Hlavní navigace

Co se děje za oponou - Microsoft Office 2000

1. 2. 1999

Sdílet

K seznámení s novými trendy nám poslouží testovací verze označovaná jako BETA2, tedy značně nehotový produkt, který ještě dozná řady změn zejména v oblasti dokumentace, ilustračn...
K seznámení s novými trendy nám poslouží testovací verze označovaná jako BETA
2, tedy značně nehotový produkt, který ještě dozná řady změn zejména v oblasti
dokumentace, ilustračních příkladů a spolehlivosti. Proto se zaměříme především
na obecnější pohled na záměry a koncepce. Nezbývá než doufat, že výsledný
produkt bude poněkud méně rozsáhlý 7 instalačních cédéček této verze působí
spíš hrůzostrašně než impozantně.

Tři hlavní mezníky
Microsoft sám rozděluje inovace produktu na tři oblasti. První z nich se týká
webové spolupráce a sdílení informací. Formát HTML se stává rovnocenným
partnerem prozatím zachovaných přirozených bitových formátů dokumentů všech
aplikací kanceláře. Tento přístup činí z celé kanceláře cosi jako mohutný
editor WWW stránek a aplikací. Alfou a omegou snažení vývojářů bylo usnadnění
tvorby webových stránek, tak aby tyto přestaly být doménou specializovaných
pracovníků což mělo často za následek množství zastaralých informací a
nefunkčních odkazů v hierarchii webových serverů. Nové možnosti kanceláře
dávají každému uživateli možnost publikovat své dokumenty na firemní intranet
jednoduchým způsobem, srovnatelným s obyčejným uložením dokumentu na disk.
Práce webmastera se tak omezí na správu struktury a uspořádání stránek a
aplikací.
Schéma práce s intranetovými dokumenty umožní jejich distribuci přes Web v
univerzálním formátu HTML doplněném o rozšíření XML. Příjemce bude moci provést
jejich zpětnou konverzi do programů kanceláře a dále s nimi pracovat. Tato
koncepce hraje do karet současnému globalizovanému světu, kdy je nezbytné mít
možnost otevřít a zpracovat dokument vytvořený kdesi v hlubinách světové sítě
bez ohledu na to, jakým způsobem vznikl. Schopnosti jednotlivých programů
kanceláře mají dále respektovat i skutečnost, že zdrojové informace, ze kterých
je dokument sestaven, mohou být ve skutečnosti uloženy na více serverech
roztroušených po celém světě.
Druhá oblast vylepšení nového Office zahrnuje nástroje pokročilé analýzy a
zpracování dat. Týká se samozřejmě především programů Excel a Access, jejichž
schopnosti stále více přibližují běžné uživatele složitým datovým strukturám,
jejich zpracování a analýze, což bylo dříve výhradní doménou působnosti
firemních informačních manažerů a analytiků. Informační a datové toky v
organizaci mohou být řízeny a analyzovány již v místě vzniku a následně i "po
trase" svého putování, což zajistí jejich pružnější využití a flexibilnější
reakce přímo výkonných složek bez nutnosti čekat na povel shora. Schopnosti
nové generace programů umožňují na jedné straně přístup uživatelů k firemním
datům uloženým na datových serverech, na druhé straně zjednoduší programátorům
a analytikům tvorbu intranetově orientovaných snadno ovladatelných modulů, s
jejichž pomocí jsou firemní databáze obsluhovány.
Nová technologie OLE DB zprostředkuje Excelu 2000 možnosti on-line analýzy
vícerozměrných datových skladů, zatímco nové datové jádro Accessu nabídne
možnost pracovat jako klientské rozhraní pro velké databázové aplikace typu
klient/server.
Třetí oblast inovací pak patří k nestorům zahrnuje vylepšení obsluhy a správy
aplikací. I nová kancelář pokračuje v trendu usnadňování obsluhy, tak aby se
uživatel nemusel soustředit na obsluhu programů a mohl se plně věnovat vlastní
práci. Rozšířené schopnosti uživatelského nastavení respektují různé scénáře,
podle kterých mohou být aplikace instalovány, a dovolují specializovaným
pracovníkům snadné přizpůsobení specifickým požadavkům různých cílových skupin
uživatelů. Nová instalační technologie poskytuje více kontroly nad procesem
instalace a lepší možnosti i pro návrat systému do předchozího stavu.
Zcela nových kvalitativních rozměrů dosahují jazykové schopnosti a mezinárodní
distribuovatelnost programů kanceláře. Dřívějších 36 jazykových mutací
nahrazuje jediné univerzální spustitelné jádro a 100% uživatelsky
konfigurovatelná jazyková podpora. Na jediném hostitelském počítači tak mohou
pracovat různí pracovníci v různých jazycích, aniž by museli provádět
reinstalace příslušných jazykových mutací.

A jak to konkrétně funguje?
Testovaná beta-verze byla ještě ve značně syrovém stavu, takže nevynikly
dostatečně všechny nové chuťové ingredience a uživatel se na práci příliš
soustřeďovat nemohl. Přesto řada novinek upoutá na první pohled. Zejména
všudypřítomná červená nit formátu HTML, táhnoucí se napříč všemi programy
kanceláře, působí velmi výrazně, vydatně podporována artilerií pomocných funkcí
typu automatické kontroly odkazů při ukládání nebo automatické volby grafického
formátu podle obsahu.
Nadějně vypadají také webové komponenty s COM rozhraním, které rozšíří
schopnosti webového prohlížeče o funkce tabulkového kalkulátoru nebo editoru
grafů a dynamických tabulek. Více možností poskytuje nejnovější verze Visual
Basicu implementovaná v rámci kanceláře i podpora pro tvorbu HTML skriptů.
Impozantně působí ambiciózní univerzální jazyková podpora, která dělá z
kanceláře skutečně "globalizovaný" produkt.
A tak bych mohl pokračovat ještě dost dlouho. Jsem však přesvědčen, že se s
Office 2000 nesetkáváme naposledy a že pro detailnější pohled bude vhodnější
definitivní verze.

9 0038/OK

Microsoft Office 2000
K recenzi poskytla firma:
Microsoft, s. r. o.
Novodvorská 1010, Praha 4