Hlavní navigace

Datové struktury bez předchozích znalostí

1. 3. 2007

Sdílet

Možná patříte mezi ty adepty umění programovat, kteří pochopili, že tajemství je kousek za oponou dokonalé znalos...


Možná patříte mezi ty adepty umění programovat, kteří pochopili, že tajemství je kousek za oponou dokonalé znalosti jakéhokoliv zvoleného programovacího jazyka, byť by byl ze zlata. A právě protože knížek o každém jazyce a nejlépe i jeho implementaci na určité platformě existuje celá řada, je publikace s odlišným směrováním příjemným zpestřením.
Buďme však upřímní, autoři trošku blafují. Přinejmenším název je mírně zavádějící, neboť i oni demonstrují popisované základní datové struktury s pomocí dvou jazyků z nejběžnějších, C++ a Javy. I když by určitě šlo použít ještě obecnější "pseudokód", je na druhou stranu pochopitelné, že sáhli zrovna po těchto a ne třeba po Pascalu. Ale jinak jde svým způsobem opravdu o učebnici pro začátečníky datové typy jsou zde vysvětleny od základu.
Záběr knihy je poměrně značný, takže na první pohled od píky vedený výklad brzy nabere tempo. Ačkoliv kupříkladu problematika ukazatelů-pointerů bývá prubířským kamenem a jiní autoři se k ní odhodlávají po nesmělém rozjezdu, zde toto téma nalézáme dosti záhy. Poté již následují kapitoly věnované tradičním strukturám, jako jsou pole, zásobníky a fronty. Vyvrcholením výkladu jsou pak binární stromy a hešovací tabulky.
Kniha je důkladně zpracována jako učebnice: autoři připojili opakovací kvízy na konci kapitol a vůbec se snaží o názorný a nekomplikovaný výklad. Bohužel, nabyli jsme dojmu, že místy došlo až k příliš silnému posunu k "volnému stylu" výkladu. Navíc ačkoliv jsou předmětná témata vysvětlována důkladně, jiné pojmy z oblasti programování jsou často používány až příliš samozřejmě a bez vysvětlení. A ani kvízy v každé kapitole nejsou svou náplní až tak oslňující: chvílemi připomínají největší bolest českého školství, tedy to, že všichni středoškoláci vědí, že Čapek byl humanista, ale nevědí, co to znamená. Více praktických dotazů "na pochopení" by bývalo posloužilo lépe.
Forma knihy a zpracování tématu je dobrým nápadem, pokus o realizaci je slušně vyvedený, přesto je to trošku promarněná příležitost. Ale i tak dobrá alternativa. Patrik Malina

Autor: Jim Keogh a Ken Davidson
Nakladatelství:
Computer Press,
Brno, 2006
Počet stran: 223
Cena: 247 Kč

