Hlavní navigace

COREL DRAW GRAPHICS SUITE X4

1. 4. 2008

Sdílet

Moderní veterán Kanadská společnost Corel Corporation je ve světě proslulá výrobou grafických nástrojů ...


Moderní veteránKanadská společnost Corel Corporation je ve světě proslulá výrobou grafických nástrojů pro vytváření a úpravu vektorových a rastrových počítačových obrazů. Koncem ledna roku 2008, dva roky po uvedení grafického balíku CorelDRAW Graphics Suite X3, se mezi grafiky, designéry a kreativce dostává nová verze s přídomkem X4.

Ohlédneme-li se do minulosti, zjistíme, že plány na vytvoření vektorového grafického programu se datují na konec osmdesátých a začátek devadesátých let 20. století. CorelDRAW coby vektorový editor byl prvně uveden ještě s 16bitovým systémem Windows 3.1. Jak plynul čas,
CorelDRAW se vypracoval mezi samotnou špičku grafických aplikací pro manipulaci s vektorovými obrazy. Program si dovedl získat uživatele příjemným grafickým rozhraním, množstvím užitečných funkcí a hrstkou vysoce inovativních rysů. Později se k vektorově orientovanému editoru přidal rastrový procesor s názvem Corel PHOTO-PAINT, jenž disponoval sadou náčiní pro realizaci základních i pokročilých grafických transformací s rastrovými daty. Tato „velká dvojka“ se stala permanentním jádrem grafického studia, jemuž sekundovaly chytré pomůcky jako Corel TRACE pro vektorizaci rastrových předloh, nebo Corel CAPTURE pro snímání obrazovek. Ačkoliv ne každé vydání této grafické kolekce sklidilo u uživatelů bouřlivé ovace, Corel se vydal cestou inkrementálních inovací, což je strategie, která se jednoduše musí vyplatit. Nyní máme před sebou „iks čtyřku“ a jsme zvědaví, jak si v pořadí již čtrnáctá verze grafické sady povede v současném konkurenčním boji.

Instalace a obsah balení

Instalace produktu CorelDRAW Graphics Suite X4 byla kompletně přepracována, přičemž se razantně zlepšila její přehlednost a grafická kvalita. Hlavní instalační proces trvá přibližně deset minut. Nejprve se dekomprimují instalační soubory, načež se uživateli představí v pastelových barvách vyvedený průvodce, jenž byl vytvořen s citem pro pohodlné ovládání. Pravdou je, že můžeme velice snadno vybírat programové rysy, které si přejeme instalovat. Ve skutečnosti smíme pečlivě konfigurovat veškerý obsah budoucí instalace grafické kolekce. Po samotné instalaci máme možnost grafické studio zaregistrovat, čímž získáme další výhody. Výborně, zatím to jde!
Když instalátor splní své poslání, zjistíme, že grafický balík je pevně postaven na starých známých programech CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT. Poněkud stranou zůstává Corel CAPTURE. Dřívější vektorizační pomůcku Corel TRACE zde již jako samostatnou aplikaci nenalezneme – byla přejmenována na Corel PowerTRACE a jako taková se stala nedílnou součástí vektorového editoru CorelDRAW X4. Pečlivým průzkumem objevíme zdroje elektronické dokumentace, které přicházejí ve formátu PDF. Z celkem čtyř příruček oprávněně vyčnívá více než pětisetstránková kniha v roli uživatelského průvodce. Další publikace se věnuje programování a automatizaci činností pomocí jazyka VBA (Visual Basic for Applications). Jazyk VBA možná znáte z kancelářských aplikací Microsoft Office a pracovat s ním můžete také v CorelDRAW X4.

