedy velmi dobře splní svůj účel při snímání
běžných odrazových materiálů v maximálním formátu A4, ale transparentní adaptér
je třeba chápat skutečně jen jako doplňkový bonus bez vyšších ambicí na
přesnost.
Cena vč. DPH: 2 130 Kč

UMAX AstraScan 2850
Poslední zařízení v našem testu pochází také od společnosti Umax, a přestože je
z trojice stejnojmenných výrobků nejdražší, stále jej můžeme zařadit do skupiny
levných výrobků. Umax AstraScan 2850 můžeme chápat jako skener pro pokročilejší
uživatele, kteří za nižší cenu koupí pomalejší produkt s plnou podporou práce s
diapozitivy a negativy, nechtějí se však vzdát vyššího pracovního rozlišení a
očekávají od skeneru přesnost v práci s detaily i správné zachování
jednotlivých barevných odstínů. Model 2850 takové očekávání v podstatě splňuje.
Hardwarové rozlišení 1200 x 2 400 ppi vyhoví jak práci s odrazovými předlohami,
tak i základním činnostem s transparentními materiály. Maximální nastavení sice
nepostačuje pro pořizování výřezů z diapozitivů nebo negativů, ale je
dostatečné pro sejmutí obrázků a jejich přípravě k tisku na formát 9 x 13 nebo
10 x 15 cm. Práce s transparentními předlohami je na rozdíl od ostatních
testovaných produktů poměrně svižná, přesto pořízené snímky netrpí výraznými
nedostatky. Stopy zrnitosti, prachu nebo škrábanců je třeba odstranit v
grafickém editoru (stejně jako u ostatních zařízení v testu). Programové
vybavení pro systémy od verze Windows 98 je stejně jako v předchozích případech
zpracováno v češtině, a proto se ani méně jazykově vybavený zákazník nemusí
bát, že by obsluhu nepochopil. Pět ovládacích tlačítek na přední straně
zařízení urychluje práci, funkce skeneru lze spouštět i pomocí utility Action
Manager, nainstalované do počítače společně s TWAIN rozhraním. Umax AstraScan
2850 je dobrou volbou za dobré peníze, a pokud zrovna nepotřebujete malý skener
k přenosnému počítači, můžeme vám jej díky nízké pořizovací ceně doporučit.
Cena vč. DPH: 2 606 Kč.