Hlavní navigace

Databáze pro cestovatele

1. 12. 1998

Sdílet

Sybase SQL Anywhere Studio 6.0 SQL Anywhere Studio je balík integrovaných produktů a nástrojů firmy Sybase, or...


Sybase SQL Anywhere Studio 6.0SQL Anywhere Studio je balík integrovaných produktů a nástrojů
firmy Sybase, orientovaný na trh mobilního světa IT. Je
především součástí programátorského světa SQL databází, nicméně
nabízí bohatou sadu funkcí pracujících i na bázi standardů WWW a
Java, které přinášejí nové možnosti do světa distribuovaného
přístupu k datům.

V současném světě pracuje formou neustálého cestování nějakých
250 mil. pracovníků. Většina z nich přitom potřebuje být v nějaké
formě neustálého či alespoň občasného kontaktu s mateřskou
firmou. Ať už z důvodů občasných hlášení o výsledcích práce,
získání nových úkolů nebo připojení se k databázím s informacemi,
které jsou nezbytné k vlastnímu dokončení úkolu. Odhaduje se
přitom, že až 80 % z nich bude v nejbližší době vybaveno nějakou
formou výpočetní techniky.

Tou může být nějaký luxusnější mobil kategorie Nokia 9x00,
notebook nebo stále častěji nějaký digitální asistent PDA. Pro
výslednou produktivitu jsou přitom rozhodující především práce
se vzdálenými daty. Vzhledem k rychlým změnám dat a velikosti
běžných databází je totiž nemožné nosit si s sebou "celou firmu"
- a i kdyby to bylo kapacitně možné, nově aktualizovanou
databázi by bylo obtížné celou přesunout z firmy do místa
okamžitého působení přes běžný Internet nebo telefonní
připojení. Řešením tedy může být jen interaktivní
"klient-server" připojení do mateřské databáze nebo taktéž
schůdná pravidelná obousměrná aktualizace "aktivních" dat.

Akademicky popsáno to vypadá jednoduše, ovšem ještě před
takovými třemi roky neexistovaly jednoduché prostředky, jak
něčeho takového dosáhnout. Do kategorie nástrojů, jež byly
vytvořeny právě pro takové nasazení, stoprocentně patří SQL
Anywhere Studio firmy Sybase, přičemž jeho základní
charakteristiku jsme si vlastně právě řekli.

Studio verze 6.0 představuje poslední generaci integrované
technologie pro vytváření implementací k distribuci informací.

Komponentami Studia jsou:

Adaptive Server Anywhere 6.0 . Plnokrevná SQL databáze (triggery,
uzamykání na úrovní řádků...), která podporuje jedno- i
víceuživatelské implementace při plné podpoře transakční
komunikace se "stacionárními" korporačními servery a možnosti
práce off-line a následnou obousměrnou synchronizaci dat. Její
runtime verze přitom vyžaduje jen 1 MB paměti a pouze minimum
administračního "know-how". Velkým plus proti předchozím verzí
je multiprocesorová implementace multithreadingu. Tou opravdovou
vstupenkou do srdcí firemních vývojářů je ale integrace Javy -
jako zatím jen pár serverů umí použít třídy jazyka Java jako
datového typu, nebo jakýkoliv Java objekt jako hodnotu, kterou
lze uložit do databázové tabulky. Díky jConnect - 100% Pure Java
implementace standardu Java Database Connectivity (JDBC), se
navíc Java stává alternativním dotazovacím jazykem.

Podporovanými platformami jsou Windows 3.x, Windows 95/98,
Windows NT, OS/2, Novell NetWare a Windows CE, a samozřejmě UNIX
jako Sun Solaris, HP-UX, IBM AIX.

Sybase SQL Remote . Druhá klíčová komponenta, zajišťující
obousměrnou asynchronní server-to-server replikaci založenou na
zprávách, umožňuje vzdáleným uživatelů přijímat informace a
odesílat aktualizace do korporační databáze, kdykoli se připojí,
např. automaticky dial-up spojením při vyzvedávání
e-mailu. Sybase Central . Centralní nástroj administrace pro
management databáze, vzdálených uživatelů a replikace, se
spoustu inteligentních pomocníků a průvodců. SQL Modeler .
Vizuálně orientovaný nástroj pro modelování databází postavený
na nástrojích PowerDesigner. InfoModeler . Nástroj pro vytváření
sestav, analýzu dotazů a zpráv. PowerDynamo . Web aplikační
server, pro "dopravu" korporačních dat vzdáleným uživatelům,
čili jejich publikaci na Webu.

Závěr

Oblast "lehkých" mobilních databázových řešení, schopných
synchronizace dat s hlavní vzdálenou databází, je dnes velmi
úspěšná, protože celá řada proprietárních řešení velkých firem
naráží v současnosti na omezené možnosti dalšího růstu. Anywhere
Studio dnes ve verzi 6.0 představuje to nejmodernější, co je
pro vlastní vývoj k dispozici, především díky podpory moderních
možností současného světa Internetu a Javy. Nejbližším
konkurentem je zřejmě Oracle Lite, který někdy na sklonku
minulého roku taktéž získal možnost obousměrné replikace dat.
Ten se ale většinou používá jako front-end k plnokrevnému serveru
Oracle, čímž do jisté míry definuje množinu možný uživatelů,
navíc podpora technologií Internetu se objevuje až u nedávno
ohlášeného Oracle 8i.

Nenáročnost nástrojů Sybase na prostředky (výpočetní, ale
zejména komunikační na straně serveru i klienta) a jednoduchost
vytváření řešení je činí ideálními pro naše české prostředí, kde
se firmy teprve dostávají do pozice, kdy své cesty k mobilitě
pracovníků zatím jen hledají. Kvalita výsledku bude záviset na
autorovi finální databáze, firma Sybase ovšem pro úspěšnost
implementace udělala skutečně maximum. Nenáročnost synchronizace
dat mezi servery poboček či cestujících pracovníků bez ohledu na
platformu operačního systému dnes zřejmě představuje špičku
toho, co je v této oblasti k dispozici.Sybase SQL Anywhere Studio 6.0

+ asynchronní podpora replikace dat
+ široká podpora platforem
+ implementace Javy na úrovni databáze
- pro dané zaměření žádné

K recenzi poskytla firma:

Abakus Distribution, a.s.
Křižíkova 35
Praha 8

Cena: 14 770 Kč (bez DPH) pro jednoho uživatele