Hlavní navigace

Co skrývá registr Windows

1. 1. 2001

Sdílet

Firma Microsoft při tvorbě operačního systému Windows 95/98 soustředilasystémová nastavení na jedno místo: toto místo se nazývá registr a nacházejí se zde všechny důležité informa...
Firma Microsoft při tvorbě operačního systému Windows 95/98 soustředila
systémová nastavení na jedno místo: toto místo se nazývá registr a nacházejí se
zde všechny důležité informace o hardwaru i softwaru vašeho počítače. V tomto
článku se vám pokusíme ukázat, jak si můžete nastavit Windows podle svých
požadavků a to jednoduše a hlavně beze strachu o svůj počítač.

Co se týče registru Windows, chová se jejich autor firma Microsoft, značně
rozporuplným způsobem. Na jedné straně dává najevo, že do zde uvedených
systémových nastavení by běžný uživatel vůbec neměl zasahovat. Jasným důkazem
této strategie je to, že se pečlivě vyhýbá jakýmkoliv zmínkám o této nanejvýš
důležité součásti Windows. Registr není v dokumentaci téměř vůbec popsán. Pokud
chcete získat informaci o registru Windows 95/98 on-line, máte smůlu opět se
nedozvíte skoro nic. Dopadnete ještě daleko hůře: po prokazatelném zásahu do
registru Windows a následném dotazu na hot-line firmy Microsoft se vám může
stát, že vám dokonce mohou odepřít podporu, kterou získáte po zakoupení
operačního systému Windows.

Na druhé straně, abychom pouze nepodezřívali, máme od Microsoftu k dispozici
nástroj na úpravu registru je to program s názvem Editor registru. Tento
program je velmi podobný co do používání programu Průzkumník, a proto je velmi
snadné registr pomocí tohoto nástroje upravovat. Navíc zásahy do registru
ulehčuje Microsoft pomocí grafických nástrojů jako jsou např. Poledit nebo
Powertoys.

Jak to tedy je ve skutečnosti? Myslím, že tento přístup firmy Microsoft můžeme
vysvětlit tak, že přes jisté počáteční obavy vychází z toho názoru, že získat
přístup k registru jako důležité součásti systému je přece jen nezbytné.
Samotný registr Windows nabízí tak zajímavé možnosti, že jen málokterý uživatel
se ubrání tomu je nepoužít. Na tom se nic nezměnilo ani ve Windows 98, ačkoliv
během testování beta-verze Windows 98 kolovaly fámy o tom, že v této verzi
Windows již registr nebude přístupný.

Faktem je, že zásah do registru má bezpochyby v naprosté většině případů svůj
význam a riziko poškození registru je při správném zacházení s ním minimální. V
následujících odstavcích najdete přehled o užitečných nastaveních registru,
dále tipy pro zabezpečení registru a jeho optimalizaci, jakož i základní
pravidla a informace o dalších možnostech práce s ním.

Pokud neuvedeme jinak, platí všechny tipy jak pro operační systém Windows 95,
tak i pro Windows 98.

U tipů označených značkou je třeba postupovat obezřetně, jinak hrozí poškození
operačního systému Windows.1. Uspořádání registru

Jak se vyznat v registru Windows

Předtím, než se pustíte do úprav registru Windows, měli byste se s ním nejprve
důkladně obeznámit, zejména poznat jeho strukturu a možnosti úprav vůbec.
Přinejmenším stejně tak důležité je provést zálohu registru. Způsob jejího
provedení je uveden v kapitole 2 Zálohování registru.

S uspořádáním registru se můžeme seznámit několika způsoby.

I. Editor registru: Nejběžnějším způsobem vstupu do registru je program Editor
registru, jenž je představován souborem REGEDIT.EXE. Jednou z jeho možností
spuštění je tlačítko Start/Spustit a do políčka Otevřít: napsat příkaz regedit.

Pozor!!! Program Editor registru není žádný textový editor! Z toho vyplývá, že
jakékoliv změny, které pomocí něj provedete, budou okamžitě v registru uloženy.
Neexistuje tedy žádná možnost vrátit registr do původního stavu pomocí nějakého
tlačítka Zpět, jaké známe například v programu Microsoft Word.

V programu Editor registru se zajisté velmi rychle zorientujete. Jeho ovládání
je velmi podobné tomu v programu Průzkumník. Pomocí klávesy se
přesunete na nadřazený klíč. Klávesa na numerické klávesnici vám umožní
rozbalení klíče a zobrazení všech klíčů, které jsou jeho součástí, klávesa
zase provede sbalení klíče a všechny klíče, jež jsou jeho součástí, zmizí z
monitoru. Pomocí klávesy můžete klíč rozbalit a nechat si zobrazit úplný
strom klíčů až do nejnižší úrovně.

Podobně jako je tomu u složek s dlouhými názvy v programu Průzkumník můžete se
přímo přesunout na určitý klíč tak, že přímo napíšete první písmena názvu
klíče. Pokud tedy například hledáte klíč .doc umístěný v klíči
Hkey_Classes_Root, klepněte na tento klíč a pak postupně stiskněte klávesy <.>,
, a .

Pomocí nabídky Úpravy/Najít můžeme v registru přímo vyhledávat klíče, hodnoty a
údaje. Stiskem klávesy můžeme hledání opakovat. Dalším shodným znakem mezi
programy Editor registru a Průzkumník je nastavení vzhledu pravé části okna. U
obou programů můžeme pomocí klávesové zkratky (na numerické
klávesnici) nastavit optimální délku sloupce tak, abychom pohodlně viděli
všechny údaje v daném sloupci (např. sloupec Název nebo Údaj).

Stejně jako v Průzkumníku můžeme označený klíč přejmenovat stiskem klávesy
. Ke smazání klíče můžeme použít klávesu , naopak pro vytvoření
klíče nového využijeme z nabídky Úpravy příkaz Vytvořit. Tento příkaz lze také
vyvolat z kontextového menu, které získáme klepnutím pravým tlačítkem myši na
již existující klíč, v němž chceme nový klíč vytvořit. V pravé části okna
můžeme údaje jednotlivých hodnot upravit tak, že poklepeme na název hodnoty.
Novou hodnotu můžeme vytvořit buď pomocí nabídky Úpravy a příkazu Vytvořit,
nebo pomocí kontextového menu, které získáme klepnutím pravým tlačítkem myši v
pravé části okna. V příkazu Vytvořit si pak stačí zvolit, zdali chceme vytvořit
novou textovou hodnotu, binární hodnotu nebo hodnotu DWORD.

II. Další alternativa: Existují také speciální utility, které vám do značné
míry zásahy do registru usnadní. Klasickým příkladem mohou být např. utility
Tweak UI, Poledit nebo Tzedit. Tyto utility používají takové nástroje, které
umožňují velmi pohodlné upravování registru, jsou však úzce specializované jen
na určité úpravy. V tomto článku se proto budeme věnovat zejména programu
Editor registru, jenž je univerzálním nástrojem pro úpravu registru a je
dostupný všem uživatelům Windows 95/98.2. Zálohování registru

Jak si vytvoříte částečnou, případně úplnou zálohu registru

I malá chyba v registru Windows může mít ve své podstatě fatální důsledky.
Windows si sice po každém úspěšném spuštění vytvářejí zálohu registru
automaticky, ovšem problémy nastávají, pokud sice Windows nejprve úspěšně
nastartují, ale "zamrznou" v okamžiku provádění zálohy registru. V tomto
okamžiku je pak záloha registru shodná s aktuálním (ale chybným) nastavením
registru. V takovém případě pomůže už jen další kopie registru uložená na jiném
místě. Proto vám doporučujeme vytvořit si v každém případě svoji vlastní zálohu
registru.

