Hlavní navigace

Co můžeme čekat od mobilů? - PŘEHLED FUNKCÍ SOUČASNÝCH MOBILNÍCH TELEFONŮ I.

1. 1. 2003

Sdílet

Dnešní mobilní telefony překypují nejrůznějšími funkcemi, které mají člověkuulehčit jeho život, nebo mu přinést zábavu. Ne každý uživatel všechny funkce svého mobilu použív
Dnešní mobilní telefony překypují nejrůznějšími funkcemi, které mají člověku
ulehčit jeho život, nebo mu přinést zábavu. Ne každý uživatel všechny funkce
svého mobilu používá. Dokonce se najdou tací, kteří o určité výborné vlastnosti
svého mobilu ani nevědí. A tak se na wapové stránky připojují přes CSD data,
když jejich mobil umí GPRS, používají stále jeden a tentýž vyzváněcí profil,
nebo hrají "hada", i když by si mohli stáhnout nové javové hry. Popišme si tedy
jednotlivé funkce, kterými současné mobilní telefony disponují. Třeba zjistíte,
že i s vaším mobilem se dají dělat věci.


Aktivní flip

Klávesy některých především manažerských mobilních telefonů jsou chráněny
pomocí flipu, který po stisknutí mechanického tlačítka vystřelí nebo se vysune
a umožní s mobilem pracovat. Je-li kryt zavřený, je vidět většinou pouze část
displeje. K přijetí hovoru dochází odklopením aktivního flipu, pro ukončení
stačí flip zavřít. Aktivní flip je náchylný k poškození, proto je třeba mobil
chránit především před pádem na zem.


ALS

Chcete-li používat jedno číslo soukromé a druhé pracovní, můžete v mobilu
vybaveném funkcí ALS používat jedinou SIM kartu. Technologii musí podporovat
nejen mobilní telefon, ale i operátor. Eurotel, který jako dosud jediný v ČR
umožňuje používat dvě telefonní čísla na jediné kartě, však technologii ALS
nepoužívá. Jeho "Kombikarta" je založena na SIM toolkitové aplikaci.


Bluetooth

Bluetooth [blú tút] je technologií, která dokáže zajistit bezdrátové spojení
mezi mobilním telefonem a přídavným zařízením. Tím může být například sluchátko
(bondovka) nebo notebook. Pro vysílání se používá jen nízký, flexibilně
nastavovaný výkon (do 1 mW). Jednotlivá zařízení mezi sebou mohou komunikovat
na vzdálenost cca 10 metrů a nemusí být přitom v přímé viditelnosti. Jestliže
se dvě Bluetooth zařízení najdou, navážou spolu spojení a na příkaz uživatele
provedou, co se po nich žádá: Přijdete ráno do práce a diář ve vašem mobilním
telefonu se pomocí technologie Bluetooth sám automaticky spojí s firemním
počítačem a sesynchronizuje data v diáři.


Budík

Tuto funkci snad není třeba dlouze představovat, disponují ji téměř všechny
současné mobilní telefony. Stačí v menu nastavit čas, a mobil v zadanou dobu
začne vyzvánět určenou melodii. Některé mobilní telefony vás dokáží probudit i
v případě, že máte u mobilu vypnutý zvuk, nebo dokonce máte-li mobil vypnutý a
to ať vaším zásahem, nebo proto, že je vybitý.


Blokování hovorů

Bydlíte-li v pohraničí a často se vám stává, že se mobil přihlásí k zahraniční
síti, musíte se právem obávat toho, že jednou přijmete hovor právě ve chvíli,
kdy váš telefon bude v roamingu. Abyste zabránili vysokým platbám za zahraniční
hovory, můžete nastavit blokování příchozích hovorů v zahraničních sítích.
Kromě tohoto nastavení lze dále blokovat všechny příchozí, všechny odchozí,
nebo veškeré hovory v rámci vlastní sítě nebo v síti roamingového partnera.
Nastavení se provádí buď v menu mobilního telefonu, nebo pomocí speciálních
kódů.


Blokování klávesnice

Asi se vám už stalo, že jste zvedli sluchátko a na druhé straně jste slyšeli
pouze vzdálené hlasy. Volající měl asi mobil v tašce a nárazem na nějaký
předmět došlo k vytočení vašeho telefonního čísla. Abyste u sebe tomuto
problému zamezili, mají telefony funkci blokování kláves. Blokování se provádí
většinou velmi jednoduše stisknutím jedné nebo dvou kláves. Odblokování je
záležitostí delšího podržení jedné či stisknutí několika kláves, tak aby
nemohlo dojít k samovolnému odblokování např. právě v tašce.