CorelDRAW X4: První dotek

Od klepnutí na zástupce CorelDRAW X4 až po zobrazení hlavního okna programu uplyne přibližně 20 sekund, což není právě krátká spouštěcí doba. Jak jsme si testováním ověřili, ona dvacetisekundová prodleva se výrazně nemění ani při použití editoru na nejnovějších počítačích. Objektivně ovšem dodejme, že přímý konkurent CorelDRAW X4, produkt Illustrator CS3 od firmy Adobe, potřebuje ke svému startu zpravidla o celých deset vteřin více.
Po spuštění programu nás přivítá zbrusu nová uvítací stránka. Ačkoliv… spíše než o uvítací stránce bychom měli mluvit o důmyslně navrženém průvodci, který má podobu virtuální knihy se záložkami, jimiž smíme listovat (viz obrázek).
Díky průvodci můžeme začít rychle pracovat (záložka Quick Start), nebo se můžeme seznámit s novinkami ve verzi X4 (What´s New). Na dosah ruky se nacházejí vzdělávací nástroje (Learning Tools), jejichž nabídka je nebývale štědrá: kromě speciálního DVD s prakticky orientovanými videotutoriály vedenými stylem krok za krokem je nám nablízku také CorelTUTOR s pohotovými radami a tipy. Veliké uznání mezi začínajícími i ostřílenými grafickými návrháři získá soubor ukázkových postupů od na slovo vzatých odborníků – v sekci Insights from the experts jsou připraveny PDF materiály, v nichž se dočteme, jak využít nové schopnosti editoru CorelDRAW X4 v zájmu přípravy profesionálních grafických výstupů. Zajímavá je rovněž malá virtuální galerie (Gallery), ve které nám průvodce umožní shlédnout a pokochat se někdy konzervativními, jindy zase přímo avantgardními díly malířů a návrhářů všech směrů a škol. Prostřednictvím poslední záložky (Updates) se spojíme s celosvětovou grafickou komunitou a také se můžeme přihlásit k odběru specializovaného grafického zpravodaje Graphics By Design.