I. Export/Import obsahu registru: Spusťte program Editor registru a poté z menu
Registr vyberte příkaz Exportovat soubor registru. Zadejte název souboru, do
kterého budete chtít registr exportovat (bez přípony), v poli Rozsah exportu
vyberte volbu Všechna data pokud chcete exportovat celý registr, nebo volbu
Vybraná větev, pokud chcete exportovat jen část registru. Klepnutím na tlačítko
OK se odpovídající část registru uloží ve formě ASCII souboru s příponou REG.

Tímto způsobem máte provedenou zálohu buď celého registru, nebo jeho
odpovídající větve. Pokud po úpravách registru budete chtít vrátit stav
registru do původní podoby, stačí pouze na exportovaný soubor poklepat. Tím se
exportovaná část do registru vloží. Při tomto postupu se však nic nesmaže. To
znamená, že tento postup je vhodný tehdy, pokud nějaký klíč neuváženě smažete a
chcete jej vrátit zpět. Pokud nějaký klíč vytvoříte, zůstává v registru stále,
dokud jej nesmažete ručně.

Pokud chcete upravit pouze jeden klíč v registru, doporučuje se tento postup:
Exportujte klíč, který budete upravovat, a proveďte v registru potřebné změny.
Budete-li se chtít vrátit k původnímu nastavení tohoto klíče, úplně jej smažte
a načtěte exportovaný soubor REG.

Pokud vám Windows nestartují, můžete soubor REG načíst také v prostředí MS-DOS
(program Regedit pracuje i v prostředí MS--DOS), a to příkazem (předpokládejme,
že je registr představován souborem XYZ.REG)

regedit /c c:\windows\xyz.reg (přepínač /c znamená create).

Na rozdíl od poklepání ve Windows 95/98 způsobí použití přepínače /c v
prostředí MS-DOS nové načtení celého registru. Tento přepínač je ale určen
pouze pro nouzové případy. Pokud tedy příkaz regedit /c použijete, musíte si
být stoprocentně jisti tím, že daný REG soubor obsahuje informace o celém
registru, a ne jen o jeho části.

A ještě jedno důležité varování v nejstarší verzi Windows 95 je část programu
Editor registru určená pro práci v prostředí MS-DOS, velmi nespolehlivá a často
zkolabuje zejména u dlouhých a komplikovaných klíčů. Tato chyba je ve verzi
Windows 95 B (OSR2) odstraněna a program Editor registru funguje v prostředí
MS-DOS spolehlivě až od této verze.

II. Záloha souborů SYSTEM.DAT a USER.DAT: Před úpravami registru nebo před
instalací, případně odinstalováním programů si vytvořte zálohu souborů SYSTEM.
DAT a USER.DAT. Pojmenujte si je například SYSTEM.BAK a USER.BAK. Zpravidla se
oba tyto soubory nacházejí ve složce Windows. Pokud ve Windows používáte
profily, najdete soubor USER.DAT ve složce profilu každého uživatele. Soubor
SYSTEM.DAT se i v tomto případě nachází ve složce Windows. Pokud se vám po
úpravě registru objeví chyba, stačí po restartu počítače stisknout před
spuštěním Windows stisknout klávesu a zvolit Stav nouze se systémem
MS-DOS. Potom se stačí přesunout do složky Windows pomocí příkazu cd windows a
odstranit atributy souboru SYSTEM.DAT příkazem

attrib -s -r -h system.dat

Potom příkazem

copy system.bak system.dat

dostanete pomocí zálohy registr Windows do původního stavu. Tento postup
použijte i pro obnovení souboru USER.DAT ze zálohy.3. Práce s nástroji

Užitečné utility pro práci s registrem

Pokud s registrem pracujete častěji, tzn. vyhledáváte klíče, měníte nebo
vytváříte hodnoty, je Editor registru poněkud nešikovný. Pokusíme se vám
představit jeho možné alternativy.

I. Lepší orientace: Často musíte hledat v registru určité klíče nebo hodnoty. V
Editoru registru k tomu můžete použít příkaz Najít z menu Úpravy, případně
postupně klepat na strom klíčů, dokud jej nenajdete. Pro experimentování s
položkami v registru je často potřeba měnit určitou hodnotu několikrát a po
restartu počítače ji musíte opět znovu pracně hledat. Tuto nepříjemnou práci
odstraňuje freewarová utilita Regedit-X, kterou najdete (regeditx.zip, 214 KB)
nebo na adrese http://www.dcsoft.com/products. htm. Tato utilita se zabuduje
přímo do programu Editor registru a umožňuje vám tento program rozšířit o
seznam posledně navštívených klíčů. Pokud klepnete na jakoukoliv položku v
tomto seznamu, dostanete se přímo na vámi žádaný klíč. Dokonce můžete jméno
klíče přímo zadat. To se hodí zvláště tehdy, když chcete zkopírovat jméno klíče
například z textového dokumentu. Pak označíte text se jménem klíče, zkopírujete
jej pomocí klávesové zkratky a vložíte jej pomocí klávesové zkratky
do řádku v programu Regedit-X. Tak se dostanete k cíli mnohem
rychleji, než kdybyste se k němu dostávali otevíráním jednotlivých klíčů.

II. Hlídání změn: V registru se nacházejí data, která každý program potřebuje
ke své konfiguraci a ke svému běhu. Jestliže chcete mít přehled o tom, na které
klíče a hodnoty určitý program přistupuje, můžete využít například sharewarový
program Regmon-Ex (najdete jej regmonex.zip, 168 KB). Pomocí tohoto programu
můžete také velmi snadno kontrolovat, zda snad některé aplikace neoprávněně
nenačítají nějaká data. Může se totiž snadno stát, že nějaký program si může
bez našeho vědomí načíst z registru důvěrné informace, např. tzv. MRU data (viz
kapitola 8) nebo informace o uživatelích, a poslat je po Internetu. Program
Regmon-Ex dovede tyto podezřelé aktivity odhalit, neboť každý přístup k
registru protokoluje. Pomocí funkce filtrování můžete obsah vypisovaný v okně
programu omezit, a to například pouze na protokolování přístupu k registru
toliko od jedné aplikace třeba MS Wordu.

Další možností k získání kontroly nad registrem je sharewarový program Regsnap,
jejž najdete (regsnap.zip, 114 KB) nebo na adrese http://www.webdon.com/
regsnap/index.html. Tato aplikace vytvoří okamžitý profil registru. Pokud
chcete později vědět, jaké změny nastaly od okamžiku vytvoření profilu,
vytvoříte si profil nový a oba profily necháte porovnat. Regsnap vám toto
porovnání provede a zobrazí všechny rozdíly.

III. Hledání a nahrazování: V některých případech je nezbytné v registru
vyhledat hodnoty, případně názvy určitých klíčů a nahradit je jinými. Pomocí
standardních prostředků ve Windows je to sice možné, ale značně nepohodlné.
Musíte totiž celý registr exportovat do REG souboru, tento soubor otevřít v
editoru podporujícím zobrazování ASCII znaků, tento soubor upravit a takto
upravený soubor znovu načíst. Daleko komfortnější je použití programu Registry
Search&Replace, který najdete (regsrch2.zip, 649 KB), případně na
http://www.iserv.net/~sjhswdev/. Pomocí tohoto programu si můžete nechat v
registru vyhledat libovolné znaky a zaměnit je za jiné.