CB

CB (Cell Broadcast) informace o buňce může vysílat každý vysílač pro mobilní
telefony ve svém okolí. Když se mobilní telefon přihlásí k základové stanici,
odešle mu vysílač zpět textovou informaci. Informace o buňce se nejčastěji
využívají pro určení polohy, mohou ale na různých kanálech obsluhovat více
témat. Uživatel, který má CB zprávy aktivované ve svém mobilu, si může na
displeji přečíst určení místa, kde se právě nachází. Pohybujete-li se v
pražském metru, systém vám dá vědět, kterou stanicí právě projíždíte. Jezdíte-
li mimo naše hlavní město, na displeji se můžete dočíst, ve které obci se právě
nacházíte nebo ke které směřujete. CB zprávy u nás fungují pouze v síti Eurotel.


Čas a datum

Další z obligátních funkcí: zobrazení času a datumu. Čas i datum jsou
zobrazovány přímo na základním displeji, hned vedle nápisu operátora. Některé
mobilní telefony bohužel z nedostatku místa na displeji zobrazují pouze
aktuální čas, nikoli už datum. S mobilem s časovými funkcemi většinou můžete
zjišťovat hodinu a minutu, kdy vám kdo volal.


Datový kabel

Výrobci některých mobilů vsadili na to, že uživatelé chtějí ukládat a zálohovat
to, co při svých cestách s mobilem nasbírali. IrDA port k počítači je zbytečně
drahý, a proto dodávají s mobilním telefonem datový kabel, se kterým je možno
navázat přímou komunikaci s počítačem. Pomocí datového kabelu lze nejen ukládat
hlasové poznámky, zálohovat telefonní seznam, synchronizovat data v diáři, ale
lze pohodlně za použití PC klávesnice psát SMS zprávy a připojit počítač k
internetové síti. Pokud výrobce datový kabel s mobilem nedodává, ve většině
případů jej umožňuje dokoupit jako příslušenství. Ovšem ne každý mobilní
telefon lze spojit s počítačem. Najdou se takové produkty, u nichž konektor pro
připojení datového kabelu chybí.


Diář

S mobilními telefony, které mají diář, nemusíte zároveň používat diář papírový.
Veškeré vaše schůzky a úkoly můžete mít zaznamenány přímo v mobilním zařízení.
Navíc, oproti papírovému konkurentovi, vás mobil na zapsanou událost upozorní
nejčastěji zvukovým signálem. Stejně jako u budíku zde platí, že některé
mobilní telefony vás dokáží upozornit, i když je váš mobil vypnutý.


Diktafon

Diktafonem oplývají pouze mobilní telefony s velkou vnitřní pamětí, nebo
takové, do kterých lze vložit paměťová karta. Podle kvality záznamu se jediná
sekunda vtěsná do 1,8-5 KB paměti. Různé mobily dovolují nahrávat v různých
situacích. Některé se dají použít přímo jako diktafon stisknete tlačítko a zvuk
z okolí je nahráván do mobilu. Jiné lze použít pouze při hovoru pak můžete celý
hovor nebo jeho část zaznamenat a později jej přehrát.


EFR

Hovoříte-li do mikrofonu mobilního telefonu, mobil zpracuje pouze určitý
frekvenční rozsah vašeho hlasu, ten převede do binárního kódu, zašifruje a
pošle přes síť mobilního operátora směrem k příjemci. Pomocí technologie EFR
(Enhandced Full Rate) se podařilo zlepšit kódování lidského hlasu do té míry,
že se do výsledného "balíčku" vejde větší frekvenční rozsah vašeho hlasu. To má
za následek lepší kvalitu zvuku, který se dostane do příjemcova mobilního
telefonu. Technologie musí být podporována mobilním operátorem. Při použití EFR
se vašemu mobilu rychleji vybíjí baterie.


Dualita

O tom, že se v Evropě používají dvě pásma 900 a 1 800 MHz ví snad každý. Ovšem
ne všechny mobilní telefony byly a jsou duální tedy umožňují volat jak v pásmu
900, tak i 1 800 MHz. Telefon, který není duální, může mít problémy s hledáním
sítě a s voláním (tam kde uskutečnil operátor pokrytí pouze jedním pásmem).
Nižší frekvence má lepší dosah vysílače, avšak dokáže zprostředkovat nižší
kvalitu hovorů než frekvence vyšší. Pokud cestujete mezi Evropou a Amerikou,
měli byste používat mobilní telefon, který navíc umí pracovat v pásmu 1 900 MHz.


Dlouhé SMS

SMS zpráva je omezena délkou 160 znaků. Některé mobilní telefony ale umožňují
psát zprávy rozvleklé i daleko za tuto hranici (760 znaků). Nicméně při
posílání je celý text rozkouskován právě po 160 znacích a odeslán na příjemcům
mobil. I když tedy napíšete jedinou dlouhou esemesku, je vám naúčtováno
textových zpráv hned několik právě podle skutečné délky. Mobily, které tuto
funkci podporují, na displeji upozorňují pisatele na délku celého textu, tedy i
na to, do kolika SMS bude skutečně rozdělena. Některé typy mobilních telefonů
dokážou dlouhou SMS zprávu opět složit a příjemci nabídnou celý dlouhý souvislý
text.


