Hlavní navigace

Databáze pro rok 2000 - MS Access 2000

1. 11. 1999

Sdílet

V tomto článku si řekneme, co přináší databázový program Microsoft Access 2000nového především pro vývojáře databázových aplikací. Databáze Jednou z největších změn je mož...
V tomto článku si řekneme, co přináší databázový program Microsoft Access 2000
nového především pro vývojáře databázových aplikací.

Databáze
Jednou z největších změn je možnost použití databázového formátu MS SQL Serveru
přímo z prostředí programu. Aplikace založené na tomto formátu se nazývají
projekty (soubory jsou typu adp), a Access k přístupu k souborům SQL Serveru
používá služeb OLE DB. Uživatelé mohou objekty databáze SQL, např. tabulky,
triggery nebo uložené procedury, upravovat přímo z prostředí Accessu. Tímto
dává Microsoft vývojovým pracovníkům možnost vyvíjet aplikace klient/server
přímo prostřednictvím MS Accessu. Pokud uživatel nemá nainstalovaný SQL Server,
může používat tzv. Microsoft Data Engine (MSDE), který ho až na některá omezení
nahrazuje (např. limit databáze 2 GB, nepodporuje symetrické paralelní
zpracování, replikace apod.). K vytvoření nového projektu je určen Průvodce
databází aplikace SQL Server, k převedení stávající "klasické" databáze pak
Průvodce převodem na databázi SQL; po převodu program vygeneruje sestavu o
převodu. Z dalších novinek nové verze je uzamykání záznamů na úrovni řádku,
přičemž v aplikacích je možno zvolit, jaká strategie uzamykání se má používat.
Méně významnou, ale pro práci velmi užitečnou, je možnost automatické opravy
názvů objektů (tabulek, polí, dotazů, atd.) při změně všude tam, kde se název
vyskytuje. Podporováno je také kódování Unicode a práce s měnou euro. Při práci
s relacemi 1:N lze využívat tzv. vnořené datové listy, které poskytují
uživateli možnost okamžitě zobrazit příslušné dceřiné záznamy (možnosti
zobrazení se definují na úrovni definice rodičovské tabulky). Součástí MS
Office 2000 Developer je také aplikace Správce replikací, prostřednictvím které
lze používat více možností při práci s replikami, než umožňuje standardní verze
Accessu. Přesto, že Access 2000 používá nový formát, je možno databázi kvůli
kompatibilitě uložit i ve formátu Access 97.

Formuláře, tiskové sestavy
Při práci s formuláři lze v případě projektů omezit počet záznamů načítaných
při jejich zobrazení a zrychlit tak práci (vlastnosti MaxRecord a
MaxRecButton), dále je možno využít vlastnost Serverový filtr (ServerFilter).
Při vlastním návrhu formuláře je k dispozici vlastnost Seskupování (a následné
Oddělování) ovládacích prvků, výhodou je také možnost definování podmíněných
formátovacích pravidel, tedy jiný formát (styl písma, velikost, barva, pozadí)
ovládacích prvků při splnění určitých podmínek. Pro vytváření internetových a
intranetových aplikací nabízí Access tzv. datové stránky, což jsou formuláře
uložené v kódu HTML, a díky tomu použitelné v prohlížečích. Datové stránky
slouží pochopitelně nejen pro prohlížení údajů databáze, nýbrž i pro jejich
editaci. Záznamy lze řadit, filtrovat a dále mazat, a také přidávat nové
záznamy. V okně databáze přibyl navíc objekt Stránky, ve kterém jsou umístěny
na tyto stránky odkazy a je možno je upravovat i z prostředí Accessu. K
elektronické distribuci tiskových sestav lze nyní použít snímky sestav, což
jsou soubory formátu snp a uživatelé si je mohou prohlížet a tisknout
prostřednictvím programu Snapshot Viewer (snapview.ocx), a to i ti, kteří
nemají Access. Tento program je možno jakožto prvek ActiveX použít i v
prohlížečích a dalších aplikacích.

Programovací jazyk
Access nyní sdílí stejné vývojové prostředí (Microsoft jako ostatní programy MS
Office a např. MS Project). O změnách a novinkách v jazyku VBA na tomto místě
není možné podrobně pojednat, proto jenom několik vět: Vývojář má k dispozici
cca 26 nových objektů, z nichž řada reprezentuje nové možnosti programu jako
např. objekty AllDatabaseDiagram nebo AllStoredProcedures (tyto objekty
obsahuje AccessObject), které se využívají při programování projektů adp, dále
je to objekt VBE (obsahuje např. kolekci CommandBars či kolekci doplňků AddIns)
nebo DataAccessPage. Užitečným pro vyhledávání souborů podle požadovaných
kritérií je též objekt FileSearch. Pro možnost zrušení změněných údajů databáze
ve formuláři je nyní vhodné použít událost Dirty, která působí před událostmi
BeforeUpdate a AfterUpdate (událost Dirty tedy působí ještě na úrovni
formuláře).
Závěr
Access 2000 přináší pro vývojového pracovníka řadu novinek, z nichž
nejvýznamnější je pochopitelně integrace s MS SQL Severem a možnost vytvářet
aplikace klient/server z prostředí programu, a dále další možnosti při vývoji
internetových a intranetových aplikací. Tyto funkce a řada dalších vylepšení
poskytují vývojářům silný nástroj pro vytváření databázových aplikací.9 0650/OK
o