Prakticky každá aplikace, kterou na svůj počítač instalujete, vkládá do
registru svoje vlastní položky. Při odinstalovávání aplikací Windows zpravidla
nedovedou smazat všechny položky odinstalovaného programu. Jenže to ještě není
ten hlavní problém: i když všechny položky programu budou smazány, pak stejně
se velikost registru nezmění. Logickým důsledkem tohoto jevu je, že velikost
registru neustále roste.4. Optimalizace registru

Jak dosáhnout zeštíhlení registru

I. Úklid registru: Prvním krokem je vymazání všech nepotřebných a osamocených
položek. Spusťte tedy Editor registru a otevřete si hlavní klíč Hkey_Users a v
něm klíč .Default\Software. Na tomto místě pro každý nainstalovaný program
existuje jeden klíč. Vyhledejte všechny položky, u kterých jste si jisti, že k
nim příslušející programy jste již odinstalovali, a smažte je. Klíče smažete
pomocí klávesy .

II. Díry v registru: Samotné smazání klíčů však velikost souborů SYSTEM.DAT a
USER.DAT nezmenší. Místo, které tyto klíče zaujímaly, totiž zůstává rezervované
a může být využito pro klíče jiných programů. Přece jen ale udržování tak
velkého registru značně zpomaluje váš systém. Tato chyba postihuje zejména
Windows 95, zejména pokud instalujete nějaký software na zkoušku a hned jej
zase odinstalujete. V tomto případě byste si měli před instalací udělat záložní
kopie souborů registru (viz kapitola 2). Tyto kopie pak můžete použít po
odinstalování softwaru. Všimněte si, že funkce Importovat soubor registru nebo
Exportovat soubor registru dostupné v nabídce Registr v programu Editor
registru nejsou k tomuto účelu vhodné. Editor registru totiž dovede pouze
exportované soubory přidat do registru, nikoliv upravit nebo nahradit. Velikost
registru se při tomto postupu neoptimalizuje.

III. Optimalizace registru: Po nějakém čase provozu Windows 95 může registr
narůst do úctyhodných rozměrů. Pokud není v tomto okamžiku k dispozici žádná
záložní kopie, pomůže pouze použití souboru REGEDIT.EXE na stavovém řádku
MS-DOS (kvůli chybě v programu Editor registru toto opatření zpravidla
nefunguje u nejstarší verze Windows 95, kterou poznáte podle označení jako
verzi 4.00.950. V tomto případě použijte tip IV).

1. Nejprve exportujte celý registr pomocí příkazu Exportovat soubor registru,
dostupného v nabídce Registr v programu Editor registru, do souboru s názvem
c:\windows\vse.reg. Nezapomeňte v poli Rozsah exportu zvolit přepínač Všechna
data.

2. Klepněte na tlačítko Start/Konec/Restartovat v režimu MS-DOS.

3. Na příkazovou řádku zadejte příkaz regedit /c c:\windows\vse.reg.

Program regedit vytvoří z exportovaného souboru nový registr, který by měl být
menší než registr původní.

IV. Update svépomocí: Pokud se vám při provádění optimalizace registru objevilo
na monitoru chybové hlášení nebo vám počítač přestal odpovídat, pravděpodobně
vlastníte verzi Windows 95, která obsahuje chybný program Regedit. Protože
firma Microsoft nevydala žádný update tohoto programu, musíme si pomoci sami.
Snad máte na některém jiném počítači nainstalována Windows 98 nebo Windows 95B,
případně C (verzi zjistíte klepnutím na tlačítko Start/Nastavení/Ovládací
panely/Systém/karta Obecné). Z tohoto počítače si zkopírujte soubor REGEDIT.EXE
do vaší složky, kde máte nainstalována Windows. V příkazovém řádku MS-DOS
zadejte příkaz

setver regedit.exe 7.10

a restartujte počítač. Pak by vám měla optimalizace registru s novým Editorem
registru proběhnout podle bodu III bez problémů.

V. Optimalizace Windows 98: Máte-li na svém počítači nainstalována Windows 98,
není zapotřebí provádět postupy uvedené v bodech III a IV. Pomohou vám totiž
pomocné utility SCANREG.EXE v režimu MS-DOS a SCANREGW.EXE ve Windows. Soubor
SCANREGW.EXE se spouští automaticky při každém startu Windows a vytváří ve
složce \Windows\Sysbckup záložní kopie souborů SYSTEM.DAT, USER.DAT, WIN.INI a
SYSTEM.INI v komprimované formě. Příležitostně také tento program provádí
kontrolu registru a jeho defragmentaci. Pokud chcete provést optimalizaci
registru, stačí na příkazový řádek napsat příkaz

scanreg /fix.

Program provede smazání neplatných položek a prázdných částí. Pomocí příkazu

scanreg /?

obdržíte seznam všech funkcí tohoto programu.

VI. Scanreg ve Windows 95: Pokud si chcete užít radost z používání příkazů
scanreg a scanregw, nemusíte nutně přecházet na systém Windows 98. Tyto
programy bohužel nejsou k dostání jako update. Můžete si je však při dodržení
všech zákonných ujednání zkopírovat na svůj počítač s Windows 95 a provozovat
je s jedním maličkým omezením. Zadáte-li totiž ve Windows 95 příkaz

scanreg /fix,

funguje jako ve Windows 98. Pouze použití příkazu scanreg /restore vede k
zatuhnutí počítače.5. Soubory registru

Úprava a import REG souborů

Místo ručního upravování souborů pomocí Editoru registru můžete zejména větší
zásahy do registru provádět pohodlněji pomocí importu souborů s koncovkou REG.
Mnohé instalační programy tyto REG soubory používají a také mnoho tipů, ať již
z našeho časopisu nebo z Internetu, je založeno právě na těchto REG souborech.
REG soubory jsou čisté ASCII texty s hlavičkou REGEDIT4 a s přesným popisem
klíčů. Nejsnáze je prozkoumáte, pokud si zkusíte na zkoušku nějaký vyexportovat
pomocí programu Editor registru.

I. Jako standard nastavit Upravit, místo Sloučit: Při poklepání na REG soubor
standardně nabízejí Windows přidání obsahu REG souboru do registru. Po
provedení této akce však nemusí být až tak jednoduché provedené změny vrátit
zpět. Proto doporučujeme následující postup: Pokud s REG soubory
experimentujete častěji, měli byste si nastavit Windows tak, aby po poklepání
na REG soubor nabízela ne příkaz Sloučit, ale aby jej otevřela pro úpravy.
Zapsán do registru by byl obsah REG souboru zapsán až tehdy, pokud byste z
kontextového menu vybrali příkaz Sloučit. Tak hrozí mnohem menší nebezpečí
nechtěného zásahu do registru, poklepete-li na REG soubor omylem.

Toto nastavení provedete tak, že v programu Průzkumník vyberete z nabídky
Zobrazit příkaz Možnosti složky a klepnete na kartu Typy souborů. Z políčka
Registrované typy souborů vyberete typ souboru Registrační položky a stisknete
tlačítko Upravit. V poli Akce zvolte příkaz Upravit a stiskněte tlačítko
Výchozí. Všechny změny potvrďte stiskem tlačítka Zavřít.

II. Tiché načítání REG souborů: Pokud jste absolvovali bod I, máte relativně
jistotu, že zabráníte nechtěným importům REG souborů. Je ale možné, že vás
neustále obtěžuje, že po každém úspěšném importu REG souboru vám Windows
standardně zobrazují dialog, který musíte potvrdit stiskem tlačítka OK. Tento
dialog je v naprosté většině případů zbytečný. Můžeme se ho zbavit pomocí
nedokumentovaného přepínače /s, jenž tento dialog při importu potlačí.

