Hlavní navigace

Databáze zase jinak

1. 2. 1999

Sdílet

ACI 4D Server 6.0.5 Francouzská softwarová firma ACI a její relační databázové produkty 4D určené ke sprá...


ACI 4D Server 6.0.5Francouzská softwarová firma ACI a její relační databázové
produkty 4D určené ke správě a vývoji databázových aplikací
všech velikostí jsou u nás - s výjimkou uživatelů počítačů
Macintosh - poměrně málo známé. A to přesto, že databáze 4D je
ověřená více než desetiletou existencí na platformě Macintosh (i
v nativní verzi pro počítače s procesory PowerPC) a od roku 1995
je k dispozici pro prostředí operačních systémů Windows 95 a
Windows NT. Aplikace napsané v jazyce 4D je možno používat i
prostřednictvím Webu. Produkty 4D jsou k dispozici v několika
verzích: "nejnižší" je 4D First, která je určena především pro
běžnou jednouživatelskou práci (už v této verzi je možno
používat vlastní programovací jazyk a vytvářet tak aplikace),
dále 4th Dimension s kompletním vývojovým prostředím a nakonec
4D Server, určený pro vývoj víceuživatelských aplikací a
aplikací typu klient/server, a kterému je věnována tato recenze.
Firma ACI ke svým databázím dále dodává množství doplňkových
modulů, jako jsou např. tabulkový kalkulátor 4D Calc, modul pro
práci s grafy 4D Chart či nástroj pro zálohování 4D Backup.

Práce s programem

4D Server slouží jako datový a aplikační server. Práce s tímto
programem je trochu nestandardní oproti použití jiných SQL
serverů, kde práce spočívá v definici databáze, triggerů,
uložených procedur, uživatelských účtů a celkové správě
databáze, přičemž vlastní front-end aplikace je vyvinuta
v nějakém vyšším programovacím jazyce, a ta je umístěna na
straně klienta. 4D Server je na rozdíl od standardních databází
mnohem více svázán s front-end aplikací, vyvinutou v jazyce 4th
Dimension. Databáze i vlastní aplikace je umístěna na straně
serveru, klientské počítače komunikují se serverem
prostřednictvím programu 4D Client. Tato architektura je zcela
soběstačná a není potřeba žádný middleware, dotazy také nemusí
být na straně serveru překládány. Program dále poskytuje i
možnost segmentace databáze. Správa databáze v grafickém
prostředí je nenáročná, paměť je alokována dynamicky při práci a
konfiguraci jednotlivých klientů. 4D Server podporuje tyto
protokoly: TCP/IP, IPX/SPX a AppleTalk, iplementováno je
automatické uzamykání a uvolňování záznamů na úrovni řádku. K
návrhu databáze slouží okno databáze, řadu prvků lze nadefinovat
pouze za pomoci myši. K jednotlivým událostem lze nadefinovat
triggery (např. při ukládání nového záznamu či mazání).
Technologie použití uložených procedur se poněkud odlišuje od
"standardních" SQL serverů - procedury nejsou uloženy na serveru
a volány aplikací, nýbrž programovací jazyk 4D obsahuje metody
(např. EXECUTE ON SERVER), které určí proces, který má být
proveden na serveru. Uložené procedury lze volat jak ze strany
klienta tak i ze strany serveru, spouštět je lze i uživatelsky
z prostředí 4D Client výběrem metody a zaškrtnutím volby Metoda
bude provedena na 4D Serveru . O vývoji aplikací a možnostech
práce s údaji databází na straně klienta bude pojednávat
následující článek.

Další moduly
Další moduly firmy ACI lze rozdělit do několika skupin. Do první
spadají ty, které mají za cíl ulehčit vývojářům práci a využít v
aplikacích další funkcionalitu (sem patří např. 4D Write, 4D
Calc a další), o kterých bude pojednáno v následujícím článku.
Do další skupiny patří nástroje určené k údržbě databáze, jedná
se především o moduly 4D Tools. Pomocí funkcí toto aplikace lze
zkontrolovat a případně opravit poškozenou databázi, provést
komprimaci a setřídění tabulky na fyzické úrovní pomocí
zvoleného pole. Pole působnosti modulu 4D Backup je zřejmé:
Zálohování a obnova databáze s možností volby (např. plná nebo
inkrementální záloha či obnova, zrcadlení apod.), všechny změny
jsou zaznamenávány do souboru log. Činnosti 4D Backup lze
automatizovat, k čemuž je určeno více než 30 příkazů. Do
poslední skupiny nástrojů patří modulu určené vývojářům - 4D
Insider je modul sloužící ke správě objektů databáze s možností
vytváření knihoven pro sdílení objektů ve více databázích, 4D
Transporter umožňuje převod souborů z prostředí Macintosh do
Windows a opačně. 4D Remote slouží pro připojení klientů
prostřednictvím telefonní linky. Důležitou možností je i to, že
vývojář firma ACI dodává nástroje určené ke spolupráci 4D
s jinými databázovými SQL servery jako jsou např. Oracle, Sybase
SQL nebo databáze ODBC (také aplikace vyvinutá v 4D může
využívat data uložená v těchto databázích).

Závěr

4D Server je určitě kvalitní a léty používaní prověřený produkt,
který si získal pevné postavení ve světě počítačů Macintosh a
heterogenních prostředích (Macintosh, PC). Bude určitě zajímavé
sledovat, jak si 4D Server povede na platformě Windows 95, 95 a
Windows NT v konkurenci s tradičními SQL servery. Šanci ale
určitě má.


ACI 4D Server 6.0.5.
K recenzi poskytla firma:

Inforce
Janáčkovo nábř. 13, Praha 5

Cena: 37 138 Kč (pro 2 připojení klient/server a 5 přes WWW)