E-mailový klient

Některé mobilní telefony umožňují prohlížet vaše e-mailové zprávy. Připojení s
e-mailovým serverem probíhá buď přes vytáčená data (CSD, HSCSD), nebo přes
rychlejší GPRS. Zprávy se většinou přes protokol POP3 stáhnou do mobilního
telefonu a v některých případech přímo podle nastavených kritérií rozdělí do
složek. Pak je možné mezi zprávami listovat a číst je. Na došlé zprávy je možno
samozřejmě odpovídat a psát e-maily nové. Práce s e-maily v mobilu ani zdaleka
není uživatelsky tak přívětivá, jako při použití počítače.


EMS

EMS obrázkové zprávy a melodie jsou stále ještě velmi populární. Mezi dvěma
mobilními telefony lze relativně levně (za stejnou cenu jako SMS) kopírovat
loga a vyzvánění, bez použití kabelu. EMS lze posílat pouze mezi mobily, které
tuto technologii podporují, navíc mezi různými značkami mobilů není zaručeno,
že obrázková zpráva či melodie v pořádku dorazí na příjemcův mobil. V případě
neúspěchu mobil přijme EMS zprávu pouze jako SMS zprávu s nerozluštitelnými
znaky. Některé mobilní telefony mají pro ukládání EMS obrázků a melodií
prostor, u jiných je třeba ihned nově získaný obrázek použít jako logo
operátora nebo spořič displeje.

Co můžeme čekat od mobilů? - PŘEHLED FUNKCÍ SOUČASNÝCH MOBILNÍCH TELEFONŮ II.

GPRS

GPRS [dží-pí-ár-es] (General Packet Radio Service) je technologií přenosu dat,
do které se vkládají velké ambice. Přenos mezi mobilem a nejbližším vysílačem
umožňuje uskutečňovat datové přenosy mnohonásobně rychleji (teoreticky až 115,2
Kb/s), než klasická CSD (9,6 Kb/s) data. Praktické využití najde GPRS zejména
ve WAPu a při připojení počítače přes mobil k internetu. Operátoři uživatelům
neúčtují dobu strávenou připojením, ale množství přenesených dat. To je výhodné
zejména ve WAPu, kdy může uživatel důkladně prostudovat zobrazenou stránku a
nemusí přitom myslet na to, aby co nejrychleji práci s WAPem ukončil. V
naprosté většině případů je připojení k WAPu nejvýhodnější právě přes GPRS.
Většina mobilů s podporou této technologie pečlivě zaznamenává a dokáže na
displeji zobrazit celkový objem dat, přenesený touto technologií. Uživatel má
tedy dobrý přehled o výdajích za datové přenosy.


Hardwarový modem

Pokud je váš mobilní telefon vybaven hardwarovým modemem, je možné jej použít
jako běžný modem pro připojení počítače k internetu nebo jiné síti. V opačném
případě je nutné na disk počítače nainstalovat aplikaci softwarového modemu,
aby počítač do mobilu mohl posílat přesné pokyny k jeho práci. U pomalejších
počítačů tak může dojít k výraznému poklesu výkonu, a tedy k méně komfortní
práci s internetovým prohlížečem nebo jiným programem.


Hlasité handsfree

Chcete-li, aby se do právě probíhajícího hovoru zapojili všichni přítomní v
místnosti, položte mobil na stůl a použijte vestavěné hlasité handsfree [hends
frí]. Hlasitost reproduktoru v mobilu se zvýší na takovou úroveň, že hovor bude
slyšitelný stejně, jako například středně silně hrající rádio. U většiny mobilů
se pak rovněž zvýší citlivost mikrofonu, takže telefon "uslyší" všechny na
vzdálenost několika metrů od přístroje. Nesnadné to bude mít telefonující
partner. Vlivem zapnutého hlasitého odposlechu může být hovor hůře slyšitelný,
nikdy by však neměl být nesrozumitelný.


Hlasové ovládání

Zavoláte do mikrofonu mobilního telefonu: "kalendář" a mobil zcela sám přepne
na obrazovku vašeho diáře. Tak by tomu bylo v ideálním případě. Většinou ještě
musíte stisknout jediné tlačítko, aby mobil pochopil, že mu chcete položit
hlasový příkaz. V mobilu ovšem musí být nahrán tzv. vzorek tedy hlasová
informace. Mobil vás vyzve, abyste ji zřetelně dvakrát po sobě zopakovali, aby
si sám určil, které frekvence vašeho hlasu jsou pro zadávané slovo
nejdůležitější. Nakonec je nutno k hlasovému povelu přiřadit požadovaný příkaz,
a hlasové ovládání je připraveno k použití. Hlasových příkazů je možno použít
hned několik vždy ale pouze k těm funkcím, které výrobce mobilu předurčil k
použití s hlasovým ovládáním.


