Hlavní navigace

Deseti prsty - výukový program pro psaní na klávesnici

Sdílet

Asi každý čtenář tohoto časopisu někdy počítač viděl a také používal. PoužíváníPC se skládá takřka pouze z psaní na klávesnici a klikání myší. Protože smysluplná práce ...
Asi každý čtenář tohoto časopisu někdy počítač viděl a také používal. Používání
PC se skládá takřka pouze z psaní na klávesnici a klikání myší. Protože
smysluplná práce na počítači obnáší hlavně kontakt s klávesnicí, je záhodno si
s touto periferií rozumět co nejlépe. Rychlost psaní také přímo ovlivňuje
efektivitu práce. Proto je výhodné psát všema deseti.

Většina uživatelů, vycházím z vlastní zkušenosti, píše tak třemi až pěti prsty.
Naštěstí jsou již takřka minulostí uživatelé, kteří píší jedním, k tomu
oprávněným, prstem. Z jednoduchého poměru, že člověk má deset prstů, ale
používá ke psaní jenom třetinu až polovinu, vychází, že je rozhodně co
vylepšovat. A proto byl vytvořen software s případným názvem Deseti prsty.

Někteří studenti středních škol prošli výukou předmětu technika administrativy,
jejíž nedílnou součástí byla výuka psaní na psacím stroji. Ale ani oni nemají
ještě v počítačovém světě vyhráno, už jenom kvůli poněkud odlišnému rozložení
kláves na počítačové klávesnici nebo existenci numerické klávesnice. Takže i
pro ně se jistě hodí recenzovaný produkt.

Tedy jak to funguje. Po úvodní jednoduché informaci, kterak program používat,
si uživatel vybere lekci, kterou chce začít od úplného začátečníka až po
zkušeného písaře, jenž se chce jenom pocvičit a nechat si proměřit svůj písemný
projev.

Pro začátečníka výuka startuje u tréninku psaní na numerické klávesnici. Je
vysvětleno, který znak se píše kterým prstem. Dále je před uživatele předloženo
několik kombinací probíraných a již probraných znaků, jež je záhodno do
klávesnice naťukat. Sledovanými parametry jsou jednak rychlost zápisu, a jednak
jeho správnost. Každý překlep je pečlivě zaznamenán a v textu zvýrazněn. V
horní části okna aplikace jsou dva indikátory, které znázorňují, jak si kdo
vede. Jakmile indikátor zčervená, je zle, a je třeba se začít tužit.

Po napsání celého požadovaného textu je zobrazena výsledná statistika lekce.
Jak je vidět na obrázcích, k dispozici jsou grafy rychlosti zápisu znaků a
správnosti. Kromě grafického vyjádření jsou i v psané formě. V případě
nevyhovění stanoveným požadavkům student není připuštěn do další lekce a je
třeba se vylepšovat až na požadovanou úroveň. Ve vyhodnocení je také potřebný
údaj, který charakterizuje plynulost, a tudíž je schopen odhalit "nárazové"
psaní, jež není optimální. Pro plynulost lze zvolit funkci metronomu, jež vede
údery na správnou frekvenci.

Tím už jsem se dostal k možnostem nastavení programu. Kromě barevného provedení
je možno zvolit i typy zvuků kláves. Rovněž lze zvolit zobrazování rukou, kde
je vždy zvýrazněn prst, kterým je třeba psát. Jestliže se rozhodne více lidí
učit se psát všemi deseti, lze vytvořit v programu uživatelské profily, které
zaznamenávají individuální postup každého jednotlivce a uchovávají jeho
nastavení. Takže jeden odejde naplněn po okraj novými dovednosti, a může se
nechat plnit někdo další.


Závěrem

Lze říct, že tento produkt upotřebí takřka každý uživatel počítače, který na
něm nehraje jenom nové, grafickým rozhraním vybavené hry. Zvláště při
zapisování delších textů se dovednost plynulého a rychlého psaní zúročí. Cena
není také nijak přehnaná, a kdyby se přepočítala na cenu ušetřené
člověkohodiny, pak by její návratnost byla poměrně rychlá.

Z vlastní zkušenosti musím říct, že i práce s touto aplikací vyžaduje píli a
trpělivost. Úspěchy se rozhodně nedostaví hned, prakticky je třeba kurs
rozložit do delší doby, aby výuka měla hmatatelný efekt. Ale jak se říká, bez
práce nejsou koláče, takže očekávat bezpracný úspěch dost dobře ani nejde.Deseti prsty

užitečná aplikace
dobré zpracování
K recenzi poskytla firma: pmq SOFTWARE
Na Rovnosti 17, Praha 3
www.pmq.cz
Cena: 499 Kč (současná zvýhodněná cena)
multilicence 2 199 Kč (pro školy 1 799 Kč)