Hlavní navigace

Databáze na cesty - oracle8i lite 4.0

1. 12. 2000

Sdílet

V poslední době jsme svědky nebývalého rozvoje mobilních komunikací. Pro řaduuživatelů dnes není problém zavolat si nebo se připojit k Internetu téměř kdykoliv a odkudkoliv. Jenže p...
V poslední době jsme svědky nebývalého rozvoje mobilních komunikací. Pro řadu
uživatelů dnes není problém zavolat si nebo se připojit k Internetu téměř
kdykoliv a odkudkoliv. Jenže pro seriózní práci je obvykle potřeba ještě něco
navíc např. přístup k firemním databázím. A právě tady vám může pomoci produkt
Oracle8i Lite.


Oracle8i Lite

lze chápat jako prodlouženou ruku databázového serveru Oracle zasahující do
oblasti mobilních zařízení. S jeho pomocí můžete velmi snadno provádět
synchronizaci dat mezi centrálním databázovým serverem a vaším notebookem či
kapesním počítačem. Navíc lze díky kompatibilitě mnoha vlastností se serverem
Oracle8i využít řadu znalostí získaných dříve.

Oracle8i Lite obsahuje tři do značné míry samostatné součásti, které lze v
závislosti na nasazení používat odděleně nebo můžete těžit z výhod jejich
vzájemné spolupráce. První a nejdůležitější komponentou je Oracle Lite DBMS
(DataBase Management System), představující jádro celé aplikace. Jedná se o
odlehčený objektově relační databázový systém s nízkými nároky na paměť
počítače (50-750 KB). Mezi podporované platformy patří jak klasické desktopové
OS Windows 9x/NT, tak i kapesní počítače s Windows CE, Palm OS a EPOC (Psiony).
Samozřejmě největší možnosti nabízí databázový stroj pro Windows 9x/NT, kde
nechybí ani podpora Javy JDBC, SQLJ (umožňuje do Java kódu vkládat SQL
příkazy), uložené procedury a triggery v Javě atd.

Další součástí je iConnect, zajišťující obousměrnou synchronizaci dat i
aplikací mezi centrálním databázovým serverem a mobilním zařízením. Pro
synchronizaci lze využít firemní sítě LAN či WAN, Internet, dial-up připojení,
přenos souborů i bezdrátovou komunikaci. Všechny potřebné softwarové prostředky
jsou součástí Oracle8i Lite.

Web-to-go je poslední komponentou, umožňující zpřístupnit internetové
databázové aplikace mobilním uživatelům vybaveným prohlížečem webových stránek.
Podstatou je přepínání mezi on-line a off-line režimem práce. Před odpojením od
sítě se uživatel přepne do off-line modu. Tím je vydán povel ke stažení dat i
aplikací na mobilní zařízení. Nyní uživatel pracuje s jejich lokálními kopiemi.
V okamžiku připojení k firemní síti Web-to-go zajistí replikaci upravených dat
na server.


Oracle8i Lite a Palm OS

Při testování produktu Oracle8i Lite jsem se zaměřil na platformu kapesních
počítačů Palm. Co tedy potřebujete, abyste mohli začít vyvíjet aplikace pro
operační systém Palm OS? V prvé řadě počítač, na kterém bude probíhat vlastní
vývoj. Doporučená softwarová výbava je následující: Windows 9x/NT, Oracle8i
Lite, vývojářský software (např. Metrowerks Codewarrior), emulátor Palm OS a
Palm Desktop (umožňuje synchronizaci dat mezi kapesním a stolním počítačem).
Dále je třeba mít přístup k databázovému serveru Oracle8 a vlastnit kapesní
počítač Palm.

Důležitou podmínkou nutnou pro správné fungování celého systému je instalace a
správné nastavení iConnect Consolidatoru, jenž má za úkol zajistit replikaci a
synchronizaci dat mezi Palm OS a databázovým serverem.

Pokud je vše správně nainstalováno, je možné se pustit do další práce. Nejprve
je třeba vytvořit pro novou aplikaci databázové schéma (tabulky, data,
uživatele atd.) standardními prostředky databázového serveru Oracle. V dalším
kroku se provede konfigurace synchronizace dat, kterou zajišťuje Consolidator.
V podstatě jde o to, vytvořit šablony pro replikaci dat, určující jaké
informace se budou přenášet (celé tabulky, vybrané sloupce, zadání podmínek),
definovat uživatele (včetně hesel) a svázat uživatele s publikovanými daty.
Ideálním nástrojem pro nastavení všech těchto parametrů je Oracle8 Navigator.
Využití této aplikace je ale mnohem rozsáhlejší v přehledné stromové struktuře
totiž zobrazuje nejen všechny dostupné objekty Consolidatoru a databází Oracle
Lite, ale také databázových serverů Oracle. S jeho pomocí můžete vytvářet
pohledy, tabulky a indexy, zapisovat do databáze, zálohovat a obnovovat data,
spouštět replikaci atd.

Následuje dle mého názoru nejsložitější fáze celého procesu vývoj a testování
aplikace pro kapesní počítač. Pokud vše dobře dopadlo, je posledním krokem
nasazení aplikace v reálném provozu.

Chcete-li si vše vyzkoušet na vlastní kůži, aniž byste museli napsat jediný
řádek programového kódu, přijde vám vhod ukázková aplikace Oraclu na evidenci
objednávek, která je součástí instalace a která obsahuje vše potřebné
(rozšíření schématu databázového serveru, konfiguraci synchronizace i aplikaci
pro Palm OS).

Pokud chcete s databázemi Oracle8i Lite pracovat v prostředí Palm OS bez
speciální klientské aplikace, tedy pouze prostřednictvím SQL příkazů,
nainstalujte si utilitu s poněkud dlouhým názvem Oracle Lite Mobile SQL for the
Palm Computing Platform. S pomocí tohoto nástroje můžete snadno vytvářet a
rušit databáze, prohlížet jejich obsah a pracovat s SQL příkazy přímo v
kapesním počítači.Oracle8i Lite

nízké systémové nároky
počet podporovaných platforem
propracovaná synchronizace dat
Cena: 295 USD pro jednoho uživatele

K recenzi poskytla firma: Oracle Czech, s. r. o., Škrétova 12, Praha 2,
www.oracle.cz