V programu Průzkumník vyberte z nabídky Zobrazit příkaz Možnosti složky a
klepněte na kartu Typy souborů. Z políčka Registrované typy souborů vyberte typ
souboru Registrační položky a stiskněte tlačítko Upravit. V poli Akce zvolte
příkaz Sloučit a klepněte na tlačítko Upravit. Na stavovém řádku s názvem
Aplikace použitá k provedení akce napište výraz regedit.exe /s.

III. Bez stisku klávesy Enter na konci to nefunguje: Vytvořili jste si svůj
vlastní REG soubor pomocí textového editoru. Ačkoliv po sloučení vám Windows
oznámila, že soubor registru byl úspěšně importován, přesto vám registr po
tomto zásahu nemusí správně pracovat.

Nejčastější příčina tohoto problému je vcelku velmi jednoduchá a dá se snadno
odstranit. Za každou položkou v REG souboru totiž musí být stisknuta klávesa
. Především to platí o konci REG souboru, kde je opominutí stisku
klávesy nejpravděpodobnější a tedy tento řádek Windows při zápisu do
registru neberou na vědomí.

Tento problém lze docela snadno vyřešit. Klepněte pravým tlačítkem myši na REG
soubor, zvolte příkaz Upravit a na konci souboru stiskněte klávesu .
Potom daný soubor importujte znovu.

IV. Regedit v příkazovém řádku: Soubor REGEDIT.EXE můžete použít nejen v okně
MS-DOS v prostředí Windows, nýbrž také pokud nastartujete počítač s volbou Jen
systém MS-DOS. Můžete dokonce tento příkaz použít s některými parametry v
souboru AUTOEXEC.BAT, a tím při každém startu počítače vynutit na systému
určitý způsob konfigurace například pro určitý klíč. Mezi nejdůležitější
parametry patří:

regedit xyz.reg (importuje soubor xyz.reg)
regedit /s xyz.reg (importuje soubor xyz.reg bez potvrzení)
regedit /e xyz.reg (exportuje všechna data, anebo až od zadaného klíče)

Pokud máte Windows 95B, můžete použít přepínač /d. Příkaz

regedit /d

dovoluje v prostředí MS-DOS smazat zadaný klíč. S trochou opatrnosti můžete
použít i parametr /c:

regedit /c xyz.reg

Tento parametr vytvoří ze souboru xyz.reg kompletně nový registr. Tento
přepínač však funguje pouze v čistém prostředí MS-DOS a spolehlivě u verze
Windows 95B a vyšší.6. Kontextové menu

Individuální nastavení položek

Klepneme-li ve Windows pravým tlačítkem na nějaký objekt, například na pracovní
plochu, objeví se nám nabídka, jež obsahuje výběr nejčastěji používaných
příkazů. Často se však stává, že kontextové menu obsahuje mnoho položek a tím
se stává značně nepřehledným. Na druhé straně by se vám čas od času hodilo,
abyste si mohli sami nějakou položku do tohoto menu přidat.

I. Rozšíření menu Nový objekt: Nastavení kontextového menu Nový objekt se dá
nastavit pouze úpravou registru. Nyní vám ukážeme způsob, jak si jednoduchým
způsobem přidat do kontextového menu položku pro snadné vytvoření nového
dávkového souboru (BAT soubor). Spusťte si program Editor registru a vyhledejte
klíč Hkey_Classes_Root a v něm najděte klíč s názvem .bat. V tomto klíči
vytvořte nový klíč s názvem ShellNew a v pravé části okna vytvořte novou
textovou hodnotu s názvem NullFile, u které nezadávejte žádný údaj.

Pokud chcete, aby každý nově vytvářený dávkový soubor již v sobě obsahoval
nějaký text, vytvořte místo textové hodnoty NullFile textovou hodnotu s názvem
FileName. Jako údaj hodnoty zadejte jméno souboru, který tento text obsahuje,
např. VZOR.BAT. Tento soubor se musí nacházet ve složce \Windows\ShellNew. Nyní
pokud vytvoříte pomocí kontextového menu nový dávkový soubor, bude obsah
souboru VZOR.BAT vždy součástí vytvářeného souboru.

II. Zeštíhlení menu Nový objekt: Předpokládejme nyní opačnou situaci, že budete
naopak chtít nějakou položku například Wave-Audio z kontextového menu odebrat.
V programu Editor registru pomocí menu Úpravy/Najít vyhledejte klíč ShellNew a
hledání opakujte pomocí klávesy tak dlouho, dokud nenajdete tento klíč
jako součást klíče označujícího koncovku souborů programu, jehož položku chceme
odebrat. V případě výše uvedeného Wave-Audio se to týká klíče
Hkey_Classes_Root\.wav\ShellNew. Smazáním klíče ShellNew pomocí klávesy
zároveň smažete i položku z kontextového menu.

III. Automatické spuštění programu pomocí menu Nový objekt: Již jsme si
ukázali, že upravením záznamu v registru můžeme určit, které soubory budeme
moci pomocí kontextového menu vytvářet. Kromě toho také můžeme Windows poradit,
ve kterém programu má takto vytvořené soubory spouštět. V programu Editor
registru si opět vyhledáme klíč Hkey_Classes_Root a v něm klíč s názvem
koncovky, k níž budeme chtít přiřadit program ke spouštění (např. .txt).
Označíme si klíč ShellNew a v pravé části okna vytvoříme novou textovou hodnotu
s názvem Command. Poklepeme na ni tlačítkem myši a jako údaj hodnoty zadáme
cestu k aplikaci, pomocí níž budeme soubory s danou koncovkou chtít spouštět.
Pro soubory TXT můžeme zadat například C:\Windows\notepad.exe %1. Pokud nyní
vytvoříme pomocí kontextového menu nový TXT soubor, bude se nám otevírat v
programu Poznámkový blok.

IV. Nastavení kontextového menu pro všechny soubory: Kontextové menu pro
soubory se dá do jisté míry upravit v programu Průzkumník, a to pomocí menu
Zobrazit/Možnosti složky klepnutím na kartu Typy souborů. Co ale dělat, když
potřebujeme jednu položku v kontextovém menu takovou, aby byla platná pro úplně
všechny typy souborů? I v tomto případě se vyplatí udělat si výlet do registru.
Položky v kontextovém menu, které jsou platné pro všechny soubory, se dají
nalézt v klíči Hkey_Classes_Root a tam v klíči označeném znakem *. Stačí tedy v
klíči * vytvořit nový klíč s názvem Shell a v tomto klíči vytvořit další klíč s
názvem položky, kterou budeme chtít mít v kontextovém menu (zvolíme si např.
Okno MS-DOS). V tomto klíči vytvoříme další klíč s názvem Command. V pravé
části okna pak zadáme k textové hodnotě Výchozí příkaz (případně i s potřebnými
přepínači), jenž se má po stisknutí položky v kontextovém menu se souborem
provést.

Ten, kdo často používá pro práci s registrovanými typy souborů jiné aplikace,
než které jim byly přiřazeny operačním systémem Windows, měl by si výše
uvedeným způsobem vytvořit položku např. s názvem Otevřít jinak, a v klíči
Command zadat v textové hodnotě Výchozí příkaz rundll32.exe shell32.dll,
OpenAs_RunDLL %1. Tento příkaz otevře dialogové okno Otevřít v programu a zde
si můžete pohodlně vybrat, ve kterém programu budete chtít daný soubor otevřít.