Hlasové vytáčení

Hlasové vytáčení je totožné s hlasovým ovládáním. Jediná změna spočívá v tom,
že mobilní telefon po zvolání jména vytočí stanovené telefonní číslo.
Technologie rozpoznávání hlasu bohužel není všemocná: lidský hlas se zhruba do
měsíce změní tak výrazně, že vás citlivě nastavený mobilní telefon nepozná.
Přibližně po období jednoho měsíce je nutné nahrát nové vzorky vašeho hlasu.
Při nahrávání vzorků se nedoporučuje používat intonačně podobná, nejednoznačná
slova. Mobilní telefon nemůže rozpoznat, křičíte-li právě jméno "Jana" nebo
"Hana".


Hry

Nudíte-li se na autobusové zastávce nebo v čekárně u lékaře, může vám zkrátit
dlouhý čas právě některá z her nahraná v mobilním telefonu. Její myšlenka i
ovládání jsou většinou velmi jednoduché. Některé mobilní telefony umožňují
nahrávat do mobilu přes WAP nové a nové úrovně. Mobily podporující Javu
dovolují nahrávat zcela nové hry, napsané pro toto prostředí.


HSCSD

V sítích GSM se používá několik norem pro datové spojení mezi dvěmi mobilními
zařízeními: Technologie CSD (Circuit Switched Data) a HSCSD (High Speed Circuit
Switched Data). Rozdíl mezi těmito dvěma spočívá pouze v rychlosti, jakou data
sítí mobilního operátora proudí. Zatímco pomalejší CSD zvládá 9,6 Kb/s, HSCSD
umí teoreticky až 43,2 Kb/s. Při připojení k internetu (nebo WAPu) je HSCSD
oproti CSD výhodnější nemusíte tak dlouho čekat na doručení požadované stránky
na vaše zařízení a tím můžete ušetřit čas, po který jste připojeni. U nás
podporuje HSCSD pouze operátor Eurotel.


Infraport

Pokud má váš mobilní telefon na svém boku tmavě červené okénko infraportu, může
pomocí něho komunikovat s jiným mobilním telefonem nebo přístrojem. IrDA port
nahrazuje kabel, ale přístroje spolu nemohou komunikovat na příliš velké
vzdálenosti doporučuje se cca 30 cm. Jak již je patrné z názvu, mobily (nebo
další zařízení) spolu komunikují neviditelnými infračervenými paprsky, podobně
jako dálkový ovladač a televize. Přes IrDA port lze mezi mobily kopírovat
záznamy v telefonním seznamu, SMS zprávy, záznamy v kalendáři a dokonce hrát
hry. Podobné možnosti se naskytují při spojení mobilu s počítačem. Některé
mobilní telefony dokáží přes infraport komunikovat s tiskárnou, vybavenou touto
technologií, a ta bez použití počítače či dalšího zařízení umožňuje seznamy
telefonních čísel, SMS zprávy nebo údaje z kalendáře vytisknout.


Java

Tato funkce se začala objevovat v mobilních telefonech teprve nedávno. Umožňuje
do mobilu nahrávat nové aplikace a hry napsané právě v tomto multiplatformovém
jazyku. Její praktický význam je dalekosáhlý. Už nyní lze na internetu najít
mnoho webových stránek s množstvím programů nejrůznější kvality i užitečnosti.
S Javou můžete mít v mobilu kalkulačku, i když ji výrobce do přístroje
neimplementoval. Za pomoci Javy můžete mít v mobilním telefonu a tedy stále při
sobě kalendář se jmény, jednoduchý přehled vašich financí nebo třeba
automaticky přes WAP aktualizovaný televizní program. A v neposlední řadě, v
Javě jsou napsány nové a neokoukané hry pro mobilní telefony.


Kalkulačka

Čísla nás obklopují ze všech stran. Je důležité se v nich neztratit, a proto je
kalkulačka součástí většiny nyní dostupných mobilů. Různé mobily disponují
různě vyspělými kalkulačkami většinou ale postačí základní operace: +, -, *, /.
Pokud váš mobil kalkulačku nemá, ale zvládá Javu, je možné kalkulačku nahrát do
mobilu jako javovou aplikaci. V některých mobilech je obsažen konvertor měn:
Stačí zadat například částku v korunách a na displeji se ukáže výsledná cena v
eurech, podle předem stanoveného kursu.