CorelDRAW X4: Inovace na prvním místě

Poté, co založíme nový dokument, nám ihned dojde, že kanadští tvůrci nelhali, když říkali, že jejich nové dílo je plně optimalizováno pro systém Windows Vista. Grafické rozhraní se přímo třpytí přesně podle směrnic daných vizuálním týmem společnosti Microsoft. Pravda, ve Windows XP není tato magická záře tak oslňující, ovšem přesto je bezprostřední dojem z grafického rozhraní mnohem pozitivnější, zejména ve srovnání s tím, na co jsme byli dosud zvyklí. Je dokonce docela dobře možné, že uživatelé starších verzí se budou zprvu cítit malinko ztraceni. CorelDRAW X4 je ale nenechá na holičkách: v nabídce Help se nachází volba, díky níž nařídíme, aby nám editor barevně zvýrazňoval položky nabídek a tlačítka panelů nástrojů, která byla do programu zapracována počínaje určitou verzí produktu. Kupříkladu majitelé verze 9.0 objeví zcela jistě nejvíce novinek, ovšem pěkná porce vylepšení je připravena rovněž pro uživatele předcházející verze X3.
Jestliže rádi pracujete s dokumentovými šablonami, pak budete z možností CorelDRAW X4 vskutku nadšeni. Desítky šablon jsou v zájmu rychlého přístupu a efektivní správy kategorizovány do přehledně členěných skupin. Pomocí šablon můžeme zhotovovat propagační a marketingové materiály, vizitky, inzeráty, katalogy, loga, certifikáty, pohlednice a mnohá další skvostná díla. Každý uživatel si může vytvářet také vlastní dokumentové šablony, které posléze zařadí do své osobní kreativní sbírky. Šablony lze vyhledávat podle jména, kategorie, klíčových slov nebo speciálních příznaků, zcela podle norem rychlého přístupu k informacím. Zdokonalené vyhledávání souborů asociovaných s programem CorelDRAW X4 je v plné symbióze s vyhledávacím strojem systému Windows Vista, takže k požadovaným dokumentům se dostaneme odkudkoliv. Konvencím systému Vista jsou přizpůsobeny rovněž grafické miniatury dokumentů uložených v souborech s příponou .CDR. Ty se zobrazují správně, ať už jde o jedno- či vícestránkové dokumenty. Navíc, jelikož i miniatury jsou tvořeny vektory, nebrání se změně velikosti, samozřejmě při zachování vysoké zobrazovací kvality.
Abychom mohli precizněji kontrolovat své grafické návrhy, CorelDRAW X4 uvádí nezávislé vrstvy, a to separátně pro každou stránku dokumentu. Grafická primitiva i sofistikovanější objekty mohou být ukládány do různých vrstev, přesouvány mezi vrstvami či sdíleny. Z objektů lze vytvářet symboly, které si můžete představit jako opětovně použitelné návrhové vzory. Jestliže kupříkladu nakreslíme výtečné logo, převedeme ho na symbol a posléze tento symbol pouhým přetažením vložíme všude tam, kam budeme chtít. Program ukládá symbol pouze jednou, přičemž jeho instance vytváří automaticky podle vzoru, čímž je optimalizována velikost výsledného .CDR souboru.
CorelDRAW X4 umožňuje na jednotlivé stránky dokumentu „nalepit“ variabilně konfigurovatelná vodítka. To je dobrá zpráva, poněvadž při práci na vícestránkovém materiálu již nebudeme muset s vodítky vést válku: každá strana bude segmentována tak, jak budeme chtít. Pokud je záměrem designéra, aby se určité objekty či prvky objevovaly samočinně na každé nově založené stránce, může je zakomponovat do tzv. hlavní stránky (master page). Stránky lze rychle duplikovat, stačí k tomu vybrat jeden příkaz z nabídky. Při duplikování můžeme určit, zda chceme kopírovat pouze vrstvy, nebo také jejich obsahy.
Celá snůška inovací se váže k interaktivním tabulkám. Po nakreslení tabulky lze upravovat rozměry přítomných řádků a sloupců. Jednotlivé buňky se dají vybírat do bloku a je možné s nimi provádět základní manipulační operace (kupř. sdružovat více buněk do jedné, rozdělovat jednu buňku na větší počet buněk atd.). Uskutečněné akce si program pamatuje a na požádání vám je dovolí vzít zpět. Výtečné je, že do buněk můžeme velice snadno zapisovat text. Novinkou je schopnost buněk přijmout jakékoliv jiné objekty, ať už vektorového nebo rastrového charakteru. Vytváření tabulky se tak v tu ránu mění na zábavnou stylistickou práci, v jejíchž intencích se zcela oprostíme od technických detailů a plně se koncentrujeme pouze na vizuální stránku věci.
Text je ve verzi X4 také interaktivní. To znamená, že CorelDRAW nám v reálném čase ukáže, jak by se změna fontu nebo úprava velikosti písma odrazila na vzhledu editovaného textového řetězce ještě předtím, než bude takováto akce provedena. Tato „živá ukázka“ je příjemným doplňkem, nicméně nejde o nijak revoluční modifikaci, vždyť v aplikacích sady Office 2007 ji používáme již rok. Na panelech nástrojů přibyla tlačítka pro rychlou rotaci textu – rotovat lze volným a odstavcovým textem, dokonce i textem umístěným na křivce. Editor si konečně dokáže poradit i s korektním psaním uvozovek podle zvyklostí lokálního prostředí. Nastavíme-li český jazyk, budou již uvozovky zapisovány správně a ne podle „amerického“ stylu. Když už jsme u textu, musíme zmínit rovněž jednu veskrze pozoruhodnou inovaci, která se pojí se snadnou identifikací fontů. Představte si, že od kolegy obdržíte soubor, v němž se nachází skvělý font, který byste rádi upotřebili také ve svých vlastních grafických pracích. Bohužel dotyčný font nevlastníte, ale ani nevíte, jak se jmenuje. V této situaci vám pomůže funkce zvaná WhatTheFont. Ta funguje přibližně takto: jednoduše z textu zapsaného kýženým fontem pořídíte snímek a takto získaný obrazový materiál poté odešlete ke zpracování na stránku www.myfonts.com/WhatTheFont. Rozpoznávací algoritmy se vzápětí pustí do diagnostikování fontu a předloží vám buď jeden font, anebo množinu fontů s podobnými typovými rysy. Vybraný font si potom můžete zakoupit a použít ve svých návrzích.
V životě grafika se často stává, že je zapotřebí rastrový originál převést na odpovídající vektorový model. Proces vektorizace rastrových předloh uskutečňuje pomůcka PowerTRACE, která již nějaký čas neexistuje jako samostatný program, ale plní roli integrální součásti funkčního jádra editoru CorelDRAW X4. Novinkou je okamžitá vektorizace, při níž program využije implicitní nastavení parametrů vektorizačního algoritmu. Pečlivě lze kontrolovat vektorizaci technických kreseb, náčrtů a pérovek. S výsledky, které PowerTRACE předváděl, jsme byli velice spokojeni, poněvadž kvalita této služby je vynikající.
Uživatelé si již dávno zvykli, že CorelDRAW přináší vždy hezkou kolekci bitmapových efektů. Nejinak je tomu také u verze X4: vedle automatické úpravy kontrastu a barevného vyvážení máme k dispozici rovněž laboratoř Image Adjustment Lab pro důkladnou kontrolu základních barevných atributů bitových map. Novinkou je funkce centrování obrazu, jež nachází své uplatnění zejména při úpravě fotografií, které byly zachyceny nebo naskenovány pod určitým úhlem.
CorelDRAW X4 umí importovat nebo exportovat data do mnoha různých formátů, mezi nimiž nechybí Adobe Illustrator CS3, Photoshop CS3, Acrobat 8, AutoCAD, Microsoft Word 2007, Microsoft Publisher 2007 a Corel Painter X.

