Hlavní navigace

Další cesta k zálohování dat

1. 2. 2005

Sdílet

Motto: "Lidé se dělí na ty, kteří zálohují a na ty, kteří ještě o nic nepřišli." Nedávno jsme v našem časopise recenzovali produkt TrueImage od softwarové firmy Acronis, který zá...
Motto: "Lidé se dělí na ty, kteří zálohují a na ty, kteří ještě o nic nepřišli."

Nedávno jsme v našem časopise recenzovali produkt TrueImage od softwarové firmy
Acronis, který zálohuje data metodou vytváření diskových obrazů (images).
Norton Ghost se již delší dobu pokouší o něco podobného. Je distribuován jak
samostatně, tak v balíku SystemWorks 2005 společně s množstvím dalších
aplikací. Od jeho textové verze urazil Symantec s recenzovaným programem velký
kus cesty a dnešní Ghost se nijak nevymyká zvyklostem, které jsou u ostatních
aplikací SystemWorks standardem.
Instalace probíhá běžným způsobem, produkt je nutné do 30 dnů aktivovat.
Jestliže instalujete Ghost jako součást SystemWorks, umístí se základní funkce
do řídicího centra, odkud jsou okamžitě dostupné. Program lze samozřejmě pustit
i samostatně. Norton Ghost obsahuje vlastní Scheduler (plánovač), který běží
permanentně v dolní liště v podobě žluté ikony. Prostředí programu obsahuje
volitelně dva pohledy, základní a pokročilý. Základní pohled v úvodu nabídne
seznam nejpoužívanějších funkcí, často nastavitelných pomocí přehledných
průvodců, pohled pokročilý potom nechává většinu voleb na uživateli.
Základem aplikace je schopnost vytvářet diskové obrazy všech momentálně
dostupných datových jednotek vašeho PC. Existují hned dva druhy těchto obrazů.
První (full image) je obrazem celé diskové jednotky (resp. diskového oddílu)
bez ohledu na typ dat, druhý částečný (incremental image) obsahuje pouze změny,
které se udály od poslední zálohy provedené na daném diskovém oddílu. Oba
obrazy je možné komprimovat v pěti úrovních, zabezpečit heslem, můžete je
uložit i na síťové disky, případně vypálit na CD/DVD-R. Vytváření obrazu lze
velmi podrobně a opakovaně plánovat. Ghost vás navíc dokáže informovat o
výsledku zálohování na zvolenou e-mailovovu adresu. Informace o zálohách jsou
zobrazeny v přehledném seznamu, veškeré výstupy programu pak lze zpětně
prohlížet pomocí dialogu Events (události). Ghost umí existující obrazy
připojovat jako virtuální diskové jednotky. Upravovat zálohovaná data pak není
žádný problém. Z obrazů lze samozřejmě opětovně získat celý diskový oddíl, v
případě poškození systémového disku můžete dané oddíly obnovit ze Symantec
Recovery CD. Speciální funkcí Ghostu je kopírování disků (Copy Drive). Jedná se
o standardní vytváření duplikátů diskových jednotek, kde cílový disk musí být
stejný nebo větší než zdrojový. Kvalita utilit Symantecu spojených se jménem
Petera Nortona je standardně na vysoké úrovni. Ghost není výjimkou a ve spojení
s "firemním" Recovery CD a LiveUpdatem (má na starosti automatickou aktualizaci
produktu) jde o plně funkční zálohovací software, který lze však snadno využít
i pro duplikování disků, např. za účelem hromadných instalací apod. Díky
všudypřítomným průvodcům je zálohování dostupné i pro méně zkušené uživatele.
Zlomyslné motto z úvodu recenze pak (snad) uslyšíte méně často.

Norton Ghost 9.0
K recenzi poskytla firma: Symantec, Bucharova 2, Praha 5
http://www.symantec.cz
Cena: 2 290 Kč (bez DPH)