Konferenční hovor

Tak jako se můžete zúčastnit konference, kde se v řečnění střídají všichni
zúčastnění, konferenční hovor umožňuje navzájem spojit více telefonujících.
Dojde k tomu, že všichni, kdo jsou do konferenčního hovoru zapojeni, slyší
všechny další účastníky. Lze však docílit toho, aby spolu na určitou chvíli
hovořili soukromě jen dva lidé. Konferenční hovor zahájíme jako běžný hovor
vytočením prvního čísla, pak postupně vytáčíme další a další telefonní čísla,
řídíme se při tom pokyny na displeji.


Loga na displej

Otravuje vás nudný nápis vašeho operátora na displeji? Vyměňte jej za své
originální logo. Na internetu se setkáte s nepřeberným množstvím galerií
obrázků, které lze jako logo použít. Pokud je váš mobil vybaven funkcí EMS,
můžete si logo na displej z většiny takových stránek za poplatek objednat. V
opačném případě pomůže datový kabel, přes který logo do mobilu nahrajete.


Minutové pípnutí

Pokud rádi dlouze hovoříte, minutové pípnutí vás upozorní vždy, když provoláte
celou jednu minutu. Účtuje-li váš operátor spojení po celých minutách (nebo po
30 sekundách), můžete si být jisti, že v okamžiku zvukového signálu se navýší
výsledná cena hovoru. Bylo by tedy nevýhodné zavěsit sluchátko ihned po
pípnutí, neboť máte předplaceno dalších 30 nebo 60 sekund. Minutové pípnutí se
ozve do sluchátka, a tak jej uslyší i váš telefonující společník.


MMS

MMS (Multimedia Messaging Service) služba multimediálních zpráv je nejnovější
technologií, kterou vám v tomto článku představujeme. Operátoři ji
implementovali do svých sítí teprve před několika málo měsíci, ale už si
dokázala vydobýt své postavení mezi uživateli. Krátké textové zprávy a malé
černobílé EMS časem omrzí, a tak se MMS můžou stát zdrojem příjmů do
pokladniček operátorů. S multimediálními zprávami lze zasílat mezi mobily
dlouhé texty, plnobarevné obrázky, nahrané zvuky i krátké videosekvence. Na
mobilech s podporou MMS lze dokonce sledovat televizní vysílání. Uvidíme, jak
se k tomuto novému fenoménu postaví operátoři, a zda jej cenami nepošlou kamsi
na okraj bezdrátové komunikace.


MP3 přehrávač

Chcete-li své putování do práce a z práce obohatit o kulturní zážitek, využijte
funkci MP3 přehrávače. Na paměťovou kartu za pomoci počítače jednoduše nahrejte
své oblíbené CD nebo uložené empétrojky, a se sluchátky na uších můžete vyrazit
do ulic. Různé typy mobilů umožňují uložit odlišné množství hudby. Minuta
záznamu zabere v přístroji zhruba 1 MB místa. Na 64MB paměťovou kartu by se
tedy mělo vejít jedno celé CD ve srovnatelné kvalitě s původním nosičem.


Opakované vytáčení

"Účastník právě hovoří. Prosím, zavolejte později." Zajisté jste se s tímto
hlášením už setkali. Nyní máte dvě možnosti. Buď zavěsíte a po chvíli zkusíte
volbu zopakovat sami, nebo tento proces ponecháte na mobilním telefonu. Na
displeji se objeví nápis "Automatické opakování". Pokud jej zvolíte příslušným
tlačítkem, mobil se pokusí navázat spojení bez vašeho přičinění. Požadované
telefonní číslo se bude automaticky volit zhruba po dobu 15 minut s rostoucími
intervaly. Úspěšné navázání spojení je indikováno dobře slyšitelným zvukovým
znamením, nemáte-li je právě vypnuté.


Paměť na telefonní čísla v mobilu

Na SIM kartu (Subscriber Identity Module) se může vejít od 100 (u starších typů
SIM karet) do 220 položek telefonního seznamu. To může být v mnoha případech
velmi málo. Jestliže vaše SIM karta přetéká telefonními čísly a kontakty,
dovolují některé mobily ukládat telefonní čísla přímo do přístroje. Do mobilu
je tak možno vložit dalších 50-1 000 telefonních čísel. Některé mobily umožňují
pracovat s oběma seznamy dohromady, u jiných jsou oba seznamy rozděleny pod dvě
samostatné položky menu. Většinou nechybí možnost kopírovat jednotlivé záznamy
nebo celé seznamy ze SIM karty do vnitřní paměti mobilu, a samozřejmě naopak.


Paměť na SMS v mobilu

Na SIM kartu se může vejít od 10 do 25 (u SIM karet Oskara) položek telefonního
seznamu. To je pro mnoho uživatelů mobilních telefonů nepostačující. Další
desítky až stovky esemesek je proto možné ukládat do paměti mobilního telefonu.
Mobil se snaží většinou zaplnit nejdříve svou vnitřní paměť, až když je tato
paměť plná, umisťuje nově příchozí SMS zprávy na SIM kartu. Se SMS zprávami na
SIM kartě i v paměti lze většinou pracovat společně.