Corel PHOTO-PAINT X4: Stříbrný sportovec

Pro rastrový program Corel PHOTO-PAINT X4 platí mnoho z již uvedeného. Se svým vektorovým souputníkem sdílí nové vizuální motivy grafického rozhraní, uvítacího průvodce a bohatou paletu podporovaných souborových formátů. V našem testu jsme proto z pochopitelných důvodů kladli důraz pouze na stěžejní inovace tohoto rastrového softwaru. Program spolupracuje s různými profily správy barev, jejichž společným cílem je dosažení shody u reprezentace barev, které jsou zpracovávány různými zařízeními (jako jsou skenery, digitální fotoaparáty, tiskárny a monitory). Editor umožňuje jednak komplexní nastavení správy barev, jednak jednotlivou konfiguraci kooperujících zařízení. Většina uživatelů si vystačí se základními nastaveními, jejichž prostřednictvím programu sdělí, zda si přejí grafický výstup optimalizovat pro běžné domácí použití, profesionální ofsetový tisk nebo web.
V nabídce rastrových efektů nalezneme důvtipnou funkci pro centrování obrazů, jež byly zachyceny pod úhlem (ano, stejnou funkci má také CorelDRAW X4). Laboratoř Image Adjustment Lab známe již ze dřívějška, ačkoliv její novinkou je interaktivní histogram, jenž nám nyní informaci o jasu pixelů bitové mapy podává v reálném čase. Pohotový histogram si našel cestu také do dialogového okna, v němž pracujeme s křivkami. Křivky jsou v programu Corel PHOTO-PAINT X4 nebývale robustní, ovšem navzdory tomu není práce s nimi složitá. Jelikož díky křivkám je možné s bitovou mapou realizovat složité grafické transformace (kupř. zvýrazňovat dosud skryté podrobnosti, zesvětlovat nebo ztmavovat oblasti a korigovat barvy), je jejich ovládnutí prvním krokem ke kariéře profesionálního grafika.
Velice rychle jsme se spřátelili s čočkami, pomocí kterých mohou uživatelé vykouzlit různé grafické efekty (jako je sépie na obrázku). Čočka umožňuje vytvářet líbivé efekty, ovšem ne všichni vědí, jak funguje, a tak připojujeme krátké vysvětlení. Vytvořená čočka je uložena do samostatné vrstvy, která je umístěna nad vrstvu s bitovou mapou. Všechny operace, které provedeme s čočkou, se promítají do její vrstvy a ne do podkladové vrstvy s rastrem (z čehož plyne, že pixely původní bitmapy nejsou modifikovány). Pokud jsme s dosaženými výsledky spokojeni, obě vrstvy zkombinujeme, čímž získáme hotový obraz.

Závěrečné zhodnocení

Grafický balík CorelDRAW Graphics Suite X4 je prvotřídní software, jenž plně uspokojí potřeby počítačových grafiků, návrhářů a všech uživatelů, kteří žádají mnohem více funkcí, než jim jsou schopné nabídnout programy nižší střední třídy. Vektorový editor CorelDRAW X4 je důstojným nástupcem verze X3, totéž můžeme prohlásit i o rastrovém vizualizéru Corel PHOTO-PAINT X4. Jestliže pracujete s některou ze starších verzí této grafické sady, má smysl o přechodu na „iks čtyřku“ vážně uvažovat. My sami jsme byli po provedení testů spokojeni a nyní se těšíme na další verzi, která k nám podle dosavadního harmonogramu zavítá pravděpodobně začátkem roku 2010.