Hlavní navigace

CorelDRAW pro verze 10, 11, 12 jednoduše

1. 3. 2006

Sdílet

Kniha z edice Jednoduše nakladatelství CP Books si klade za cíl seznámit čtenáře rychle a pokud možno co nejjednodu


Kniha z edice Jednoduše nakladatelství CP Books si klade za cíl seznámit čtenáře rychle a pokud možno co nejjednodušeji se základní prací s profesionálním grafickým nástrojem a s jeho ovládáním. Ne všichni potřebují znát kompletní škálu funkcí programu, takže se nelze divit, že existují i zájemci o jednoduché návody ke složitým aplikacím.
Jelikož kniha slouží především jako učebnice, je na konci i sada zkušebních testů (se správnými odpověďmi). Než však přistoupíme ke zkoušení, je třeba znalosti získat, takže se vraťme na začátek. Po nezbytném seznámení se základními funkcemi grafického programu, s prostředím, ovládáním, klávesovými zkratkami a nabídkami menu již ve druhé kapitole přistoupíme k vytváření, otevírání a úpravě dokumentů. Opravdová práce začíná ve třetí kapitole, věnované základům kreslení. Nejprve se naučíme kreslit základní čáry, tvary a křivky a v další kapitole k tomu přidáme práci s objekty, které se naučíme upravovat, seskupovat, kopírovat, skládat a jinak s nimi nakládat. V následujícím oddílu je probrána práce s barvami, hlavně pak vybarvování objektů barvami, přechody a texturami. I v CorelDRAW je možné pracovat s textem, o čemž nás přesvědčuje kapitola šestá. Již profesionálnější, ale přesto snadná a efektní je práce s filtry a efekty. Hlavně pro vážnější práci jsou pak určeny poslední kapitoly, věnované postupům pro zefektivnění práce, exportu a importu souborů do různých formátů a předtiskové přípravě.
Kromě černobílého textu obsahuje příručka i červeně psané důležité pasáže a sekvence příkazů. Oceňujeme i fakt, že k příkazům a nabídkovým menu odkazuje kniha dvoujazyčně, tedy nejen česky, ale i anglicky, což ocení uživatelé pracující s anglickou verzí programu. Ilustrační obrázky pak ukazují obrazovky a kontextová menu z lokalizované, české verze. Při výkladu jsou použity i klávesové zkratky, jejichž přehled je vytištěn i na předposlední straně přebalu. Příručka je napsaná srozumitelně a podle jejích pokynů lze probírané příklady snadno opakovat.Autor: Dušan Kadavý
Vydavatelství:
CP Books
Počet stran: 152
Doporučená cena:
139 Kč

Digitální fotografie rychlými kroky

Ještě před pár lety panovaly obavy, že digitální fotoaparáty budou paradoxně znamenat konec fotografického umění. Fotografové i výrobci klasických fotoaparátů se báli, že jednoduchost a možnost okamžitě zkontrolovat výsledný snímek odradí fotoamatéry od teoretické přípravy a jakýchkoliv vyšších cílů. Naštěstí to dnes vypadá tak, že právě díky "jednoduchosti" digitální fotografie se k tomuto koníčku dostaly větší masy lidí a jak je lidskému pokolení vlastní, ty se nespokojí s pouhou náhodnou "střelbou", ale chtějí být co nejlepší.
Proto také existuje celá řada učebnic a příruček pro různě pokročilé fotografy. Tato publikace se na první pohled obrací k té nejširší skupině začátečníků a lehce pokročilých amatérů, na druhý pohled však přináší řadu informací, které se hodí i ostřílenějším fotografům, přecházejícím na digitální fotografii. Jedná se o překladovou publikaci, což prozrazuje občas trochu kostrbatá větná stavba a tak trochu neobratný jazyk. Co se však týče důležitější, obsahové stránky, nemusíte se bát žádných nepřesností či omylů.
Úvodní kapitoly jsou věnovány teorii digitálních fotoaparátů, jejich kategoriím a dalšímu příslušenství. Následují užitečné informace o nastavení jednotlivých hodnot na fotoaparátu. Pasáže věnované teorii fotografování, kompozici, ostření, expozici a použití filtrů. Dvě kapitoly jsou věnovány fotografování přírody a lidí na jedné a fotografování akčních scén na druhé straně. Jeden oddíl je věnován i profesionálním technikám, přesahujícím možnosti kompaktních aparátů.
Důležitým aspektem digitální fotografie je i počítačová úprava digitálních snímků, které jsou věnovány dvě přehledné a inspirující kapitoly. Poslední část se zabývá archivací a sdílením digitálních snímků.
Kniha je zpracována přehledně, obsahuje množství snímků ilustrujících popisované techniky a postupy a chválíme rovněž grafický layout. Je zde dostatek na první pohled viditelných tipů a triků a textu není zbytečně mnoho ani málo. Rozhodně každému osvětlí základy fotografování i pozdější úpravy snímků a dokáže s ní pracovat každý.Autor:
Dough Sahlin
Vydavatelství:
Grada
Počet stran: 228
Doporučená cena:
299 Kč

Autor článku