Ještě jedno upozornění: Pokud budete otevírat registrované typy souborů pomocí
jiných programů, čili postupem popsaným ve výše uvedeném odstavci (pomocí
dialogového okna Otevřít v programu), ujistěte se, že máte deaktivovanou volbu
K otevírání souboru vždy používat tento program. V opačném případě Windows
nastaví jako implicitní otevírání souboru pomocí aplikace, kterou jste z tohoto
okna vybrali.

V. Složka jako disk: Mnoho klepnutí na tlačítko myši vám zcela jistě ušetří
program SUBST.EXE, který dokáže to, aby se jakákoliv složka jevila jako disk.
Proto je nasnadě vytvořit dávkový soubor, jenž bude obsahovat příkaz SUBST, a
odkaz na tento dávkový soubor si umístit do kontextového menu pro libovolnou
složku.

Postup je následující: Pomocí Editoru registru si najdete v registru klíč
Directory, který je obsažen ve složce Hkey_Classes_Root. V klíči Directory si
vytvoříte klíč Shell a v tomto klíči si vytvoříte klíč s libovolným názvem
pokud možno vystihujícím tento příkaz. V našem příkladu jsme zvolili název
Subst_It. Konečně v tomto klíči si vytvoříte klíč Command, v němž bude v
textové hodnotě Výchozí odkaz na dávkový soubor SUBST_IT.BAT. Tento odkaz bude
vypadat asi takto: C:\Windows\Subst_It.bat %1

Předpokládáme, že dávkový soubor je umístěn na disku C: a ve složce Windows.

Dávkový soubor bude obsahovat tyto řádky:

c:
cd\
subst w: /d
subst w: %1

Po vyvolání kontextového menu u libovolné složky se vám v něm objeví nabídka s
názvem Subst_It a po jejím spuštění se této složce přiřadí písmeno W:. Pokud
navíc zadáte toto písmeno do souboru AUTOEXEC.BAT na řádek PATH, bude toto
písmeno funkční i okně MS-DOS.7. Pracovní plocha

Individuální nastavení pracovní plochy

Chcete si nastavit svoji pracovní plochu podle svého? V tomto ohledu mají
Windows skutečně co nabídnout. Některá nastavení však od vás vyžadují zásah do
registru.

I. Odstranění ikon z pracovní plochy: Kdo už se někdy pokoušel ve Windows 95
odstranit z pracovní plochy ikonu Doručená pošta, ví, že to není možné v
kontextovém menu chybí příkaz Odstranit, a po přetažení ikony programu na koš
se také nic neděje. Pomocí patřičné úpravy v registru přece jen existují dvě
cesty, jak se této ikony zbavit. První způsob spočívá v odstranění klíče
Hkey_Classes_Root\CLSID\{00020D75-0000-0000-C000-000000000046} v registru. Tím
se zbavíte všech informacích o ikoně Doručená pošta. Pokud chcete tuto ikonu
vrátit zpět a nemáte patřičnou zálohu, máte smůlu.

Druhý způsob, který vám doporučujeme, vám nechává otevřená zadní vrátka.
Otevřete si v Editoru registru klíč
Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\Na
meSpace. Tento klíč obsahuje čísla všech prvků na pracovní ploše. Najděte klíč
{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}, jenž patří ikoně Doručená pošta, a
smažte jej. Při tomto způsobu zůstávají všechny důležité informace zachovány,
pouze ikona Doručená pošta není vidět. Pokud ji chcete znovu zviditelnit,
jednoduše vytvořte na pracovní ploše novou složku se jménem Doručená pošta.
{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}.

Podobným způsobem můžete učinit neviditelnými i ostatní ikony pracovní plochy.

II. Umístění obrázku na libovolné místo pracovní plochy: Bitmapový obrázek
můžete na pozadí pracovní plochy zpravidla umístit pomocí příkazu Vlastnosti z
kontextového menu, které se objeví klepnutím pravým tlačítkem myši na pracovní
plochu. Na kartě Tapeta si vyberete druh obrázku a ve volbě Zobrazit máte volbu
umístění obrázku na střed, vedle sebe anebo roztáhnout. Není však možné tento
obrázek umístit na libovolné místo pracovní plochy, jak je obvyklé při
přemisťování ikon. Co však není možné pomocí menu, dá se poměrně snadno zařídit
vhodným zásahem do registru.

Otevřete si Editor registru a v registru najděte klíč Hkey_Current_User\Control
Panel\Desktop. Jako údaj textové hodnoty Wallpaper zadejte cestu a název
grafického souboru, jejž představuje obrázek, který si chcete umístit na
pracovní plochu. Pak vytvořte dvě nové textové hodnoty se jmény
WallpaperOriginX a WallpaperOriginY. Jako údaj hodnoty zadejte souřadnice, jež
budou udávat, jak daleko má obrázek ležet od vertikální a horizontální osy
procházející středem monitoru.

III. Nastavení rychlosti blikání kurzoru: V každém textovém poli, kam se dá
napsat jakýkoliv text, vám bliká kurzor. Rychlost blikání kurzoru je pořád
stejná, dá se však zvýšit nebo také zcela zrušit. V programu Editor registru
vyhledejte klíč Hkey_Current_User\Control Panel\Desktop a rozšiřte jej o klíč
nový se jménem CursorBlinkRate. Pokud jako údaj hodnoty zadáte 1, bude
frekvence blikání nastavena na nejvyšší možnou hodnotu, pokud zadáte hodnotu
60000, nebude vám kurzor blikat vůbec.

IV. Otevírání nabídky Start: Také se vám zdá, že to nějak dlouho trvá, než se
dostanete k jednotlivým položkám nabídky Start? I tento interval se dá zkrátit
pomocí registru. V registru Windows vyhledejte pomocí Editoru registru klíč
Desktop. V pravém okně tohoto programu vytvořte v tomto klíči novou textovou
hodnotu s názvem Menu-ShowDelay. Na tuto hodnotu poklepejte a jako údaj hodnoty
zadejte dobu, za kterou si přejete, aby se jednotlivé položky objevovaly. Tato
doba musí být uvedena v milisekundách. Například hodnota 10 vám přístup k
položkám značně urychlí, zatímco při hodnotě 500 (0,5 sekundy) bude přístup k
položkám pomalejší. Toto nastavení se projeví až po restartování Windows.

V. Změna ostatních nastavení: Klíč registru s názvem Desktop vám nabízí v pravé
části okna programu Editor registru celou řadu dalších zajímavých položek,
jejichž úpravou můžete provádět drobné kosmetické úpravy operačního systému.
Takže textová hodnota DragFullWindows (dostupná pouze u Windows-PlusPack nebo
Internet Explorerem 4) se zaměřuje na zobrazení oken při jejich přetahování.
Hodnota 0 znamená, že se při přetahování okna bude zobrazovat pouze jeho rám,
při hodnotě 1 se bude zobrazovat celý obsah tohoto okna.

Binární hodnota SmoothScroll při nastavení údaje hodnoty na 01 obstará
animovaná okna složek. Údaj hodnoty 1 pro MenuDropAlignment zařídí zarovnání
všech menu doleva.8. Datové seznamy typu MRU

Seznamy dříve použitých příkazů

Při používání dialogových oken jako je například okno Spustit z nabídky Start
si můžete všimnout, že vám Windows nabízejí po klepnutí na tlačítko výběru
seznam všech naposledy použitých příkazů, případně názvů souborů. Tyto soubory
dat se ukládají do registru ve formě takzvaných MRU seznamů (Most Recently
Used), které jsou k dispozici například pro výše uvedený příkaz Spustit
dostupné pod RunMRU.

