Hlavní navigace

Databáze ACI 4D Server 6.0.5 zase jinak

1. 2. 1999

Sdílet

Francouzská softwarová firma ACI a její relační databázové produkty 4D, určenéke správě a vývoji databázových aplikací všech velikostí, jsou u nás s výjimkou uživatelů počíta
Francouzská softwarová firma ACI a její relační databázové produkty 4D, určené
ke správě a vývoji databázových aplikací všech velikostí, jsou u nás s výjimkou
uživatelů počítačů Macintosh poměrně málo známé. A to přesto, že databáze 4D je
ověřená více než desetiletou existencí na platformě Macintosh (i v nativní
verzi pro počítače s procesory PowerPC) a od roku 1995 je k dispozici pro
prostředí operačních systémů Windows 95 a Windows NT. Aplikace napsané v jazyce
4D je možno používat i prostřednictvím Webu. Produkty 4D jsou k dispozici v
několika verzích: "nejnižší" je 4D First, která je určena především pro běžnou
jednouživatelskou práci (už v této verzi je možno používat vlastní programovací
jazyk a vytvářet tak aplikace), dále 4th Dimension s kompletním vývojovým
prostředím a nakonec 4D Server, určený pro vývoj víceuživatelských aplikací a
aplikací typu klient/server, a jemu je věnována tato recenze. Firma ACI ke svým
databázím dále dodává množství doplňkových modulů, jako jsou např. tabulkový
kalkulátor 4D Calc, modul pro práci s grafy 4D Chart či nástroj pro zálohování
4D Backup.

Práce s programem
4D Server slouží jako datový a aplikační server. Práce s tímto programem je
trochu nestandardní oproti použití jiných SQL serverů, kde činnost spočívá v
definici databáze, triggerů, uložených procedur, uživatelských účtů a celkové
správě databáze, přičemž vlastní front-end aplikace je vyvinuta v nějakém
vyšším programovacím jazyce, a je umístěna na straně klienta. 4D Server je na
rozdíl od standardních databází mnohem více svázán s front-end aplikací,
vyvinutou v jazyce 4th Dimension. Databáze i vlastní aplikace jsou umístěny na
straně serveru, klientské počítače komunikují se serverem prostřednictvím
programu 4D Client. Tato architektura je zcela soběstačná a není potřeba žádný
middleware, dotazy také nemusí být na straně serveru překládány. Program dále
poskytuje i možnost segmentace databáze. Správa databáze v grafickém prostředí
je nenáročná, paměť je alokována dynamicky při práci a konfiguraci jednotlivých
klientů. 4D Server podporuje tyto protokoly: TCP/IP, IPX/SPX a AppleTalk,
implementováno je automatické uzamykání a uvolňování záznamů na úrovni řádku. K
návrhu databáze slouží databázové okno, řadu prvků lze nadefinovat pouze za
pomoci myši. K jednotlivým událostem lze nadefinovat triggery (např. při
ukládání nového záznamu či mazání). Technologie použití uložených procedur se
poněkud odlišuje od "standardních" SQL serverů procedury nejsou uloženy na
serveru a volány aplikací, nýbrž programovací jazyk 4D obsahuje metody (např.
EXECUTE ON SERVER), které určí proces, jenž má být proveden na serveru. Uložené
procedury je možno volat jak ze strany klienta tak i ze strany serveru,
spouštět je lze i uživatelsky z prostředí 4D Client výběrem metody a
zaškrtnutím volby Metoda bude provedena na 4D Serveru. O vývoji aplikací a
možnostech práce s údaji databází na straně klienta bude pojednávat následující
článek.

Další moduly
Další moduly firmy ACI lze rozdělit do několika skupin. Do první spadají ty,
které mají za cíl ulehčit vývojářům práci a využít v aplikacích další
funkcionalitu (sem patří např. 4D Write, 4D Calc a další), o nichž bude
pojednáno v následujícím článku. Do další skupiny patří nástroje určené k
údržbě databáze, jedná se především o moduly 4D Tools. Pomocí funkcí této
aplikace lze zkontrolovat a případně opravit poškozenou databázi, provést
komprimaci a setřídění tabulky na fyzické úrovní pomocí zvoleného pole. Pole
působnosti modulu 4D Backup je zřejmé: Zálohování a obnova databáze s možností
volby (např. plná nebo inkrementální záloha či obnova, zrcadlení apod.),
všechny změny jsou zaznamenávány do souboru log. Činnosti 4D Back-upu lze
automatizovat, k čemuž je určeno více než 30 příkazů. Do poslední skupiny
nástrojů patří moduly určené vývojářům 4D Insider je modul sloužící ke správě
objektů databáze, s možností vytváření knihoven pro sdílení objektů ve více
databázích, 4D Transporter umožňuje převod souborů z prostředí Macintosh do
Windows a opačně. 4D Remote slouží pro připojení klientů prostřednictvím
telefonní linky. Důležitou možností je i to, že vývojářská firma ACI dodává
nástroje určené ke spolupráci 4D s jinými databázovými SQL servery, jako jsou
např. Oracle, Sybase SQL nebo databáze ODBC (také aplikace vyvinutá v 4D může
využívat data uložená v těchto databázích).

Závěr
4D Server je určitě kvalitní a léty používání prověřený produkt, který si
získal pevné postavení ve světě počítačů Macintosh a heterogenních prostředích
(Macintosh, PC). Bude určitě zajímavé sledovat, jak si 4D Server povede na
platformě Windows 95, 95 a Windows NT v konkurenci s tradičními SQL servery.
Šanci ale určitě má.

9 0042/OK

ACI 4D Server 6.0.5.

K recenzi poskytla firma:
Inforce
Janáčkovo nábř. 13, Praha 5
Cena: 37 138 Kč (pro 2 připojení
klient/server a 5 přes WWW)