Paměť pro přijatá, volaná a zmeškaná čísla

Naprostá většina mobilních telefonů uchovává telefonní čísla, s nímž se
pracovalo jako s posledními. Mobil do své paměti zaznamenává většinou 10
posledních telefonních čísel, ze kterých jste hovor přijali, na která jste
volali, a ze kterých jste hovor promeškali. Jestliže je mobil vybaven časovými
funkcemi, je tento záznam doplněn ještě o čas, ve který byl hovor uskutečněn,
nebo promeškán. Poslední volané číslo lze snadno vyvolat stisknutím tlačítka
pro zahájení hovoru, a proto není složité na poslední volené číslo opětovně
zavolat.


Paměťová karta

Mobilní telefony s velkým množstvím paměťově náročných funkcí buď používají
vestavěnou vnitřní paměť, nebo používají výměnné médium. Po jejím zaplnění je
možno mobil spojit s počítačem a data přesunout, nebo lze paměťovou kartu z
mobilu vyjmout a vložit ji do čtečky, připojené k PC. Většinou nechybí možnost
přikoupit další médium a používat paměťových karet více.

Co můžeme čekat od mobilů? - PŘEHLED FUNKCÍ SOUČASNÝCH MOBILNÍCH TELEFONŮ III.

Potvrzení o doručení

Abyste si byli jisti, že SMS zpráva došla na místo určení, dovolují některé
mobily nastavit funkci potvrzení o doručení SMS. Napíšete textovou zprávu (nebo
vytvoříte EMS) a odešlete ji. Operátor vám po chvíli sdělí, zda byla zpráva
doručena na mobil příjemce, nebo proč doručena nebyla. Při neúspěchu se SMS
centrum snaží po určitou dobu (tu je možné nastavit v mobilu) doručit esemesku
příjemci. Když se mu to podaří, pošle o tom na váš mobil další textovku. V síti
T-Mobile je možné vyžádat potvrzení o doručení i pro multimediální zprávy MMS.


Prediktivní zápis (T9, Zi)

Psát SMS zprávy bez QWERTY klávesnice je zdlouhavá záležitost. Značným
zrychlením proto může být prediktivní zápis textu za pomocí českých slovníků T9
a Zi. U slovníku T9 není důležité, co se právě objevuje na displeji, ale to,
jaký je výsledek zápisu. U Zi je vhodné pozorovat displej, zda se požadované
slovo neobjevilo ještě před jeho celým zadáním. Všechna slova, která chceme
použít, musí být v mobilu obsažena. Většina mobilních telefonů proto umožňuje
do slovníku doplňovat slova vlastní. S některými mobily lze T9 a Zi využít
pouze při psaní SMS zpráv, s jinými je možné slovník použít i při psaní
poznámek, editaci telefonním seznamu, či vyplňování polí formulářů ve WAPu.


Přesměrování hovorů

Používáte-li s jediným telefonem více SIM karet, ale potřebujete-li být
zastiženi na všech telefonních číslech, můžete pro jednotlivé SIMky nastavit
přesměrování hovorů. Nastavíte-li přesměrování všech hovorů ze SIM karty na
jiné telefonní číslo, jedná se o nepodmíněné přesměrování. Naopak při
podmíněném přesměrování se nejprve zjišťuje, zda je mobilní telefon mimo dosah
sítě, zda právě hovoříte s jiným účastníkem nebo hovor odmítnete. Až na základě
tohoto zjištění se hovor přesměruje, nebo ne. Přesměrovaný hovor z vašeho
mobilu na jiný mobil vždy platíte vy. Funkci přesměrování hovorů musí pro váš
tarif umožnit váš operátor.


Přidržení hovoru

Hovoříte po telefonu s kolegou, a někdo další s vámi potřebuje mluvit. Na nově
příchozí hovor jste ve sluchátku upozorněni zvukovým signálem. Nyní máte
několik možností, jak se zachovat: Ukončíte stávající hovor a vyzvednete nového
volajícího. Nebo přijmete nové volání a aktuální hovor bude čekat. Mezi
jednotlivými hovory pak můžete přepínat stisknutím tlačítka. Nebo odmítnete
příchozí volání. Volající uslyší tón obsazené linky.


Připomínač

Pokud má váš mobil diář, je velmi pravděpodobné, že bude mít i funkci
připomínače. Jak je z názvu patrné, mobil s připomínačem vás zvukem upozorní na
blížící se událost, kterou máte zaznamenánu v mobilu. S připomínačem proto včas
vstanete, včas odejdete na autobusovou zastávku a nepropásnete ani důležitou
obchodní schůzku.