MRU seznamy jsou spravovány systémem takto: klíč MRUList nacházející se v
registru obsahuje posloupnost písmen v pořadí odpovídajícím seznamu dříve
zadaných položek. Pro každé písmeno existuje hodnota, která obsahuje určitý
příkaz. Jakmile zadáte příkaz nový, Windows nejprve prověří, zda je tento
příkaz již v posloupnosti písmen v klíči MRUList uveden. Pokud ano, jednoduše
jen změní pořadí písmen. V opačném případě vytvoří novou položku a přidá do MRU
seznamu další písmeno.

Z výše uvedeného vyplývá, že jestliže sdílíte jeden počítač s více uživateli a
chcete z nějakého důvodu skrýt naposledy použité příkazy a jména souborů před
nepovolanýma očima, musíte vytvořené MRU seznamy smazat.

I. Nejdůležitější MRU seznamy: Nyní vám ukážeme, které MRU seznamy jsou asi tak
největšími kandidáty na smazání. Pomocí Editoru registru vyhledejte klíč
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Doc Find
Spec MRU. V tomto klíči najdete seznam všech příkazů, které jste zadávali do
políčka Název: v okně Najít (nabídka Start/Najít/Soubory a složky), když jste
potřebovali najít určitý soubor.

Klíč
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FindCompute
rMRU obsahuje seznam všech položek, které jste zadávali, pokud jste potřebovali
najít v síti nějaký jiný počítač (nabídka Start/Najít/Počítač).

Klíč
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs
obsahuje seznam všech dokumentů, jež byly na počítači otevřeny a jež jsou také
dostupné v nabídce Start (nabídka Start/Dokumenty).

Upozornění: Často se uvádí tip, ve kterém se doporučuje seznam naposledy
otevíraných dokumentů smazat tak, že smažeme jejich zástupce v příslušné složce
Windows (v tomto případě složka Recent), případně ve složce odpovídající
určitému profilu uživatele. Ve skutečnosti však opravdu mažeme pouze zástupce
dokumentů, a v nabídce Start/Dokumenty opravdu není žádný seznam dokumentů k
dispozici. Hodně zvědavý a dlužno říci že i trochu šikovnější uživatel si
přesto tento seznam může najít na patřičném místě v registru klepnutím na
odpovídající hodnotu. V tomto ohledu třebas i utilita Tweak UI se svou volbou
Clear Document history at logon na kartě Paranoia nedělá nic jiného, než maže
seznam dokumentů pouze z nabídky Start/Dokumenty.

Pod klíčem
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU se
zase skrývá seznam všech příkazů, které byly zadány pomocí příkazu Spustit
(nabídka Start/Spustit).

Klíč
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\PrnPortsMRU
obsahuje oproti tomu položky, které uvidíte, pokud pravým tlačítkem myši na
ikonu tiskárny vyvoláte kontextové menu a z něj zvolíte příkaz Vlastnosti a
potom klepnete na kartu Podrobnosti. Dříve zmíněné položky odpovídají poli Tisk
do portu.

Další "šmejdění" v registru se vám také vyplatí, protože spoustu MRU seznamů po
sobě nechává spousta aplikací

II. Automatické mazání MRU seznamů: Nic platno, ale pokud jste si již
vyzkoušeli předcházející tip, zjišťujete přinejmenším, že ruční mazání těchto
souborů z registru je značně náročné. Takže si určitě kladete otázku, zda by to
nechtělo nějak zautomatizovat. My vám odpovíme, že to jde, a to pomocí INF
souboru, který nazveme třeba NO_MRU.INF. Tento soubor musí obsahovat
následující řádky:

[Version]
signature="$CHICAGO$"
[DefaultInstall]
DelReg=KillKey
[Killkey]
HKCU,Software\Micorsoft\...
...

HKCU je zkratka pro název klíče Hkey_Current_User. Všechny MRU seznamy, které
chcete smazat, zadáváte ve tvaru cesty v odstavci uvozené nadpisem [Killkey].
Dbejte na to, aby za zkratkou HKCU byla čárka, zatímco za ostatními částmi
cesty musí být zpětné lomítko, jak jsme ostatně zvyklí.

Takto vytvořený INF skript spusťte přes kontextové menu Nainstalovat vždy, když
odcházíte od počítače a víte, že na něm bude pracovat někdo jiný.


9. (De-) instalace

Jak si udržet přehled

Pokud jste si nainstalovali nějaký nový software v operačním systému Windows,
nastaly v něm během instalace nejrůznější změny. Každá trochu slušnější
aplikace dnes kromě instalátoru nabízí i program pro odinstalování. Všechny
tyto aplikace, které se dají odinstalovat, se dají najít v položce Přidat nebo
odebrat programy, jíž najdeme pomocí nabídky Start//Nastavení/Ovládací panely.
Poklepáním na zde uvedenou aplikaci spustíme odinstalování programu.

Tato akce se nám však většinou nezdaří tak, jak bychom si představovali. Jsou
totiž případy, kdy výše zmíněná odinstalace zapomene odstranit zástupce z
nabídky Start. Mnohé odinstalační programy umí v nejlepším případě odstranit
svoji složku, ve které byla aplikace nainstalována, ale jen pár se jich stará o
odstranění všech záznamů v registru. A do velmi choulostivého problému dvojích
nebo aktualizovaných dynamických knihoven (DLL) se sotva nějaká deinstalační
rutina pustí. Otázka zní: jak si udržet pořádek a přehled o všech změnách v
systému?

I. Registr pod kontrolou: Podívejte se instalačnímu programu na zoubek.
Předtím, než nějaký program nainstalujete, spusťte si program Editor registru a
vytvořte si úplnou zálohu registru (menu Registr/Exportovat soubor
registru/Rozsah exportu Všechna data) a pojmenujte ji třeba pred.reg. Potom
proveďte instalaci programu a po instalaci vytvořte podobným způsobem další
export registru do souboru s názvem například po.reg. Spusťte program Příkazový
řádek MS-DOS a za prompt MS-DOS napište řádku

fc pred.reg po.reg > vysledek.txt

Provede se porovnání obou souborů a v souboru vysledek.txt se objeví seznam
všech nových a změněných klíčů registru.

Nemůžete v tomto případě všechny změny svalovat na instalační program některé
údaje a MRU seznamy se neustále mění a jsou zpravidla na instalaci aplikací
naprosto nezávislé.

II. Změna písmena jednotky pro Windows Setup: Změna písmena CD-ROM jednotky se
může změnit tehdy, pokud do počítače přidáte další pevný disk. Pak jestliže
Windows Setup program potřebuje instalační soubory, prohledává přidaný pevný
disk a hledání je bezúspěšné. To platí zvláště v případě, když chcete do
systému přidat některé další součásti pomocí nabídky Start/Nastavení/Ovládací
panely/Přidat nebo odebrat programy karta Instalace Windows.

Pro odstranění tohoto problému je potřeba změnit v registru nastavení cesty k
instalačním souborům. Otevřete si klíč
Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup. Klepněte
pravým tlačítkem myši na textovou hodnotu SourcePath a z kontextového menu
zvolte příkaz Změnit. V poli Údaj hodnoty potom nastavte správné písmeno
jednotky a správnou cestu.

III. Likvidace "zbytků" po odinstalování aplikace: Jak jsme již uvedli, seznam
instalovaných programů, které se dají odinstalovat pomocí odinstalačního
programu, najdeme pomocí nabídky Start/Nastavení/Ovládací panely/Přidat nebo
odebrat programy. Co když jsme nějakou aplikaci manuálně odinstalovali už dávno
a teď nám v tomto seznamu jenom překáží? V tomto případě nám pomůže pouze zásah
do registru. Klíč, který obsahuje informace o všech programech, jež se dají
odinstalovat, se nazývá
Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall. Zde
jsou umístěny klíče odpovídající všem nainstalovaným programům. Pokud jste
některé z nich již manuálně odinstalovali, můžete tyto klíče smazat.

