Hlavní navigace

Co se děje za oponou

1. 2. 1999

Sdílet

Microsoft Office 2000 Kancelářský software firmy Microsoft patří ke stěžejním produktům ovlivňujícím ce...


Microsoft Office 2000Kancelářský software firmy Microsoft patří ke stěžejním
produktům ovlivňujícím celý počítačový trh. Následující řádky
poodhalí počínání vývojářského týmu během příprav na příchod
nového tisíciletí.

K seznámení s novými trendy nám poslouží testovací verze
označovaná jako BETA 2, tedy značně nehotový produkt, který
ještě dozná řady změn zejména v oblasti dokumentace,
ilustračních příkladů a spolehlivosti. Proto se zaměříme
především na obecnější pohled na záměry a koncepce. Nezbývá než
doufat, že výsledný produkt bude poněkud méně rozsáhlý -- 7
instalačních cédéček této verze působí spíš hrůzostrašně než
impozantně.

Tři hlavní mezníky

Microsoft sám rozděluje inovace produktu na tři oblasti. První z
nich se týká webové spolupráce a sdílení informací. Formát HTML
se stává rovnocenným partnerem prozatím zachovaných přirozených
bitových formátů dokumentů všech aplikací kanceláře. Tento
přístup činí z celé kanceláře cosi jako mohutný editor WWW
stránek a aplikací. Alfou a omegou snažení vývojářů bylo
usnadnění tvorby webových stránek, tak aby tyto přestaly být
doménou specializovaných pracovníků - což mělo často za následek
množství zastaralých informací a nefunkčních odkazů v hierarchii
webových serverů. Nové možnosti kanceláře dávají každému
uživateli možnost publikovat své dokumenty na firemní intranet
jednoduchým způsobem, srovnatelným s obyčejným uložením
dokumentu na disk. Práce webmastera se tak omezí na správu
struktury a uspořádání stránek a aplikací.
Schéma práce s intranetovými dokumenty umožní jejich distribuci
přes Web v univerzálním formátu HTML doplněném o rozšíření XML.
Příjemce bude moci provést jejich zpětnou konverzi do programů
kanceláře a dále s nimi pracovat. Tato koncepce hraje do karet
současnému globalizovanému světu, kdy je nezbytné mít možnost
otevřít a zpracovat dokument vytvořený kdesi v hlubinách světové
sítě bez ohledu na to, jakým způsobem vznikl. Schopnosti
jednotlivých programů kanceláře mají dále respektovat i
skutečnost, že zdrojové informace, ze kterých je dokument
sestaven, mohou být ve skutečnosti uloženy na více serverech
roztroušených po celém světě.
Druhá oblast vylepšení nového Office zahrnuje nástroje pokročilé
analýzy a zpracování dat. Týká se samozřejmě především programů
Excel a Access, jejichž schopnosti stále více přibližují běžné
uživatele složitým datovým strukturám, jejich zpracování a
analýze, což bylo dříve výhradní doménou působnosti firemních
informačních manažerů a analytiků. Informační a datové toky v
organizaci mohou být řízeny a analyzovány již v místě vzniku a
následně i "po trase" svého putování, což zajistí jejich
pružnější využití a flexibilnější reakce přímo výkonných složek
bez nutnosti čekat na povel shora. Schopnosti nové generace
programů umožňují na jedné straně přístup uživatelů k firemním
datům uloženým na datových serverech, na druhé straně zjednoduší
programátorům a analytikům tvorbu intranetově orientovaných
snadno ovladatelných modulů, s jejichž pomocí jsou firemní
databáze obsluhovány.
Nová technologie OLE DB zprostředkuje Excelu 2000 možnosti
on-line analýzy vícerozměrných datových skladů, zatímco nové
datové jádro Accessu nabídne možnost pracovat jako klientské
rozhraní pro velké databázové aplikace typu klient/server.
Třetí oblast inovací pak patří k nestorům - zahrnuje vylepšení
obsluhy a správy aplikací. I nová kancelář pokračuje v trendu
usnadňování obsluhy, tak aby se uživatel nemusel soustředit na
obsluhu programů a mohl se plně věnovat vlastní práci. Rozšířené
schopnosti uživatelského nastavení respektují různé scénáře,
podle kterých mohou být aplikace instalovány, a dovolují
specializovaným pracovníkům snadné přizpůsobení specifickým
požadavkům různých cílových skupin uživatelů. Nová instalační
technologie poskytuje více kontroly nad procesem instalace a
lepší možnosti i pro návrat systému do předchozího stavu.
Zcela nových kvalitativních rozměrů dosahují jazykové schopnosti
a mezinárodní distribuovatelnost programů kanceláře. Dřívějších
36 jazykových mutací nahrazuje jediné univerzální spustitelné
jádro a 100% uživatelsky konfigurovatelná jazyková podpora. Na
jediném hostitelském počítači tak mohou pracovat různí
pracovníci v různých jazycích, aniž by museli provádět
reinstalace příslušných jazykových mutací.
Do vyšších sfér postoupilo i ovládání uživatelského rozhraní,
které bude schopno respektovat různé uživatelské postupy.
Konfigurace menu a nástrojových pruhů se bude lépe přizpůsobovat
individuálním zvyklostem obsluhy.

A jak to konkrétně funguje?

Na jednu stranu těžko říct. Testovaná beta-verze byla ještě ve
značně syrovém stavu, takže nevynikly dostatečně všechny nové
chuťové ingredience a uživatel se na práci příliš soustřeďovat
nemohl. Přesto řada novinek upoutá na první pohled. Zejména
všudypřítomná červená nit formátu HTML, táhnoucí se napříč všemi
programy kanceláře, působí velmi výrazně, vydatně podporována
artilerií pomocných funkcí typu automatické kontroly odkazů při
ukládání nebo automatické volby grafického formátu podle obsahu.
Nadějně vypadají také webové komponenty s COM rozhraním, které
rozšíří schopnosti webového prohlížeče o funkce tabulkového
kalkulátoru nebo editoru grafů a dynamických tabulek. Více
možností poskytuje nejnovější verze Visual Basicu implementovaná
v rámci kanceláře i podpora pro tvorbu HTML skriptů. Slibované
možnosti instalace a konfigurace "bez hranic" jsem si nemohl
dostatečně vychutnat jednak z důvodů časových, jednak kvůli
náchylnosti těchto funkcí k chybám. Impozantně působí ambiciózní
univerzální jazyková podpora, která dělá z kanceláře skutečně
"globalizovaný" produkt.
A tak bych mohl pokračovat ještě dost dlouho. Jsem však
přesvědčen, že se s produktem Microsoft Office 2000 nesetkáváme
na stránkách PC WORLDu naposledy a že pro detailnější pohled
bude vhodnější definitivní prodejní verze. I tak si myslím, že
tato "první vlaštovka" zvýší netrpělivá očekávání nového
produktu.


Microsoft Office 2000

K¦recenzi poskytla firma:
Microsoft, s.r.o.
Novodvorská 1010, Praha 4

Autor článku