Hlavní navigace

Dávkové soubory pro Windows 95/98/NT v jazyku JScript

1. 9. 2000

Sdílet

Nelekejte se dlouhého názvu této tenoučké publikace z edice "Snadno a rychle".Mnohým lidem se ježí vlasy na hlavě hrůzou, i když jen zaslechnou slova dávkový soubor. Je však pravdou,
Nelekejte se dlouhého názvu této tenoučké publikace z edice "Snadno a rychle".
Mnohým lidem se ježí vlasy na hlavě hrůzou, i když jen zaslechnou slova dávkový
soubor. Je však pravdou, že na mnohých systémech jsou právě dávkové soubory
elegantním zjednodušením jakékoliv pravidelně vykonávané činnosti. Konečně se
mezi systémy s podporou programovacího jazyka pro psaní dávek zařadila i
Windows (dávky známé z DOSu možnosti programování silně omezují). Stala se jím
verze JavaScriptu, implementovaná Microsoftem, tzv. WScript, známý z webových
prohlížečů jako JScript. Celý systém podpory dávek se jmenuje Windows Scripting
Host a je zdarma pro W 95/NT, ve W 98 je již obsažen. Ve srovnání se známým
JavaScriptem muselo dojít k značnému rozšíření možností, např. funkce pro
správu adresářů a souborů, možnost spouštět, případně ovládat aplikace ve
Windows, pracovat se síťovými zdroji a upravovat prostředí Windows včetně práce
s registrem, čímž se z něj stal silný nástroj pro práci se systémem. Zaujala
mne implementace těchto možností do původního jazyka, který tyto funkce
pochopitelně obsahovat nemůže a nesmí. Jsou zařazeny jako metody speciálních
objektů, které programátor vytváří za běhu, podobně jako kterýkoli jiný objekt.
Syntaxe JScriptu tak zůstala plně zachována, stejně tak se nerozšířil seznam
rezervovaných slov.
Knížka je napsána přehledně a srozumitelně i naprostému začátečníkovi, který ke
slovu programování cítí odpor, ale rád by si ulehčil práci. Nečekejte tedy
referenční manuál, jde spíše o nezbytné seznámení se s některými základními
prvky jazyka (vysvětlení pojmu proměnná, základní typy cyklů, podmínka apod.),
a hned poté jsou rozebrány jednotlivé dostupné metody "systémových" objektů.
Každý z těchto podstatných nových rysů jazyka je obvykle doplněn funkčním
příkladem. Do knížky se vešel i krátký rejstřík (domnívám se, že podle obsahu
byste našli požadované informace stejně rychle) a seznam literatury v tomto
případě kompletně dostupné na http://www.
Tato publikace se určitě stane oblíbeným odrazovým můstkem do světa
programování dávek ve WScriptu. Popisovaná témata jsou co možná zjednodušena,
někdy za cenu jistých nekorektností, ale podstatné je, že by to mělo být bez
problému pochopitelné. Příklady jsou uzpůsobeny k možnosti přímého přepsání a
vyzkoušení, není nutné v okolním textu hledat potřebné implementace používaných
funkcí apod. Příklady jsou navíc dostupné na Webu.
V textu se vyskytuje jen minimum chyb, nepočítám-li pouhý jeden překlep a jeden
chybný název metody objektu Date, pak už za zmínku stojí jen jeden omyl ve
zdrojovém kódu příkladu: obvod kruhu se 100% jistotou nespočtete podle
uváděného rekurentního vzorce obvod=2.p.obvod, na to byste ale jistě přišli
sami.
Zajímavostí je, že knížka je vytvořena v TeXu, podařilo se ale vytvořit
naprosto stejný vzhled stránek, jaký je obvyklý při použití Wordu 97! Nejenom
proto ale musím tuto knihu přinejmenším doporučit vaší pozornosti.