Hlavní navigace

Columbus Personal Edition 3.2

1. 11. 2008

Sdílet

Univerzální prohlížeč souborů Někdy se můžete dostat do situace, že si potřebujete prohlédnout soubor vytvo


Univerzální prohlížeč souborů

Někdy se můžete dostat do situace, že si potřebujete prohlédnout soubor vytvořený v aplikaci, kterou nemáte na svém počítači nainstalovanou. Pro výjimečné nebo občasné prohlížení souborů méně běžných formátů se instalace mnohdy robustních aplikací nevyplatí. Program Columbus britské firmy OASYS Ltd. takové aplikace nahradí: pomocí této utility dokážete prohlížet textové i grafické soubory vytvořené téměř v jakékoli aplikaci. V základní verzi Personal Edition je šířen zdarma, ale jeho rozsah je omezen na prohlížení souborů běžných komerčních formátů, včetně MS Office XP. Naproti tomu placená verze Professional podporuje více než 300 formátů, jako např. MS Office 2007, MicroStation, Hewlett Packard HPGL/2 nebo grafické soubory vytvořených v AutoCADu. Umožňuje také přístup k souborům v síti a na vzdálených serverech (FTP), skenování dokumentů do formátu PDF a TIFF, převod formátu souborů, příjemná je i schopnost uspořádat soubory a složky, které se nacházejí v různých složkách a serverech, podle jejich logické příbuznosti. Vzhled Columbusu připomíná průzkumníka MS Windows a je také jednoduchý a snadný při ovládání. K prohlížení souboru se otevře samostatné okno vybavené navigačními a jinými nástroji, v případě potřeby dokáže program otevřít i více oken. K souborům lze přidat poznámky. Zajímavou vlastností programu je možnost vytvářet projekty a šablony, pochválíme i vysokou rychlost načítání a zobrazení souborů, což oceníte především u AutoCADu. Prohlížeč Columbus pracuje v operačním systému Windows 2000, 2003, XP a Vista.

Soubor: http://www.oasys-software.com
Domovská stránka: http://www.oasys-software.com
Cena: (zdarma)
?????????

Copernic Desktop Search 3.0.0.74

Pokročilé vyhledávání souborů

Součástí operačního systému MS Windows je funkce Hledat, která podle zadaných parametrů vyhledá určitý soubor na všech pevných i připojených discích. Specializovaná vyhledávací utilita Copernic Desktop Search kanadské firmy Copernic Inc. předčí tuto funkci nejen rozšířenými podmínkami hledání, prohlížecími a třídícími možnostmi, ale vyniká vysokou rychlostí zpracování výsledků, kdy hledaný soubor nalezne okamžitě. Je to způsobeno tím, že po zadání vyhledávacích podmínek neprohledává celý disk, jako to provádí funkce ve Windows, nýbrž prochází svou vlastní databázi, kterou si program vytvoří a uloží již při prvním spuštění. Databázi neustále aktualizuje. Jedná se o trvale spuštěnou aplikací, která průběžně zachycuje všechny nové, změněné a smazané soubory, přijaté a odeslané e-mailové zprávy a vše indexuje. Vyhledat soubor lze podle názvu nebo obsahu. Dokáže vyhledat nejen běžné soubory, ale i e-mailové zprávy a jejich přílohy a také internetové stránky, které jsou obsahem složek Oblíbené a Historie. Příjemné je prohlížecí okno, zobrazující obsah vybraného souboru v jeho přirozeném formátu. Příslušnými odkazy můžete vybraný soubor otevřít v jeho domovské aplikaci, přehrát zvukový a video soubor, otevřít internetovou stránku a e-mailovou zprávu či přílohu a přímo z prostředí programu na ni můžete napsat odpověď nebo ji přeposlat dalším příjemcům. Filtrace s podporou operátorů AND, OR a NOT a s použitím závorek a uvozovek pro zápis víceslovných frází jsou dalšími přednostmi programu.

Soubor: http://www.copernic.com
Domovská stránka: http://www.copernic.com
Cena: (zdarma)
?????????

