Hlavní navigace

Čtvrtý rozměr v nové verzi

Sdílet

V našem seriálu článků jsme se doposud věnovali prostředí 4th Dimension 6.0.5CZ. Nyní byla na trh uvedena nová, zdokonalená verze 6.5, a my zde zmíníme charakteristiky, které tuto verz...
V našem seriálu článků jsme se doposud věnovali prostředí 4th Dimension 6.0.5
CZ. Nyní byla na trh uvedena nová, zdokonalená verze 6.5, a my zde zmíníme
charakteristiky, které tuto verzi odlišují od předchozí. Na trh byla uvedena
kompletní řada produktů, a to jednouživatelská i klient/server. Celkem bylo do
4D přidáno cca 170 příkazů, především k ovládání rozhraní uživatele a pro
vestavěný Web server.

Editor formulářů a zpracování formulářů
Nové rysy umožňují rychlejší tvorbu i ovlivňování formulářů během provádění
aplikace. Byly přidány nové události formulářů, umožňující animaci a posuny
objektů. Objevil se nový objekt nazvaný dělič, který umožňuje rozdělit formulář
na oblasti, jejichž velikost můžete měnit potažením myší nezávisle na ostatních
objektech. Obrázková tlačítka a nabídky mohou používat obrázky z knihovny,
která je nyní vybavena nástroji kreslicího programu, a jeden obrázek může být
ve tvaru matice obrázků o několika řadách a sloupcích. Objekt ve formuláři může
použít tuto sadu obrázků k animaci tlačítek a dalších objektů. Spolu s možností
přesunovat objekt po obrazovce a definovat způsob zarovnání objektů při změně
velikosti formuláře lze dosáhnout zcela nečekaných efektů při vytváření GUI.

Rychlost provádění a optimalizace
Ve verzi 6.5 byly optimalizovány příkazy pro hledání a možnost nastavení cache,
takže při sekvenčním vyhledávání není hledáno přímo z disku, ale do paměti jsou
zaváděny celé bloky a hledá se v nich. Existuje i možnost vytvářet a použít
clustery pomocí BLOBu. V některých hledáních tak lze programem podstatně
urychlit operace vyhledávání. Vyhledání z několika milionů záznamů takto může
při volbě správného způsobu hledání programátorem proběhnout ve zlomku sekundy,
i když výsledkem hledání je několik desítek tisíc záznamů.

Distribuované servery
Pravděpodobně nejsilnějším rysem nové verze je schopnost distribuovat server na
více počítačů v síti. Při spuštění v architektuře klient/server lze registrovat
klientskou stanici na síti a tuto stanici využít ke spouštění uložených
procedur. Použít ji pak můžeme jak pro složitější výpočty, tak i např. jako
dedikovaný tiskový server, jehož tiskárna není normálně po síti přístupná.

Web server
Možnosti vestavěného Web serveru byly podstatně rozšířeny. Stále platí, že 4D
představuje spojení webovského serveru, CGI a databáze v jednom programovém
balíku. Po vylepšeních ve verzi 6.5. lze kompletní Web site vytvořit pouze
pomocí 4th Dimension, s jedním zdrojovým kódem. Automatické převody formulářů v
simulaci klient/server (transakční mod) byly vylepšeny uchycením prvků na
vnitřní mříž, takže navržené formuláře plně odpovídají konečné HTML.
Automaticky se do HTML převádějí i data zásuvných modulů 4D Write, 4D Calc, 4D
Draw, 4D Chart. Do verze 6.5 byl přidán klasický Web server. Po Internetu lze s
jeho pomocí zasílat obsah BLOBu, takže je možno odesílat MIME různých typů
(text, HTML, JPG, GIF, TIF, PDF, ZIP, AIF, WAV, RAM, MPG, MOV), a tyto objekty
mohou být uloženy buď jako BLOB v databázi, nebo načteny do proměnné BLOB ze
souborů z disku. Novými příkazy 4DCGI, 4DAction a 4DVariable, umístěnými do
HTML, lze adresovat proměnné ve 4D a spustit přímo metody. Takto lze vytvářet
tzv. semidynamické stránky, které se mohou naplňovat jinak pro každého
přihlášeného uživatele, nebo dle prováděné akce. Tímto rysem lze dosáhnout i
multihomingu, kdy i domovská stránka je zobrazena podle druhu připojeného
uživatele.V kompilované databázi, kde lze provést několik milionů instrukcí za
sekundu, je Web server schopen zvládnout na strojích vyšších frekvencí 50 hitů
za sekundu i se zpracováním úloh přes 4DCGI.

Další
Za zmínku ještě stojí, že v nové verzi byl vylepšen editor metod, kde je možno
přímo vidět syntaxi příkazů a chybová hlášení rovnou při psaní metody. Dále byl
zdokonalen export a import. Import se dá provádět se současným vytvořením nové
tabulky a byly přidány nové typy exportních a importních souborů. V předvolbách
databáze došlo rovněž ke změnám. Byly přidány rysy pro využívání indexů, a je
možné zvolit, zda budou indexy optimalizovány pro nové přidávání záznamů, nebo
pro rychlé vyhledávání. Pro sledování chování paměti cache a využití CPU
jednotlivými procesy byl přidán nástroj Průzkumník provádění.

Závěr
Na nové verzi 4th Dimensin je vidět, že hlavním směrem ACI je v posledním
období integrace databáze a Webu, a že toto propojení se daří. S novými verzemi
se ACI soustřeďuje na soutěž s klasickými výrobci SQL databází. Nástroj pro
vývoj databází se tradičně zaměřuje na možnosti naprogramovat co nejlepší
intuitivní grafický interface pro uživatele. V cenové oblasti je zřejmá
všeobecná snaha nabídnout za méně peněz co nejvíce nástrojů pro vývoj aplikací.

4th Dimension
+ možnosti použití a ovládání grafických objektů ve formulářích
+ možnost vytvořit kompletní Web site
+ rychlost provádění zkompilovaného kódu
- dokumentace pouze v elektronické podobě
K recenzi poskytla firma:
Inforce, s. r. o.
Janáčkovo nábř. 13, Praha 5
Cena: 31 600 Kč

9 0408/OK