Rádio

Právě probíhá finále v ledním hokeji, a vy nemáte možnost sledovat zápas v
televizi. Místo toho pobíháte po ulici za účelem nakoupit. Pro tyto a mnoho
dalších situací je vhodný mobil se zabudovaným FM přijímačem. Takový mobil
ovšem nedržíte neustále u ucha, ale rádio posloucháte pomocí kabelu se
sluchátkem a mikrofonem. V případě, že vám na mobil někdo zavolá, rádio se
automaticky vypne a vy máte možnost hovor uskutečnit. A to bez toho, abyste
museli mobil lovit ze své kapsy.


Rychlá volba

Rychlá volba v mobilu umožňuje stisknutím jednoho, maximálně dvou tlačítek
vytočit požadovanou osobu. Pod každou z kláves "1" až "9" se skrývá jedno
telefonní číslo. Z adresáře lze zvolit až 8 osob, kterým je v případě potřeby
možno zavolat pouhým jediným dlouhým podržením klávesy nebo krátkým stisknutím
klávesy a potvrzením tlačítkem pro uskutečnění hovoru. Tlačítko "1" rychlé
volby je u mobilů blokováno pro hlasovou schránku.


SIM Toolkit

Operátor může na SIM kartu umístit krátkou aplikaci SIM Toolkit (Subscriber
Identity Module Application Toolkit), která uživatele jednoduchým postupem
dovede k informační službě, založené většinou na SMS komunikaci. Pokud je na
SIM kartě SIM Toolkit přítomen, v menu mobilního telefonu na prvním nebo
posledním místě přibude další údaj, zadaný operátorem. Po jeho vybrání se ukáží
další položky, přes které lze od operátora vyžádat textové informace. Vstup do
SIM toolkitové aplikace je u některých mobilů usnadněn rychlou volbou z jedné z
funkčních kláves mobilu. Podpora SIM Toolkitu je potřebná především pro GSM
Banking.


Skupiny volajících

Mobilní telefony vybavené touto funkcí umožňují sdružovat osoby do skupin a
přiřazovat jim různé vyzváněcí profily. Tak lze docílit toho, aby při volání od
nejbližších příbuzných mobil vyzváněl melodii od Vivaldiho a při volání kolegů
ze zaměstnání nejnovější hit od Eminema. Některé mobily umožňují rozlišovat
pouze mezi dvěmi skupinami volajících: VIP telefonní čísla ukrytá pod tlačítky
rychlé volby a ostatní tedy zbytek telefonního seznamu a neznámá telefonní
čísla.


SMS

Posílání SMS (Short Mesaging Service) je po hlasovém volání druhou
nejrozšířenější a nejpoužívanější funkcí mobilních telefonů. U mnohých
uživatelů jsou textovky ještě oblíbenější, než samo volání. Maximální délka
jedné SMS zprávy může být 160 znaků. Data SMS zpráv putují po málo využívaném
kanálu, primárně určeném pro signalizaci sítě. Pomocí esemesek lze z mobilu
posílat e-maily, vyžádat důležité i zajímavé informace, objednat nejrůznější
zboží, atd.


Synchronizace s PC

Pokud používáte diář v mobilu a ještě navíc ve svém počítači, je občas potřeba
data mezi mobilem a počítačem sesynchronizovat, aby všechny potřebné informace
byly k nalezení jak v mobilu, tak v PC. Všechny události, které jsou
zaznamenány v mobilu, ale nejsou uloženy v počítači, se do programu vloží, a
naopak. Synchronizace může probíhat přes datový kabel, infračervený port,
popřípadě přes Bluetooth.


Vibrační vyzvánění

Jste-li na důležité poradě vaší firmy, je nepříjemné, když je rozhovor
diskutujících doprovázen vyzváněním mobilního telefonu, v horším případě vaším.
Pokud chcete těmto trapným událostem zamezit, ale přesto chcete být informováni
o každém příchozím hovoru, je vibrační vyzvánění tím správným řešením. Vypněte
zvukové vyzvánění a ponechejte mobil pouze vibrovat. Vibrace v mobilu způsobuje
většinou speciálně upravená soustava cívek, které mobil zaktivuje vždy, když na
váš mobil přichází hovor nebo SMS zpráva. Chování při jednotlivých událostech
lze nastavit v menu mobilu. Pokud váš mobil takové možnosti nemá, podívejte se
po internetu, zda výrobce nebo někdo jiný nenabízí do vašeho mobilu vibrující
baterii se stejnými funkcemi.


Vícehlasé vyzvánění

Většina mobilních telefonů umožňuje v jeden okamžik zahrát jediný tón. Pokud se
tyto tóny pospojují do souvislé řady, vznikne jednoduchá melodie. Ovšem na trhu
se začínají objevovat přístroje, které umožňují ukládat a následně přehrávat
více tónů najednou. Tak vznikne mnohem zajímavější polyfonní vícehlasá melodie.
Jednoduchá melodie tak může být podbarvena druhým hlasem a ještě k tomu
akordovým doprovodem. Úzká skupina mobilů dovoluje uložit jakýkoliv nahraný
zvukový záznam a ten pak přehrávat jako vyzvánění. Tak třeba: Při příchodu SMS
zprávy se místo pípnutí ozve zvuk bublajícího potůčku. Docela zajímavá
myšlenka, co říkáte?