IV. Změna jména majitele počítače: Koupili jste si v bazaru použitý počítač.
Klepnete-li pravým tlačítkem na ikonu Tento počítač a zvolíte příkaz
Vlastnosti, stále se vám v poli Registrovaný uživatel objevuje jméno
předchozího majitele. Chcete-li tento stav změnit, najděte v registru klíč
Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion a v něm textovou
hodnotu s názvem RegisteredOwner. Poklepáním na tuto hodnotu můžete jméno
registrovaného uživatele opravit.

V. Vyřazení chybějícího virtuálního ovladače z registru: Při odinstalování
některých aplikací se může stát, že při opětném spuštění Windows se začne
objevovat chybové hlášení o chybějícím souboru zařízení. Toto hlášení je ve
většině případů neškodné, na druhou stranu pokud neustále přetrvává, je na
obtíž. Jeho příčinou je chybějící (odinstalovaný) VXD ovladač, který přesto je
nadále zapsán v registru (případně v souboru SYSTEM.INI). Řešením je poznamenat
si jméno tohoto ovladače a prohledat registr, a případně i soubor SYSTEM.INI,
zda se zde nevyskytuje. Po úspěšném vyhledání se doporučuje odkaz na
odinstalovaný soubor smazat.10. Typy souborů

Jak změnit chování určitých typů souborů

Podle koncovky Windows přesně stanovují, jaké vlastnosti má mít určitý druh
souborů. V registru najdete informace o standardní ikoně tohoto typu souborů
nebo o programu, který tento typ souborů má otevírat. Pokud se chcete pustit do
změn těchto parametrů, musíte v mnoha případech zapátrat v registru Windows.

I. Použití náhledu jako ikony pro bitmapové (BMP) soubory: Co myslíte, nebylo
by daleko hezčí, kdybyste měli pro všechny bitmapové (BMP) soubory jako ikonu
místo jedné standardní ikony náhled (thumbnail) souboru? Otevřete si v Editoru
registru klíč Hkey_Classes_Root\.bmp, kde najdete standardní nastavení pro BMP
soubory. V pravé části okna vidíte popis BMP souboru, v němž je zpravidla
napsáno Paint.Picture nebo také PaintShop.Image. Teď vyhledejte klíč s tímto
jménem (tedy Paint.Picture nebo PaintShop.Image). V tomto klíči najděte klíč
DefaultIcon a textové hodnotě Výchozí přiřaďte údaj %1.

II. Zobrazení koncovek PIF a LNK: Ve Windows není standardně zapnuto
zobrazovaní koncovek souborů. V programu Průzkumník se toto zobrazení dá
zapnout například pro neznámé typy souborů pomocí menu Zobrazit/Možnosti složky
klepnutím na kartu Zobrazit. Zde se zatrhne volba Skrýt příponu souborů známých
typů. I v tomto případě však existuje výjimka, kterou jsou soubory typu LNK a
PIF, u nichž se koncovka nezobrazuje nikdy. Zde pomůže opět Editor registru.
Klíče LnkFile a PifFile vždy obsahují textovou hodnotu s údajem NeverShowExt.
Přepsáním tohoto údaje na AlwaysShowExt se vám budou zobrazovat koncovky i u
souborů LNK a PIF.

III. Nastavení možností úprav typů souborů: U některých typů souborů si
standardně Windows chrání tyto registrované typy souborů před pozměněním.
Poznáte to pomocí programu Průzkumník, kde pomocí menu Zobrazit/Možnosti složky
a klepnutí na kartu Typy souborů otevřete seznam všech registrovaných typů
souborů. Při podrobnějším zkoumání jednotlivých druhů souborů zjistíte, že u
některých jsou deaktivována tlačítka Upravit a Odebrat. To jsou právě ony
chráněné typy souborů. Za tento jev jsou odpovědné tzv. Edit-Flags. Pokud
chcete tato omezení nějak obejít, musíte v registru najít v klíči
Hkey_Classes_Root klíč s koncovkou chráněného typu souboru. Po jeho nalezení se
podívejte v pravé části okna na jméno popisující tento typ souboru. Potom
najděte klíč s tímto jménem. Tam najdete položku EditFlags. Nastavte oba první
byty Flags na 00 00. Úpravou binární hodnoty EditFlags se dají nastavit
individuální konfigurace pro každý typ souborů. Dokonce je možné pro typy
souborů, které nemají tuto binární hodnotu, vytvořit ji a samozřejmě ji i
stejně pojmenovat. Každá binární hodnota musí být v hexadecimálním tvaru ve
formě XX XX XX XX. Přitom poslední čtyři čísla vždy musí být nuly. Pro první
dvě čísla jsou možné tyto varianty:

00 dovoluje všechny operace

01 smaže typ souboru v seznamu na kartě Typy souborů

02 deaktivuje typ obsahu (MIME)

04 deaktivuje Výchozí přípona typu obsahu

08 deaktivuje tlačítko Upravit

10 deaktivuje tlačítko Odebrat

20 deaktivuje tlačítko Nový v poli Akce (dostupné po stisku tlačítka Upravit na
kartě Typy souborů)

40 deaktivuje tlačítko Upravit v poli Akce (dostupné po stisku tlačítka Upravit
na kartě Typy souborů)

80 deaktivuje tlačítko Odebrat v poli Akce (dostupné po stisku tlačítka Upravit
na kartě Typy souborů)

Samozřejmě jsou možné všechny dostupné kombinace těchto omezení. Můžete sečíst
čísla odpovídajícím všem kombinacím a součet zadat do binární hodnoty. Součet
však musí být proveden v hexadecimální soustavě. K těmto výpočtům lze použít
program Kalkulačka (CALC.EXE standardně dodáván s Windows) ve vědeckém
zobrazení.

Pro třetí a čtvrté číslo jsou možné tyto varianty:

00 dovoluje všechny operace

01 deaktivuje Popis typu (dostupný po stisku tlačítka Upravit na kartě Typy
souborů)

02 deaktivuje Změnit ikonu (dostupné po stisku tlačítka Upravit na kartě Typy
souborů)

04 deaktivuje tlačítko Výchozí (dostupné po stisku tlačítka Upravit na kartě
Typy souborů)

I zde je možné jednotlivé hodnoty sčítat podobně jako u prvních dvou čísel.11. Windows Class-ID

Práce se systémovými složkami

Na často používané systémové složky, jako jsou například Telefonické připojení
sítě nebo Tiskárny, se ve Windows dostanete klepnutím na tlačítko Start a
následujícími několika klepnutími myši. Registr Windows vám však nabízí ještě
komfortnější řešení, jak tyto složky vyvolat. Každé složce je totiž ve Windows
přiřazeno jedno hexadecimální číslo (Class--ID), které tuto složku jednoznačně
identifikuje. S každou složkou o určitém Class-ID Windows zachází stejně jako s
původní složkou. Přitom nehraje žádnou roli, na jakém místě nebo v jakém
adresáři se tato složka nachází.

I. Systémové složky v nabídce Start: Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko
Start a z kontextového menu zvolte příkaz Otevřít. Otevře se vám složka s
názvem Nabídka Start. Pomocí menu Soubor/Nový/Složka vytvořte novou složku s
názvem

Ovládací panely.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}

Vytvoří se vám systémová složka Ovládací panely a umístí se přímo do nabídky
Start. Název této složky může být samozřejmě libovolný (nemusí to být zrovna
Ovládací panely), pouze musí končit tečkou a řetězcem znaků v závorce.