WinOrganizer 4.0.1049

Vyspělý plánovač a katalogizér

WinOrganizer z dílny The Golden Section Labs se na stránkách různých periodik s počítačovou tematikou objevil již vícekrát. Je to kvalitní program, pomáhající při plánování povinností, akcí a úkolů, slouží k evidenci adres osob i institucí, knih, CD, DVD, obrázků, vytváření a uchovávání textů, uschování čísel účtů a důležitých hesel. Záznamy se podle typu seskupují do kategorií, které autoři nazývají dokumenty. Implicitně je WinOrganizer vybaven šesti základními skupinami dokumentů: Události, Úkoly, Kontakty, Poznámky, Hesla a Složky. Dokumenty vidíme v navigačním okně, kde je lze uspořádat do flexibilní stromové struktury. Události a Úkoly slouží pro záznamy vašich akcí, povinností, výročí, narozenin a svátků apod. Užitečné je tlačítko Přehled v hlavním okně programu, díky němuž dokážete zobrazit souhrnný přehled událostí a úkolů připsaných na nejbližší dny. Položka Kontakty slouží jako adresář osob a institucí a umožňuje vložit i fotografie osob, vytáčet telefonní čísla, napsat zobrazenému kontaktu e-mail nebo načíst jeho internetovou stránku. Poznámky byly v poslední verzi programu propracovány na úroveň slušného textového editoru. Dokument Hesla slouží k uchovávání soukromých údajů, jakými jsou právě hesla, čísla bankovních účtů, registrační kódy k legalizaci softwaru apod. Aby tyto údaje byly privátní, je možné je opatřit heslem. WinOrganizer však umožňuje opatřit heslem nejen jednotlivé záznamy, ale i celé dokumenty a dokonce kompletní datový soubor, čili všechny dokumenty se svými záznamy, jediným společným heslem. Program podporuje 33 jazyků včetně češtiny.

Soubor: http://www.tgslabs.com
Domovská stránka: http://www.tgslabs.com
Cena: , 55 dolarů
?????????

Font Twister 1.3

Editor nadpisů a tlačítek

Nainstalujete-li si Font Twister německé firmy Neuber Software, budete ohromeni jeho možnostmi a schopnostmi. Font Twister je mocný prostředek k vytvoření stylových nadpisů, nápisů, tlačítek, log a rámečků do dokumentů, plakátů, prezentací i na internetové stránky. Slovíčko „mocný“ není v případě Font Twisteru laciným reklamním trikem: program je vybaven množstvím stylů a nástroji, kterými lze vzhled textu dovést až „ad absurdum“. Pracovní okno Font Twisteru je rozděleno do dvou částí. Horní část tvoří okno, jež obsahuje textové editační pole a zároveň slouží jako náhled výsledku vaší tvorby. Dolní část tvoří panel stylů, rozdělený do osmi oblastí (Styl, Text, Povrch, Deformace, Obrys, Reliéf, Stínování a Rámeček), přičemž každá z oblastí nepostrádá ovládací prvky pro detailní úpravy vybraného stylu. Stylizační možnosti Font Twisteru jsou nekonečné, zmiňme však alespoň některé: mimo volby základních atributů písma (font, velikost, barva) lze nastavit sklon písma vlevo nebo vpravo, roztáhnout text nebo ho stlačit, otáčet jej, rozostřit, deformovat, nastavit 3D tvar, přidat světla, stíny, skvrny, šmouhy, konfigurovat je možné i pozadí (barva, textury), můžete nastavit průhlednost písma vůči pozadí. Ovládacími prvky můžete řídit intenzitu efektu (výška, hloubka, velikost, úhel, světlo, stín, barva, průhlednost apod.) ve vodorovném i svislém směru. Mnoho dalších textových efektů může být vytvořeno rychle a jednoduše tzv. randomizerem – generátorem nahodilých textových efektů. Font Twister se také snadno používá, protože všechny operace lze provádět pouhým klikáním myši.

Soubor: http://www.neuber.com
Domovská stránka: http://www.neuber.com
Cena: , 39 dolarů
?????????