Vícepoložkový seznam

Telefonní seznam na SIM kartě má jednoduchou strukturu: K jedinému jménu lze
přiřadit jediné telefonní číslo. To ale mnohému uživateli nestačí, a proto může
využít vícepoložkový telefonní seznam v mobilu. Jednotlivé kontakty je zde
možno spravovat a přiřadit pod jediné jméno více telefonních čísel: na mobil,
do práce, na pevnou linku, atd. To však není vše. Kromě telefonních čísel lze
ukládat i detailní adresu bydliště, e-mail a další položky.


Vlastní melodie

Omrzí-li vás melodie, které do mobilu vložil výrobce, máte možnost si složit
vlastní, kterou i v davu lidí poznáte po prvních tónech. Melodie lze do
mobilního telefonu vkládat buď za pomoci klávesnice, přes datový kabel, nebo
zasláním z jiného telefonu EMS zprávou. Každý telefon má svůj systém vkládání
jednotlivých tónů, ty s větším displejem zobrazují notovou osnovu, do které se
pomocí tlačítek zakreslují noty. Výslednou melodii lze ihned přehrát, v případě
úspěchu uložit do paměti mobilu a později určit jako melodii vyzvánění.


Výměnné kryty

Udělit svému mobilu vlastní tvář můžete s výměnnými kryty. Ty vyrábí buď přímo
výrobce mobilního telefonu, nebo některý z dalších výrobců příslušenství. U
různých mobilů lze vyměnit různé části nejčastěji přední a zadní obložení
mobilu. Vybrat si většinou lze z mnoha motivů, a tak váš mobil může změnit styl
z nudné šedi na Harryho Pottera nebo Barta Simpsona. Pokud výměnu krytu sami
nezvládnete, můžete o tuto proceduru požádat prodávající obsluhu. Ti by s
výměnami krytu měli mít dostatek zkušeností.


Vypnutí mikrofonu

Mluvíte po telefonu s kolegou a ten vás zve na svou párty. Vy se však chcete
domluvit s manželkou, zda nemá lepší nápad na strávení večera. Abyste nemuseli
spojení přerušovat, umožňují některé mobily při hovoru několika málo tahy v
menu mobilu vypnout mikrofon. Spojení je zachováno, jen z vašeho mobilu nejsou
vysílána žádná hlasová data a váš telefonující protějšek nic neuslyší. Stejně
snadno lze mikrofon opět zapnout, a vy můžete v hovoru pokračovat.


Vyzváněcí profily

Nosíte-li mobil s sebou za všech situací v hlučné továrně i v pohodlí vašeho
obývacího pokoje, může nastat situace, že vyzvánění mobilu buď neuslyšíte, nebo
je jeho intenzita příliš silná. Proto jsou tu vyzváněcí profily, které lze
nastavit podle potřebných požadavků: Pro pohyb v hlučném prostředí nastavíte
hlasité vyzvánění, podpořené vibracemi, pro noc zvolíte tichounké vyzvánění,
které nevzbudí ani děti vedle v pokoji, ani milovanou osobu spící vedle vás.
Mezi jednotlivými vyzváněcími profily lze většinou velmi snadno a rychle
přepínat, takže jejich rychlému výběru nic nebrání.


WAP

Brouzdat po internetu za pomoci mobilního telefonu není ani zdaleka tak
komfortní, jako při použití stolního počítače a monitoru, ale k dohledání
potřebné informace postačuje. Záběr využití protokolu WAP je velmi široký: Ve
WAPu můžete napsat e-mail, průběžně zjišťovat výsledky fotbalových utkání,
hledat v telefonním seznamu, jízdních řádech vlaků a autobusů, či zakoupit
nejnovější CD vašeho oblíbeného umělce. Připojení k WAPu je zprostředkováno
přes vytáčené CSD nebo rychlejší HSCSD spojení. V tom případě platíte za čas
strávený prohlížením wapových stránek. Druhou možností je použití technologie
GPRS, kde není účtován čas, ale množství přenesených dat. Cenová politika
českých operátorů však výraznějšímu rozvoji tohoto média a zdroje informací
nenapomáhá.


Máte-li k tomuto článku dotazy, posílejte SMS zprávy na naše mobilní telefonní
číslo 604 707 349 nebo e-maily do naší schránky mobilporadna@smsplus.cz. Na
vaše dotazy k této problematice se pokusíme najít odpověď. Rovněž přivítáme
tipy na další články, abychom psali o tom, co vás opravdu zajímá.