II. Seznam tiskáren v kontextovém menu Odeslat: Pomocí kontextového menu
Odeslat můžete rychle kopírovat soubory do jiných složek, ale můžete je použít
i k rychlému vytištění daných souborů. Jestliže pracujete s několika typy
tiskáren, je pro vás naprosto nutné, abyste měli v kontextovém menu umístěný
seznam všech tiskáren, které můžete k tisku použít.

Spusťte program Průzkumník, přesuňte se do složky SendTo a pomocí menu
Soubor/Nový/Složka si vytvořte novou složku s názvem Tiskárny.
{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}. Tím se vám v kontextovém menu Odeslat
objeví složka Tiskárny. Na rozdíl od postupu, kdy byste si jednoduše vytvořili
zástupce jedné tiskárny, zůstává zde seznam tiskáren neustále aktuální a to i
tehdy, pokud nainstalujete nové ovladače tiskáren, a naopak pokud jiné tiskárny
odinstalujete.

III. Jak změnit některé standardní ikony: Už vás omrzely standardní ikony, jež
mají Windows nastavena pro Koš, Aktovku a Tento počítač? Také tyto ikony jsou
součástí velikého množství informací, která Windows uchovávají v registru
pomocí identifikačního čísla Class-ID. Tyto položky najdete v registru pod
Hkey_Local_Machine\Software\Classes\CLS-ID. Najděte si třeba položku Koš
(CLSID={645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}. Pod tímto Class-ID najdete klíč
DefaultIcon a v pravé části okna název souboru, ze kterého ikona pochází a její
umístění (pořadové číslo) v tomto souboru. Jejich úpravou můžete změnit jak
soubor, ze kterého ikona pochází, tak i pořadové číslo ikony v daném souboru.
Soubor a pořadí vámi žádané ikony zjistíte nejlépe tak, že si klepnete pravým
tlačítkem na libovolného zástupce nějakého programu a zvolíte příkaz
Vlastnosti. V dialogovém okně stiskněte tlačítko Změnit ikonu a v poli Název
souboru zadejte soubor ikony, kterou budete chtít nastavit u standardní ikony.
V poli Aktuální ikona se vám objeví všechny ikony, jež daný soubor obsahuje, a
v tomto poli tedy zjistíte i pořadová čísla ikon. Teď už máte zjištěný soubor
ikony a její pořadové číslo, a nyní již nezbývá nic jiného než tyto údaje
dosadit na správné místo v registru. Na závěr ještě jedno upozornění: pořadové
číslo ikony nezačíná číslicí 1, nýbrž číslicí 0 (takže první ikona v seznamu má
pořadové číslo 0).

IV. Ostatní systémové složky: Odhlédněme od příkladů, kterými jsme se vám
snažili ukázat, jak a kam se dají umístit systémové složky. Sami můžete
provádět celou řadu podobných změn. Záleží pouze na vaší fantazii, jaké
kombinace si budete chtít vyzkoušet. Pro inspiraci vám v tabulce nabízíme
seznam těch nejžhavějších kandidátů. Další Class-ID si můžete sami najít v
registru v klíči Hkey_Classes_Root\CLSID.

Ještě jeden tip na okraj: Normální složky znepřístupníte, pokud jako jejich
příponu zadáte Class-ID! Místo obsahu složky tak po otevření neuvidíte žádné
soubory, nýbrž například obsah složky Ovládací panely nebo Koše. Toto omezení
platí pouze v operačním systému Windows, v okně MS-DOS tyto složky zůstávají
přístupné a dají pomocí příkazu REN zase opravit zpět.12 .Více uživatelů

Jak ulehčit používání jednoho počítače více osobám

Vzhledem k tomu, že je dnes počítač poměrně běžnou záležitostí v každé
domácnosti, používá jej prakticky každý člen rodiny. Proto jej chcete co možná
nejlépe nastavit tak, aby každý uživatel měl jen to svoje nastavení, které mu
nejvíce vyhovuje. K tomuto účelu se samo nabízí vytvoření uživatelských profilů.

I. Vlastní konfigurace příkazu Odeslat v kontextovém menu: Svoje vlastní
nastavení nabídky Start, případně nastavení pracovní plochy u každého uživatele
se dá nastavit při vytvoření uživatelského profilu, pokud zatrhnete příslušné
volby. Přes to všechno sdílí všichni uživatelé stejnou složku SendTo, a tudíž
mají v kontextovém menu stejné nastavení příkazu Odeslat. S pomocí registru
však můžete zařídit, aby každý uživatel měl vlastní nastavení příkazu Odeslat.

Nejprve se přihlašte pod jménem uživatele, jehož příkaz Odeslat chcete upravit.
Ve složce daného uživatele (Windows\Profiles\) vytvořte novou složku
SendTo. V registru Windows vyhledejte klíč
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell
Folders a tady najděte textovou hodnotu SendTo. Jako údaj hodnoty zapište cestu
k právě vytvořené složce SendTo. Dalším krokem je vyhledání klíče
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell
Folders. Zde vytvořte novou textovou hodnotu se jménem SendTo. Jako údaj
hodnoty udejte cestu k výše vytvořené složce. Nyní můžete do této složky
umístit ty zástupce aplikací, které chcete mít k dispozici v kontextovém menu
pod příkazem Odeslat.

II. Individuální nastavení uvítacích tipů ve Windows: Zvláště v případě
nezkušeného uživatele vašeho počítače se vyplatí nastavit zobrazování uvítacích
tipů, jež jsou upraveny podle našich požadavků. V registru najdete pod klíčem
Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Tips ty
tipy, které se objevují po startu Windows 95. Tyto texty si zde můžete
libovolně upravit, případně klepnutím pravým tlačítkem vytvořit novou textovou
hodnotu. Jako název této hodnoty stačí udat nejbližší vyšší volné číslo a jako
údaj textové hodnoty napsat text, který by se měl při zobrazení tipu ukázat.

III. Zařazení dialogového okna před přihlášením do systému: Chcete-li všechny
uživatele vašeho počítače informovat pomocí dialogového okna před přihlášením
do systému, dá se to zařídit poměrně velmi jednoduchým zásahem do registru.
Tímto zásahem se před každým přihlášením do systému zobrazí okno s informací.
Otevřete registr Windows pomocí programu Editor registru a vyhledejte klíč
Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon. Zde
vytvořte novou textovou hodnotu se jménem LegalNoticeCaption. Jako údaj hodnoty
zadejte text, který se má objevit v liště okna. Potom vytvořte další textovou
hodnotu s názvem LegalNoticeText. Jako údaj této hodnoty zadejte text, jenž se
má zobrazit v okně.

IV. Pro kterého uživatele platí tato nastavení? Při změnách nastavení v
registru, u nichž chceme, aby byly platné pro jednoho uživatele, například jen
pro nás samotné, je potřeba dávat pozor na to, abychom byli ve svém vlastním
uživatelském profilu. Jinak se můžeme sami rozhodnout, pro kterého uživatele
budou naše nastavení platná:

1. Pokud provádíte změny v klíči Hkey_Current_User, platí tyto změny jen pro
vás, respektive pro toho uživatele, který je v daném okamžiku do systému
přihlášen.

2. Chcete-li měnit nastavení jiného uživatele, musíte znát jeho uživatelské
jméno a heslo.

3. Pokud vyberete a upravujete klíč .Default, platí změna nastav