Průvodce infrastrukturou PKI a technologií elekt. podpisu

Ačkoliv technologie, spojovaná s magickou zkratkou PKI, je již řadu let na pořadu dne a představuje jedno z nejzajímavějších témat v oblasti bezpečnosti informačních technologií, opravdu fundované knihy u nás spočítáte na prstech jedné ruky. A podíváte-li se po autorech, pak se ještě sluší dodat, že pan Dostálek má určitý monopol. Mezi námi, je to jen dobře.
Zbrusu nové pojednání o PKI a souvisejících tématech vychází vlastně jako vyčleněná část z původní skvělé učebnice (Velká kniha protokolů TCP/IP: Bezpečnost). Dostatek prostoru pak dovolil spoluautorům nejen celou látku rozšířit, ale také výrazně aktualizovat a doplnit o četnější ukázky z prostředí platformy Windows, kde byla v uplynulých letech implementována.
Bez nadsázky se dá říci, že jde o nejlepší zpracování tématu svého druhu v češtině. Až monograficky je do knihy zařazena látka od základů kryptografie přes koncepce bezpečného ukládání a schraňování dat až po konkrétní ukázky z "živého" prostředí. Jednotlivé kapitoly jsou často naprosto vyčerpávajícím zpracováním: kupříkladu struktura certifikátu, žádosti o certifikát či související protokoly jsou pojednány nebývale důkladně. Na druhou stranu jsou v knize zařazena i témata jako časová razítka, jež stále nepatří k nejběžnějším. Stejně tak se dostalo podrobného vysvětlení protokolu TLS, jenž dnes patří k nejdůležitějším aplikovaným mechanizmům v oblasti PKI.
Přestože text často působí na první pohled strohým dojmem díky četnosti výpisů a exaktních tabulek, samotný výklad je velmi svěží a nápaditý. Ač vzhledově kniha připomíná spíše "skripta", jde opravdu o umně napsanou učebnici, ve které čtenář najde řadu podnětů k přemýšlení nad zpracovanou látkou. Navíc autoři jasně a kompetentně naznačují i slabá místa koncepce PKI, což je při seriózní práci k nezaplacení.
Zdaleka nejen díky své ojedinělosti patří tato kniha mezi absolutní špičku. Takto podrobného zpracování v samostatné publikaci se oblast PKI dočkala v tuzemsku zřejmě poprvé a nelze jinak, než ji všem zájemcům vřele doporučit.Autor: Libor Dostálek a Marta Vohnoutová
Nakladatelství:
Computer Press,
Brno, 2006
Počet stran: 534
Cena: 790 Kč

Počítačové viry

Analýza útoku a obrana

Bez přehánění lze říci, že pojem počítačový virus měl alespoň jednou na jazyku prakticky každý uživatel počítače třídy PC. Pohled na věc se však asi dosti liší a jste-li specialisty na správu sítí či je vaší prací něco obdobného, pravděpodobně byste mohli ocenit podrobnější rozbor situace. A právě tato kniha ho přináší v míře vrchovaté.
Ihned na počátku menší varování: nechť se na knihu podíváte z jakékoliv strany, není to počteníčko pro začátečníky. Ne, nenajdete tu popisy obrazovek antivirových programů pro domácí počítače. Autor má zcela jinou ambici a je to znát na každém odstavci, tedy přinejmenším na každém druhém: text je určen těm, kdo chtějí opravdu důkladně pochopit současný stav na bojišti, poznat podstatu zbraní na obou stranách barikády a podle toho nasadit odpovídající taktiku ve vlastní síti. Ne, opravdu nepřeháníme, čtenář by měl být připraven, neboť tvůrce přistoupil ke svému úkolu zodpovědně a od podlahy. Když přináší přehled vývoje virů a jejich proměny, nevynechá pranic. Když popisuje mechanizmy jejich působení, pomůže si výpisem v jazyce C, jindy zase surovým assemblerem, ani popis zaváděcího sektoru disku není ničím cizím. Místa je však dostatek, a proto jsou tyto velmi technické pasáže střídány zajímavým a přiměřeně obtížným popisem různých principů antivirového boje. Pokud jste tedy měli třeba dojem, že heuristickou analýzu nikdo nikde nevysvětlil, tady máte možnost vše pochopit.
Sluší se říci, že autor pojednal pojem "virus" poměrně zeširoka, takže zpracována je i problematika všemožných červů, způsobů podloudného šíření po síti či třeba mechanizmy některých distribuovaných útoků s cílem odepřít službu (DDoS). Silný důraz je kladen právě na metodiku likvidace infekcí v rozsáhlejším síťovém prostředí, kde se mohou různé infekční a lavinovité efekty projevovat.
Takto důkladná kniha o virech, červech a další havěti u nás dlouho nevyšla. Je určena vážným zájemcům, pro něž se rovněž nejedná o téma pro lehkou odpolední konverzaci. Přímo by se dalo říci, že jde o svého druhu učebnici anatomie: virů, jejich postupů a vedení protiútoku.Autor: Peter Szor
Nakladatelství:
Zoner Press,
Brno, 2006
Počet stran: 608
Cena: 490 Kč

Autor článku