Hlavní navigace

Danit nebo nedanit e-commerce? - Krátký pohled z druhé strany Atlantiku

Sdílet

Zatím se daně nevybírají V roce 1998 Kongres USA dočasně zakázal vládám států a místním orgánům vybírat jakékoliv nové nebo zvláštní daně za internetové obchodní transakce. ...
Zatím se daně nevybírají

V roce 1998 Kongres USA dočasně zakázal vládám států a místním orgánům vybírat
jakékoliv nové nebo zvláštní daně za internetové obchodní transakce. Tento
zákaz vyprší napřesrok na jaře, a zákonodárci uložili poradnímu orgánu Advisory
Commission on Electronic Commerce (poradní orgán ve věcech elektronického
obchodování) složenému z vysoce postavených vládních představitelů a vedoucích
pracovníků velkých amerických společností zabývajících se elektronickým
obchodováním vypracovat plán pro spravedlivé zdaňování internetových obchodů.
Když však Kongres prostřednictvím Zákona o osvobození Internetu od daní
(Internet Tax Freedom Act) uplatnil zákaz nových daní, jasně se vystříhal
řešení následujícího problému: jakým způsobem a zda vůbec mohou státy vybírat
standardní daně související s položkami nakoupenými prostřednictvím Internetu.
Je to dávný boj, který již celá léta vedou tradiční společnosti organizující
objednávkový prodej podle katalogů, právě jemuž v podmínkách nové digitální
ekonomiky věnují tolik pozornosti firmy, které většinu svých obchodů
uskutečňují on-line. Bez ohledu na to, jak zákazník nakupuje nějaké zboží
(transakce business-to-business se neuvažují), 46 amerických států vyžaduje,
aby byla uplatněna daň z obratu. V případě objednávek zasílaných poštou a nyní
i nákupů uskutečňovaných v rámci elektronického obchodování, lze tyto daně
stěží účtovat, neboť Nejvyšší soud již dvakrát rozhodl, že podniky nesmějí
překračovat hranice států za účelem výběru daní. Ale problém mezistátních daní
přetrvává již od šedesátých let.
Rozepře mezi lidmi z oboru a vládou USA
To, v čem se názory nejvíce různí, je daň z obratu nebo konkrétněji, "daň z
užívání" problém týkající se toho, jak zdaňovat položku, je-li koupena od
společnosti v jednom státě, ale používána spotřebitelem v jiném státě. Tímto
problémem se detailně zabývají konkurenční návrhy předložené dvěma guvernéry.
Konkrétně guvernér Michael Leavitt z Utahu podporuje vývoj celostátního
systému, jenž by motivoval podniky k dobrovolnému výběru daní z internetových
nákupů. Na druhé straně guvernér James Gilmore z Virginie navrhl povšechnou
sadu sedmi doporučení, která by veškeré daně zatěžující e-komerční transakce
sprovodila ze světa.
Podniky zejména společnosti provozující on-line obchod a kamenné obchody jsou
obdobně rozděleny a nepřiklánějí se ke stejnému řešení problému daně z užívání.
Tradiční společnosti reptají, že internetoví maloobchodní prodejci nemusí
odvádět místní daně. Internetové společnosti zase namítají, že při výletu do
nákupního střediska nenabíhají žádné přepravní náklady. Mezi tradičními a
novými společnostmi tak probíhá tvrdý boj o spravedlnost, v němž hrají hlavní
roli daňové a přepravní argumenty. Obchodní komora USA, která reprezentuje
všechny podniky, dosud k internetovým daním oficiální stanovisko nezaujala.
Názory se různí

Svým názorem přispělo především 12 největších telefonních operátorů v USA.
Společnosti jako AT&T, GTE a Sprint předložily dva plány: jeden, který by
ukládal "jednoduchou státní daň z transakce", a druhý, jenž by zjednodušil
existující metody zdaňování používané v různých jurisdikcích. Ve Spojených
státech existuje totiž mnoho daňových jurisdikcí, což děsí společnosti, které
se zabývají elektronickým obchodováním. Každý z až 7 600 místních správních
orgánů by tudíž mohl vybírat nějakou daň.
eCommerce Coalition koalice, která sdružuje velké společnosti, k nimž patří
Cisco Systems, America Online, Sears, Time Warner a Wal-Mart rovněž vyvíjela na
komisi tlak směrem ke zjednodušení, signalizovala však, že členské společnosti
aliance, z nichž mnoho je silně závislých na elektronickém obchodu, dávají
přednost nulové dani. Tato koalice ve svém návrhu říká, že "současná situace,
která významně neodčerpává státní příjmy, nic nestojí státy a správní celky
přecenily své odhady ztrát příjmů v důsledku internetového prodeje a velké
sektory ekonomiky díky elektronickému obchodování vzkvétají."
Tím, jak se situace vyvine, se necháme překvapit v nadcházejících měsících.
Jedno je jasné nikdo nedá kůži zadarmo a každý hájí tvrdě své zájmy. Na druhé
straně jsou ale všechny zúčastněné strany přístupné diskusi, protože vědí, že
problém se musí co nejdříve vyřešit, aby se nepřibrzdil slibně se rozvíjející
celosvětový elektronický obchod.