PrintKey 1.05

Snímač obrazovky

PrintKey Pro je program pro snímání obrazovky, o kterém jeho autor prohlašuje, že „je více než pouhým snímačem, je vyspělým grafickým editorem“. PrintKey nabízí přes třicet funkcí, ty nejdůležitější vám představíme. Po celou dobu práce s počítačem je program trvale spuštěn (tento stav indikuje programová ikona v systémové liště), což má nesmírnou výhodu např. při snímání rozbalovacích nabídek. Běžné snímače musíte nejprve spustit, tím se však nabídky okamžitě zavřou. V PrintKey nemusíte nic otevírat, jen v potřebném okamžiku stisknete příslušné klávesy a máte sejmuto přesně to, co se na obrazovce právě nacházelo. Ze systému Windows je pro snímání obrazovky přejata klávesa PrintScreen a její kombinace, ale komu nastavení nevyhovuje, může si klávesové zkratky změnit. PrintKey může sejmout celou obrazovku, aktivní okno, určitý výřez. Výsledný obrázek může být upravován ve vlastním editoru a vytištěn či uložen v grafických formátech JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, TIF, TIFF a PCX. K úpravám dokáže otevřít i soubor formátu ICO, WMF, EMF a CUR. Do sejmutého nebo otevřeného obrázku lze vložit text i kresbu od ruky. Obrázek můžete otáčet, upravit jeho velikost, jas, kontrast, ostrost, změnit výřez a dokonce i jeho grafické rozlišení, vyvážit a invertovat barvy, převést do stupnice šedi nebo na obraz černobílý. K obrázku lze přidat rámeček, datum a různé informace. Hotový výtvor lze vložit do schránky, kopírovat, přesouvat, tisknout a odeslat e-mailem. Z pokročilých funkcí PrintKey Pro jmenujeme podporu MultiMonitoringu a automatické sejmutí obrazovky v nastavený čas, i její cyklické snímání v určených intervalech.

Soubor: http://www.warecentral,com
Domovská stránka: http://www.warecentral,com
Cena: , 19,95 dolarů
?????????

PSPad 4.5.2.2240

Editor neformátovaného textu

PSPad českého autora Jana Fialy uživatelům výpočetní techniky ani nemusíme představovat. Přestože se jedná o freeware, je uznávaným a oblíbeným editorem neformátovaného textu pro mnoho profesionálních programátorů a autorů webových stránek. PSPad je zdařilou aplikací, vybavenou snad všemi funkcemi a nástroji potřebnými pro komfortní práci s neformátovaným textem. PSPad podporuje mnoho typů souborů a programovacích jazyků. Je ideální k tvorbě a úpravě internetových stránek: obsahuje řadu jedinečných nástrojů, mimo jiné i editor TopStyle Lite pro editaci CSS a knihovnu TiDy pro formátování, kontrolu a kompresi HTML kódu. Má vlastní prohlížeč kódu pro aplikace HTML, XML, PHP, Pascal a INI, vlastní internetový prohlížeč s podporou Apache a nechybí ani FTP klient s možností úpravy souborů přímo na vzdáleném serveru. Uživatelská makra a šablony automatizují všechny potřebné operace, a tak v PSPadu nechybí záznamník maker ani uživatelsky upravitelné šablony pro různé programovací jazyky. Důležitou vlastností PSPadu je barevné zvýraznění syntaxe pro více než 40 druhů souborů s rozlišením sedmi dialektů syntaxe SQL s automatickým nastavením podle typu souboru, navíc s uživatelskou definicí zvýraznění. PSPad dokáže porovnat text dvou souborů i verze zdrojových kódů. Používá číslování řádků, záložky v textu, silnou stránkou je práce s projekty a možnost pracovat v rozděleném okně buď s jedním souborem, nebo se dvěma soubory současně. Užitečné je i barevné zvýraznění aktuální řádky. Ivan Štromer 8 0000/CZ o

Soubor: http://www.pspad.com
Domovská stránka: http://www.pspad.com
Cena: (zdarma)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).